965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

D’enderrocament de “Algepseria” / Derribo de “Algepseria”

[VAL] L’Alcalde Andrés Molina juntament amb la regidora i tècnics municipals visiten les execució de de els treballs d’enderrocament de l’immoble situat en Ctra d’Alacant núm. 16 denominat com “Algepseria”.
L’execució d’este enderrocament respon a la petició dels veïns i usuaris, ja que, a l’ésser una zona de pas als estacionaments existents i donat l’estat de l’immoble, suposant un risc per als usuaris de la via publica i els immobles .
 
[CAS] El Alcalde Andrés Molina junto con la concejal y técnicos municipales visitan las ejecución de de los trabajos de derribo del inmueble situado en Ctra d’Alacant n.º 16 denominado como “Algepseria”.
La ejecución de este derribo responde a la petición de los vecinos y usuarios, ya que, al ser una zona de paso a los estacionamientos existentes y dado el estado del inmueble, suponiendo un riesgo para los usuarios de la vía publica y los inmuebles .

Noves oficines que alberguen l’àrea d’Urbanisme / Nuevas oficinas que albergan el área de Urbanismo

Noves oficines que alberguen l’àrea d’Urbanisme / Nuevas oficinas que albergan el área de Urbanismo

[VAL]  Amb la finalitat d’oferir una millor atenció a la ciutadania, l’Ajuntament d’ha posat en funcionament les noves oficines que alberguen l’àrea d’Urbanisme.
Aquestes àrees municipals proporcionen un millor servei a la població, que ja estan en ple funcionament, dotades d’un espai de recepció, zones definides per a l’atenció al públic en cadascuna de les diferents àrees, despatxos i sala de reunions.
 
[CAS] Con la finalidad de ofrecer una mejor atención a la ciudadanía, el Ayuntamiento de ha puesto en funcionamiento las nuevas oficinas que albergan el área de Urbanismo.
Estas áreas municipales proporcionan un mejor servicio a la población, que ya están en pleno funcionamiento, dotadas de un espacio de recepción, zonas definidas para la atención al público en cada una de las distintas áreas, despachos y sala de reuniones.

Oficina d’Urbanisme / Oficina de Urbanismo

[VAL]  L’Ajuntament, en la seua aposta per la modernització i la millora dels serveis, trasllada L’Oficina d’Urbanisme (OTM) al nou edifici situat al Carrer Ramón y Cajal, a dalt de la reguarda de la Policia Local.
L’oficina, entrarà en funcionament dimarts que ve, 1 de març, amb l’objectiu de facilitar una millor atenció.
[CAS] El Ayuntamiento, en su apuesta por la modernización y la mejora de los servicios, traslada La Oficina de Urbanismo (OTM) a el nuevo edificio en situado en Calle Ramón y Cajal, arriba del retén de la Policía Local.
La oficina, entrará en funcionamiento el próximo martes, 1 de marzo, con el objetivo de facilitar una mejor atención.

Plan + Cerca 2020

Plan + Cerca 2020

[VAL] L’Ajuntament ha rebut una subvenció de la Diputació amb una ajuda de 33.545,75 euros del Plan + Cerca 2020, dirigida a ‘Acondicionamiento d’ombra de protecció en Plaça Ramón i Cajal’.
L’alcalde, Andrés Molina, ha visitat la zona en què ja s’ha iniciat, junt amb el tècnic municipal, per a l’adequació de l’entorn, i que els usuaris disposen d’un espai més adequat, a més de millorar la seua identificació i la imatge d’esta zona.
 
[CAS] El Ayuntamiento ha recibido una subvención de la Diputación con una ayuda de 33.545,75 euros del Plan + Cerca 2020, dirigida a ‘Acondicionamiento de sombra de protección en Plaza Ramón y Cajal’.
El alcalde, Andrés Molina, ha visitado la zona en que ya se ha iniciado, junto con el técnico municipal, para la adecuación del entorno, y que los usuarios disponen de un espacio más adecuado, además de mejorar su identificación y la imagen de esta zona.