965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Matinera de la Divina Aurora

Matinera de la Divina Aurora

[VAL] L’alcalde, Andrés Molina, ultimant els detalls de la Matinera de la Divina Aurora. Serà el diumenge 24 a les 5.00 hores en la pròpia capella de la Divina Aurora, recentment restaurada.
 
[CAS] El alcalde, Andrés Molina, ultimando los detalles de la Matinera de la Divina Aurora. Será el domingo 24 a las 5:00 horas en la propia capilla de la Divina Aurora, recientemente restaurada.

Camí “Segarra” camí “Segarra” / Camino “Segarra”

[VAL] L’Alcalde Andrés Molina junt membres de la Junta de la SAT TORRETA-SEGARRA i els tècnics municipals ha visitat les obres de reposició i reasfaltat en els dos trams del camí “Segarra”, havent finalitzat les obres executades per l’empresa adjudicatària MEDITERRANI D’OBRES I ASFALTS, S.A.
 
[CAS] El Alcalde Andrés Molina junto miembros de la Junta de la SAT TORRETA-SEGARRA y los técnicos municipales ha visitado las obras de reposición y reasfaltado en los dos tramos del camino “Segarra”, habiendose finalizado las obras ejecutadas por la empresa adjudicataria MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS, S.A.

Tractament antilliscant / Tratamiento antideslizante

[VAL] Amb l’objectiu de millorar la seguretat de les voreres i, al mateix temps, evitar relliscades i caigudes dels vianants, l’Ajuntament ha iniciat un programa de tractament antilliscant en diferents carrers, per a millorar la mobilitat per als vianants, evitar el lliscament i que els vianants patisquen relliscades quan el paviment està banyat per la pluja o la neteja viària.
 
[CAS] Con el objetivo de mejorar la seguridad de las aceras y, al mismo tiempo, evitar resbalones y caídas de los peatones, el Ayuntamiento ha iniciado un programa de tratamiento antideslizante en diferentes calles, para mejorar la movilidad peatonal, evitar el deslizamiento y que los peatones sufran resbalones cuando el pavimento está mojado por la lluvia o la limpieza viaria.

Llibre “Gènere i TIC: Fent i desfent gèneres i tecnologies” / Libro “Gènere i TIC: Fent i desfent gèneres i tecnologies”

Llibre “Gènere i TIC: Fent i desfent gèneres i tecnologies” / Libro “Gènere i TIC: Fent i desfent gèneres i tecnologies”

[val] El passat divendres dia 15 de setembre la biblioteca va rebre la visita de Rosa Roig, directora de la col·lecció Estudis Universitaris / Gènere, de la Institució Alfons el Magnànim Centre valencià d’estudis i d’investigació. Rosa ens va fer la donació del llibre “Gènere i TIC: Fent i desfent gèneres i tecnologies” de Núria Vergés Bosch. El llibre parla de la relació del gènere amb la tecnologia. La relació entre gènere i tecnologia està en constant transformació i fa dècades que genera curiositat i interès des de l’acadèmia, les empreses, les polítiques públiques i els moviments feministes. Per a qualsevol persona interessada en les tecnologies, els estudis de gènere o els feminismes, aquest llibre resultarà aclaridor, inspirador i probablement generarà noves idees, solucions i preguntes.
El llibre ja està disponible a la biblioteca per al préstec.
[cas] El pasado viernes día 15 de septiembre la biblioteca recibió la visita de Rosa Roig, directora de la colección Estudios Universitarios / Género, de la Institució Alfons el Magnànim Centre valencià d’estudis i d’investigació. Rosa nos hizo la donación del libro “Gènere i TIC: Fent i desfent gèneres i tecnologies” de Nuria Vergés Bosch. El libro habla de la relación del género con la tecnología. La relación entre género y tecnología está en constante transformación y hace décadas que genera curiosidad e interés desde la academia, las empresas, las políticas públicas y los movimientos feministas. Para cualquier persona interesada en las tecnologías, los estudios de género o los feminismos, este libro resultará aclaratorio, inspirador y probablemente generará nuevas ideas, soluciones y preguntas.
El libro ya está disponible en la biblioteca para el préstamo.