965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

L’Ajuntament comença les obres de substitució d’un tram de la impulsió Margeve-Onaer

*Se substituiran els primers 675 metres del tram des de l’estació de bombament Margeve-Onaer amb un pressupost de més de 400.000 euros

L’Ajuntament ha començat hui les obres de la part del projecte de substitució d’un tram de la impulsió Margeve-Onaer que li correspon finançar a l’administració local i que abasta els primers 675 metres del tram des de l’estació de bombament.

El projecte complet es divideix en dos, ja que els altres 925 metres de substitució de canonada contemplats seran executats per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural en un altre projecte diferenciat.

Les obres que executa l’Ajuntament ascendeixen a més de 400.000 euros i consistiran en la substitució de la canonada de 300 mm. de diàmetre existent per una altra de fosa de 500 mm. Una vegada es realitze la instal·lació de la nova conducció es procedirà a reposar el ferm del tram del camí Margeve-Onaer afectat.

El projecte global contempla la substitució d’un tram total de 1.600 metres de canonada que presenta freqüents trencaments. Amb la nova conducció es donarà solució definitiva a aquests problemes, que suposen una important despesa en reparacions i s’experimentarà un significatiu estalvi d’aigua i energia.

Tall de trànsit de part del camí Margeve-Onaer davant l’inici de les obres de substitució d’un tram de la canonada d’impulsió

Davant l’imminent començament de les obres de la part del projecte de substitució d’un tram de la impulsió Margeve-Onaer que executarà l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià, s’ha procedit a tallar al trànsit parteix del camí afectat.

En total, la part del projecte que executarà el Consistori abastarà els primers 675 metres del tram des de l’estació de bombament Margeve-Onaer. Els altres 925 metres de substitució de canonada contemplats seran executats per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural en un altre projecte diferenciat.

Les obres de l’Ajuntament, que tenen un pressupost de més de 400.000 euros, consistiran en la substitució de la canonada de 300 mm. de diàmetre existent per una altra de fosa de 500 mm. Una vegada es realitze la instal·lació de la nova conducció es procedirà a reposar el ferm del tram del camí Margeve-Onaer afectat.

El projecte global contempla la substitució d’un tram total de 1.600 metres de canonada que presenta freqüents trencaments. Amb la nova conducció es donarà solució definitiva a aquests problemes, que suposen una important despesa en reparacions i s’experimentarà un significatiu estalvi d’aigua i energia.

 

Les últimes pluges fan rebrotar les Fonts d’Algar

*Des de finals de 2017 l’aigua de les fonts fluïa amb l’ajuda dels motors de l’Estació dels Pous de Sacos

Les últimes pluges caigudes en el terme municipal de Callosa d’en Sarrià han fet brollar novament les Fonts d’Algar.

En l’últim mes s’han registrat 100 l/m2 i dilluns passat, 19 de novembre, es van registrar un total de 54 l/m2, unes dades que han fet que l’aigua de les Fonts d’Algar fluïsca de forma natural, sense l’ajuda dels motors de l’Estació de Bombament dels Pous de Sacos, que porten aturats des de dimarts passat, 20 de novembre, després d’aproximadament un any en funcionament constant.

Les últimes precipitacions han caigut de forma moderada aconseguint recuperar els aqüífers i fent que el municipi puga regar, sense registrar danys.