965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Tres nous agents / Tres nuevos agentes

[VAL]  L’Ajuntament de Callosa ha reforçat la plantilla de la Policia Local amb la incorporació de tres nous agents.
Els nous efectius policials han pres possessió esta setmana de les seues places en un acte que ha estat presidit per l´equip de govern i cap de policia.
 
[CAS] El Ayuntamiento de Callosa ha reforzado la plantilla de la Policía Local con la incorporación de tres nuevos agentes.
Los nuevos efectivos policiales han tomado posesión esta semana de sus plazas en un acto que ha estado presidido por el equipo de gobierno y jefe de policia.

Plantilla del personal de l’Ajuntament / Plantilla del personal del Ayuntamiento

[val] Continuem amb el procés extraordinari d’estabilització de la plantilla del personal de l’Ajuntament.
Hui celebrem un gran assoliment: la signatura d’Estabilització del Personal d’una plaça de Tècnic Mitjà d’urbanisme. Enhorabona a José Chacón Mesa per la teua gran labor.
 
[cas] Continuamos con el proceso extraordinario de estabilización de la plantilla del personal del Ayuntamiento.
Hoy celebramos un gran logro: la firma de Estabilización del Personal de una plaza de Técnico Medio de urbanismo. Enhorabuena a José Chacón Mesa por tu gran labor.

Plantilla del personal de l’Ajuntament / Plantilla del personal del Ayuntamiento

[VAL] Continuem amb el procés extraordinari d’estabilització de la plantilla del personal de l’Ajuntament. Hui celebrem un gran assoliment: la signatura d’Estabilització del Personal d’una plaça de conserge. Un pas important cap a un futur més solidari i estable.Enhorabona a Silvia Rubio López per la teua gran labor.
 
[CAS] Continuamos con el proceso extraordinario de estabilización de la plantilla del personal del Ayuntamiento. Hoy celebramos un gran logro: la firma de Estabilización del Personal de una plaza de conserje. Un paso importante hacia un futuro más solidario y estable. Enhorabuena a Silvia Rubio López por tu gran labor.

Interventor de l’Ajuntament / Interventor del Ayuntamiento

[VAL] L’alcalde, Andrés Molina, felicita a Jaume Vinyes després de la presa de possessió del seu càrrec com a interventor de l’Ajuntament, al costat del secretari, Juan Carlos Palacios i la regidora de personal, Maribel Ferrándiz i li ofereix tota la col·laboració de l’equip de govern per a l’acompliment de les seues funcions
 
[CAS] El alcalde, Andrés Molina, felicita a Jaume Vinyes tras la toma de posesión de su cargo como interventor del Ayuntamiento, junto al secretario, Juan Carlos Palacios y la concejal de personal, Maribel Ferrándiz y le ofrece toda la colaboración del equipo de gobierno para el desempeño de sus funciones.

Nou personal a Les Fonts d’ Algar / Nuevo personal en Las Fuentes d’ Algar

[VAL] Les Fonts d’ Algar han incrementat la seua plantilla, incorporant nou personal durant la campanya estival. Les Fonts d’Algar és un destí de la Comunitat Valenciana amb molta afluència de turistes. L’alcalde, Andrés Molina, el regidor de turisme, Rafael Gregori i la regidora de personal, Maribel Ferrándiz, han donat la benvinguda i han traslladat a tots els treballadors la necessitat de millorar i reforçar els serveis durant tot l’estiu.
[CAS] Las Fuentes d’ Algar han incrementado su plantilla, incorporando nuevo personal durante la campaña estival. Las Fuentes d’ Algar es un destino de la Comunidad Valenciana con mucha afluencia de turistas. El alcalde, Andrés Molina, el concejal de turismo, Rafael Gregori y la concejal de personal, Maribel Ferrándiz, han dado la bienvenida y han trasladado a todos los trabajadores la necesidad de mejorar y reforzar los servicios durante todo el verano.

Plantilla municipal

[CAS] Continuamos avanzando en el proceso de estabilización de la plantilla municipal. Damos hoy la

enhorabuena a tres trabajadores Auxiliares de Taquilla y Museo, que se incorporan a su plaza en propiedad en el Ayuntamiento de Callosa. Con estas incorporaciones continuamos avanzando en el proceso de estabilización de la plantilla municipal.
[VAL] Continuem avançant en el procés d’estabilització de la plantilla municipal. Donem hui l’enhorabona a tres treballadors Auxiliars de Taquilla i Museu, que s’incorporen a la seua plaça en propietat a l’Ajuntament de Callosa. Amb aquestes incorporacions continuem avançant en el procés d’estabilització de la plantilla municipal.