965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] El Ceip Bernat de Sarrià, en col.laboració en la Fundació Social Caixacallosa, ha celebrat hui un acte del programa TEI que desenvolupa el centre. Pretén integrar la “Tolerància Zero” respecte a la violència i el maltractament, considerant la participació activa dels iguals com a elements bàsics del procés de prevenció i intervenció en situacions de violència i assetjament escolar. Agrair l’assistència a tots.
 
[CAS] El Ceip Bernat de Sarriá, en colaboración en la Fundación Social Caixacallosa, ha celebrado hoy un acto del programa TEI que desarrolla el centro. Pretende integrar la “Tolerancia Cero” respecto a la violencia y el maltrato, considerando la participación activa de los iguales como elementos básicos del proceso de prevención e intervención en situaciones de violencia y acoso escolar. Agradecer la asistencia a todos.