965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] POLOP ACULL LA REUNIÓ MENSUAL DE LES REPONSABLES DEL AREA D’IGUALTAT DEL CONSELL COMARCAL D’IGUALTAT DE LA MARINA BAIXA aquesta trobada han assistit les regidores, tècniques i promotores d’igualtat dels diferents municipis que conformen el Consell Comarcal d’Igualtat de la Marina Baixa. Actualment, el CCIMB continua treballant en la planificació d’una agenda comuna per a implementar campanyes de sensibilització i promoció de la igualtat en tots els municipis de la Marina Baixa: Altea, Benidorm, Finestrat, L’ alfàs Del Pi, La Nucia, Polop, la Vila Joiosa, Callosa d’en Sarrià i la Mancomunitat Marina Baixa. La reunió ha servit per a consensuar i coordinar les pròximes línies d’actuació de l’any, en el marc d’un calendari de dates assenyalades:
• Commemoració del 25N, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones. • Organització de la campanya nadalenca de joguets no sexistes, orientada a la superació d’estereotips, prejudicis i per una elecció del joguet lliure de mandats de gènere.
• Implementació d’activitats coeducatives en els municipis. El Consell Comarcal per la Igualtat de la Marina Baixa compta amb una trajectòria de més de vint anys, advocant per la construcció d’una societat menys violenta i més igualitària, impulsant polítiques locals des de la prevenció, sensibilització i intervenció en favor de la igualtat entre dones i homes, tant en els propis municipis com a la comarca.
[CAS] POLOP ACOGE LA REUNIÓN MENSUAL DE LAS REPONSABLES DEL AREA DE IGUALDAD DEL CONSEJO COMARCAL DE IGUALDAD DE LA MARINA BAIXA este encuentro han asistido las concejalas, técnicas y promotoras de igualdad de los diferentes municipios que conforman el Consejo Comarcal de Igualdad de la Marina Baixa. Actualmente, el CCIMB continúa trabajando en la planificación de una agenda común para implementar campañas de sensibilización y promoción de la igualdad en todos los municipios de la Marina Baixa: Altea, Benidorm, Finestrat, L’ alfàs Del Pi, La Nucia, Polop, Villajoyosa, Callosa d’en Sarrià y la Mancomunidad Marina Baixa. La reunión ha servido para consensuar y coordinar las próximas líneas de actuación del año, en el marco de un calendario de fechas señaladas:
• Conmemoración del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. • Organización de la campaña navideña de juguetes no sexistas, orientada a la superación de estereotipos, prejuicios y por una elección del juguete libre de mandatos de género.
• Implementación de actividades coeducativas en los municipios. El Consejo Comarcal por la Igualdad de La Marina Baixa cuenta con una trayectoria de más de veinte años, abogando por la construcción de una sociedad menos violenta y más igualitaria, impulsando políticas locales desde la prevención, sensibilización e intervención en favor de la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en los propios municipios como en la comarca.