965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Bon Profit de la FVMP / ‘Bon Profit’ de la FVMP

[VAL] Hui ja hem començat a repartir els lots de productes de la campanya Bon Profit de la FVMP. La regidora, Maribel Ferrándiz li ha fet entrega a Conxi Doménech del seu lot.
Prompte compartirem la recepta que ens va enviar. 
 
[CAS] Hoy ya hemos empezado a repartir los lotes de productos de la campaña ‘Bon Profit’ de la FVMP. La regidora, Maribel Ferrándiz le ha hecho entrega a Conxi Doménech de su lote.
Pronto compartiremos la receta que nos envió.

Cartes als Reis d’Orient 2023 / Cartas a los Reyes de Oriente 2023

[VAL] Ahir van arribar les cartes als Reis d’Orient 2023 que seran repartides pròximament entre els xiquets dels centres escolars del municipi.
Maribel Ferrándiz, regidora de Normalització lingüística, es mostra satisfeta ja que és una campanya que es realitza des de fa uns quants anys des del departament d’Aviva amb molt bona acollida entre la població.
 
[CAS] Ayer llegaron las cartas a los Reyes de Oriente 2023 que serán repartidas próximamente entre los niños de los centros escolares del municipio.
Maribel Ferrándiz, concejal de Normalització lingüística, se muestra satisfecha ya que es una campaña que se realiza desde hace unos cuantos años desde el departamento de Aviva con muy buena acogida entre la población.

Aviva

[VAL] Des de l’oficina Aviva s’han adquirit uns quants exemplars de jocs de cartes amb el títol La coneixes? La proposta de les cartes que vos presentem aporta dades històriques innegables de personatges femenins de la història valenciana que són significatius i dignes de conéixer-se. No vol dir que siguen importants en el sentit de poder o riqueses, sinó perquè són persones que han fet aportacions interessants a l’evolució de les terres que hui conformen les nostres terres o destaquen, d’una manera o altra, en el transcurs de la nostra història.
 Al final, les 52 valencianes seleccionades i dos comodins, no són les úniques ni les millors perquè afortunadament hi ha moltes persones que s’ho mereixen i de totes les tendències. És allò de “són totes les que estan però no estan totes les que són”. hem tingut accés sense posar l’accent en les classes més poderoses que són les més presents en la història, i especialment fent una distribució per èpoques cronològiques fins l’actualitat. Això sí, el límit l’hem posat en valorar tota la vida de la persona i és per això que no hem introduït dones actuals. Amb la selecció que presentem podem jugar a tots els jocs que possibiliten les cartes franceses i les espanyoles. Per això cada naip té a l’extrem superior de l’esquerra el símbol de la carta espanyola i a l’extrem inferior de l’esquerra, el símbol de la carta francesa. Si optem per algun joc de la segona opció es juga amb totes les cartes i si ho fem per la primera opció, simplement hem de llevar els 10 de la baralla que per això no tenen el símbol espanyol on pertoca. A més a mes, la baralla dona l’opció de poder fer trucs de matemàgia com s’ofereixen en alguns llibres, com el d’Enric Ramiro Roca, i en altres ocasions, adaptar-los a diferents continguts de totes les matèries escolars i també a qualsevol contingut que ens interesse.
[CAS] Desde la oficina Aviva se han adquirido unos cuántos ejemplares de juegos de cartas con el título ‘ La coneixes? ‘. La propuesta de las cartas que os presentamos aporta datos históricos innegables de personajes femeninos de la historia valenciana que son significativos y dignas de conocerse. No quiere decir que sean importantes en el sentido de poder o riquezas, sino porque son personas que han hecho aportaciones interesantes a la evolución de las tierras que hoy conforman nuestras tierras o destacan, de una manera u otra, en el transcurso de nuestra historia.
Al final, las 52 valencianas seleccionadas y dos comodines, no son las únicas ni las mejores porque afortunadamente hay muchas personas que se lo merecen y de todas las tendencias. Es aquello de “son todas las que están pero no están todas las que son”. hemos tenido acceso sin hacer hincapié en las clases más poderosas que son las más presentes en la historia, y especialmente haciendo una distribución por épocas cronológicas hasta la actualidad. Eso sí, el límite lo hemos puesto al valorar toda la vida de la persona y es por eso que no hemos introducido mujeres actuales. Con la selección que presentamos podemos jugar a todos los juegos que posibilitan las cartas francesas y las españolas. Por eso cada naipe tiene al extremo superior de la izquierda el símbolo de la carta española y al extremo inferior de la izquierda, el símbolo de la carta francesa. Si optamos por algún juego de la segunda opción se juega con todas las cartas y si lo hacemos por la primera opción, simplemente tenemos que quitar los 10 de la pelea que por eso no tienen el símbolo español donde corresponde. Además a mes, la pelea mujer la opción de poder hacer trucos de mate magia como se ofrecen en algunos libros, como el de Enric Ramiro Roca, y en otras ocasiones, adaptarlos a diferentes contenidos de todas las materias escolares y también a cualquier contenido que nos interese.

