965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Asilo Hospital

[CAS] La concejal de nuestros mayores, Maribel Ferrándiz, hace entrega de dulces navideños al Asilo Hospital.
 “Siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años…
Pero lo importante no cambia, tu fuerza y tu convicción no tienen edad.” Madre Teresa de Calcuta.
 
[VAL] La regidora dels nostres majors, Maribel Ferrándiz, fa lliurament de dolços nadalencs a l’Asil Hospital. “Sempre tingues present que la pell s’arruga,el pèl es torna blanc, els dies es converteixen en anys… Però l’important no canvia, la teua força i la teua convicció no tenen edat.” Mare Teresa de Calcuta.

Activitats que es realitzen en el CEAM / Actividades que se realizan en el CEAM

[VAL] Des de la Regidoria dels nostres Majors, que dirigeix Maribel Ferrándiz Sanchis, els informem de les activitats que es realitzen en el CEAM Callosa i els horaris d’aquestes.
També els informem que hi ha servei de transport amb servei de pujada a les 9.15 h i les 10.45 h, i de baixada a les 10.30 h. Les parades seran en c/ Abdet (fleca Ganache), pl. Convent i Edifici Sol.
Per a apuntar-se a aquestes activitats han de fer-ho en la secretaria del propi CEAM. Podent ser usuaris els majors de 60 anys o pensionistes.
 
[CAS] Desde la Concejalía de nuestros Mayores, que dirige Maribel Ferrámdiz Sanchis, les informamos de las actividades que se realizan en el CEAM Callosa y los horarios de estas.
También los informamos que hay servicio de transporte con servicio de subida a las 9.15 h y las 10.45 h, y de bajada a las 10.30 h. Las paradas serán en c/ Abdet (panadería Ganache), pl. Convento y Edificio Sol.
Para apuntarse a estas actividades tienen que hacerlo en la secretaría del propio CEAM. Pudiendo ser usuarios los mayores de 60 años o pensionistas.

Callosins que compleixen 90 anys / Callosinos que cumplen 90 años

[VAL] Des de la Regidoria dels nostres Majors, Maribel Ferrándiz Sanchis, té el plaer de comunicar-los que volem obsequiar als callosins que compleixen 90 anys, amb un detall commemoratiu d’aquest important aniversari.
 
[CAS] Desde la Concejalía de Nuestros Mayores, Maribel Ferrándiz Sanchis, tiene el placer de comunicarles que queremos obsequiar a los callosinos que cumplen 90 años, con un detalle conmemorativo de este importante aniversario.

Centre Especial d’Atenció als Majors / Centro Especial de Atención a los Mayores

[VAL] Aquesta setmana l’alcalde, Andrés Molina, i la regidor dels nostres majors Maribel Ferrándiz, han mantingut una reunió amb els membres del Centre Especial d’Atenció als Majors. Recordem l’oferta de tallers que es duen a terme en el CEAM:
Taller de pintura
Taller de gimnàstica
Taller de ioga
Taller de pilates
Taller de classes de ball
Taller de memòria
Taller d’anglés
Taller de taitxí
Tallers de l’àrea de salut:
Taller de mà
Taller d’esquena i columna
Taller de sòl pelvià
I també s’ofereix els serveis següents:
Fisioteràpia
Infermeria
Podologia
 
[CAS]  Ésta semana el alcalde, Andrés Molina, y la concejal de nuestros mayores Maribel Ferrándiz, han mantenido una reunión con los miembros del Centro Especial de Atención a los Mayores. Recordamos la oferta de talleres que se llevan a cabo en el CEAM:
Taller de pintura
Taller de gimnasia
Taller de yoga
Taller de pilates
Taller de clases de baile
Taller de memoria
Taller de inglés
Taller de taichi
Talleres del área de salud:
Taller de mano
Taller de espalda y columna
Taller de suelo pélvico
Y también se ofrece los servicios siguientes:
Fisioterapia
Enfermería
Podología

Mones de Pasqua a l’Asil / Monas de Pascua al Asilo

[VAL] La regidora dels nostres Majors, Maribel Ferrándiz, fa arribar les mones de Pasqua a l’Asil.
 “Els ancians són una riquesa, no es poden ignorar, perquè esta civilització seguirà avant només si sap respectar la seua sensatesa i la seua saviesa” Papa Francisco.
 
[CAS] La concejal de Nuestros Mayores, Maribel Ferrándiz, hace llegar las monas de Pascua al Asilo.
 “Los ancianos son una riqueza, no se pueden ignorar, porque esta civilización seguirá adelante sólo si sabe respetar su sensatez y su sabiduría” Papa Francisco.

Majors de 90 anys / Mayores de 90

[VAL] La Regidora dels nostres Majors, Maribel Ferrándiz, convida els majors de 90 anys del nostre municipi (o els seus familiars) a passar per la Casa de Cultura a recollir un detall nadalenc. 
“Los que cuidan a los mayores con amor, colaboran al bien de la sociedad” (Papa Francisco).
 
[CAS] La Concejal de Nuestros Mayores, Maribel Ferrándiz, invita a los mayores de 90 años de nuestro municipio (o a sus familiares) a pasar por la Casa de Cultura a recoger un detalle navideño.
“Los que cuidan a los mayores con amor, colaboran al bien de la sociedad” (Papa Francisco).

Pin It on Pinterest