965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Carrer La Font i Ctra d’Alcoi / Calle La Font y Ctra d’Alcoi

[VAL] L’ajuntament executa les obres d’eliminació d’humitats de pluvials al carrer La Font i en la Ctra d’Alcoi molt demandades pels propietaris i residents de l’Edifici del Cor de Callosa i que es venien produint per les pluvials als solars confrontants.
[CAS] El ayuntamiento ejecuta las obras de eliminación de humedades de pluviales en la calle La Font y en la Ctra d’Alcoi muy demandadas por los propietarios y residentes del Edificio del Cor de Callosa y que se venían produciendo por las pluviales a los solares colindantes.

Exma. Diputació d’Alacant / Exma. Diputación de Alicante

[VAL] Rebuda una subvenció de 19.591,02 € de la Exma. Diputació d’Alacant per a l’adquisició d’elements de millores en seguretat viària, en vies i camins rurals. L’ajuntament ha instal·lat 5 càmeres amb lluminàries led solars en els accessos a: l’Armaig, Onàer, Cementeri, Farines i Salomó.
 
[CAS] Recibida una subvención de 19.591,02 € de la Exma. Diputación de Alicante para la adquisición de elementos de mejoras en seguridad vial, en vías y caminos rurales. El ayuntamiento ha instalado 5 cámaras con luminarias led solares en los accesos a: l’Armaig, Onàer, Cementerio, Farines y Salomó.

Reunió de seguretat / Reunión de seguridad

[VAL] L’alcalde, Andrés Molina, presidia aquest dijous la reunió de seguretat celebrada entre l’Ajuntament i els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat.
En la reunió, van participar el regidor de Festes, Carlos Seguí, el tinent de la Guàrdia Civil i el sergent primer; representants de la Policia Nacional i autonòmica, així com de la subdelegació i de la seua unitat de violència de genere, l’intendent-cap i l’oficial de la Policia Local de Callosa, la cap de protecció civil local i el secretari municipal.
 
[CAS] El alcalde, Andrés Molina, presidía este jueves la reunión de seguridad celebrada entre el Ayuntamiento y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
En la reunión, participaron el concejal de Fiestas, Carlos Seguí, el teniente de la Guardia Civil y el sargento primero; representantes de la Policía Nacional y autonómica, así como de la subdelegación y de su unidad de violencia de genero, el intendente-jefe y el oficial de la Policía Local de Callosa, la jefa de protección civil local y el secretario municipal.

Tractament antilliscant / Tratamiento antideslizante

[VAL] Amb l’objectiu de millorar la seguretat de les voreres i, al mateix temps, evitar relliscades i caigudes dels vianants, l’Ajuntament ha iniciat un programa de tractament antilliscant en diferents carrers, per a millorar la mobilitat per als vianants, evitar el lliscament i que els vianants patisquen relliscades quan el paviment està banyat per la pluja o la neteja viària.
 
[CAS] Con el objetivo de mejorar la seguridad de las aceras y, al mismo tiempo, evitar resbalones y caídas de los peatones, el Ayuntamiento ha iniciado un programa de tratamiento antideslizante en diferentes calles, para mejorar la movilidad peatonal, evitar el deslizamiento y que los peatones sufran resbalones cuando el pavimento está mojado por la lluvia o la limpieza viaria.

PLA DE MAJOR SEGURETAT / PLAN DE MAYOR SEGURIDAD

VAL: Dimarts que ve 21 de febrer a les 12:00 h, a la casa de cultura, tindrà lloc una xarrada sobre el PLA DE MAJOR SEGURETAT. Xarrada realitzada per components de la Guàrdia Civil on es tractaran temes sobre:
-Risc en domicilis.
-Estafes.
-Risc en via pública.
-Robatoris i furts.
-Prevenció d’accidents.
-Maltracte-abandó.
 
CAS: El próximo martes 21 de febrero a las 12:00 hen la casa de cultura, tendrá lugar una charla sobre el PLAN DE MAYOR SEGURIDAD. Charla realizada por componentes de la Guardia Civil donde se tratarán temas sobre:
-Riesgo en domicilios.
-Estafas.
-Riesgo en vía pública.
-Robos y hurtos.
-Prevención de accidentes.
-Maltrato-abandono.

Condol als amics i familiars del Policia Local de Calp / Pésame a los amigos y familiares del Policía Local de Calpe

[VAL] Des de l’Ajuntament de Callosa mostrem el nostre més sincer condol als amics i familiars del Policia Local de Calp, qui va perdre la vida en una actuació de rescat durant les fortes pluges de la passada nit.
Lamentem profundament la seua pèrdua i dediquem tot el nostre suport al municipi veí de Calp.
Hui tots ens vestim de dol per un heroi.
 
[CAS] Desde el Ayuntamiento de Callosa mostramos nuestro más sincero pésame a los amigos y familiares del Policía Local de Calpe, quien perdió la vida en una actuación de rescate durante las fuertes lluvias de la pasada noche.
Lamentamos profundamente su pérdida y dedicamos todo nuestro apoyo al municipio vecino de Calpe.
Hoy todos nos vestimos de luto por un héroe.