Programació de la XXXII Trobada d’Escoles en Valencià de la Marina Baixa / Programación de la XXXII Trobada d’Escoles en Valencià de la Marina Baixa

[VAL]  La regidora d’Educació M. Carmen Bou presenta el díptic amb la programació de la XXXII Trobada d’Escoles en Valencià de la Marina Baixa tindrà lloc a Callosa d’en Sarrià els dies:  divendres 27 de maig a les 20:00 hores: acte institucional d’inauguració, presentació de les trobades i lliurament dels premis Sambori de literatura infantil i juvenil.
Dissabte 28 de maig a partir de les 17:00 hores: cercavila, tallers infantils, berenar i l’actuació musical infantil del grup La POP (Petita Orquestra Peiotaire). Tots els actes se celebraran a la plaça del Llaurador.
 
[CAS]  La concejal de Educación M Carmen Bou presenta el díptico con la programación de la XXXII Trobada d’Escoles en Valencià de la Marina Baixa tendrá lugar en Callosa d’en Sarrià los días:
 viernes 27 de mayo a las 20:00 horas: acto institucional de inauguración, presentación de los encuentros y entrega de los premios Sambori de literatura infantil y juvenil.
 Sábado 28 de mayo a partir de las 17:00 horas: pasacalle, talleres infantiles, merendar y la actuación musical infantil del grupo La POP (Pequeña Orquesta Peiotaire). Todos los actos se celebrarán en la plaza del Llaurador

BONPROFIT

[val] La campanya #BONPROFIT de la FVMP (Federació valenciana de municipis i províncies) està en marxa! Es tracta que realitzes una recepta amb un o més d’aquests productes valencians: oli d’oliva, arròs o xocolate.
Vols participar-hi?
Has d’enviar la recepta al correu: aviva@callosa.es, compartir-la en les teues xarxes socials junt a una fotografia amb el plat elaborat i amb l’etiqueta #bonprofitfvmp. Ens posarem en contacte amb tu per lliurar-te el teu obsequi, fins que finalitzen les existències, el qual consta de tres productes valencians:
– Arròs de l’Albufera
– Oli de La Jana
– Xocolate de Montserrat
A més la regidora de Normalització lingüística, Maribel Ferrándiz, anima els ciutadans a participar en aquesta campanya tan bonica i a compartir plats típics de la nostra gastronomia ja que així estaríem incentivant la nostra cuina callosina.
Si tens qualsevol dubte pots telefonar al 671034009.
 
[cas] La campaña #BONPROFIT de la FVMP (Federación valenciana de municipios y provincias) está en marcha! Se trata que realizas una receta con uno o más de estos productos valencianos: aceite de oliva, arroz o chocolate.
Quieres participar?
Tienes que enviar la receta al correo: aviva@callosa.es, compartirla en tus redes sociales junto a una fotografía con el plato elaborado y con el hashtag #bonprofitfvmp. Nos pondremos en contacto contigo para librarte tu obsequio, hasta que finalizan las existencias, el cual consta de tres productos valencianos:
– Arroz de la Albufera
– Aceite de La Jana
– Chocolate de Montserrat
Además la regidora de Normalización lingüística, Maribel Ferrándiz, anima los ciudadanos a participar en esta campaña tan bonita y a compartir platos típicos de nuestra gastronomía puesto que así estaríamos incentivando nuestra cocina callosina.
Si tienes cualquier duda puedes telefonear al 671034009.

Cartes dels Reis d’Orient / Cartas de los Reyes de Oriente

[VAL] Tots els centres escolars de la població han rebut les cartes dels Reis d’Orient: escola infantil, CP Bernat de Sarrià, CP Mirantbò i Almedia perquè en els pròxims dies es repartisquen als xiquets des d’infantil fins a 4t de primària. A més de les cartes, s’ha fet entrega de material didàctic sobre pilota valenciana i herbes aromàtiques, en aquest cas també ha participat l’IES Rodolfo Llopis. 

[CAS] Todos los centros escolares de la población han recibido las cartas de los Reyes de Oriente: escuela infantil, CP Bernat de Sarriá, CP Mirantbò y Almedia porque en los próximos días se repartan a los niños desde infantil hasta 4.º de primaria. Además de las cartas, se ha hecho entrega de material didáctico sobre pelota valenciana y hierbas aromáticas, en este caso también ha participado el IES Rodolfo Llopis.