965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Dia Internacional de la lluita contra el Càncer Infantil / Día Internacional de la lucha contra el Cáncer Infantil.

[VAL] El 15 de febrer se celebra el Dia Internacional de la lluita contra el Càncer Infantil. El Dia Internacional del Càncer Infantil té com a objectiu sensibilitzar i conscienciar sobre la importància dels desafiaments als quals s’enfronten els xiquets i adolescents i les seues famílies, així com de la necessitat que tots els xiquets, en qualsevol lloc del món, tinguen accés a un diagnòstic i tractament precís i a temps.
[CAS] El 15 de febrero se celebra el Día Internacional de la lucha contra el Cáncer Infantil. El Día Internacional del Cáncer Infantil tiene como objetivo sensibilizar y concienciar sobre la importancia de los desafíos a los que se enfrentan los niños y adolescentes y sus familias, así como de la necesidad de que todos los niños, en cualquier lugar del mundo, tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento preciso y a tiempo.

Anémona Marina Baixa

[VAL] Anemona Marina Baixa representada per María Botella Soler, continua apostant juntament amb la regidoria de Sanitat de Callosa d’en Sarrià i la seua regidora Maribel Ferrándiz per donar suport a les persones amb càncer.
Es continua oferint el servei d’atenció psicològica al llarg del procés oncològic per a tota la seua població. Es tracta d’acompanyar a la persona i al seu entorn més pròxim promovent l’adaptació al diagnòstic, a la malaltia, als tractaments i a les seqüeles.
Qualsevol persona que desitge obtindre assessorament sobre aquest tema pot posar-se en contacte a través dels següents telèfons: 676 597 462 / 865 680 385.
 
[CAS] Anémona Marina Baixa representada por María Botella Soler, sigue apostando junto con la concejalía de Sanidad de Callosa d’en Sarrià y su concejala Maribel Ferrándiz por dar apoyo a las personas con cáncer.
Se sigue ofreciendo el servicio de atención psicológica a lo largo del proceso oncológico para toda su población. Se trata de acompañar a la persona y a su entorno más cercano promoviendo la adaptación al diagnóstico, a la enfermedad, a los tratamientos y a las secuelas.
Cualquier persona que desee obtener asesoramiento al respecto puede ponerse en contacto a través de los siguientes teléfonos: 676 597 462 / 865 680 385.

ACTUALITZACIÓ DE DADES COVID-19 / ACTUALIZACIÓN DE DATOS COVID-19

[VAL] NOVA ACTUALITZACIÓ DE DADES COVID-19 AL MONITORATGE DE LA GVA
La GVA ha tornat a actualitzar les dades COVID-19.
Novament observem que les xifres continuen allunyant-se, cada vegada més, del descens en el corba de contagis.
Ens trobem, actualment, en 409 casos positius i una incidència acumulada de 5.437,38 casos per cada 100.000 habitants.
És FONAMENTAL anar amb CAUTELA i IMPRESCINDIBLE que COMPLIM amb les recomanacions sanitàries.
Siguem RESPECTUOSOS/ES i estem BEN ALERTA en les interaccions socials. No oblidem que l’ACCIÓ PREVENTIVA i la RESPONSABILITAT tant individual com col·lectiva són ESSENCIALS.
Cuidar-nos i cuidar del nostre entorn és primordial.
 
[CAS] NUEVA ACTUALIZACIÓN DE DATOS COVID-19 AL MONITORIZACIÓN DE LA GVA
La GVA ha vuelto a actualizar los datos COVID-19.
Nuevamente observamos que las cifras continúan alejándose, cada vez más, del descenso en el curva de contagios.
Nos encontramos, actualmente, en 409 casos positivos y una incidencia acumulada de 5.437,38 casos por cada 100.000 habitantes.
Es FUNDAMENTAL ir con CAUTELA e IMPRESCINDIBLE que CUMPLIMOS con las recomendaciones sanitarias.
Seamos RESPETUOSOS/AS y estamos Bien alerta en las interacciones sociales. No olvidamos que la ACCIÓN PREVENTIVA y la RESPONSABILIDAD tanto individual como colectiva son ESENCIALES.
Cuidarnos y cuidar de nuestro entorno es primordial.

