965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

L’Ajuntament adquirix dos vehicles / El Ayuntamiento adquiere dos vehículos

[VAL] L’Ajuntament adquirix dos vehicles per a renovar el pàrquing mòbil dels servicis tècnics per a les seues diferents tasques. L’adquisició d’estos vehicles suposa donar de baixa dos cotxes, que ja tenien una gran antiguitat.
 
[CAS] El Ayuntamiento adquiere dos vehículos para renovar el parking móvil de los servicios técnicos para sus diferentes tareas. La adquisición de estos vehículos supone dar de baja dos coches, que ya tenían una gran antigüedad.

Neteja i condicionament / Limpieza y acondicionamiento

Neteja i condicionament / Limpieza y acondicionamiento

El CEAM (Hogar del Pensionista) de Callosa d’en Sarrià acogerá el próximo 30 de junio una paella homenaje a nuestros mayores. El evento está organizado por el Consejo de Usuarios del CEAM y patrocinado por el Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià. El acto comenzará a las 13.00 horas y la paella se ofrecerá en el patio de las instalaciones del CEAM.

Cementeri / Cementerio

[VAL] L’Ajuntament du a terme una labor contínua de millora del cementeri, que s’incrementen amb la proximitat d’estes dates.
L’alcalde, Andrés Molina, acompanyat pel regidor de Cementeris, Francisco Mendoza i diversos treballadors, ha visitat este matí les instal·lacions.
El cementeri obrirà de forma ininterrompuda des de les huit del matí fins a les 21 hores els dies 29, 30 i 31 d’octubre, fins a a l’1 de novembre, perquè hi haja una amplitud suficient d’hores i que les persones puguen acudir sense aglomeracions i amb totes les facilitats perquè són dates molt assenyalades que provoquen moltes visites.
El servei de transport al cementeri, s’ha ampliat en un dia més que l’any passat. Del dissabte 30 d’octubre al dilluns 1 de novembre hi haurà servei d’anada i volta al cementeri.
 
[CAS] El Ayuntamiento lleva a cabo una labor continua de mejora del cementerio, que se incrementan con la proximidad de estas fechas.
El alcalde, Andrés Molina, acompañado por el concejal de Cementerios, Francisco Mendoza y varios trabajadores, ha visitado esta mañana las instalaciones.
El cementerio abrirá de forma ininterrumpida desde las ocho de la mañana hasta las 21 horas los días 29, 30 y 31 de octubre, hasta al 1 de noviembre, porque haya una amplitud suficiente de horas y que las personas puedan acudir sin aglomeraciones y con todas las facilidades porque son fechas muy señaladas que provocan muchas visitas.
El servicio de transporte al cementerio, se ha ampliado en un día más que el año pasado. Del sábado 30 de octubre al lunes 1 de noviembre habrá servicio de ida y vuelta al cementerio.

Neteja i aigualeig dels carrers i places / Limpieza y baldeo de las calles y plazas

[VAL] Coincidint amb les altes temperatures pròpies d’aquesta època de l’any, l’Ajuntament ha posat en marxa, a través del servei de neteja, un pla especial d’intensificació en la neteja i aigualeig dels carrers i places.
 
[CAS] Coincidiendo con las altas temperaturas propias de esta época del año, el Ayuntamiento ha puesto en marcha, a través del servicio de limpieza, un plan especial de intensificación en la limpieza y baldeo de las calles y plazas.

Recogida de basura / Recollida de fem

[CAS] La Concejalía de Servicios Técnicos recuerda que a partir del próximo de 1 de abril , se realizará la recogida de basura todos los días de la semana, incluyendo los sábados por la noche.
Así mismo, también recordar que el horario para depositar la basura en los contenedores es de 20:00 a 22:00. Por lo que se ruega a todos los vecinos, la máxima colaboración.
 
[VAL] La Regidoria de Serveis Tècnics recorda que a partir del pròxim de 1 d’abril , es realitzarà la recollida de fem tots els dies de la setmana, incloent els dissabtes a la nit.
Així mateix, també recordar que l’horari per a depositar el fem en els contenidors és de 20.00 a 22.00. Pel que es prega a tots els veïns, la màxima col·laboració.

El Ayuntamiento acaba de restablecer el suministro de agua / L’Ajuntament acaba de restablir el subministrament d’aigua

[CAS] El Ayuntamiento acaba de restablecer el suministro de agua, por parte de los Servicios Técnicos Municipales.
La avería hizo preciso un corte en el suministro en las Calles Sant Francesc, Costera del Molí, Ctra de Alcoy… desde la tarde de ayer.
El Ayuntamiento lamenta las molestias ocasionadas con el incidente.
 
[VAL] L’Ajuntament acaba de restablir el subministrament d’aigua , per part dels Serveis Tècnics Municipals.
L’averia va fer precís un tall en el subministrament a les Calles Sant Francesc, Costanera del Molí, Ctra d’Alcoi… des de la vesprada d’ahir.
L’Ajuntament lamenta les molèsties ocasionades amb l’incident.

Pin It on Pinterest