965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Incorporació de un agent / Incorporación de un agente

[VAL]  L’Ajuntament de Callosa ha reforçat la plantilla de la Policia Local amb la incorporació de un agent, Adrián Rodriguez Quiles.
El nou efectiu policial ha pres possessió esta setmana de la seua plaça en un acte que ha estat presidit per l’alcalde, Andrés Molina.
 
[CAS]  El Ayuntamiento de Callosa ha reforzado la plantilla de la Policía Local con la incorporación de un agente, Adrián Rodriguez Quiles.
El nuevo efectivo policial ha tomado posesión esta semana de su plaza en un acto que ha sido presidido por el alcalde, Andrés Molina.

Actualització d’informació / Actualización de información

Actualización de información
El incendio localizado en la zona Tossal de les Banderes-Sierra Verde se encuentra actualmente extinguido, permanenciendo una unidad terrestre de bomberos para refrescar la zona. Afectados aproximadamente 1000 metros de masa baixa forestal 
—-
Actualització d’informació
L’incendi localitzat a la zona Tossal de les Banderes-Serra Verda es troba actualment extingit, permaneixent una unitat terrestre de bombers  per a refrescar la zona. Afectats aproximadament 1000 metres de massa baixa forestal 

L’Agència València de seguretat i resposta a les emergències / La Agencia Valencia de seguridad y respuesta a las emergencias

[VAL] L’Agència València de seguretat i resposta a les emergències concedeix ajudes destinades a l’elaboració de nous plans d’emergència o a la revisió.
Pla Territorial municipal 6.000.-€
Pla actuació municipal d’incendis forestals 4.000.-€
[CAS] La Agencia Valencia de seguridad y respuesta a las emergencias concede ayudas destinadas a la elaboración de nuevos planes de emergencia o a la revisión.
Plan Territorial municipal 6.000.-€
Plan actuación municipal de incendios forestales 4.000.-€

Tres nous agents de la Policia Local / Tres nuevos agentes de la Policía Local

[VAL] L’Ajuntament de Callosa ha reforçat la plantilla de la Policia Local amb la incorporació de tres nous agents.
Els nous efectius policials han pres possessió esta setmana de les seues places en un acte que ha estat presidit per l’alcalde, Andrés Molina.
 
[CAS] El Ayuntamiento de Callosa ha reforzado la plantilla de la Policía Local con la incorporación de tres nuevos agentes.
Los nuevos efectivos policiales han tomado posesión esta semana de sus plazas en un acto que ha estado presidido por el alcalde, Andrés Molina.

Reunió per a coordinar actuacions en el Toll Salt- Estret de Bolulla / Reunión para coordinar actuaciones en el Toll Salt- Estret de Bolulla

[VAL] El President de la Confederació, Miguel Polo, El Comissari d’Aigües de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Marc García Manzana, Tinent de la Guàrdia Civil i Sergent de Callosa d´en Sarrià l’Arquitecte Municipal, l’Inspector-Jefe de Policia Local, Juan Carlos Palacios Pérez i els Alcaldes de Callosa d´en Sarrià, Andrés Molina, i de Bolulla, Adrián Martinez, han mantingut una reunió per a coordinar actuacions en el Toll Salt- Estret de Bolulla.
 
[CAS] El Presidente de la Confederación, Miguel Polo, El Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Marc García Manzana, Teniente de la Guardia Civil y Sargento de Callosa d´en Sarria, el Arquitecto Municipal, el Inspector-Jefe de Policía Local, Juan Carlos Palacios Pérez y los Alcaldes de Callosa d´en Sarrià, Andrés Molina, y de Bolulla, Adrián Martinez, han mantenido una reunión para coordinar actuaciones en el Toll Salt- Estret de Bolulla.

Cos de la Guàrdia Civil / Cuerpo de la Guardia Civil

[VAL] Va ser un honor rebre en Callosa d’en Sarrià la reunió del Cos de la Guàrdia Civil.
En Callosa estem orgullosos de contar amb una Casa-Quarter, i som conscients de la gran importància del treball que realisen la benemérita en el benestar de tots els ciutadans.
L’Alcalde, Andrés Molina, i la Corporació Municipal, rebem en l’Ajuntament al general de la Comunitat Valenciana, així com als coronels d’Alacant, Castelló i València, i als caps i demés membres presents en esta reunió.
 
[CAS] Fue un honor recibir en Callosa d’en Sarrià la reunión del Cuerpo de la Guardia Civil.
En Callosa estamos orgullosos de contar con una Casa-Cuartel, y somos conscientes de la gran importancia del trabajo que realizan la benemérita en el bienestar de todos los ciudadanos.
El Alcalde, Andrés Molina, y la Corporación Municipal, recibimos en el Ayuntamiento al general de la Comunidad Valenciana , así como a los coroneles de Alicante, Castellón y Valencia, y a los jefes y demás miembros presentes en esta reunión.