965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

PLA DE MAJOR SEGURETAT / PLAN DE MAYOR SEGURIDAD

VAL: Dimarts que ve 21 de febrer a les 12:00 h, a la casa de cultura, tindrà lloc una xarrada sobre el PLA DE MAJOR SEGURETAT. Xarrada realitzada per components de la Guàrdia Civil on es tractaran temes sobre:
-Risc en domicilis.
-Estafes.
-Risc en via pública.
-Robatoris i furts.
-Prevenció d’accidents.
-Maltracte-abandó.
 
CAS: El próximo martes 21 de febrero a las 12:00 hen la casa de cultura, tendrá lugar una charla sobre el PLAN DE MAYOR SEGURIDAD. Charla realizada por componentes de la Guardia Civil donde se tratarán temas sobre:
-Riesgo en domicilios.
-Estafas.
-Riesgo en vía pública.
-Robos y hurtos.
-Prevención de accidentes.
-Maltrato-abandono.

Menjar a casa

[VAL] L’Ajuntament té places lliures de ‘Menjar a casa’:
Persones de 65 anys o més.
També podran accedir, persones majors de 60 anys en situació de dependència i/o amb discapacitat majors de 18 anys, que convisquen amb la persona major de 65 anys, beneficiària del programa.
Que estiguen empadronades a Callosa.
Que tinguen autonomia suficient per a la preparació i ingesta dels aliments objecte del servei, o en el seu cas comptar amb suport.
Que necessiten el servei, acreditant-lo mitjançant informe social i informe mèdic.
 
[CAS] El Ayuntamiento tiene plazas libres de ‘Menjar a casa’:
Personas de 65 años o más.
También podrán acceder, personas mayores de 60 años en situación de dependencia y/o con discapacidad mayores de 18 años, que convivan con la persona mayor de 65 años, beneficiaria del programa.
Que estén empadronadas en Callosa.
Que tengan autonomía suficiente para la preparación e ingesta de los alimentos objeto del servicio, o en su caso contar con apoyo.
Que necesiten el servicio, acreditándolo mediante informe social e informe médico.

100 Aniversi / 10Cumpleaños

[VAL] La regidora dels nostres Majors, Maribel Ferrándiz, i l’alcalde, Andrés Molina, han felicitat la nostra veïna Francisca Botella Gregori en el seu 100 aniversari.
Moltes felicitats Francisca! Eres una benedicció per a tota la família!
 
[CAS] La concejal de Nuestros Mayores, Maribel Ferrándiz, y el alcalde, Andrés Molina, han felicitado a nuestra vecina Francisca Botella Gregori en su 100 cumpleaños.
Muchas felicidades Francisca! Eres una bendición para toda la familia!

Exposició de pintura dels alumnes del C.E.A.M / Exposición de pintura de los alumnos del C.E.A.M

[VAL] Divendres dia 3 de febrer a les 18.00h a la Casa de Cultura tindrà lloc la inauguració de l’exposició de pintura dels alumnes del C.E.A.M de Callosa (Centre Especialitzat d’Atenció al Major). Maribel Ferrándiz vol recordar que la pintura és una bona activitat per a aquelles persones que senten inquietud per aquest art i al mateix temps és una bona manera de distraure’s i contactar amb altres persones del seu entorn.
 
[CAS] Viernes día 3 de febrero a las 18:00h en la Casa de Cultura tendrá lugar la inauguración de la exposición de pintura de los alumnos del C.E.A.M de Callosa (Centro Especializado de Atención al Mayor). Maribel Ferrándiz quiere recordar que la pintura es una buena actividad para aquellas personas que sienten inquietud por este arte y al mismo tiempo es una buena manera de distraerse y contactar con otras personas de su entorno.

Asilo Hospital

[CAS] La concejal de nuestros mayores, Maribel Ferrándiz, hace entrega de dulces navideños al Asilo Hospital.
 “Siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años…
Pero lo importante no cambia, tu fuerza y tu convicción no tienen edad.” Madre Teresa de Calcuta.
 
[VAL] La regidora dels nostres majors, Maribel Ferrándiz, fa lliurament de dolços nadalencs a l’Asil Hospital. “Sempre tingues present que la pell s’arruga,el pèl es torna blanc, els dies es converteixen en anys… Però l’important no canvia, la teua força i la teua convicció no tenen edat.” Mare Teresa de Calcuta.

Activitats que es realitzen en el CEAM / Actividades que se realizan en el CEAM

[VAL] Des de la Regidoria dels nostres Majors, que dirigeix Maribel Ferrándiz Sanchis, els informem de les activitats que es realitzen en el CEAM Callosa i els horaris d’aquestes.
També els informem que hi ha servei de transport amb servei de pujada a les 9.15 h i les 10.45 h, i de baixada a les 10.30 h. Les parades seran en c/ Abdet (fleca Ganache), pl. Convent i Edifici Sol.
Per a apuntar-se a aquestes activitats han de fer-ho en la secretaria del propi CEAM. Podent ser usuaris els majors de 60 anys o pensionistes.
 
[CAS] Desde la Concejalía de nuestros Mayores, que dirige Maribel Ferrámdiz Sanchis, les informamos de las actividades que se realizan en el CEAM Callosa y los horarios de estas.
También los informamos que hay servicio de transporte con servicio de subida a las 9.15 h y las 10.45 h, y de bajada a las 10.30 h. Las paradas serán en c/ Abdet (panadería Ganache), pl. Convento y Edificio Sol.
Para apuntarse a estas actividades tienen que hacerlo en la secretaría del propio CEAM. Pudiendo ser usuarios los mayores de 60 años o pensionistas.