965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Camí Baix Algar

[VAL]  Treballs de reparació Camí Baix Algar.
L’ajuntament realitza els treballs de la reparació de la rasa i l’escaló lateral en el Camí Baix de l’Algar per a eliminar el perill per als usuaris de la via.
 
[CAS] Trabajos de reparación Camí Baix Algar.
El ayuntamiento realiza los trabajos de la reparación de la zanja y el escalón lateral en el Camí Baix del Algar para eliminar el peligro para los usuarios de la vía.

Reparació xarxa general d’aigua potable / Reparación red general de agua potable

[VAL] S’han iniciat els treballs en la Ptda. Costera Gorrea per a la reparació xarxa general d’aigua potable que subministra a la Ptda. Algar, Clots, Coig i Segarra, les obres consistiran en la substitució d’un tram xarxa general.
[CAS] Se han iniciado los trabajos en la Ptda. Costera Gorrea para la reparación red general de agua potable que suministra a la Ptda. Algar, Clots, Coig y Segarra, las obras consistirán en la sustitución de un tramo red general.

L’Ajuntament adquirix dos vehicles / El Ayuntamiento adquiere dos vehículos

[VAL] L’Ajuntament adquirix dos vehicles per a renovar el pàrquing mòbil dels servicis tècnics per a les seues diferents tasques. L’adquisició d’estos vehicles suposa donar de baixa dos cotxes, que ja tenien una gran antiguitat.
 
[CAS] El Ayuntamiento adquiere dos vehículos para renovar el parking móvil de los servicios técnicos para sus diferentes tareas. La adquisición de estos vehículos supone dar de baja dos coches, que ya tenían una gran antigüedad.

Neteja i condicionament / Limpieza y acondicionamiento

Neteja i condicionament / Limpieza y acondicionamiento

El CEAM (Hogar del Pensionista) de Callosa d’en Sarrià acogerá el próximo 30 de junio una paella homenaje a nuestros mayores. El evento está organizado por el Consejo de Usuarios del CEAM y patrocinado por el Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià. El acto comenzará a las 13.00 horas y la paella se ofrecerá en el patio de las instalaciones del CEAM.

Cementeri / Cementerio

[VAL] L’Ajuntament du a terme una labor contínua de millora del cementeri, que s’incrementen amb la proximitat d’estes dates.
L’alcalde, Andrés Molina, acompanyat pel regidor de Cementeris, Francisco Mendoza i diversos treballadors, ha visitat este matí les instal·lacions.
El cementeri obrirà de forma ininterrompuda des de les huit del matí fins a les 21 hores els dies 29, 30 i 31 d’octubre, fins a a l’1 de novembre, perquè hi haja una amplitud suficient d’hores i que les persones puguen acudir sense aglomeracions i amb totes les facilitats perquè són dates molt assenyalades que provoquen moltes visites.
El servei de transport al cementeri, s’ha ampliat en un dia més que l’any passat. Del dissabte 30 d’octubre al dilluns 1 de novembre hi haurà servei d’anada i volta al cementeri.
 
[CAS] El Ayuntamiento lleva a cabo una labor continua de mejora del cementerio, que se incrementan con la proximidad de estas fechas.
El alcalde, Andrés Molina, acompañado por el concejal de Cementerios, Francisco Mendoza y varios trabajadores, ha visitado esta mañana las instalaciones.
El cementerio abrirá de forma ininterrumpida desde las ocho de la mañana hasta las 21 horas los días 29, 30 y 31 de octubre, hasta al 1 de noviembre, porque haya una amplitud suficiente de horas y que las personas puedan acudir sin aglomeraciones y con todas las facilidades porque son fechas muy señaladas que provocan muchas visitas.
El servicio de transporte al cementerio, se ha ampliado en un día más que el año pasado. Del sábado 30 de octubre al lunes 1 de noviembre habrá servicio de ida y vuelta al cementerio.

Pin It on Pinterest