965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

MEDIAPROP

[VAL] L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià compta amb un Servei de MEDIAPROP gratuït al qual la ciutadania pot acudir a resoldre situacions de conflicte a nivell veïnal, familiar, educatiu, comunitari.
Amb aquest nou servei de mediació, es tracta d’arribar a acords beneficiosos per a totes les persones implicades i així evitar la via judicial amb el cost econòmic, emocional i de temps que això comporta.
Es convida a la ciutadania al fet que vinga a conéixer el Centre de Mediació i a les mediadores que coordinen el servei, que estaran encantades de donar tota informació necessària per a iniciar un procés de mediació.
El servei de MEDIAPROP se situa en:
C/ Jaume Roig, núm. 5 (Callosa d’en Sarrià )
Horari: Dimecres de 9:30h a 14:30h
Telèfon: 965.886.136 o 671.034.145
MEDIACIÓ. PER A ENTENDRE’S
[CAS] El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià cuenta con un Servicio de MEDIAPROP gratuito al que la ciudadanía puede acudir a resolver situaciones de conflicto a nivel vecinal, familiar, educativo, comunitario.
Con este nuevo servicio de mediación, se trata de llegar a acuerdos beneficiosos para todas las personas implicadas y así evitar la vía judicial con el coste económico, emocional y de tiempo que esto conlleva.
Se invita a la ciudadanía a que venga a conocer el Centro de Mediación y a las mediadoras que coordinan el servicio, que estarán encantadas de dar toda información necesaria para iniciar un proceso de mediación.
El servicio de MEDIAPROP se ubica en:
C/ Jaume Roig, nº 5 (Callosa d’en Sarrià)
Horario: Miércoles de 9:30h a 14:30h
Teléfono: 965.886.136 o 671.034.145
MEDIACIÓN. PARA ENTENDERSE

Pacte per l’ocupació Marina B Pacte per l’ocupació Marina Baixa POMPaixa POMP / Pacto por la ocupación Marina Baixa POMP

[VAL] El pròxim 25 de setembre es realitzarà a la Casa de Cultura una xarrada per a l’orientació laboral, impartides pel personal del Pacte per l’ocupació Marina Baixa POMP. Veuen i t’assessorem en la cerca d’ocupació.
[CAS] El próximo 25 de septiembre se realizará en la Casa de Cultura una charla para la orientación laboral, impartidas por el personal del Pacto por la ocupación Marina Baixa POMP. Ven y te asesoramos en la búsqueda de empleo.

Pacte per l’Ocupació de la Marina Baixa / Pacto por la Ocupación de la Marina Baixa

[VAL] Callosa s’uneix al Pacte per l’Ocupació de la Marina Baixa.
És una mesura més per a complementar el treball que portem des de l’Ajuntament de Callosa: la creació d’ocupació i la igualtat d’oportunitats per a tots els nostres veïns.
 
[CAS] Callosa se une al Pacto por la Ocupación de la Marina Baixa.
Es una medida más para complementar el trabajo que llevamos desde el Ayuntamiento de Callosa: la creación de ocupación y la igualdad de oportunidades para todos nuestros vecinos.

LABORA Servei Valencià per Ocupació i Formació

[VAL]  La direcció General de LABORA Servei Valencià per Ocupació i Formació concedeix una subvenció per a l’execució del programa de formació en capacitats digitals per a persones desocupades, per a impulsar l’emprenedoria i el desenvolupament rural i *recudir la bretxa de gènere. Quantitat màxima 68.640.-€
[CAS] La dirección General de LABORA Servicio Valenciano por Empleo y Formación concede una subvención para la ejecución del programa de formación en capacidades digitales para personas desempleadas, para impulsar el emprendimiento y el desarrollo rural y recudir la brecha de género. Cantidad máxima 68.640.-€

LABORA

[VAL] El Director general de LABORA Servei Valencià d’ocupació i formació concedeix una subvenció per import de 54.980,62.-€ per a la contractació temporal per a persones desocupades que tinguen com a mínim 30 anys (AVALEM EXPERIÈNCIA PLUS).
[CAS] El Director general de LABORA Servicio Valenciano de ocupación y formación concede una subvención por importe de 54.980,62.-€ para la contratación temporal para personas desocupadas que tengan como mínimo 30 años (AVALEM EXPERIENCIA PLUS).