Donació de sang / Donación de sangre

[VAL] Davant l’escassetat de donacions de sang, sol·licitem la col·laboració de tots per a la col·lecta que es realitzarà en Callosa, el dimarts 8 de febrer, en el Centre de Salut de Callosa, de 16.30 a 20:30h.
Els requisits per a donar sang són:
Tindre entre 18 i 65 anys d’edat
Portar el DNI
Pesar més de 50 kg
La Regidora de Sanitat, Maribel Ferrándiz, fa una anomenada “a tothom” perquè tinguem “el gest de generositat que és regalar vida: cada donació pot salvar tres vides i convide a tots alacantins al fet que participen en aquesta jornada o en qualsevol de les quals duu a terme el Centre de Transfusió al llarg de tot l’any”.
 
[CAS] Ante la escasez de donaciones de sangre, solicitamos la colaboración de todos para la colecta que se realizará en Callosa, el martes 8 de febrero, en el Centro de Salud de Callosa, de 16.30 a 20:30h.
Los requisitos para dar sangre son:
Tener entre 18 y 65 años de edad
Llevar el DNI
Pesar más de 50 kg
La Concejal de Sanidad, Maribel Ferrándiz, hace una llamada “a todo el mundo” porque tengamos “el gesto de generosidad que es regalar vida: cada donación puede salvar tres vidas e invito a todos alicantinos al hecho que participan en esta jornada o en cualquier de las cuales lleva a cabo el Centro de Transfusión a lo largo de todo el año”.

Donació de sang / Donación de sangre

[VAL] Des de la Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament de Callosa informen que dimarts, 11 de gener, se celebra una nova jornada de donació de sang en el Centre de Salut, situat en Ptda Mirantbó s/n. L’horari d’atenció serà des de les 16.30 fins a les 20.30 hores.
La regidora de Sanitat, Maribel Ferrándiz, fa una crida a la participació “perquè només a la província d’Alacant existeix una necessitat diària de 250 unitats de sang. I gràcies a aquest gest solidari s’estan salvant moltes vides”.
 
[CAS] Desde la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Callosa informan que martes, 11 de enero, se celebra una nueva jornada de donación de sangre en el Centro de Salud, situado en Ptda Mirantbó s/n. El horario de atención será desde las 16:30 hasta las 20:30 horas.
La concejala de Sanidad, Maribel Ferrándiz, hace un llamamiento a la participación “porque sólo en la provincia de Alicante existe una necesidad diaria de 250 unidades de sangre. Y gracias a este gesto solidario se están salvando muchas vidas”.

Covid a Callosa / Covid en Callosa

[VAL] L’Ajuntament informa que, segons l’informe del Servici de Salut Pública , sobre Covid a Callosa, s’està registrant un augment diari de casos en el municipi.
Des de l’Ajuntament es prega als veïns/es que, davant del repunt de casos a nivell nacional, comarcal i municipal ocasionat per la variant omicrón, extremen les precaucions i facen degut seguiment i compliment dels protocols sanitaris i de normes elementals de seguretat sanitària.
 
[CAS] El Ayuntamiento informa que, según el informe del Servicio de Salud Pública , sobre Covid en Callosa, se está registrando un aumento diario de casos en el municipio.
Desde el Ayuntamiento se ruega a los vecinos/as que, ante el repunte de casos a nivel nacional, comarcal y municipal ocasionado por la variante omicrón, extremen las precauciones y hagan debido seguimiento y cumplimiento de los protocolos sanitarios y de normas elementales de seguridad sanitaria.

Pin It on Pinterest