965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Ong De Amicitia

[VAL] L’equip de govern rep als voluntaris de la Ong De Amicitia que participen en un camp de treball mediambiental que aquesta organització està duent a terme en col·laboració amb l’Ajuntament, des de la Regidoria de Medi Ambient.
Els joves participants, procedents de França, Alemanya, Polònia, Itàlia… realitzaran accions relacionades amb medi ambient en el paratge Fonts de L’Algar.
Des de la corporació de l’Ajuntament agraïm enormement a l’ONG Amicitia per la seua desinteressada i insubstituïble labor, al seu voluntariat, pel treball que estan realitzant.
 
[CAS] El equipo de gobierno recibe a los voluntarios de la Ong De Amicitia que participan en un campo de trabajo medioambiental que esta organización está llevando a cabo en colaboración con el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Medio Ambiente.
Los jóvenes participantes, procedentes de Francia, Alemania, Polonia, Italia… realizarán acciones relacionadas con medio ambiente en el paraje Les Fonts de L’Algar.
Desde la corporación del Ayuntamiento agradecemos enormemente a la ONG Amicitia por su desinteresada e insustituible labor, a su voluntariado, por el trabajo que están realizando.

Diputació d’Alacant / Diputación de Alicante

[VAL] La Comissió de Medi Ambient, Energia i Residus Sòlids de la Diputació d’Alacant, ha aprovat una subvenció per a desenvolupar un pla de mobilitat urbana sostenible en Callosa , amb un import de 18.000 euros.

[CAS] La Comisión de Medio Ambiente, Energía y Residuos Sólidos de la Diputación de Alicante, ha aprobado una subvención para desarrollar un plan de movilidad urbana sostenible en Callosa , con un importe de 18.000 euros.

Ecomòbil / Ecomóvil

Ecomòbil / Ecomóvil

 
[VAL] Ecomòbil continuarà visitant Callosa en la seua ubicació i horari habitual. En el calendari poden consultar els dies programats del servei.
 
Els materials que es permetran seran des d’olis vegetals usats, passant per robes i calçat, piles, bateria de vehicles, passant per tubs fluorescents i cartutxos de tinta fins a aparells elèctrics de reduït volum. 
 
[CAS] Ecomóvil seguirá visitando Callosa en su ubicación y horario habitual. En el calendario pueden consultar los días programados del servicio.
 
Los materiales que se permitirán serán desde aceites vegetales usados, pasando por ropas y calzado, pilas, batería de vehículos, pasando por tubos fluorescentes y cartuchos de tinta hasta aparatos eléctricos de reducido volumen. 

Voluntariat ambiental DeAmicitia / Voluntariado ambiental DeAmicitia

[VAL] L’alcalde, Andrés Molina, i la regidora de Medi Ambient, Maribel Ferrándiz, acorden el voluntariat ambiental DeAmicitia per a labors de millora del Riu Algar en Callosa.
Així ho ha donat a conéixer la regidora de Medi Ambient, qui ha explicat que “en anys anteriors ja vam comptar amb els treballs d’aquesta ONG que se centren en la restauració ambiental del riu, de manera voluntària i gratuïta”.
DeAmicitia, www.deamicitia.org, treballa en temes de medi ambient i desenvolupament rural a través del voluntariat internacional i especialment de joves, realitzant projectes des de fa més de 15 anys a la Comunitat Valenciana i en diversos llocs d’Espanya.
Atés que la Regidoria de Medi Ambient de Callosa d’en Sarrià no és aliena a aquesta situació i perquè entén que és cosa de tots, i que la consciència mediambiental, la mobilitat europea i el voluntariat, ha de començar en edats primerenques, volem aportar el nostre granet d’arena sensibilitzant als joves amb, entre altres mesures, la facilitació de la posada en marxa de sis “Workcamps” en col·laboració amb DeAmicitia, per a atendre i/o recuperar en la mesura que siga precisa el nostre patrimoni de parcs, jardins i zones verdes, incloses les fonts del Riu Algar i altres paratges que circumden el terme municipal.
 
[CAS] El alcalde, Andrés Molina, y la regidora de Medio Ambiente, Maribel Ferrándiz, acuerdan el voluntariado ambiental DeAmicitia para labores de mejora del Rio Algar en Callosa.
Así lo ha dado a conocer la regidora de Medio Ambiente, quien ha explicado que “en años anteriores ya contamos con los trabajos de esta ONG que se centran en la restauración ambiental del río, de manera voluntaria y gratuita”.
DeAmicitia, www.deamicitia.org, trabaja en temas de medio ambiente y desarrollo rural a través del voluntariado internacional y especialmente de jóvenes, realizando proyectos desde hace más de 15 años en la Comunidad Valenciana y en varios lugares de España.
Dado que la Concejalía de Medio Ambiente de Callosa d’en Sarrià no es ajena a esta situación y porque entiende que es cosa de todos, y que la conciencia medioambiental, la movilidad europea y el voluntariado, tiene que empezar en edades tempranas, queremos aportar nuestro granito de arena sensibilizando a los jóvenes con, entre otras medidas, la facilitación de la puesta en marcha de seis “*Workcamps” en colaboración con DeAmicitia, para atender y/o recuperar en la medida que sea precisa nuestro patrimonio de parques, jardines y zonas verdes, incluidas las fuentes del Rio Algar y otros parajes que circundan el término municipal.

PUNT NET · HORARI / PUNTO LIMPIO · HORARIO

PUNT NET · HORARI
L’Ajuntament , comunica que el servei de Punt Net, situat en Partida Mirantbò, 48, té horari de:
De dilluns a divendres: de 8.00 a 12.00 hores; de 17.00 a 19.00 hores
Dissabtes: de 8.00 a 12.00 hores
Servei gratuït
 
PUNTO LIMPIO · HORARIO
El Ayuntamiento , comunica que el servicio de Punto Limpio, situado en Partida Mirantbò, 48, tiene horario de:
De lunes a viernes: de 8.00 a 12.00 horas; de 17:00 a 19:00
Sábados: de 8.00 a 12.00 horas
Servicio gratuito

Pin It on Pinterest