965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Reunió per a coordinar actuacions en el Toll Salt- Estret de Bolulla / Reunión para coordinar actuaciones en el Toll Salt- Estret de Bolulla

[VAL] El President de la Confederació, Miguel Polo, El Comissari d’Aigües de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Marc García Manzana, Tinent de la Guàrdia Civil i Sergent de Callosa d´en Sarrià l’Arquitecte Municipal, l’Inspector-Jefe de Policia Local, Juan Carlos Palacios Pérez i els Alcaldes de Callosa d´en Sarrià, Andrés Molina, i de Bolulla, Adrián Martinez, han mantingut una reunió per a coordinar actuacions en el Toll Salt- Estret de Bolulla.
 
[CAS] El Presidente de la Confederación, Miguel Polo, El Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Marc García Manzana, Teniente de la Guardia Civil y Sargento de Callosa d´en Sarria, el Arquitecto Municipal, el Inspector-Jefe de Policía Local, Juan Carlos Palacios Pérez y los Alcaldes de Callosa d´en Sarrià, Andrés Molina, y de Bolulla, Adrián Martinez, han mantenido una reunión para coordinar actuaciones en el Toll Salt- Estret de Bolulla.

Cos de la Guàrdia Civil / Cuerpo de la Guardia Civil

[VAL] Va ser un honor rebre en Callosa d’en Sarrià la reunió del Cos de la Guàrdia Civil.
En Callosa estem orgullosos de contar amb una Casa-Quarter, i som conscients de la gran importància del treball que realisen la benemérita en el benestar de tots els ciutadans.
L’Alcalde, Andrés Molina, i la Corporació Municipal, rebem en l’Ajuntament al general de la Comunitat Valenciana, així com als coronels d’Alacant, Castelló i València, i als caps i demés membres presents en esta reunió.
 
[CAS] Fue un honor recibir en Callosa d’en Sarrià la reunión del Cuerpo de la Guardia Civil.
En Callosa estamos orgullosos de contar con una Casa-Cuartel, y somos conscientes de la gran importancia del trabajo que realizan la benemérita en el bienestar de todos los ciudadanos.
El Alcalde, Andrés Molina, y la Corporación Municipal, recibimos en el Ayuntamiento al general de la Comunidad Valenciana , así como a los coroneles de Alicante, Castellón y Valencia, y a los jefes y demás miembros presentes en esta reunión.

Dos nous vehicles per a la policia local / Dos nuevos vehículos para la policía local

[VAL] L’Ajuntament renova dos nous vehicles per a la policia local, Seats Ateca de ‘Agust Motor’, dotats amb equipament policial i amb mampara.
Un pas més en la modernització dels vehicles policials al servei de la seguretat ciutadana en el municipi.
 
[CAS] El Ayuntamiento renueva dos nuevos vehículos para la policía local, Seats Ateca de Agust Motor, dotados con equipación policial y con mampara.
Un paso más en la modernización de los vehículos policiales al servicio de la seguridad ciudadana en el municipio.

Nou vehicle elèctric per a la Policia Local / Nuevo vehículo eléctrico para la Policía Local

[VAL] S’ha entregat el nou vehicle elèctric per a la Policia Local de Callosa.
El nou vehicle elèctric ha sigut subvencionat 100% per la Diputació d’Alacant.
L’alcalde, Andrés Molina, i el equip de govern, entreguen el vehicle per a seguretat ciutadana.
 
[VALE] Se ha entregado el nuevo vehículo eléctrico para la Policía Local de Callosa.
El nuevo vehículo eléctrico ha sido subvencionado 100% por la Diputación de Alicante.
El alcalde, Andrés Molina, y el equipo de gobierno, entregan el vehículo para seguridad ciudadana.

Policia Local i la psicòloga del Gabinet Psicopedagògic Municipal / Policía Local y la psicóloga del Gabinet Psicopedagògic Municipal

[VAL] L’inspector-cap de la Policia Local i la psicòloga del Gabinet Psicopedagògic Municipal han realitzat al llarg del matí , unes sessions informatives als alumnes de 5é i 6é del CEIP Mirantbò, sobre el ciberassetjament i també sobre l’ús adequat de les xarxes socials.
 
[CAS] El inspector-Jefe de la Policía Local y la psicóloga del Gabinet Psicopedagògic Municipal han realizado a lo largo de la mañana, unas sesiones informativas a los alumnos de 5º y 6º del CEIP Mirantbò, sobre el ciberacoso y también sobre el uso adecuado de las redes sociales.

Pin It on Pinterest