965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Associació Doble Amor / Asociación Doble Amor

Associació Doble Amor / Asociación Doble Amor

[VAL] L’alcalde de Callosa, Andrés Molina, i el president de l’Associació Doble Amor, Casimiro Vila, han firmat en l’Ajuntament de Callosa el conveni a l’Associació Doble Amor amb la quantitat de 4.000 euros amb què ajudar al manteniment del transport dels callosins usuaris del Centre Ocupacional.
 
[CAS] El alcalde de Callosa, Andrés Molina, y el presidente de la Asociación Doble Amor, Casimiro Vila, han firmado en el Ayuntamiento de Callosa el convenio a la Asociación Doble Amor con la cantidad de 4.000 euros con los que ayudar al mantenimiento del transporte de los callosinos usuarios del Centro Ocupacional.

Calvari / Calvario

[VAL] L’Alcalde, Andrés Molina, juntament amb el Regidor de Serveis Tècnics, Francisco Mendoza, i els tècnics municipals, visiten els treballs realitzats pels serveis tècnics municipals, sobre desbrossament, neteja i retirada de tota la mala herba de l’accés fins a la capella del calvari, així com el repintat de totes les estacions i de la capella del Viacrucis.
[CAS] El Alcalde, Andrés Molina, junto con el Concejal de Servicios Técnicos, Francisco Mendoza, y los técnicos municipales, visitan los trabajos realizados por los servicios técnicos municipales, sobre desbroce, limpieza y retirada de toda la maleza del acceso hasta la capilla del calvario, así como el repintado de todas las estaciones y de la capilla del Vía Crucis.

La Universitat de la Tercera Edat – U3A / La Universidad de la Tercera Edad – U3A

[VAL] La Universitat de la Tercera Edat – U3A, ha realitzat un lliurament d’aliments per a Serveis Socials de l’Ajuntament de Callosa.
En aquesta ocasió la presidenta de l’entitat, ha convidat a l’alcalde, Andrés Molina, a la regidora de Serveis Socials, Mari Carmen Bou, i la regidora de Tercera Edat, Maribel Ferrándiz, a participar d’aquest acte juntament amb els membres de la seua Associació.
Des de l’Ajuntament, agrair als representants aquesta generosa donació.
 
[CAS] La Universidad de la Tercera Edad – U3A, ha realizado una entrega de alimentos para Servicios Sociales del Ayuntamiento de Callosa.
En esta ocasión la presidenta de la entidad, ha invitado al alcalde, Andrés Molina, a la regidora de Servicios Sociales, Mari Carmen Bou, y la regidora de Tercera Edad, Maribel Ferrándiz, a participar de este acto junto con los miembros de su Asociación.
Desde el Ayuntamiento, agradecer a los representantes esta generosa donación.

Excma. Diputació d’Alacant / Excma. Diputación de Alicante

[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant, dins de la convocatòria destinada a Ajuntaments de Municipis amb població inferior a 50.000 habitants, per a la realització d’activitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i l’adquisició d’equipament, anualitat 2021, ha concedit a l’Ajuntament de Callosa una subvenció per al programa de rehabilitació d’usuaris dependents,
Rehabilitació 4.186.-€ i Grues 2.630.-€, que serà destinat al Departament de Serveis Socials.

[CAS] La Excma. Diputación de Alicante, dentro de la convocatoria destinada a Ayuntamientos de Municipios con población inferior a 50.000 habitantes, para la realización de actividades de promoción social dirigidas a colectivos vulnerables y la adquisición de equipación, anualidad 2021, ha concedido en el Ayuntamiento de Callosa una subvención para el programa de rehabilitación de usuarios dependientes,
Rehabilitación 4.186.-€ y Grúas 2.630.-€, que será destinado al Departamento de Servicios Sociales.

Pin It on Pinterest