965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Ajuntament, a través de la Regidoria de Cultura, ha formalitzat el conveni de col·laboració amb la “Colla el Pinyol”. L’alcalde de , Andrés Molina, acompanyat de la regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, de la presidenta, Maria Cano Sanchis, i del tresorer de la “Colla el Pinyol”, Salvador Catalá, han signat el document de col·laboració.
 
[CAS] El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Cultura, ha formalizado el convenio de colaboración con la “Colla el Pinyol”. El alcalde de , Andrés Molina, acompañado de la concejal de Cultura, Maribel Ferrándiz, de la presidenta, Maria Cano Sanchis, y del tesorero de la “Colla el Pinyol”, Salvador Catalá, han firmado el documento de colaboración.