965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Marató Solidària de Donació de Sang / Maratón Solidaria de Donación de Sangre

[VAL] El dissabte, 25 de juny, l’Ajuntament i el Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana es tornen a unir per a celebrar a Callosa d’en Sarrià la sisena edició de la Marató Solidària de Donació de Sang. Amb el lema ‘Callosa dóna Sang’, aquesta iniciativa vol conscienciar sobre la importància de donar sang i superar així la xifra de donants de la passada edició.
Les donacions es realitzaran en el Centre de Salut. La jornada començarà a les 09.30 hores i es prolongarà fins a les 14.00 hores.
La regidora de Sanitat, Maribel Ferrándiz, ha recordat que la província necessita diàriament 250 unitats de sang, per això, ha insistit que “es tracta d’una activitat solidària molt important que des de l’Ajuntament volem fomentar per a conscienciar als ciutadans sobre la necessitat de donar sang per a poder salvar vides”. 
Des de la Regidoria de Sanitat s’entregarà un obsequi als donants i el Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana entregarà un altre. 
 
[CAS] El sábado, 25 de junio, el Ayuntamiento y el Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana se vuelven a unir para celebrar en Callosa d’en Sarrià la sexta edición del Maratón Solidaria de Donación de Sangre. Con el lema ‘Callosa dóna Sang’, esta iniciativa quiere concienciar sobre la importancia de dar sangre y superar así la cifra de donantes de la pasada edición.
Las donaciones se realizarán en el Centro de Salud. La jornada empezará a las 09.30 horas y se prolongará hasta las 14.00 horas.
La concejal de Sanidad, Maribel Ferrándiz, ha recordado que la provincia necesita diariamente 250 unidades de sangre, por eso, ha insistido que “se trata de una actividad solidaria muy importante que desde el Ayuntamiento queremos fomentar para concienciar a los ciudadanos sobre la necesidad de dar sangre para poder salvar vidas”. 
Desde la Concejalía de Sanidad se entregará un obsequio a los donantes y el Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana entregará otro.

ALTES TEMPERATURES / ALTAS TEMPERATURAS

AVÍS GROC PER ALTES TEMPERATURES
Hui dilluns s’activa l’avís groc per altes temperatures ja que s’esperen fins a 36 graus.
Davant d’esta calor intensa, recorda:
Beu molta agua i liquids sense alcohol ni cafeïna, sobretot la gent més jove i més adulta. 
Menja fruita i verdura en abundância. 
Utilitza roba lleugera i colors clars 
No oblides la protecció solar 
Evita les activitats en les hores de temperatures altes 
No passeges la teua mascota en hores de màxima exposició del sol 
 
AVISO AMARILLO POR ALTAS TEMPERATURAS
Hoy lunes se activa el aviso amarillo por altas temperaturas puesto que se esperan hasta 36 grados.
Ante este calor intenso, recuerda:
Bebe mucha agua y líquidos sin alcohol ni cafeína, sobre todo la gente más joven y más adulta. 
Come fruta y verdura en abundancia. 
Utiliza ropa ligera y colores claros 
No olvides la protección solar 
Evita las actividades en las horas de temperaturas altas
No pasees tu mascota en horas de máxima exposición del sol

“Anémona te acompaña”

[VAL] La regidora de Sanitat, Maribel Ferrándiz, informa que el dijous 2 de juny a les 19h es realitzarà una Xarrada en la Casa de cultura de la població “Anémona te acompaña”.
La xarrada serà a càrrec de les dos fisioterapeutes i de la psicòloga de l’associació tractant de transmetre que la persona afectada i el seu entorn no estan sols i promovent l’adaptació al diagnòstic, a la malaltia, als tractaments i a les seues seqüeles.
 
[CAS] La concejal de Sanidad, Maribel Ferrándiz, informa que el jueves 2 de junio a las 19h se realizará una Charla en la Casa de cultura de la población “Anémona te acompaña”.
La charla será a cargo de las dos fisioterapeutas y de la psicóloga de la asociación tratando de transmitir que la persona afectada y su entorno no están solos y promoviendo la adaptación al diagnóstico, a la enfermedad, a los tratamientos y a sus secuelas.

