965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Visita del diputat Juan de Dios Navarro / Visita del diputado

[VAL] El diputat, Juan de Dios Navarro, aborda junt l’alcalde de Callosa d’en Sarrià, Andrés Molina, i les regidores, Maribel Ferrándiz i Mari Carmen Bou, diversos assumptes i projectes relacionats amb els més de 1500 residents internacionals que viuen en el municipi.
 
[CAS] El diputado, Juan de Dios Navarro, aborda junto al alcalde de Callosa d’en Sarrià, Andrés Molina, y las concejalas, Maribel Ferrándiz y Mari Carmen Bou, diversos asuntos y proyectos relacionados con los más de 1500 residentes internacionales que viven en el municipio.

Aigualeig de carrers / Baldeo de calles

[VAL] L’Ajuntament ha reforçat el dispositiu d’aigualeig de carrers, per a mantindre la neteja i acabar amb les taques que es generen, sobretot, en les zones de contenidors i papereres.
Encara que diàriament es netegen les zones més transitades, no és possible arribar a tots els punts. Per això, es vol arribar a totes les zones en les quals és necessari actuar com més prompte millor.
Es fa una “crida” a la ciutadania al fet que comunique a la Regidoria de Neteja Viària les zones en les quals és necessari actuar i intentarem fer-ho com més prompte millor.
[CAS] El Ayuntamiento ha reforzado el dispositivo de baldeo de calles, para mantener la limpieza y acabar con las manchas que se generan, sobre todo, en las zonas de contenedores y papeleras.
Aunque a diario se limpian las zonas más transitadas, no es posible llegar a todos los puntos. Por ello, se quiere llegar a todas las zonas en las que es necesario actuar cuanto antes.
Se hace un “llamamiento” a la ciudadanía a que comunique a la Concejalía de Limpieza Viaria las zonas en las que es necesario actuar e intentaremos hacerlo cuanto antes.

Juan de Dios Navarro, diputado de Cooperación, Residentes Internacionales y Voluntariado / Juan de Dios Navarro, diputat de Cooperació, Residents Internacionals i Voluntariat

[CAS] Hoy martes, 16 de marzo, el alcalde, junto al equipo de gobierno, han recibido al diputado Juan de Dios Navarro.
El diputado de Cooperación, Residentes Internacionales y Voluntariado, ha iniciado una ronda de contactos con los ayuntamientos de la provincia para tomar el pulso a la situación de los residentes internacionales y poner a su disposición los servicios desarrollados en esta materia por la Diputación de Alicante.
 
[VAL] Hui dimarts, 16 de març, l’alcalde, junt l’equip de govern, han rebut al diputat Juan de Dios Navarro.
El diputat de Cooperació, Residents Internacionals i Voluntariat, ha iniciat una ronda de contactes amb els ajuntaments de la província per a prendre el pols a la situació dels residents internacionals i posar a la seua disposició els serveis desenvolupats en aquesta matèria per la Diputació d’Alacant.