965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] La Regidora de Sanitat, Maribel Ferrándiz, informa que, segons les dades del Centre de Transfusions, 52 persones van acudir el passat 13 de juliol fins al Centre de Salut per a donar sang, i d’elles, 2 de nous donants. Aquesta xifra es considera tot un èxit.
El Centre de Transfusions agraeix el compromís, i destaca el suport i excepcionalitat dels seus donants que, gràcies a la seua col·laboració, ajuda a mantindre els nivells de sang adequats per al proveïment a tots els hospitals de la província.
La pròxima col·lecta prevista en el CENTRE DE SALUT, està programada per al dia 10 AGOST de 2021.
 
[VALE] La Regidora de Sanidad, Maribel Ferrándiz, informa que, según los datos del Centro de Transfusiones, 52 personas acudieron el pasado 13 de julio hasta el Centro de Salud para dar sangre, y de ellas, 2 de nuevos donantes. Esta cifra se considera todo un éxito.
El Centro de Transfusiones agradece el compromiso, y destaca el apoyo y excepcionalidad de sus donantes que, gracias a su colaboración, ayuda a mantener los niveles de sangre adecuados para el abastecimiento en todos los hospitales de la provincia.
La próxima colecta prevista en el CENTRO DE SALUD, está programada para el día 10 AGOST de 2021.