965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Digitalización de fondos documentales / Digitalització de fons documentals

[CAS] El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià ha obtenido una subvención por valor de 1.177,33 € para la digitalización de Libros de Actas de la Comisión Municipal Permanente, otorgada por la Diputación Provincial de Alicante para la digitalización de fondos documentales en Ayuntamientos (hasta 30.000 habitantes) con Servicio de Archivo, anualidad 2024.

En esta convocatoria se ha digitalizado la serie “Libro de actas de la Comisión Municipal Permanente” que abarcan el periodo de 1978 a 1985 (5 libros). El trabajo de digitalización se inicia con una doble finalidad, por un lado, la preservación de la documentación y así favorecer su conservación, y, por otro lado, facilitar la consulta a ciudadanos e investigadores facilitando la labor de consulta.

Maribel Ferrándiz, concejal de Archivos, reitera su satisfacción por la continuidad de este proyecto que se inició a finales del año 2020. “Gracias a este trabajo de digitalización ponemos en valor el patrimonio documental del que es poseedor este municipio haciendo que sea más accesible al ciudadano y preservando esta documentación histórica”.

Los trabajos de digitalización se han llevado a cabo en las instalaciones del Archivo Municipal por parte de la empresa ARCHIPLUS – DIGICOPY ASESORES EN GESTIÓN DOCUMENTAL S.L.U. siguiendo los estándares técnicos y de calidad que fija la Diputación Provincial de Alicante.

 

 

[VAL] L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià ha obtingut una subvenció per valor de 1.177,33 € per a la digitalització de Llibres d’Actes de la Comissió Municipal Permanent, atorgada per la Diputació Provincial d’Alacant per a la digitalització de fons documentals en Ajuntaments (fins a 30.000 habitants) amb Servici d’Arxiu, anualitat 2024.

En esta convocatòria s’ha digitalitzat la serie “Llibre d’actes de la Comissió Municipal Permanent” que abasten el període de 1978 a 1985 (5 llibres). El treball de digitalització s’inicia amb una doble finalitat, d’una banda, la preservació de la documentació i així afavorir la seua conservació, i, d’altra banda, facilitar la consulta a ciutadans i investigadors facilitant la labor de consulta.

Maribel Ferrándiz, regidora d’Arxius, reitera la seua satisfacció per la continuïtat d’este projecte que es va iniciar a la fi de l’any 2020. “Gràcies a este treball de digitalització posem en valor el patrimoni documental del qual és posseïdor este municipi fent que siga més accessible al ciutadà i preservant esta documentació històrica”.

 

Els treballs de digitalització s’han dut a terme en les instal·lacions de l’Arxiu Municipal per part de l’empresa ARCHIPLUS – DIGICOPY ASESORES EN GESTIÓN DOCUMENTAL S.L.U. seguint els estàndards tècnics i de qualitat que fixa la Diputació Provincial d’Alacant.

Agua potable / Aigua potable

[CAS] El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià, a través de su Concejalía de Servicios Técnicos, ha realizado durante las dos últimas semanas obras de reparación y mejora de la conducción de la red general de agua potable en los números 1, 3, 5 y 7 de la Carretera de Bolulla. Los trabajos han sido financiados con fondos propios municipales y ejecutados por los Servicios Técnicos. Estas obras de mejora y reparación eran necesarias y urgentes, dado que se habían producido en un corto periodo de tiempo varias roturas en esa zona de la red, afectando en hasta cuatro ocasiones a usuarios del Servicio Municipal de Agua Potable de Callosa d’en Sarrià en diversas vías, como calle Ramón y Cajal, calle Cervantes, la anteriormente mencionada Carretera de Bolulla y aledañas.
[VAL] L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià, a través de la seua Regidoria de Serveis Tècnics, ha realitzat durant les dues últimes setmanes obres de reparació i millora de la conducció de la xarxa general d’aigua potable en els números 1, 3, 5 i 7 de la Carretera de Bolulla. Els treballs han sigut finançats amb fons propis municipals i executats pels Serveis Tècnics. Aquestes obres de millora i reparació eren necessàries i urgents, atés que s’havien produït en un curt període de temps diversos trencaments en aqueixa zona de la xarxa, afectant en fins a quatre ocasions a usuaris del Servei Municipal d’Aigua Potable de Callosa d’en Sarrià en diverses vies, com a carrer Ramón y Cajal, carrer Cervantes, l’anteriorment esmentada Carretera de Bolulla i limítrofes.

Les jornades de “Musicaloxa”

Les jornades de “Musicaloxa”

Les jornades de “Musicaloxa” es desenvoluparan del 23 al 29 d’agost amb cursos de música antiga, concerts nocturns i el ja consolidat Cicle d’Orgue de Callosa.
El curs començarà aquesta vesprada amb un acte de benvinguda als alumnes i professors.
A partir de les 20.00 podreu gaudir del primer concert d’obertura a la Casa de Cultura amb Yuzuru Hirakana (orgue) i Anders Henrik (clavecí).
La regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz Sanchis ha declarat: “Espere que tots us delecteu amb aquests concerts i cal destacar que són gratuïts”.

Exhibició fi de curs de l’Escola Municipal de Gimnàstica Rítmica

Exhibició fi de curs de l’Escola Municipal de Gimnàstica Rítmica

L’Escola Municipal de Gimnàstica Rítmica oferirà una exhibició com a clausura del curs 2018/2019 dimecres que ve, 19 de juny, a partir de les 17.00 hores, en el Poliesportiu Municipal.

Participaran unes 35 gimnastes de diferents edats i en diferents disciplines, sota la direcció de l’entrenadora Saray Arenas Pineda.

Lliurament dels premis Big Challenge en l’IES Rodolfo Llopis

Lliurament dels premis Big Challenge en l’IES Rodolfo Llopis

Fa dos mesos va tindre lloc el concurs europeu en anglés Big Challenge, on participen més de 26.000 alumnes d’Educació Secundària Obligatòria. El concurs avalua els seus coneixements en llengua anglesa, així com coneixements culturals i lingüístics. De l’IES Rodolfo LLOPIS de Callosa d’en Sarrià van participar 40 alumnes d’ESO voluntaris, dels quals 4 han quedat dels primers a nivell provincial i entre els 300 primers a nivell nacional d’un total de més 9.000 en 1r d’ESO i 4.000 en 4t. Enhorabona a totes i tots, especialment a Nadia Rosada (1r d’ESO), Miguel Pérez Galiana, Sergi Ivars Galiana i Gianni Nicoló (4t d’ESO).

L’Ajuntament repara la canonada d’aigua potable de Santa Clara

Des de la Regidoria de Serveis Tècnics s’ha procedit a la reparació de la canonada d’aigua potable i les claus de tancament de la xarxa de distribució d’aigua de la urbanització de Santa Clara. Així mateix s’ha instal·lat una vàlvula d’aire ventosa per al correcte funcionament de la xarxa.

La canonada existent presentava nombroses fugides, a causa de la seua deterioració pel pas del temps, per la qual cosa a través d’aquesta actuació es garanteix la continuïtat del subministrament i s’evita la pèrdua d’aigua assegurant un servei més eficient.