965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Neteja viària de les festes de Moros i Cristians / Limpieza vial de las fiestas de Moros y Cristianos

[VAL] L’Alcalde Andrés Molina, juntament amb els tècnics municipals i de les empreses AUDECA SERVEIS URBANS I URBASER han supervisat els treballs extraordinaris i de reforços de recollida de RSU i de neteja viària de les festes de Moros i Cristians. Després s’han desplaçat a la presentació del dispositiu especial de reforç i neteja que actuarà durant les festes de Moros i Cristians 2023.
[CAS] El Alcalde Andrés Molina, junto con los técnicos municipales y de las empresas AUDECA SERVICIOS URBANOS Y URBASER han supervisado los trabajos extraordinarios y de refuerzos de recogida de RSU y de limpieza vial de las fiestas de Moros y Cristianos.
Después se han desplazado a la presentación del dispositivo especial de refuerzo y limpieza que actuará durante las fiestas de Moros y Cristianos 2023.

Instal·lació de comptadors/ Instalación de contadores

[VAL] L’Alcalde Andrés Molina, amb el regidor Francisco Mendoza juntament amb el tècnic i personal dels serveis tècnics municipals revisa els treballs de les obres de la instal·lació de comptadors amb tele lectura en xarxes de distribució d’aigua potable que s’estan duent a terme en el nostre municipi.
[CAS] El Alcalde Andrés Molina, con el concejal Francisco Mendoza junto con el técnico y personal de los servicios técnicos municipales revisa los trabajos de las obras de la instalación de contadores con tele lectura en redes de distribución de agua potable que se están llevando a cabo en nuestro municipio.

URBASER reforç i neteja / URBASER refuerzo y limpieza

[VAL] L’Alcalde Andrés Molina al costat de l’encarregat de l’empresa concessionària URBASER, han presentat el dispositiu especial de reforç i neteja de via pública que actuarà durant les festes de Moros i Cristians 2022.
 
[CAS] El Alcalde Andrés Molina junto al encargado de la empresa concesionaria URBASER, han presentado el dispositivo especial de refuerzo y limpieza de vía pública que actuará durante las fiestas de Moros y Cristianos 2022.

AUDECA SERVEIS URBANS i URBASER / AUDECA SERVICIOS URBANOS y URBASER

[VAL] Els tècnics municipals i els tècnics de les empreses AUDECA SERVEIS URBANS i URBASER supervisen els treballs extraordinaris de recollida del RSU i de neteja viària durant aquest cap de setmana per la celebració del “ROSER”.
Aquests treballs s’emmarquen dins dels previstos per als extraordinaris i de reforç de les festes de Moros i Cristians 2022.
 
[CAS] Los técnicos municipales y los técnicos de las empresas AUDECA SERVICIOS URBANOS y URBASER supervisan los trabajos extraordinarios de recogida de RSU y de limpieza viaria durante este fin de semana por la celebración del “ROSER”.
Estos trabajos se enmarcan dentro de los previstos para los extraordinarios y de refuerzo de las fiestas de Moros y Cristianos 2022.