965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Punt Net / Punto Limpio

[VAL] El Punt Net estarà obert de dilluns a divendres de 8:00 a 12:00 hores al matí i de 15:30 a 17:30 hores a la vesprada; i els dissabtes 8:00 a 12:00 hores perquè els veïns puguen depositar aquells residus urbans d’origen domèstic que no són objecte d’arreplega domiciliària, per a facilitar la seua recuperació, reciclatge o eliminació posterior, els festius estarà tancat.
Els tipus de residus que es tracten en el Punt Net són: oli mineral, oli vegetal, xicotetes runes, frigorífics, electrodomèstics i equips electrònics, lluminàries, mobles i efectes, paper i cartó, piles i acumuladors, matalafs i fustes.”
 
[CAS] El Punto Limpio estará abierto de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 horas por la mañana y de 15:30 a 17:30 horas por la tarde; y los sábados 8:00 a 12:00 horas para que los vecinos puedan depositar aquellos residuos urbanos de origen doméstico que no son objeto de recogida domiciliaria, para facilitar su recuperación, reciclado o eliminación posterior, los festivos estará cerrado.
Los tipos de residuos que se tratan en el Punto Limpio son: aceite mineral, aceite vegetal, pequeños escombros, frigoríficos, electrodomésticos y equipos electrónicos, luminarias, muebles y enseres, papel y cartón, pilas y acumuladores, colchones y maderas.

Ecomòbil / Ecomóvil

 
[VAL] Ecomòbil continuarà visitant Callosa en la seua ubicació i horari habitual. En el calendari poden consultar els dies programats del servei.
 
Els materials que es permetran seran des d’olis vegetals usats, passant per robes i calçat, piles, bateria de vehicles, passant per tubs fluorescents i cartutxos de tinta fins a aparells elèctrics de reduït volum. 
 
[CAS] Ecomóvil seguirá visitando Callosa en su ubicación y horario habitual. En el calendario pueden consultar los días programados del servicio.
 
Los materiales que se permitirán serán desde aceites vegetales usados, pasando por ropas y calzado, pilas, batería de vehículos, pasando por tubos fluorescentes y cartuchos de tinta hasta aparatos eléctricos de reducido volumen. 

ONG DeAmicitia

[VAL] Els camps de treball de l’ONG DeAmicitia tot un èxit.
En total han sigut 96 els voluntaris europeus desplaçats que han participat en els workamps de Callosa d´en Sarrià.
La situació no ha sigut gens fàcil per a dur a terme els workcamps. La pandèmia actual ha dificultat molts tràmits, complicat els desplaçaments i augmentat els requisits de viatge. Malgrat això, i juntament amb la destacada col·laboració de l’ajuntament, ha pogut aconseguir, complint totes les mesures sanitàries, la inserció de voluntaris europeus per a ensenyar anglés i participar en totes les activitats organitzades, ajuntar als joves locals que es van animar a formar part del camp de treball, realitzar excursions, jocs en grup i menjars, destaquen des de DeAmicitia .
Es van desenvolupar 6 workcamps dedicats a la conscienciació sobre la importància de la cura dels espais naturals, amb l’aplicació al programa d’exercicis dedicats a preservar l’àrea del les Fonts d’Algar, aconseguir un bon accés a les fonts i deixar l’entorn bonic. Es va sumar, a tot això, la visita a la platja d’Altea, Benidorm i Calp, amb la intenció d’exercir una labor de conservació i neteja proactiva.
A més es van realitzar visites al projecte apícola ‘Eres La meua Reina’ a Altea, i diverses excursions que van servir perquè els joves voluntaris conegueren La Marina Baixa i els seus inesgotables recursos turístics.
Finalment des de l’ONG expliquen que “Després del bon resultat, els voluntaris estrangers han pogut gaudir en diverses ocasions d’entretingudes eixides amb vaixell per la zona. En definitiva, al llarg d’aquests mesos de vacances, s’ha pretés ensenyar valors com la tolerància, la interculturalitat, el respecte pel medi ambient i promoure la cultura de la pau” 
 
