965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

La Excma. Diputación de Alicante / La Excma. Diputación de Alicante

[CAS] La Excma. Diputación de Alicante concedió una subvención dirigidas a adquisición de equipamiento con un importe de 5.196.-€. El ayuntamiento ha adquirido 4 camas completas ergonómicas para ponerlas a disposición de colectivos vulnerables .
 
[VAL] La Excma. Diputación de Alicante concedió una subvención dirigidas a adquisición de equipamiento con un importe de 5.196.-€. El ayuntamiento ha adquirido 4 camas completas ergonómicas para ponerlas a disposición de colectivos vulnerables .

Transformació del Model de Cures / Transformación del Modelo de Cuidados

[VAL] El dimecres dia 27 de setembre, a les 18.30 h, es realitzarà a la Casa de Cultura de Callosa d’en Sarrià, una xarrada informativa sobre la Transformació del Model de Cures que s’està realitzant en la residència. Aquesta xarrada està dirigida a les famílies, agents socials i, en general, a la comunitat. Esperem la vostra assistència.
 
[CAS] El miércoles día 27 de septiembre, a las 18:30 h, se va a realizar en la Casa de Cultura de Callosa d’En Sarriá, una charla informativa sobre la Transformación del Modelo de Cuidados que se está realizando en la residencia. Esta charla está dirigida a las familias, agentes sociales y, en general, a la comunidad. Esperamos vuestra asistencia.

L’Excma. Diputació d’Alacant / La Excma. Diputación de Alicante

L’Excma. Diputació d’Alacant concedeix una subvenció per a activitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i adquisició d’equipament: 4 llits complets 5.196.-€. Cursos per a l’ús de les noves tecnologies per a la 3a edat 2.767,11.-€

La Excma. Diputación de Alicante concede una subvención para actividades de promoción social dirigidas a colectivos vulnerables y adquisición de equipamiento: 4 camas completas 5.196.-€. Cursos para el uso de las nuevas tecnologías para la 3ª edad 2.767,11.-€

Dia del trabajador “ya jubilado” / Dia del treballador “ja jubilat”

[VAL] L’Alcalde i la Regidora dels nostres Majors informen que, aquest dilluns 1 de maig, celebrarem junts el Dia del treballador “ja jubilat”. Veniu al Nou Local Social a partir de les 18 hores. L’ajuntament posa el berenar. I tu poses les ganes de diversió i alegria¡¡¡¡
 
[CAS] El Alcalde y la Concejal de Nuestros Mayores informan que, este lunes 1 de mayo, vamos a celebrar juntos el Dia del trabajador “ya jubilado”. Ven al Nuevo Local Social a partir de las 18 horas. El ayuntamiento pone la merienda. Y tú pones las ganas de diversión y alegría¡¡¡¡