965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] La regidora d’Igualtat de Callosa, Mari Carmen Bou, participa en la reunió del Consell Comarcal d’Igualtat Marina Baixa.
El Consell Comarcal per la Igualtat de la Marina Baixa, CCIMB, ha celebrat la primera sessió de treball d’aquest nou any en el Saló de Plens de l’Ajuntament de l’Alfàs del Pi. Compost per les regidories i agents d’Igualtat de La Nucia, Benidorm, Polop, Altea, Finestrat, La Vila Joiosa, Callosa d’en Sarrià i l’Alfàs, ha aprovat les dates de totes les reunions que, amb caràcter mensual i de manera itinerant, se celebraran durant l’exercici 2022.
També s’ha anunciat que la pròxima Trobada de Dones de la Marina Baixa, que se celebra amb motiu del Dia Internacional de la Dona al març, serà enguany a l’Alfàs. La Trobada està destinada a ser una trobada de convivència entre les dones i integrants de les nombroses associacions de la comarca, i difondre la seua gran tasca social i reivindicativa. Ja fora de l’ordre del dia, s’ha acordat elaborar un manifest comarcal per al 8 de març de 2022. S’ha aprovat, a proposta d’Altea, la realització d’un taller sobre cuina, dones i salut, i a proposta de l’Alfàs el taller fomentant noves masculinitats igualitàries. I s’ha donat el vistiplau a una guia de recursos de la comarca, que es concretarà en pròximes reunions.
Primer Consell Comarcal per la Igualtat de l’any, on s’ha reafirmat el compromís de reunir-se amb una periodicitat mensual, a fi de mantindre el contacte i conjuminar esforços entre totes les poblacions de la Marina Baixa, a fi de promoure polítiques d’igualtat que afavorisquen el desenvolupament social, econòmic, laboral i cultural de la comarca, mitjançant la realització d’accions de prevenció, sensibilització i intervenció, i la promoció de l’associacionisme femení, segons ha informat la regidora d’Igualtat de l’Alfàs, Rocío Guijarro, una vegada finalitzada la sessió.
Fa vint anys que els municipis de la Marina Baixa van decidir constituir aquest Consell Comarcal per la Igualtat, amb la intenció de conjuminar esforços per a l’erradicació de les desigualtats, i fomentar la igualtat d’oportunitats real entre dones i homes. La nova dinàmica de treball, amb la celebració d’una reunió mensual, facilita la tasca. El pròxim Consell Comarcal per la Igualtat tindrà lloc a Benidorm, el 14 de febrer.
 
[CAS]  La concejal de Igualdad de Callosa, Mari Carmen Bou, participa en la reunión del Consejo Comarcal de Igualdad Marina Baixa.
El Consejo Comarcal por la Igualdad de la Marina Baixa, CCIMB, ha celebrado la primera sesión de trabajo de este nuevo año en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi. Compuesto por las concejalías y agentes de Igualdad de La Nucia, Benidorm, Polop, Altea, Finestrat, Villajoyosa, Callosa d’en Sarrià y l’Alfàs, ha aprobado las fechas de todas las reuniones que, con carácter mensual y de manera itinerante, se celebrarán durante el ejercicio 2022.
 También se ha anunciado que el próximo Encuentro de Mujeres de la Marina Baixa, que se celebra con motivo del Día Internacional de la Mujer en marzo, será este año en l’Alfàs. El Encuentro está destinado a ser un encuentro de convivencia entre las mujeres e integrantes de las numerosas asociaciones de la comarca, y difundir su gran tarea social y reivindicativa. Ya fuera del orden del día, se ha acordado elaborar un manifiesto comarcal para el 8 de marzo de 2022. Se ha aprobado, a propuesta de Altea, la realización de un taller sobre cocina, mujeres y salud, y a propuesta de l’Alfàs el taller fomentando nuevas masculinidades igualitarias. Y se ha dado el visto bueno a una guía de recursos de la comarca, que se concretará en próximas reuniones.
Primer Consejo Comarcal por la Igualdad del año, donde se ha reafirmado el compromiso de reunirse con una periodicidad mensual, a fin de mantener el contacto y aunar esfuerzos entre todas las poblaciones de la Marina Baixa, a fin de promover políticas de igualdad que favorezcan el desarrollo social, económico, laboral y cultural de la comarca, mediante la realización de acciones de prevención, sensibilización e intervención, y la promoción del asociacionismo femenino, según ha informado la regidora de Igualdad de l’Alfàs, Rocío Guijarro, una vez finalizada la sesión.
Hace veinte años que los municipios de la Marina Baixa decidieron constituir este Consejo Comarcal por la Igualdad, con la intención de aunar esfuerzos para la erradicación de las desigualdades, y fomentar la igualdad de oportunidades real entre mujeres y hombres. La nueva dinámica de trabajo, con la celebración de una reunión mensual, facilita la tarea. El próximo Consejo Comarcal por la Igualdad tendrá lugar en Benidorm, el 14 de febrero.