965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Ecomòbil / Ecomóvil

[VAL] Ecomòbil continua visitant Callosa en la seua ubicació i horari habitual.
En el calendari poden consultar els dies programats del servicio.
Els materials que es permetran seran des d’olis vegetals usats, passant per robes i calçat, piles, bateria de vehicles, passant per tubs fluorescents i cartutxos de tinta fins a aparells elèctrics de reduït volum.
Recorda que, si deposites els teus residus on toca, facilites el seu tractament i ajudes a donar una segona vida als materials.
 
[CAS] Ecomóvil continúa visitando Callosa en su ubicación y horario habitual.
En el calendario pueden consultar los días programados del servicio.
Los materiales que se permitirán serán desde aceites vegetales usados, pasando por ropas y calzado, pilas, batería de vehículos, pasando por tubos fluorescentes y cartuchos de tinta hasta aparatos eléctricos de reducido volumen.
Recuerda que, si depositas tus residuos donde toca, facilitas su tratamiento y ayudas a dar una segunda vida a los materiales.

L’Ajuntament demana màxima col·laboració / El Ayuntamiento pide máxima colaboración

[VAL] L’Ajuntament demana a tots els veïns la màxima col·laboració per a EVITAR que es llance les restes de Nispros en els contenidors habituals de recollida de residus sòlids urbans dins i fora de la població.
A través d’aquesta mesura es pretén evitar incidències, atés que aquestes restes del nispro no són assimilables pels residus sòlids urbans.
Es prega la màxima col·laboració als veïns i usuaris d’aquest servei.
 
[CAS] El Ayuntamiento pide a todos los vecinos la máxima colaboración para EVITAR que se arroje los restos de Nísperos en los contenedores habituales de recogida de residuos sólidos urbanos dentro y fuera de la población.
A través de esta medida se pretende evitar incidencias, dado que estos restos del níspero no son asimilables por los residuos sólidos urbanos.
Se ruega la máxima colaboración a los vecinos y usuarios de este servicio.

Intercanvi Juvenil / Intercambio Juvenil

[VAL] La Regidora de Medi Ambient, Maribel Ferrándiz i el Regidor de Joventut, Francisco Mendoza, van celebrar a la Casa de Cultura, la reunió informativa amb les persones joves interessades en l’Intercanvi Juvenil, que es durà a terme en agost a França. A més, d’aquests 5 joves, hi van vindre més persones interessades, a les quals l’Associació DeAmicitia, es va comprometre a donar-los una solució al seu interés de fer un voluntariat juvenil a l’estranger.
 
[CAS] La Concejal de Medio Ambiente, Maribel Ferrándiz y el Concejal de Juventud, Francisco Mendoza, celebraron en la Casa de Cultura, la reunión informativa con las personas jóvenes interesadas en el Intercambio Juvenil, que se llevará a cabo en agosto en Francia. Además, de este 5 jóvenes, vinieron más interesados/as, a las que la Asociación DeAmicitia, se comprometió a darles una solución a su interés de hacer un voluntariado juvenil al extranjero.

Recollida de Residus Sòlid Urbans / Recogida de Residuos Sólido Urbanos

[VAL] L’Ajuntament sol·licita “especial col·laboració ciutadana en l’atenció als horaris aconsellats per a depositar el fem en els contenidors”.
S’informa que des del dia 15 d’abril fins al 15 de setembre, es realitzarà la recollida de Residus Sòlid Urbans, tots els dies de la setmana.

[CAS] El Ayuntamiento solicita “especial colaboración ciudadana en la atención a los horarios aconsejados para depositar la basura en los contenedores”.
Se informa que desde el día 15 de abril hasta el 15 de septiembre, se realizará la recogida de Residuos Sólido Urbanos, todos los días de la semana.

Prohibit la crema / Prohibido la quema

[VAL] Informem que des del dia 14 al 26 d’abril, tots dos inclosos, queda prohibit la crema en tot el terme municipal. 
Es podrà tornar a cremar a partir del dia 27 d’abril.
 
[CAS] Informamos que desde el día 14 al 26 de abril, ambos incluidos, queda prohibido la quema en todo el término municipal. 
Se podrá volver a quemar a partir del día 27 de abril.

Campus de Voluntariat Juvenil Europeu / Campus de Voluntariado Juvenil Europeo

[VAL] La regidora de Medi Ambient, Maribel Ferrándiz, i el regidor de Joventut , Francisco Mendoza, han organitzat un Campus de Voluntariat Juvenil Europeu en col·laboració amb l’Associació De AMICITIA.
Tots els joves interessats a participar en aquesta experiència única d’intercanvi han d’inscriure’s al més prompte possible al Casa de Cultura, ja que són places limitades.
Es tracta d’un Intercanvi Juvenil que tindrà lloc del 16 al 30 d’AGOST a FRANÇA (veure mapa i cartell). Idioma de comunicació anglés per a 4 joves d’entre 18 i 30 anys. Inclou bitllet d’anada i volta, dietes i allotjament.
 
[CAS] La concejal de Medio Ambiente, Maribel Ferrándiz, y el concejal de Juventud , Francisco Mendoza, han organizado un Campus de Voluntariado Juvenil Europeo en colaboración con la Asociación De AMICITIA.
Todos los jóvenes interesad@s en participar en esta experiencia única de intercambio deben inscribirse lo antes posible en el Casa de Cultura, ya que son plazas limitadas.
Se trata de un Intercambio Juvenil que tendrá lugar del 16 al 30 de AGOSTO en FRANCIA (ver mapa y cartel). Idioma de comunicación inglés para 4 jóvenes de entre 18 y 30 años. Incluye billete de ida y vuelta, dietas y alojamiento.

Pin It on Pinterest