965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Ja han començat els treballs d’instal·lació del que serà el nou centre de compostatge de Callosa d’en Sarrià que se situarà en la partida Peita.

Est tindrà com a objectius principals protegir el medi ambient, promoure la biodiversitat i reduir la producció de residus domèstics, abaratint per tant la gestió de recollida i selecció de residus.

Es tracta projecte pilot que implantarà de forma progressiva i gradual la recollida separada de biorresiduos per al seu tractament biològic. En aquest centre els veïns podran portar residus domèstics, sobretot, alimentosos. El compost generat serà utilitzat com a fertilitzant natural per aquells veïns que ho necessiten.

El centre de compostatge té un cost de 10.000 euros i està subvencionat al 100% per la Diputació Provincial d’Alacant.