965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Borsa d´ocupació de l´empresa Tracsa / Bolsa de ocupación de la empresa Tracsa

[VAL] El Grup Tragsa és un conjunt d’empreses de titularitat pública íntegrament l’activitat de la qual està enfocada a la realització d’obres, treballs i prestació de serveis relacionats amb el desenvolupament del medi rural i la conservació de la naturalesa,.

Després de més de quatre dècades treballant per a les Administracions Públiques al servei de la societat, Tragsa se situa a l’avantguarda dels diferents sectors en els quals actua, garantint la màxima professionalitat i el més alt nivell de qualitat en les seues actuacions.

Tragsa disposa d’una borsa d’ocupació amb àmplia varietat de llocs de treball que requereix cobrir en tot el territori nacional.

En el següent enllace Ofertes recurrents | Tragsa podeu consultar els diferents llocs de treball que ofereix Tragsa i realitzar la inscripció en la seua borsa d’ocupació.

 

[CAS] El Grupo Tragsa es un conjunto de empresas de titularidad pública en su totalidad cuya actividad está enfocada a la realización de obras, trabajos y prestación de servicios relacionados con el desarrollo del medio rural y la conservación de la naturaleza,.

Tras más de cuatro décadas trabajando para las Administraciones Públicas al servicio de la sociedad, Tragsa se sitúa a la vanguardia de los diferentes sectores en los que actúa, garantizando la máxima profesionalidad y el más alto nivel de calidad en sus actuaciones.

Tragsa dispone de una bolsa de empleo con amplia variedad de puestos de trabajo que precisa cubrir en todo el territorio nacional.

En el siguiente enlace Ofertas recurrentes | Tragsa podéis consultar los distintos puestos de trabajo que ofrece Tragsa y realizar la inscripción en su bolsa de empleo.

CEAM de Callosa d´en Sarrià

[VAL] Es necessita podòleg/a per a treballar al CEAM de Callosa d´en Sarrià.
Les persones interessades poden posar-se en contacte Gema,
ceam_callosa@gva.es, C/ Ausias March , 3,  96.687.06.50
 
[CAS] Se necesita podólogo/a para trabajar en el CEAM de Callosa d´en Sarriá.
Las personas interesadas pueden ponerse en contacto Gema,
 ceam_callosa@gva.es, C/ Ausias March , 3,  96.687.06.50

Taller d’orientació impartit per Labora / Taller de orientación impartido por Labora

[VAL] Des de la Regidoria de Promoció de l’ocupació, es realitzarà un taller d’orientació impartit per Labora.
El pròxim 7 de juliol, de 9.30 a 13.30, a la Casa de Cultura, sessió formatives i informatives destinades a persones desocupades i per a tots aquells veïns i veïnes que vulguen millorar la seua ocupabilitat.
Es tractarà el tema de les Eines d’Ocupació: currículum, com buscar ocupació a través de Labor.
Interessats trucar al telèfon 671036829.
 
[CAS] Desde la Concejalía de Promoción de la ocupación, se realizará un taller de orientación impartido por Labora.
El próximo 7 de julio, de 9.30 a 13.30, en la Casa de Cultura, sesión formativas e informativas destinadas a personas desocupadas y para todos aquellos vecinos y vecinas que quieran mejorar su empleabilidad.
Se tratará el tema de las Herramientas de Ocupación: currículum, como buscar ocupación a través de Labor.
Interesados trucar al teléfono 671036829.

LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació / LABORA Servicio Valenciano de Ocupación y Formación

[VAL] Han finalitzat les tasques de desinfecció derivades per la COVID-19, que van ser subvencionades per LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, regulades en lOrdre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (AVALEM EXPERIÈNCIA).
 
[CAS Han finalizado las tareas de desinfección derivadas por la COVID-19, que fueron subvencionadas por LABORA Servicio Valenciano de Ocupación y Formación, reguladas en la Orden 8/2016, de 7 de julio, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo (AVALAMOS EXPERIENCIA)

[VAL] Programa d’ocupació EPLAYA / Programa de ocupación EPLAYA

[VAL] Programa d’ocupació EPLAYA
A l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià, li concedeixen una ajuda directa ( Decret 76/2021), per a subvencionar la contractació durant tres mesos, de persones desocupades menors de trenta anys per a prestar serveis d’interés general, consistents en labors d’informació i suport en el Paratge de les Fonts de l’Algar, en coordinació amb l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, (AVSRE), i Turisme Comunitat Valenciana.
[CAS] Programa de ocupación EPLAYA
A el Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià, le conceden una ayuda directa ( Decreto 76/2021), para subvencionar la contratación durante tres meses, de personas desempleadas menores de treinta años para prestar servicios de interés general, consistentes en labores de información y apoyo en el  Paraje de las Fuentes del Algar, en coordinación con la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, (AVSRE), y Turismo Comunidad Valenciana.

Coordinador Provincial de FVMP, David Fernández

[VAL] David Fernández, Coordinador Provincial de FVMP, es va reunir amb l’Alcalde, Andrés Molina, i la Regidora de Promoció de la Ocupació, Maribel Ferrándiz, per a establir una estratègia territorial integral que permeta crear una xarxa col·laborativa que pose en valor el treball del responsable de promoció de l’ocupació a l’ajuntament, facilitant el traspàs d’informació, els mecanismes de col·laboració i una visió integral de les actuacions en els diferents territoris.

[CAS] David Fernández, Coordinador Provincial de FVMP, se reunió con el Alcalde, Andrés Molina, y la Concejal de Promoción de la Ocupación, Maribel Ferrándiz, para establecer una estrategia territorial integral que permita crear una red colaborativa que pongo en valor el trabajo del responsable de promoción de la ocupación al ayuntamiento, facilitando el traspaso de información, los mecanismos de colaboración y una visión integral de las actuaciones en los diferentes territorios.

Pin It on Pinterest