965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] El Consell Comarcal d’Igualtat de la Marina Baixa ha celebrat sessió el matí del dilluns 16 d’octubre a La Vila Joiosa.
El Consell està compost per les regidores de l’àrea de promoció de la igualtat, les agents i promotores d’igualtat de les localitats de Benidorm, La Nucia, Polop, Callosa d’en Sarrià, Altea, la Mancomunitat de la Marina Baixa, Finestrat, L’Alfàs del Pi i La Vila Joiosa.
En la trobada s’han abordat les futures accions conjuntes com l’elaboració del manifest comarcal del 25 de Novembre, dia internacional per a l’erradicació de la violència masclista, així com la campanya de sensibilització del joguet no sexista que es realitzarà en els pròxims mesos amb l’objectiu de conscienciar a les famílies sobre els beneficis que reporta per a la infància el joc no violent i igualitari.
El Consell Comarcal d’Igualtat de La Marina Baixa compta amb una trajectòria de més de vint anys, advocant per la construcció d’una societat menys violenta i més igualitària, impulsant polítiques locals des de la prevenció, sensibilització i intervenció en favor de la igualtat entre dones i homes, tant en els propis municipis com a la comarca.
[CAS] El Consejo Comarcal de Igualdad de la Marina Baixa ha celebrado sesión la mañana del lunes 16 de octubre en La Vila Joiosa.
El Consejo está compuesto por las concejalas del área de promoción de la igualdad, las agentes y promotoras de igualdad de las localidades de Benidorm, La Nucía, Polop, Callosa d’en Sarrià, Altea, la Mancomunidad de la Marina Baixa, Finestrat, L’Alfàs del Pi y La Vila Joiosa.
En el encuentro se han abordado las futuras acciones conjuntas como la elaboración del manifiesto comarcal del 25 de Noviembre, día internacional para la erradicación de la violencia machista, así como la campaña de sensibilización del juguete no sexista que se realizará en los próximos meses con el objetivo de concienciar a las familias sobre los beneficios que reporta para la infancia el juego no violento e igualitario.
El Consejo Comarcal de Igualdad de La Marina Baixa cuenta con una trayectoria de más de veinte años, abogando por la construcción de una sociedad menos violenta y más igualitaria, impulsando políticas locales desde la prevención, sensibilización e intervención en favor de la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en los propios municipios como en la comarca.