965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Aquesta és la Comissió d’Igualtat de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià formada per representants dels partits polítics, representants sindicals dels treballadors i assessores de la plantilla de l’Ajuntament. Aquesta Comissió va ser creada al setembre del 2021 atés el Reial decret 901/2020, de 13 d’octubre pel qual es regulen els Plans d’Igualtat i el seu registre.
El I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de la Plantilla de l’Ajuntament va entrar en vigor al gener del 2022. Es pot accedir al contingut d’aquest Pla a través de la web de l’Ajuntament. Alguns dels objectius d’aquest Pla i pels quals la Comissió està treballant són: llenguatge inclusiu, protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe, bretxa salarial entre homes i dones, etc.
 
[CAS] Esta es la Comisión de Igualdad del Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià formada por representantes de los partidos
políticos, representantes sindicales de los trabajadores y asesoras de la plantilla del Ayuntamiento. Esta Comisión fue creada en septiembre del 2021 atendiendo al Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre por el que se regulan los Planes de Igualdad y su registro.
El I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Plantilla del Ayuntamiento entró en vigor en enero del 2022. Se puede acceder al contenido de dicho Plan a través de la web del Ayuntamiento. Algunos de los objetivos de este Plan y por los que la Comisión está trabajando son: lenguaje inclusivo, protocolo de acoso sexual o por razón de sexo, brecha salarial entre hombres y mujeres, etc.