965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] CONFERÈNCIES GRATUÏTES PER A PARES 
Estimats pares/mares;
Des de la Regidoria d’Educació estem duent a terme un projecte en els centres educatius sobre dos temes fonamentals hui dia en l’educació. Paral·lelament a les accions realitzades en els centres, hem organitzat altres activitats per als pares que els presentem a continuació:
Dijous 31/3 a les 19.00h a la Casa de Cultura. Conferència “Fomentar un bon ús de les tecnologies i de les xarxes socials” on s’exposaran els enormes riscos que poden sorgir i com fomentar un bon ús entre els joves.
Dilluns 4/4 a les 19.00h a la Casa de Cultura. “Taller d’igualtat per a pares” on de manera dinàmica es treballaran els valors bàsics necessaris per a una educació igualitària, sense discriminació de sexes i lliure de violència.
Aquestes activitats seran dutes a terme per l’empresa Azimut.
Esperant que aquestes activitats siguen del seu interés i puguem treballar junts per una educació de futur, els agraïm per endavant la seua assistència i participació.
 
[CAS] CONFERENCIAS GRATUITAS PARA PADRES
Estimados padres/madres;
Desde la Concejalía de Educación estamos llevando a cabo un proyecto en los centros educativos sobre dos temas fundamentales hoy en día en la educación. Paralelamente a las acciones realizadas en los centros, hemos organizado otras actividades para los padres que les presentamos a continuación:
Jueves 31/3 a las 19.00h en la Casa de Cultura. Conferencia “Fomentar un buen uso de las tecnologías y de las redes sociales” donde se expondrán los enormes riesgos que pueden surgir y cómo fomentar un buen uso entre los jóvenes.
 Lunes 4/4 a las 19.00h en la Casa de Cultura. “Taller de igualdad para padres” donde de forma dinámica se trabajarán los valores básicos necesarios para una educación igualitaria, sin discriminación de sexos y libre de violencia.
Estas actividades serán llevadas a cabo por la empresa Azimut.
Esperando que estas actividades sean de su interés y podamos trabajar juntos por una educación de futuro, les agradecemos de antemano su asistencia y participación.