965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

URBASER reforç i neteja / URBASER refuerzo y limpieza

[VAL] L’Alcalde Andrés Molina al costat de l’encarregat de l’empresa concessionària URBASER, han presentat el dispositiu especial de reforç i neteja de via pública que actuarà durant les festes de Moros i Cristians 2022.
 
[CAS] El Alcalde Andrés Molina junto al encargado de la empresa concesionaria URBASER, han presentado el dispositivo especial de refuerzo y limpieza de vía pública que actuará durante las fiestas de Moros y Cristianos 2022.

AUDECA SERVEIS URBANS i URBASER / AUDECA SERVICIOS URBANOS y URBASER

[VAL] Els tècnics municipals i els tècnics de les empreses AUDECA SERVEIS URBANS i URBASER supervisen els treballs extraordinaris de recollida del RSU i de neteja viària durant aquest cap de setmana per la celebració del “ROSER”.
Aquests treballs s’emmarquen dins dels previstos per als extraordinaris i de reforç de les festes de Moros i Cristians 2022.
 
[CAS] Los técnicos municipales y los técnicos de las empresas AUDECA SERVICIOS URBANOS y URBASER supervisan los trabajos extraordinarios de recogida de RSU y de limpieza viaria durante este fin de semana por la celebración del “ROSER”.
Estos trabajos se enmarcan dentro de los previstos para los extraordinarios y de refuerzo de las fiestas de Moros y Cristianos 2022.

Paodor

[VAL] En les festes de Sant Jaume, és tradició dels majorals anar al Paodor a ballar les danses. Durant estos tres dies s’ompli de música i de tradició. S’ha quedat llest per a poder disfrutar d’estos dies tan especials del nostre Poador de la Font Major.
 
[CAS] En las fiestas de San Jaime, es tradición de los mayorales ir al Paodor a bailar las danzas. Durante estos tres días se llena de música y de tradición. Se ha quedado listo para poder disfrutar de estos días tan especiales de nuestro ‘Poador de la Fuente Major’.

Desbrossament i neteja de la parcel·la en Partida Peyta / Desbroce y limpieza de la parcela situada en Partida Peyta

[VAL] L’Ajuntament, ha acabat els treballs de desbrossament i neteja de la parcel·la situada en Partida Peyta, per a previndre, entre altres coses, incendis. augmentant la zona de pàrquing.
 
[CAS] El Ayuntamiento, ha terminado los trabajos de desbroce y limpieza de la parcela situada en Partida Peyta, para prevenir, entre otras cosas, incendios. aumentando la zona de parking.

Pin It on Pinterest