965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

L’Excma. Diputació d’Alacant / La Excma. Diputación de Alicante

[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant concedeix una subvenció dins de la convocatòria del Pla Provincial d’Estalvi energètic OPTIMITZA, per a la redacció de projectes a executar per la Diputació.
Projecte: Instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum en edifici municipal C/ Ramón y Cajal i altres actuacions 2.500.-€ 

[CAS] La Excma. Diputación de Alicante concede una subvención dentro de la convocatoria del Plan Provincial de Ahorro energético OPTIMIZA, para la redacción de proyectos a ejecutar por la Diputación.
Proyecto: Instalación solar fotovoltaica de autoconsumo en edificio municipal C/ Ramón y Cajal y otras actuaciones 2.500.-€

Ecomòbil / Ecomóvil

[VAL] Ecomòbil continua visitant Callosa en la seua ubicació i horari habitual (Plaça del Convent, de 9.00 a 10.30).
En el calendari poden consultar els dies programats del servei.
Els materials que es permetran seran des d’olis vegetals usats, passant per robes i calçat, piles, bateria de vehicles, passant per tubs fluorescents i cartutxos de tinta fins a aparells elèctrics de reduït volum.
Recorda que, si deposites els teus residus on toca, facilites el seu tractament i ajudes a donar una segona vida als materials.
 
[CAS] Ecomóvil continúa visitando Cal.losa en su ubicación y horario habitual (Plaza del Convent, de 9.00 a 10:30).
En el calendario pueden consultar los días programados del servicio.
Los materiales que se permitirán serán desde aceites vegetales usados, pasando por ropas y calzado, pilas, batería de vehículos, pasando por tubos fluorescentes y cartuchos de tinta hasta aparatos eléctricos de reducido volumen.
Recuerda que, si depositas tus residuos donde toca, facilitas su tratamiento y ayudas a dar una segunda vida a los materiales

Recollida de Residus Sòlid Urbans / Recogida de Residuos Sólido Urbanos

[VAL] L’Ajuntament sol·licita “especial col·laboració ciutadana en l’atenció als horaris aconsellats per a depositar el fem en els contenidors”.
S’informa que des de hui, 4 d’abril, es realitzarà la recollida de Residus Sòlid Urbans, tots els dies de la setmana.
 
[CAS] El Ayuntamiento solicita “especial colaboración ciudadana en la atención a los horarios aconsejados para depositar la basura en los contenedores”.
Se informa que desde hoy, 4 de abril, se realizará la recogida de Residuos Sólido Urbanos, todos los días de la semana.

Plaques solars en el Poliesportiu Municipal / Placas solares en el Polideportivo Municipal

El CEAM (Hogar del Pensionista) de Callosa d’en Sarrià acogerá el próximo 30 de junio una paella homenaje a nuestros mayores. El evento está organizado por el Consejo de Usuarios del CEAM y patrocinado por el Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià. El acto comenzará a las 13.00 horas y la paella se ofrecerá en el patio de las instalaciones del CEAM.

Punt de Recarrega / Punto de Recarga

[VAL] L’Alcalde, Andrés Molina, junt en els regidors de govern, i els tècnics municipals, revisen els treballs realisats en l’obra ‘Nova d’Instalació de Punt de Recarrega per a dos vehículs elèctrics’, en prolongació Ramón i Cajal. Subvencionats per la Excelentísima Diputació d’Alacant.
 
[CAS] El Alcalde, Andrés Molina, junto con los concejales de gobierno, y los técnicos municipales, revisan los trabajos realizados en la obra ‘Nueva de Instalación de Punto de Recarga para dos vehículos eléctricos’, en prolongación Ramón y Cajal. Subvencionados por la Excelentísima Diputación de Alacant.

Reconquesta del Vidre / Reconquista del Vidrio

[VAL] Les regidores de Festes i Medi ambient, Mari Carmen Bou i Maribel Ferrándiz, fan entrega del premi al guanyador de la Reconquesta del Vidre, a la ‘Filà Tro’.
Les encarregades han rebut el premi i l’enhorabona.
 
[CAS] Las concejalas de Fiestas y Medio Ambiente, Mari Carmen Bou y Maribel Ferrándiz, hacen entrega del premio al ganador de la Reconquista del Vidrio, a la ‘Filà Tro’.
Las encargadas han recibido el premio y la enhorabuena.

 

.