[CAS] Los campos de trabajo del ONG DeAmicitia todo un éxito. En total han sido 96 los voluntarios europeos desplazados que han participado en los workamps de Callosa d´en Sarriá.
La situación no ha sido nada fácil para llevar a cabo los workcamps. La pandemia actual ha dificultado muchos trámites, complicado los desplazamientos y aumentado los requisitos de viaje. A pesar de esto, y junto con la destacada colaboración del ayuntamiento, ha podido conseguir, cumpliendo todas las medidas sanitarias, la inserción de voluntarios europeos para enseñar inglés y participar en todas las actividades organizadas, juntar a los jóvenes locales que se animaron a formar parte del campo de trabajo, realizar excursiones, juegos en grupo y comidas, destacan desde DeAmicitia .
Se desarrollaron 6 workcamps dedicados a la concienciación sobre la importancia de la cura de los espacios naturales, con la aplicación al programa de ejercicios dedicados a preservar el área del les Fonts d’Algar, conseguir un buen acceso a las fuentes y dejar el entorno bonito. Se sumó, a todo esto, la visita en la playa de Altea, Benidorm y Calp, con la intención de ejercer una labor de conservación y limpieza proactiva.
Además se realizaron visitas al proyecto apícola ‘Eres Mi Reina’ a Altea, y varias excursiones que sirvieron porque los jóvenes voluntarios conocieron La Marina Baixa y sus inagotables recursos turísticos.
Finalmente desde el ONG explican que “Después del buen resultado, los voluntarios extranjeros han podido disfrutar en varias ocasiones de entretenidas salidas en barco por la zona. En definitiva, a lo largo de estos meses de vacaciones, se ha pretendido enseñar valores como la tolerancia, la interculturalidad, el respeto por el medio ambiente y promover la cultura de la paz” 

Recollida de fem / Recogida de basura

 
[VAL] Des de la regidoria de serveis tècnics es recorda que a partir del pròxim dia 1 de setembre no es realitzarà la recollida de fem els dissabtes a la nit.
Així mateix també recordar que l’horari de depositar fem en els contenidors és de 20.00 a 22.00 hores.  Pel que es prega a tots els veïns i usuaris del municipi, la màxima col·laboració.
 
[CAS] Desde la concejalía de servicios técnicos se recuerda que a partir del próximo día 1 de septiembre no se realizará la recogida de basura los sábados por la noche.Así mismo también recordar que el horario de depositar basura en los contenedores es de 20.00 a 22.00 horas. Por el que se ruega a todos los vecinos y usuarios del municipio, la máxima colaboración.

Ong De Amicitia

[VAL] L’equip de govern rep als voluntaris de la Ong De Amicitia que participen en un camp de treball mediambiental que aquesta organització està duent a terme en col·laboració amb l’Ajuntament, des de la Regidoria de Medi Ambient.
Els joves participants, procedents de França, Alemanya, Polònia, Itàlia… realitzaran accions relacionades amb medi ambient en el paratge Fonts de L’Algar.
Des de la corporació de l’Ajuntament agraïm enormement a l’ONG Amicitia per la seua desinteressada i insubstituïble labor, al seu voluntariat, pel treball que estan realitzant.
 
[CAS] El equipo de gobierno recibe a los voluntarios de la Ong De Amicitia que participan en un campo de trabajo medioambiental que esta organización está llevando a cabo en colaboración con el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Medio Ambiente.
Los jóvenes participantes, procedentes de Francia, Alemania, Polonia, Italia… realizarán acciones relacionadas con medio ambiente en el paraje Les Fonts de L’Algar.
Desde la corporación del Ayuntamiento agradecemos enormemente a la ONG Amicitia por su desinteresada e insustituible labor, a su voluntariado, por el trabajo que están realizando.

Pin It on Pinterest