965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

II Desfilada Benèfica Carlos Sarrià / II Desfile Benéfico Carlos Sarriá

[VAL] II Desfilada Benèfica Carlos Sarrià. Encara no tens les teues entrades? Pots comprar-les en línia en El Corte Inglés.
Tot el benefici anirà destinat a Aspanion Xiquets Amb Càncer Payasospital i la investigació del Sarcoma de Ewing.
Úrsula Solbes López s’ha convertit en una gran model amb molta gràcia i saler.
El pròxim 1 d’octubre podrem veure-la lluir les seues millors gales el la plaça de bous d’Alacant.
 
[CAS] II Desfile Benéfico Carlos Sarriá. ¿Todavía no tienes tus entradas? Puedes comprarlas online en El Corte Inglés.
Todo el beneficio irá destinado a Aspanion Niños Con Cáncer Payasospital y la investigación del Sarcoma de Ewing.
Ursula Solbes López se ha convertido en una gran modelo con mucha gracia y salero.
El próximo 1 de octubre podremos verla lucir sus mejores galas el la plaza de toros de Alicante.

DONACIÓ DE SANG / DONACIÓN DE SANGRE

[VAL] El Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana, fa una anomenada a la solidaritat en Callosa. La Unitat de Transfusió estarà dimarts 27 de setembre que ve a la Biblioteca L´Espill (C/ Jaume Roig Núm. 5) per a rebre la sang dels donants. 
La solidaritat pot salvar vides.
 
[CAS] El Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad Valenciana, hace una llamada a la solidaridad en Callosa. La Unidad de Transfusión estará martes 27 de septiembre que viene a la Biblioteca L´Espill (C/ Jaume Roig Nº 5) para recibir la sangre de los donantes. 
La solidaridad puede salvar vidas.

Donació de sang / Donación de sangre

[VAL] La regidora de Sanitat, Maribel Ferrándiz, informa que el dimarts 6 de setembre, es podrà donar sang en la Biblioteca C/ Jaume Roig 5, en horari de 16.30 a 20.30 hores. 
Per a això es traslladarà a aquest local municipal personal sanitari del Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana.
La província d’Alacant necessita més de 250 donacions diàries per a cobrir les necessitats dels seus pacients i així cobrir tractaments oncològics, intervencions quirúrgiques, parts, accidents, etc.
 
[CAS] La concejal de Sanidad, Maribel Ferrándiz, informa que el martes 6 de septiembre, se podrá donar sangre en la Biblioteca C/ Jaume Roig 5, en horario de 16:30 a 20:30 horas. 
Para ello se trasladará a este local municipal personal sanitario del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunitat Valenciana.
La provincia de Alicante necesita más de 250 donaciones diarias para cubrir las necesidades de sus pacientes y así cubrir tratamientos oncológicos, intervenciones quirúrgicas, partos, accidentes, etc.

DONAR SANG A CALLOSA / DONAR SANGRE EN CALLOSA

[VAL] NOVA OPORTUNITAT DE DONAR SANG A CALLOSA
Dimarts 8 d´agost, de 16.30 a 20.30 hores.
Biblioteca C/ Jaume Roig 5
L’edil de Sanitat, Maribel Ferrándiz va fer una crida a la població que és donant per a acudir aqueix dia a la cita i també a fer-se nous donants “perquè donar sang, ÉS SALVAR VIDES”
Gràcies pel vostre temps i generositat.
En agraïment a la vostra participació s’obsequiarà amb descomptes en l’entrada a Terra Mítica, Aqualandia i Mundomar (presentant el carnet de donant en els accessos als parcs)
 
[CAS] NUEVA OPORTUNIDAD DE DONAR SANGRE EN CALLOSA
Martes 8 de agosto, de 16:30 a 20:30 horas.
Biblioteca C/ Jaume Roig 5
La edil de Sanidad, Maribel Ferrándiz, hizo un llamamiento a la población que es donante para acudir ese día a la cita y también a hacerse nuevos donantes “porque donar sangre, ES SALVAR VIDAS”
Gracias por vuestro tiempo y generosidad.
En agradecimiento a vuestra participación se obsequiará con descuentos en la entrada a Terra Mítica, Aqualandia y Mundomar (presentando el carnet de donante en los accesos a los parques).

Excma. Diputació Provincial d’Alacant / Excma. Diputación Provincial de Alicante

[VAL] La regidora de Sanitat, Maribel Ferrándiz, informa que l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Callosa, dins de la Convocatòria de concessió d’ajudes per als tractaments d’esterilització de colònies urbanes de gats sense propietari en municipis de la Província d’Alacant, anualitat 2022, una subvenció per import de 1.885,00.-€ 
 
[CAS] La concejal de Sanidad, Maribel Ferrándiz, informa que la Excma. Diputación Provincial de Alicante ha concedido en el Ayuntamiento de Callosa, dentro de la Convocatoria de concesión de ayudas para los tratamientos de esterilización de colonias urbanas de gatos sin propietario en municipios de la Provincia de Alicante, anualidad 2022, una subvención por importe de 1.885,00.-€

Donació de sang / Donación de sangre

[VAL] La regidora de Sanitat, Maribel Ferrándiz, informa que el dimarts 12 de juliol, es podrà donar sang en el Centre de Salut (Ptda Mirantbó s/n), en horari de 16.30 a 20.30 hores.
Per a això es traslladarà a aquest local municipal personal sanitari del Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana.
La província d’Alacant necessita més de 250 donacions diàries per a cobrir les necessitats dels seus pacients i així cobrir tractaments oncològics, intervencions quirúrgiques, parts, accidents, etc.
[CAS] La concejal de Sanidad, Maribel Ferrándiz, informa que el martes 12 de julio, se podrá donar sangre en el Centro de Salud (Ptda Mirantbó s/n), en horario de 16:30 a 20:30 horas.
Para ello se trasladará a este local municipal personal sanitario del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunitat Valenciana.
La provincia de Alicante necesita más de 250 donaciones diarias para cubrir las necesidades de sus pacientes y así cubrir tratamientos oncológicos, intervenciones quirúrgicas, partos, accidentes, etc.

Pin It on Pinterest