965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Pacte per l’Ocupació de la Marina Baixa / Pacto por la Ocupación de la Marina Baixa

[VAL] Callosa s’uneix al Pacte per l’Ocupació de la Marina Baixa.
És una mesura més per a complementar el treball que portem des de l’Ajuntament de Callosa: la creació d’ocupació i la igualtat d’oportunitats per a tots els nostres veïns.
 
[CAS] Callosa se une al Pacto por la Ocupación de la Marina Baixa.
Es una medida más para complementar el trabajo que llevamos desde el Ayuntamiento de Callosa: la creación de ocupación y la igualdad de oportunidades para todos nuestros vecinos.

LABORA Servei Valencià per Ocupació i Formació

[VAL]  La direcció General de LABORA Servei Valencià per Ocupació i Formació concedeix una subvenció per a l’execució del programa de formació en capacitats digitals per a persones desocupades, per a impulsar l’emprenedoria i el desenvolupament rural i *recudir la bretxa de gènere. Quantitat màxima 68.640.-€
[CAS] La dirección General de LABORA Servicio Valenciano por Empleo y Formación concede una subvención para la ejecución del programa de formación en capacidades digitales para personas desempleadas, para impulsar el emprendimiento y el desarrollo rural y recudir la brecha de género. Cantidad máxima 68.640.-€

LABORA

[VAL] El Director general de LABORA Servei Valencià d’ocupació i formació concedeix una subvenció per import de 54.980,62.-€ per a la contractació temporal per a persones desocupades que tinguen com a mínim 30 anys (AVALEM EXPERIÈNCIA PLUS).
[CAS] El Director general de LABORA Servicio Valenciano de ocupación y formación concede una subvención por importe de 54.980,62.-€ para la contratación temporal para personas desocupadas que tengan como mínimo 30 años (AVALEM EXPERIENCIA PLUS).

LABORA

[VAL] El Director general de LABORA Servei Valencià d’ocupació i formació concedeix una subvenció per import de 36.435,29.-€ per a la contractació temporal per a persones desocupades menors de 30 anys (EMPUJU).
[CAS] El Director general de LABORA Servicio Valenciano de ocupación y formación concede una subvención por importe de 36.435,29.-€ para la contratación temporal para personas desocupadas menores de 30 años (EMPUJU).

Rebem el Bus Labora / Recibimos el Bus Labora

[VAL] Rebem en Callosa la visitadel Bus Labora! Des de hui i fins demà, aquest estarà situat en la Plaça del Convent.
Amb aquesta iniciativa, des de la regidoria de Promoció de l’Ocupació, que dirigeix Maribel Ferrándiz, continuem apostant per millorar l’ocupabilitat i la formació dels nostres veïns, proporcionant-los les eines necessàries per a això!
 
[CAS] Recibimos en Callosa la visitadel Bus Labora. Desde hoy y hasta mañana, este estará ubicado en la Plaza del Convent.
Con esta iniciativa, desde la concejalía de Promoción de la Ocupación, que dirige Maribel Ferrándiz, seguimos apostando por mejorar la empleabilidad y la formación de nuestros vecinos, proporcionándoles las herramientas necesarias para ello!

I Jornada d’Ocupabilitat / I Jornada de Empleabilidad

[VAL] Els dies 3 i 4 de maig, l’alumnat de 4t ESO, 1r Bach i Cicles Formatius de l’IES Rodolfo Llopis, han pogut gaudir de la I Jornada d’Ocupabilitat en el municipi, organitzada pel Departament de Joventut de l’Ajuntament i dutes a terme per LABORA (Benidorm) i el seu equip d’Orientació.
S’han realitzat un total de 4 sessions d’hora i mitja per a cada grup assistent, molt productives, oferint-los informació bàsica sobre: mercat laboral, objectiu professional, xarxa EURES, entrevista de treball, importància del voluntariat juvenil, programa de Garantia Juvenil.
Moltes gràcies a LABORA per la seua implicació i a l’alumnat per ser tan participatius!
 
[CAS] Los días 3 y 4 de mayo, el alumnado de 4ºESO, 1ºBach y Ciclos Formativos del IES Rodolfo Llopis, han podido disfrutar de la I Jornada de Empleabilidad en el municipio, organizada por el Departamento de Juventud del Ayuntamiento y llevadas a cabo por LABORA (Benidorm) y su equipo de Orientación.
Se han realizado un total de 4 sesiones de hora y media para cada grupo asistente, muy productivas, ofreciéndoles información básica sobre: mercado laboral, objetivo profesional, red EURES, entrevista de trabajo, importancia del voluntariado juvenil, programa de Garantía Juvenil.
¡Muchas gracias a LABORA por su implicación y al alumnado por ser tan participativos!

Pin It on Pinterest