965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

L’Ajuntament repararà el Camí dels Clots per a garantir la seguretat en l’accés a l’Algar

*El projecte ascendeix a més de 100.000 euros i contempla la construcció d’un mur de contenció per a evitar nous corriments de terres.

L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià destinarà 114.400 euros per a l’execució del projecte de reparació del Camí del Clots, que tenen com a principal objectiu garantir la seguretat en l’accés a l’Algar.

El Camí dels Clots connecta una zona d’habitatges unifamiliars de la zona de les fonts del riu Algar amb la CV-7531 (carretera d’accés principal a l’Algar). Aquest vial va patir importants danys com a conseqüència del temporal de pluges de gener de 2017 com el trencament de les xarxes d’aigua potable, les xarxes de reg per degoteig i l’enllumenat públic, que van ser reposats de forma provisional. Igualment, es va produir una foradada en el camí i es va produir el despreniment del terraplé sobre la CV-7531, quedant inutilitzat el camí.

El projecte consistirà en la reparació dels serveis deteriorats i el ferm d’aglomerat asfàltic. Igualment, contempla la construcció d’un mur de contenció al costat de la CV-7531 per a estabilitzar el terraplé i evitar el tall d’aquesta carretera per nous possibles despreniments. Amb això es garantirà la seguretat en l’accés a l’Algar.

(Imatge del pla del futur mur de contenció)

Dels 114.400 euros de pressupostos, 59.400 seran a càrrec del pressupost municipal de 2019 i 55.000 es finançaran a través d’una subvenció atorgada pel Govern d’Espanya per a pal·liar els danys de les pluges de 2017. Des del departament municipal d’Urbanisme s’està treballant per a traure pròximament a licitació el projecte.

Segons ha assenyalat l’edil d’Urbanisme, Lumi Puigcerver, “aquest projecte és realment necessari, ja que la paret que fita amb la carretera d’accés a l’Algar representa actualment un perill, ja que manca de la suficient estabilitat i és necessari realitzar per això un mur de contenció en la mateixa per a evitar un posible nou corriment de terres com a conseqüència de futures pluges”.

L’Ajuntament comença les obres de substitució d’un tram de la impulsió Margeve-Onaer

*Se substituiran els primers 675 metres del tram des de l’estació de bombament Margeve-Onaer amb un pressupost de més de 400.000 euros

L’Ajuntament ha començat hui les obres de la part del projecte de substitució d’un tram de la impulsió Margeve-Onaer que li correspon finançar a l’administració local i que abasta els primers 675 metres del tram des de l’estació de bombament.

El projecte complet es divideix en dos, ja que els altres 925 metres de substitució de canonada contemplats seran executats per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural en un altre projecte diferenciat.

Les obres que executa l’Ajuntament ascendeixen a més de 400.000 euros i consistiran en la substitució de la canonada de 300 mm. de diàmetre existent per una altra de fosa de 500 mm. Una vegada es realitze la instal·lació de la nova conducció es procedirà a reposar el ferm del tram del camí Margeve-Onaer afectat.

El projecte global contempla la substitució d’un tram total de 1.600 metres de canonada que presenta freqüents trencaments. Amb la nova conducció es donarà solució definitiva a aquests problemes, que suposen una important despesa en reparacions i s’experimentarà un significatiu estalvi d’aigua i energia.

Tall de trànsit de part del camí Margeve-Onaer davant l’inici de les obres de substitució d’un tram de la canonada d’impulsió

Davant l’imminent començament de les obres de la part del projecte de substitució d’un tram de la impulsió Margeve-Onaer que executarà l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià, s’ha procedit a tallar al trànsit parteix del camí afectat.

En total, la part del projecte que executarà el Consistori abastarà els primers 675 metres del tram des de l’estació de bombament Margeve-Onaer. Els altres 925 metres de substitució de canonada contemplats seran executats per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural en un altre projecte diferenciat.

Les obres de l’Ajuntament, que tenen un pressupost de més de 400.000 euros, consistiran en la substitució de la canonada de 300 mm. de diàmetre existent per una altra de fosa de 500 mm. Una vegada es realitze la instal·lació de la nova conducció es procedirà a reposar el ferm del tram del camí Margeve-Onaer afectat.

El projecte global contempla la substitució d’un tram total de 1.600 metres de canonada que presenta freqüents trencaments. Amb la nova conducció es donarà solució definitiva a aquests problemes, que suposen una important despesa en reparacions i s’experimentarà un significatiu estalvi d’aigua i energia.

 

Finalitza el conjunt d’obres per a pal•liar els danys del temporal de pluges de 2016

*Les dues últimes actuacions corresponen a la reparació del camine Sacos-La Rabossa i la reposició del marge de pedra de la partida Fondo

*Aquestes obres dutes a terme en el municipi estan subvencionades per la Generalitat Valenciana

Ja s’han finalitzat les dues últimes actuacions que quedaven pendents d’escometre dins de les obres englobades en el pla d’ajudes de la Generalitat Valenciana per a pal·liar els danys produïts per les fortes pluges de novembre i desembre de 2016.

Les dues últimes actuacions que acaben d’executar-se corresponen a la reparació del camine Sacos-La Rabossa i la reposició del marge de pedra de la partida Fondo.

Aquests treballs se sumen a altres onze actuacions dutes a terme en el municipi com són la reposició del ferm del camí Margequivir i arranjament dels marges, la reposició del ferm del camí ‘El Raboset’, la neteja del ferm del camí ‘El Cutxeret’, la reposició de les baranes del pont ‘Ascoletja’, la retirada de terres i neteja del camine ‘Pinar’, la reparació del trencament de la canonada d’aigua de la Font els Peixets i l’arranjament dels marges, la reposició del marge de pedra de la Partida Font, reforç del pont principal de les Fonts d’Algar i reposició de les baranes, la reparació de les filtracions en el Museu Etnològic, la reparació del sostre de la Biblioteca Municipal i l’obertura de diversos camins amb màquina excavadora.

La subvenció per part de la Presidència de la Generalitat Valenciana per al conjunt d’aquestes obres ascendeix a un total de 33.516,09 euros.

Des de l’Ajuntament s’ha agraït al Consell les ajudes rebudes per a pal·liar els danys pel temporal de pluges patit durant novembre i desembre de 2016 i gener de 2017. De fet, als 33.516,09 euros rebuts per a pal·liar els danys de les pluges del 2016, se sumen un total de 37.949,36 euros per a pal·liar els danys de les pluges de gener de 2017, pel qual es va intervenir en el Camí Onaer-Margeve, en el sanejament de la Urbanització Santa Clara, la reparació de les foradades del Camí dels Clots, la reparació de la sèquia en la ‘Grava’ (Partida Fondo) i la recollida d’aigües que hi ha en el barranc del pàrquing dels Pisos Rojos. A més la Conselleria d’Agricultura com a ajudes d’urgència va aportar a Callosa d’en Sarrià 1,5 milions per a la reparació de la Bassa d’Onaer, la conducció de la Font Major, així com la construcció del assut de Rutxei i un sifó en el reg del Margequivir.

Cal recordar que les fortes pluges d’aquests anys van produir danys a Callosa d’en Sarrià per valor de més de 9 milions d’euros, afectant a sistemes de reg, infraestructures hidràuliques, camins rurals, edificis i instal·lacions municipals, finques agrícoles i habitatges.