965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] El Consell Comarcal per la Igualtat de la Marina Baixa, CCIMB, torna a reunir-se per a la sessió de treball que es realitza mensualment en un municipi diferent de la Marina Baixa.
La reunió s’ha celebrat en la Sala d’actes de la Casa de Cultura de Callosa d’en Sarrià, han participat les regidores i agents d’Igualtat de: Altea, Benidorm, Finestrat, La Nucia, Polop i Callosa d’en Sarrià. L’Alfàs del Pi i La Vila Joiosa, no han pogut assistir per motius d’agenda.
Es reafirma així el compromís de les regidores d’Igualtat de la Marina Baixa per a continuar lluitant unides enfront del masclisme, promoure polítiques d’Igualtat i impulsar activitats de prevenció, educatives, d’informació i d’atenció a les víctimes de violència masclista.
En l’ordre del dia de la reunió, ha estat el seguiment de l’elaboració de la guia de recursos comarcals en assumptes d’Igualtat i per a lluitar contra la violència masclista. Aquesta guia recopilarà tots els recursos comarcals que existeixen: d’emergència en casos de violència, policials, socials, judicials, sanitaris, etc. La guia podrà ser consultada de manera àgil i ràpida per qualsevol persona que requerisca d’aquests serveis.
M.ª Carmen Bou Ortega, regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià, com a amfitriona de la reunió de treball, agraeix a totes les regidores i tècniques d’Igualtat la seua assistència, el seu compromís i aprofita per a felicitar-les per la tasca que realitzen des de les seues regidories, amb l’objectiu d’aconseguir una societat més igualitària i lliure de violència masclista.
 
[CAS] El Consejo Comarcal por la Igualdad de la Marina Baixa, CCIMB, vuelve a reunirse para la sesión de trabajo que se realiza mensualmente en un municipio diferente de la Marina Baixa.
La reunión se ha celebrado en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Callosa d’en Sarrià, han participado las concejalas y agentes de Igualdad de: Altea, Benidorm, Finestrat, La Nucia, Polop y Callosa d’en Sarrià. L’Alfàs del Pi y La Vila Joiosa, no han podido asistir por motivos de agenda.
Se reafirma así el compromiso de las concejalas de Igualdad de la Marina Baixa para seguir luchando unidas frente al machismo, promover políticas de Igualdad e impulsar actividades de prevención, educativas, de información y de atención a las víctimas de violencia machista.
En el orden del día de la reunión, ha estado el seguimiento de la elaboración de la guía de recursos comarcales en asuntos de Igualdad y para luchar contra la violencia machista. Esta guía recopilará todos los recursos comarcales que existen: de emergencia en casos de violencia, policiales, sociales, judiciales, sanitarios, etc. La guía podrá ser consultada de manera ágil y rápida por cualquier persona que requiera de estos servicios.
M.ª Carmen Bou Ortega, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià, como anfitriona de la reunión de trabajo, agradece a todas las concejalas y técnicas de Igualdad su asistencia, su compromiso y aprovecha para felicitarlas por la tarea que realizan desde sus concejalías, con el objetivo de conseguir una sociedad más igualitaria y libre de violencia machista.