965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Actuacions en camins rurals / Actuaciones en caminos rurales

[VAL] L’Ajuntament ha revisat les obres d’actuacions en camins rurals que s’estan duent a terme per Tragsa a conseqüència de les pluges torrencials del passat mes de març.
El camí onaer-margeve i serra verda ja acabats, la Rabossa i la pineda en execució. S’estudia la pròxima actuació tindrà lloc en Partida els Clots, una vegada finalitzats els anteriors.
 
[CAS] El Ayuntamiento ha revisado las obras de actuaciones en caminos rurales que se están llevando a cabo por Tragsa como consecuencia de las lluvias torrenciales del pasado mes de marzo.
El camino onaer-margeve y sierra verde ya terminados, la Rabossa y el pinar en ejecución. Se estudia la próxima actuación tendrá lugar en Partida els Clots, una vez finalizados los anteriores.

Sant silvestre 2022 / San silvestre 2022

[VAL] Avís als veïns i conductors.
Diumenge que ve 18 de desembre des de les 10.00 fins a les 14.00 hora estimada de la finalització de la prova.
Tots els carrers marcats en el mapa estaran tancades al trànsit.
Motiu celebració prova esportiva sant silvestre 2022.
 
[CAS] Aviso a los vecinos y conductores.
El próximo domingo 18 de diciembre desde las 10:00 hasta las 14:00 hora estimada de la finalización de la prueba.
Todas las calles marcadas en el mapa estarán cerradas al tráfico.
Motivo celebración prueba deportiva san silvestre 2022.

Obres de connexió de canonada d’elevació en El Camí Sacos / obras de conexión de la tubería de elevación en El Camino Sacos

[VAL] L’empresa Elsamex, reinicia les obres de connexió de canonada d’elevació en El Camí Sacos, a partir de dilluns que ve 21 de novembre, a l’altura del Restaurant La Cascada (Casa Federico) – Toll de l’Assut.
L’accés de vehicles estarà tancat. La previsió de la duració de les obres és de 45 dies. Durant l’execució d’estes obres, l’accés a Sacos, serà per Bolulla.
 
[CAS] La empresa Elsamex, reinicia las obras de conexión de la tubería de elevación en El Camino Sacos, a partir del próximo lunes 21 de noviembre, a la altura del Restaurante La Cascada (Casa Federico) – Toll de l’Assut.
El acceso de vehículos estará acotado. La previsión de la duración de las obras es de 45 días. Durante la ejecución de estas obras, el acceso a Sacos, será por Bolulla.

Tots els Sants / odos los Santos

[VAL] L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià habilitarà un servei de transport gratuït al cementeri municipal, amb motiu de la festivitat de Tots els Sants.
Així, els dies; diumenge 30 d’octubre, dilluns 31 d’octubre i dimarts 1 de novembre, s’habilitarà un microbús per a aquelles persones que desitgen accedir al cementeri municipal amb eixides i arribades que es realitzaran en el Hort del Senyor.
 
[CAS] El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià habilitará un servicio de transporte gratuito al cementerio municipal, con motivo de la festividad de Todos los Santos.
Así, los días: domingo 30 de octubre, lunes 31 de octubre y martes, 1 de noviembre, se habilitará un microbús para aquellas personas que deseen acceder al cementerio municipal con salidas y llegadas que se realizarán en el Hort del Senyor.

Cami d´Onaer / Camino de Onaer

[VAL] A partir de hui, comencen les obres dels camins afectats per causa de les pluges torrencials ocorregudes el març passat, que han patit una gran deterioració.
L’Ajuntament ha concorregut a una convocatòria competitiva realitzada per Conselleria per a camins rurals. L’empresa ‘Tragsa’ és l’encarregada d’executar les obres, que s’inicien en el Cami d´Onaer (de l’IES a la Creueta).
 
[CAS] A partir de hoy, empiezan las obras de los caminos afectados a causa de las lluvias torrenciales ocurridas el marzo pasado, que han sufrido un gran deterioro.
El Ayuntamiento ha concurrido a una convocatoria competitiva realizada por Consellería para caminos rurales. La empresa ‘Tragsa’ es la encargada de ejecutar las obras, que se inician en el Cami de Onaer (del IES a la Creueta).

ITV mòbil / ITV móvil

[VAL]  Des de l’Ajuntament informem que l’estació d’ITV mòbil serà al nostre poble presentat servei els dies 18i 19 d’octubre, a partir de les 10.00 del matí, en la Cooperativa Agrícola.
Els vehicles que podran passar els serveis d’inspecció seran CICLOMOTORS, MOTOCICLETES i TRACTORS AGRÍCOLESQuant a la documentació a presentar en el moment de la inspecció serà:
– Originals de la Targeta d’Inspecció Tècnica ( o certificat de característiques per a Ciclomotors)
– Permís de Circulació (o llicència de circulació per a Ciclomotors) i Justificant de l’Assegurança obligatòria del Vehicle (vigent).
– L’import de la ITV s’abonarà directament en la pròpia Unitat Mòbil.
El preu del Vehicle agrícola: 13,12 €
El preu de les Motocicletes o ciclomotors sense catalitzar: 26,09 €
El preu de les Motocicletes o ciclomotors amb catalitzador: 33,07 €
Per a qualsevol aclariment al respecte telefonen al tel 96 510 79 77.
 
[CAS] Desde el Ayuntamiento informamos que la estación de ITV móvil estará en nuestro pueblo presentado servicio los días 18 y 19 de octubre, a partir de las 10.00 de la mañana, en la Cooperativa Agrícola.
Los vehículos que podrán pasar los servicios de inspección serán CICLOMOTORES, MOTOCICLETAS y TRACTORES AGRÍCOLAS
En cuanto a la documentación a presentar en el momento de la inspección será:
– Originales de la Tarjeta de Inspección Técnica ( o certificado de características para Ciclomotores)
– Permiso de Circulación (o licencia de circulación para Ciclomotores) y Justificante del Seguro obligatorio del Vehículo (vigente).
– El importe de la ITV se abonará directamente en la propia Unidad Móvil.
El precio del Vehículo agrícola: 13,12 €
El precio de las Motocicletas o ciclomotores sin catalizar: 26,09 €
El precio de las Motocicletas o ciclomotores con catalizador: 33,07 €
Para cualquier aclaración al respeto telefonean al tel 96 510 79 77

Pin It on Pinterest