965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Plaques solars / Placas solares

[VAL] Hui han finalitzat les obres d’instal·lació de les plaques solars en la qual permetran reduir el cost energètic de l’Escola Infantil. Subvencionat per l’Excel·lentíssima Diputació d’Alacant, per l’àrea de Medi Ambient en el marc de les ajudes de ‘Impuls de les instal·lacions fotovoltaiques per a l’autoconsum d’edificis municipals’. Aquesta actuació, suposarà una important millora per a la instal·lació educativa perquè aportarà energia per al desenvolupament diari de les activitats.
 
[CAS] Hoy han finalizado las obras de instalación de las placas solares en la que permitirán reducir el coste energético de la Escuela Infantil. Subvencionado por la Excelentísima Diputación de Alicante, por el área de Medio Ambiente en el marco de las ayudas de ‘Impulso de las instalaciones fotovoltaicas para el autoconsumo de edificios municipales’. Esta actuación, supondrá una importante mejora para la instalación educativa puesto que aportará energía para el desarrollo diario de las actividades.

Punt Net

[VAL]  El Punt Net estarà obert de dilluns a divendres de 8:00 a 12:00 hores al matí i de 15:30 a 17:30 hores a la vesprada; i els dissabtes 8:00 a 12:00 hores perquè els veïns puguen depositar aquells residus urbans d’origen domèstic que no són objecte d’arreplega domiciliària, per a facilitar la seua recuperació, reciclatge o eliminació posterior, els festius estarà tancat.
Els tipus de residus que es tracten en el Punt Net són: oli mineral, oli vegetal, xicotetes runes, frigorífics, electrodomèstics i equips electrònics, lluminàries, mobles i efectes, paper i cartó, piles i acumuladors, matalafs i fustes.”
 
[CAS] El Punto Limpio estará abierto de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 horas por la mañana y de 15:30 a 17:30 horas por la tarde; y los sábados 8:00 a 12:00 horas para que los vecinos puedan depositar aquellos residuos urbanos de origen doméstico que no son objeto de recogida domiciliaria, para facilitar su recuperación, reciclado o eliminación posterior, los festivos estará cerrado.
Los tipos de residuos que se tratan en el Punto Limpio son: aceite mineral, aceite vegetal, pequeños escombros, frigoríficos, electrodomésticos y equipos electrónicos, luminarias, muebles y enseres, papel y cartón, pilas y acumuladores, colchones y maderas.

‘La Reconquesta del Vidre’ / Reconquista del Vidrio’

[VAL] L’Ajuntament participa, un any més, en la campanya ‘La Reconquesta del Vidre’, per a incentivar la conscienciació del reciclatge d’envasos de vidre durant les festes de Moros i Cristians 2023. La iniciativa pretén inculcar als festers la importància de separar selectivament els residus d’envasos de vidre durant el transcurs de les festes. Per a això, se’ls farà lliurament d’un poal amb rodes. A més, els dies , 9 i 10 d’octubre, educadors ambientals informaran festers i ciutadans sobre el procés del reciclatge de vidre i dels seus beneficis ambientals
[CAS] El Ayuntamiento participa, un año más, en la campaña ‘La Reconquista del Vidrio’, para incentivar la concienciación del reciclado de envases de vidrio durante las fiestas de Moros y Cristianos 2023.
La iniciativa pretende inculcar a los festeros la importancia de separar selectivamente los residuos de envases de vidrio durante el transcurso de las fiestas. Para ello, se les hará entrega de un cubo con ruedas.
Además, los días , 9 y 10 de octubre, educadores ambientales informarán a festeros y ciudadanos sobre el proceso del reciclado de vidrio y de sus beneficios ambientales.

La Reconquista del Vídrio / La Reconquesta del Vídre

La Reconquista del Vídrio en Les Moros i Cristians de Callosa.
Ecovidrio y el Ayuntamiento de Callosa fomentan el reciclado de envases de vidrio durante las fiestas de Moros y Cristianos con la campaña ‘La Reconquista del Vidrio’.
La Reconquesta del Vídre en Els Moros i Cristians de Callosa.
Ecovidrio i l’Ajuntament de Callosa fomenten el reciclatge d’envasos de vidre durant les festes de Moros i Cristians amb la campanya ‘La Reconquista del Vidre’.

Ecomòbil / Ecomóvil

VAL] Ecomòbil continua visitant Callosa en la seua ubicació i horari habitual.
 En el calendari poden consultar els dies programats del servicio.
 Els materials que es permetran seran des d’olis vegetals usats, passant per robes i calçat, piles, bateria de vehicles, passant per tubs fluorescents i cartutxos de tinta fins a aparells elèctrics de reduït volum.
Recorda que, si deposites els teus residus on toca, facilites el seu tractament i ajudes a donar una segona vida als materials.
 
[CAS] Ecomóvil continúa visitando Callosa en su ubicación y horario habitual.
En el calendario pueden consultar los días programados del servicio.
Los materiales que se permitirán serán desde aceites vegetales usados, pasando por ropas y calzado, pilas, batería de vehículos, pasando por tubos fluorescentes y cartuchos de tinta hasta aparatos eléctricos de reducido volumen.
Recuerda que, si depositas tus residuos donde toca, facilitas su tratamiento y ayudas a dar una segunda vida a los materiales.