965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Jornada de donació de sang / Jornada de donación de sangre

[VAL]  Des de la Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament de Callosa informen que dimarts que ve, 29 de desembre, se celebra una nova jornada de donació de sang  en el Centre de Salut, situat en Ptda Mirantbó s/n. L’horari d’atenció serà des de les 16.30 fins a les 20.30 hores.
La regidora de Sanitat, Maribel Ferrándiz, fa una crida a la participació en aquesta última jornada de l’any “perquè només a la província d’Alacant existeix una necessitat diària de 250 unitats de sang. I gràcies a aquest gest solidari s’estan salvant moltes vides”. A més, en aquesta jornada torna a obsequiar-se als donants amb un detall en agraïment a la seua solidaritat.
 
[CAS]  Desde la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Callosa informan que el próximo martes, 20 de diciembre, se celebra una nueva jornada de donación de sangre en el Centro de Salud, situado en Ptda Mirantbó s/n. El horario de atención será desde las 16:30 hasta las 20:30 horas.
La concejala de Sanidad, Maribel Ferrándiz, hace un llamamiento a la participación en esta última jornada del año “porque sólo en la provincia de Alicante existe una necesidad diaria de 250 unidades de sangre. Y gracias a este gesto solidario se están salvando muchas vidas”. Además, en esta jornada vuelve a obsequiarse a los donantes con un detalle en agradecimiento a su solidaridad.

VACUNACIÓ contra el COVID / VACUNACIÓN contra el COVID

[VAL]  Ja es pot demanar cita per a la VACUNACIÓ contra la grip i la 2a dosi de record contra el COVID 
sMajors de 65 anys, i menors de 60 en factor de risc.
La Regidora de Sanitat, Maribel Ferrándiz, fa una crida a la població per a DEMANAR CITA PRÈVIA per a protegir-se contra la grip i també contra la COVID-19.
 
[CAS]  Ya se puede pedir cita para la VACUNACIÓN contra la gripe y la 2ª dosis de recuerdo contra el COVID 
Mayores de 65 años, y menores de 60 en factor de riesgo
La Concejala de Sanidad, Maribel Ferrándiz, hace un llamamiento a la población para PEDIR CITA PREVIA para protegerse contra la gripe y también contra la COVID-19.

DONACIÓ DE SANG / DONACIÓN DE SANGRE

[VAL]  La regidora de Sanitat, Maribel Ferrándiz, informa que el dimarts 8 de novembre, es podrà donar sang en la Biblioteca L´Espill (C/ Jaume Roig Núm. 5) ), en horari de 16.30 a 20.30 hores. 
La província d’Alacant necessita més de 250 donacions diàries per a cobrir les necessitats dels seus pacients i així cobrir tractaments oncològics, intervencions quirúrgiques, parts, accidents, etc.
 
[CAS] La concejal de Sanidad, Maribel Ferrándiz, informa que el martes 8 de noviembre, se podrá donar sangre en a Biblioteca L´Espill (C/ Jaume Roig Núm. 5), en horario de 16:30 a 20:30 horas. 
La provincia de Alicante necesita más de 250 donaciones diarias para cubrir las necesidades de sus pacientes y así cubrir tratamientos oncológicos, intervenciones quirúrgicas, partos, accidentes, etc.

Pin It on Pinterest