965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Camí Margequivir / Camino Margequivir

[VAL] Per part de conselleria de medi ambient i l’empresa Tragsa, es procedeix a la reparació del camí Margequivir, inclòs en el pla de reparació dels camins del nostre municipi afectats per les pluges torrencials anteriors. Sol·licitat des de l’ajuntament, diversos camins ja han sigut objecte de reparació. Margequivir, forma part d’aquesta actualització i l’obra està programada per al dia 20/02/2023, la duració del qual es preveu de 4 dies, que estarà tallat el trànsit durant la jornada de treball.
 
[CAS] Por parte de conselleria de medioambiente y la empresa tragsa, se procede a la reparación del camino margequivir, incluido en el plan de reparación de los caminos de nuestro municipio afectados por las lluvias torrenciales anteriores. Solicitado desde el ayuntamiento, varios caminos ya han sido objeto de reparación. Margequivir, forma parte de esta actualización y la obra está programada para el día 20/02/2023, cuya duración se prevé de 4 días, que estará cortado el tráfico durante la jornada de trabajo.

Actuacions en camins rurals / Actuaciones en caminos rurales

[VAL] L’Ajuntament ha revisat les obres d’actuacions en camins rurals que s’estan duent a terme per Tragsa a conseqüència de les pluges torrencials del passat mes de març.
El camí onaer-margeve i serra verda ja acabats, la Rabossa i la pineda en execució. S’estudia la pròxima actuació tindrà lloc en Partida els Clots, una vegada finalitzats els anteriors.
 
[CAS] El Ayuntamiento ha revisado las obras de actuaciones en caminos rurales que se están llevando a cabo por Tragsa como consecuencia de las lluvias torrenciales del pasado mes de marzo.
El camino onaer-margeve y sierra verde ya terminados, la Rabossa y el pinar en ejecución. Se estudia la próxima actuación tendrá lugar en Partida els Clots, una vez finalizados los anteriores.

Sant silvestre 2022 / San silvestre 2022

[VAL] Avís als veïns i conductors.
Diumenge que ve 18 de desembre des de les 10.00 fins a les 14.00 hora estimada de la finalització de la prova.
Tots els carrers marcats en el mapa estaran tancades al trànsit.
Motiu celebració prova esportiva sant silvestre 2022.
 
[CAS] Aviso a los vecinos y conductores.
El próximo domingo 18 de diciembre desde las 10:00 hasta las 14:00 hora estimada de la finalización de la prueba.
Todas las calles marcadas en el mapa estarán cerradas al tráfico.
Motivo celebración prueba deportiva san silvestre 2022.

Obres de connexió de canonada d’elevació en El Camí Sacos / obras de conexión de la tubería de elevación en El Camino Sacos

[VAL] L’empresa Elsamex, reinicia les obres de connexió de canonada d’elevació en El Camí Sacos, a partir de dilluns que ve 21 de novembre, a l’altura del Restaurant La Cascada (Casa Federico) – Toll de l’Assut.
L’accés de vehicles estarà tancat. La previsió de la duració de les obres és de 45 dies. Durant l’execució d’estes obres, l’accés a Sacos, serà per Bolulla.
 
[CAS] La empresa Elsamex, reinicia las obras de conexión de la tubería de elevación en El Camino Sacos, a partir del próximo lunes 21 de noviembre, a la altura del Restaurante La Cascada (Casa Federico) – Toll de l’Assut.
El acceso de vehículos estará acotado. La previsión de la duración de las obras es de 45 días. Durante la ejecución de estas obras, el acceso a Sacos, será por Bolulla.

Tots els Sants / odos los Santos

[VAL] L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià habilitarà un servei de transport gratuït al cementeri municipal, amb motiu de la festivitat de Tots els Sants.
Així, els dies; diumenge 30 d’octubre, dilluns 31 d’octubre i dimarts 1 de novembre, s’habilitarà un microbús per a aquelles persones que desitgen accedir al cementeri municipal amb eixides i arribades que es realitzaran en el Hort del Senyor.
 
[CAS] El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià habilitará un servicio de transporte gratuito al cementerio municipal, con motivo de la festividad de Todos los Santos.
Así, los días: domingo 30 de octubre, lunes 31 de octubre y martes, 1 de noviembre, se habilitará un microbús para aquellas personas que deseen acceder al cementerio municipal con salidas y llegadas que se realizarán en el Hort del Senyor.

Pin It on Pinterest