Conveni en Anémona Marina Baixa / Convenio con Anémona Marina Baixa

[VAL]  L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià representat pel Sr. Alcalde Andrés Molina i la seua regidora de Sanitat Maribel Ferrándiz firmen el conveni en Anémona Marina Baixa junt en la seua presidenta María Botella Soler, per a seguir apostant per donar respal a les persones en càncer.
En motiu de comunicar a la població sobre el seu servici el dijous 2 de juny a les 19h es realisarà una Charrada en la Casa de cultura de la població “Anémona t’acompanya”. La charrada serà a càrrec de les dos fisioterapeutes i de la psicòloga de l’associació tractant de transmetre que la persona afectada i el seu entorn no estan sols i promovent l’adaptació al diagnòstic, a la malaltia, als tractaments i a les seues seqüeles.
Qualsevol persona que desige obtindre assessorament al respecte pot posar-se en contacte a través dels següents teléfons: 676 597 462 / 865 680 385.
 
[CAS] El Ayuntamieto de Callosa d’en Sarrià representado por el Sr. Alcalde Andrés Molina y su concejal de Sanidad Maribel Ferrándiz firman el convenio con Anémona Marina Baixa junto con su presidenta María Botella Soler, para seguir apostando por dar apoyo a las personas con cáncer.
Con motivo de comunicar a la población sobre su servicio el jueves 2 de junio a las 19h se realizará una Charla en la Casa de cultura de la población “Anémona te acompaña”. La charla será a cargo de las dos fisioterapeutas y de la psicóloga de la asociación tratando de transmitir que la persona afectada y su entorno no están solos y promoviendo la adaptación al diagnóstico, a la enfermedad, a los tratamientos y a sus secuelas.
Cualquier persona que desee obtener asesoramiento al respecto puede ponerse en contacto a través de los siguientes teléfonos: 676 597 462 / 865 680 385.

Donació de sang / Donación de sangre

[VAL] La regidora de Sanitat, Maribel Ferrándiz, informa que el dimarts 3 de maig, es podrà donar sang en el Centre de Salut (Ptda Mirantbó s/n), en horari de 16.30 a 20.30 hores. 
Per a això es traslladarà a aquest local municipal personal sanitari del Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana.
La província d’Alacant necessita més de 250 donacions diàries per a cobrir les necessitats dels seus pacients i així cobrir tractaments oncològics, intervencions quirúrgiques, parts, accidents, etc.
 
[CAS] La concejal de Sanidad, Maribel Ferrándiz, informa que el martes 3 de mayo, se podrá donar sangre en el Centro de Salud (Ptda Mirantbó s/n), en horario de 16:30 a 20:30 horas. 
Para ello se trasladará a este local municipal personal sanitario del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunitat Valenciana.
La provincia de Alicante necesita más de 250 donaciones diarias para cubrir las necesidades de sus pacientes y así cubrir tratamientos oncológicos, intervenciones quirúrgicas, partos, accidentes, etc.

El Consell de Ministres / El Consejo de Ministros

[VAL] El Consell de Ministres aprova la fi de l’obligatorietat de les màscares en espais interiors a partir del 20 d’abril
Les màscares continuaran sent obligatòries tant per als treballadors com per als visitants en centres, serveis i establiments sanitaris. També per a les que persones es troben ingressades quan estiguen fora de les seues habitacions.
Així mateix, continuarà sent obligatori l’ús de màscares per als treballadors i visitants en els centres sociosanitaris en zones compartides i es manté l’obligatorietat de les màscares en el transport aeri, per ferrocarril o per cable i en els autobusos, així com en els transports públics de viatgers.
En l’entorn laboral, amb caràcter general, de manera general, no resultarà preceptiu l’ús de màscares. No obstant això, l’avaluació de riscos del lloc de treball serà la que permetrà prendre una decisió sobre les mesures preventives adequades que han d’implantar-se, inclòs el possible ús de màscares.
 
[CAS] El Consejo de Ministros aprueba el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en espacios interiores a partir del 20 de abril
Las mascarillas seguirán siendo obligatorias tanto para los trabajadores como para los visitantes en centros, servicios y establecimientos sanitarios. También para las que personas se encuentren ingresadas cuando estén fuera de sus habitaciones.
Asimismo, continuará siendo obligatorio el uso de mascarillas para los trabajadores y visitantes en los centros sociosanitarios en zonas compartidas y se mantiene la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte aéreo, por ferrocarril o por cable y en los autobuses, así como en los transportes públicos de viajeros.
En el entorno laboral, con carácter general, de manera general, no resultará preceptivo el uso de mascarillas. No obstante, la evaluación de riesgos del puesto de trabajo será la que permitirá tomar una decisión sobre las medidas preventivas adecuadas que deben implantarse, incluido el posible uso de mascarillas.

Pin It on Pinterest