965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Punt de recàrrega de vehicles elèctrics / Punto de recarga de vehículos eléctricos

[VAL] La Diputació d’Alacant, ens ha concedit una subvenció de 14.741,77 euros per a la instal·lació d’un punt de recàrrega de vehicles elèctrics. El punt de recàrrega, se situarà en el Ptda Peyta, al costat de la Policia Local.
 
[CAS] La Diputación de Alicante, nos ha concedido una subvención de 14.741,77 euros para la instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos. El punto de recarga, se situará en el Ptda Peyta, junto a la Policía Local.

Reconquesta del Vidre / Reconquista del Vidrio

[VAL] La Reconquesta del Vidre és una campanya de sensibilització ambiental, promoguda per Ecovidrio, que es duu a terme en una trentena de municipis de la Comunitat Valenciana i l’objectiu de la qual és conscienciar a la ciutadania i especialment als festers sobre la importància de reciclar durant les festes de Moros i Cristians.
Com sabeu, la campanya comporta també la realització de sis promocions en línia des de la web de “La Reconquesta del Vidre” repartides al llarg de l’any. Les promos-en línia consistiran a contestar a través de la web un parell de preguntes relacionades amb el vidre i la campanya de Ecovidrio. Podrà participar qualsevol persona i guanyar un exclusiu miniglú amb la imatge de campanya.
La promoció, estarà activa des de 12 al 18 de desembre.
Les respostes a les preguntes de la promoció es donaran a conéixer en la pàgina web dins de les 48 hores següents al seu tancament de participació. Entre els encertants de totes les preguntes que es formulen, es realitzarà el sorteig del miniglú.
 
[CAS] La Reconquista del Vidrio es una campaña de sensibilización ambiental, promovida por Ecovidrio, que se lleva a cabo en una treintena de municipios de la Comunitat Valenciana y cuyo objetivo es concienciar a la ciudadanía y especialmente a los festeros sobre la importancia de reciclar durante las fiestas de Moros y Cristianos.
Como sabéis, la campaña conlleva también la realización de seis promociones online desde la web de “La Reconquista del Vidrio” repartidas a lo largo del año. Las promos-online consistirán en contestar a través de la web un par de preguntas relacionadas con el vidrio y la campaña de Ecovidrio. Podrá participar cualquier persona y ganar un exclusivo miniglú con la imagen de campaña.
La promoción, estará activa desde 12 al 18 de diciembre.
Las respuestas a las preguntas de la promoción se darán a conocer en la página web dentro de las 48 horas siguientes a su cierre de participación. Entre los acertantes de todas las preguntas que se formulen, se realizará el sorteo del miniglú.

La Reconquesta del Vidre / La Reconquista del Vidrio

[VAL] La Reconquesta del Vidre, iniciativa posada en marxa per Ecovidrio, entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge d’envasos de vidre a Espanya, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià, aconsegueix recuperar 3.900 kg d’envasos de vidre durant les festes de Moros i Cristians.
De mitjana cada fester ha reciclat 3,80 kg d’envasos de vidre en els contenidors assignats a la campanya. Callosa participa en la categoria Dolçaines, que engloba als municipis que tenen menys de 1.000 festers.
Durant els dies de festa un equip d’educadors ha desenvolupe accions de sensibilització ambiental en carrer per a conscienciar a la ciutadania sobre el reciclatge d’envasos de vidre i la importància de promoure unes festes sostenibles.
La filà Pirates Tro ha sigut la guanyadora del sorteig del dispensador de begudes fabricat en vidre i personalitzat amb la imatge de campanya. Amb aquest gest Ecovidrio premia l’esforç realitzat per a aconseguir unes festes més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.
Tota la informació de la campanya es troba disponible en www.lareconquistadelvidrio.es.
 
[CAS] La Reconquista del Vidrio, iniciativa puesta en marcha por Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclaje de envases de vidrio en España, en colaboración con la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià, consigue recuperar 3.900 kg de envases de vidrio durante las fiestas de Moros y Cristianos.
De media cada festero ha reciclado 3,80 kg de envases de vidrio en los contenedores asignados a la campaña. Callosa participa en la categoría Dulzainas, que engloba en los municipios que tienen menos de 1.000 festeros.
Durante los días de fiesta un equipo de educadores ha desarrollo acciones de sensibilización ambiental en calle para concienciar a la ciudadanía sobre el reciclaje de envases de vidrio y la importancia de promover unas fiestas sostenibles.
La ‘filà Piratas Tro’ ha sido la ganadora del sorteo del dispensador de bebidas fabricado en vidrio y personalizado con la imagen de campaña. Con este gesto Ecovidrio premia el esfuerzo realizado para conseguir unas fiestas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.
Toda la información de la campaña se encuentra disponible en www.lareconquistadelvidrio.es.

La Reconquesta del Vidre / La Reconquista del Vidrio

[VAL] Ecovidrio, entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge d’envasos de vidre a Espanya i l’Ajuntament, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana, posen en marxa “La Reconquesta del Vidre”, una campanya per a incentivar la conscienciació del reciclatge d’envasos de vidre durant les festes de Moros i Cristians 2022.
A més, enguany, les comparses del municipi implicades activament amb “La Reconquesta del Vidre” entraren en el sorteig d’un miniglú.
 
[CAS] Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de envases de vidrio en España y el Ayuntamiento, en colaboración con la Generalitat Valenciana, ponen en marcha “La Reconquista del Vidrio”, una campaña para incentivar la concienciación del reciclado de envases de vidrio durante las fiestas de Moros y Cristianos 2022.

Además, este año, las comparsas del municipio implicadas activamente con “La Reconquista del Vidrio” entraran en el sorteo de un miniglú.
 
 

Punt Net / Punto Limpio

[VAL] El Punt Net estarà obert de dilluns a divendres de 8:00 a 12:00 hores al matí i de 15:30 a 17:30 hores a la vesprada; i els dissabtes 8:00 a 12:00 hores perquè els veïns puguen depositar aquells residus urbans d’origen domèstic que no són objecte d’arreplega domiciliària, per a facilitar la seua recuperació, reciclatge o eliminació posterior, els festius estarà tancat.
Els tipus de residus que es tracten en el Punt Net són: oli mineral, oli vegetal, xicotetes runes, frigorífics, electrodomèstics i equips electrònics, lluminàries, mobles i efectes, paper i cartó, piles i acumuladors, matalafs i fustes.”
 
[CAS] El Punto Limpio estará abierto de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 horas por la mañana y de 15:30 a 17:30 horas por la tarde; y los sábados 8:00 a 12:00 horas para que los vecinos puedan depositar aquellos residuos urbanos de origen doméstico que no son objeto de recogida domiciliaria, para facilitar su recuperación, reciclado o eliminación posterior, los festivos estará cerrado.
Los tipos de residuos que se tratan en el Punto Limpio son: aceite mineral, aceite vegetal, pequeños escombros, frigoríficos, electrodomésticos y equipos electrónicos, luminarias, muebles y enseres, papel y cartón, pilas y acumuladores, colchones y maderas.

Pin It on Pinterest