965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Recollida de fem / Recogida de basura

[VAL] Des de la regidoria de serveis tècnics es recorda que a partir del pròxim dissabte 17 de setembre no es realitzarà la recollida de fem els dissabtes a la nit.
Així mateix també recordar que l’horari de depositar fem en els contenidors és de 20.00 a 22.00 hores.
Pel que es prega a tots els veïns i usuaris del municipi, la màxima col·laboració.
 
[CAS] Desde la concejalía de servicios técnicos se recuerda que a partir del próximo sábado 17 de septiembre no se realizará la recogida de basura los sábados por la noche.
Así mismo también recordar que el horario de depositar basura en los contenedores es de 20.00 a 22.00 horas.
Por el que se ruega a todos los vecinos y usuarios del municipio, la máxima colaboración.

Ecomòbil / Ecomóvil

[VAL] Ecomòbil continua visitant Callosa en la seua ubicació i horari habitual (Plaça del Convent, de 9.00 a 10.30).
En el calendari poden consultar els dies programats del servicio.
Els materials que es permetran seran des d’olis vegetals usats, passant per robes i calçat, piles, bateria de vehicles, passant per tubs fluorescents i cartutxos de tinta fins a aparells elèctrics de reduït volum.
Recorda que, si deposites els teus residus on toca, facilites el seu tractament i ajudes a donar una segona vida als materials.
 
[CAS] Ecomóvil continúa visitando Cal.losa en su ubicación y horario habitual (Plaza del Convent, de 9.00 a 10:30).
En el calendario pueden consultar los días programados del servicio.
Los materiales que se permitirán serán desde aceites vegetales usados, pasando por ropas y calzado, pilas, batería de vehículos, pasando por tubos fluorescentes y cartuchos de tinta hasta aparatos eléctricos de reducido volumen.
Recuerda que, si depositas tus residuos donde toca, facilitas su tratamiento y ayudas a dar una segunda vida a los materiales.

Intercanvi Juvenil a França / Intercambio Juvenil en Francia

[VAL] L’última quinzena d’agost, 5 joves de Callosa d’en Sarrià van viure una experiència única realitzant l’Intercanvi Juvenil a França, proposat, el mes de maig , per la Regidoria de Medi Ambient i la Regidoria de Joventut.
Tot això ha sigut possible gràcies al treball en equip de l’Associació DeAmicitia, l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià i el gran acolliment que va tindre aquest programa per part dels i les joves.
Les opinions de les persones joves participants han sigut molt positives, tant com que ha sigut una de les millors experiències de la seua vida, que hi havia gent molt amable i que han fet grans amistats!
 
[CAS] La última quincena de agosto, 5 jóvenes de Callosa d’en Sarrià vivieron una experiencia única realizando el Intercambio Juvenil en Francia, propuesto en el mes de mayo por la Concejalía de Medio Ambiente y la Concejalía de Juventud.
Todo esto ha sido posible gracias al trabajo en equipo de la Asociación DeAmicitia, el Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià y la gran acogida que tuvo este programa por parte de los y las jóvenes.
Las opiniones de las personas jóvenes participantes han sido muy positivas, tanto como que ha sido una de las mejores experiencias de su vida, que había gente muy amable y que han hecho grandes amistades

Tecnologia Led / Tecnología Led

[VAL] Els ciutadans de Callosa ja compten amb la instal·lació de les noves lluminàries amb tecnologia Led, des del Carrer la Font fins a la Font Major.
Aquesta intervenció de l’Ajuntament, s’emmarca dins del ‘Plan + Cerca’, millorant la visibilitat viraria i el confort visual dels ciutadans.
Aquestes lluminàries de sistema d’eficiència energètica, permeten la reducció de les emissions de CO₂, estalvi energètic i utilització de fonts d’energia renovables.
 
[CAS] Los ciudadanos de Callosa ya cuentan con la instalación de las nuevas luminarias con tecnología Led, desde la Calle la Font hasta la Font Mayor.
Esta intervención del Ayuntamiento, se enmarca dentro del ‘Plan + Cerca’, mejorando la visibilidad viraría y el confort visual de los ciudadanos.
Estas luminarias de sistema de eficiencia energética, permiten la reducción de las emisiones de CO₂, ahorro energético y utilización de fuentes de energía renovables.

Intercanvi juvenil / Intercambio juvenil

VAL. La Regidoria de Medi Ambient, dirigida per Maribel Ferràndiz i la Regidoria de Joventut, dirigida per Francisco Mendoza, junt a l’Associació DeAmicita van oferir al mes de març 5 places per a un intercanvi juvenil aquest estiu a França, però a causa de l’interès dels i les joves de Callosa d’en Sarrià s’ha treballat per a poder donar l’oportunitat d’aquesta experiència a totes les persones interessades en el seu moment, així que, comencem a rebre notícies!!!
Des de Bèlgica ens envia algunes imatges Luisana, una jove de 18 anys de Callosa, que està disfrutant molt d’aquesta aventura! Ella està a l’intercanvi Crossroads, amb l’objectiu de ser conscient del que provoquen els comportaments esbiaixats i demostrar que si superem els prejudicis i judicis de valor, ens permetrem dur endavant interaccions més profundes i interpersonals.
Luisana ens diu que: “és una experiència increïble on estàs amb contacte amb moltes cultures i gent de molts països on s’entenem totes les persones sense tindre el mateix idioma”
Ara ens toca esperar agost, on un grup de 5 joves ja ho té tot preparat per a viatjar a França!
 
CAS.La Concejalía de Medio Ambiente, dirigida por Maribel Ferrándiz y la Concejalía de Juventud dirigida por Francisco Mendoza, junto a la Asociación DeAmicita, ofrecieron en el mes de marzo 5 plazas para un intercambio juvenil este verano en Francia, pero a causa del interés de los y las jóvenes de Callosa d’en Sarrià, se ha trabajado para poder dar la oportunidad de esta experiencia a todas las personas interesadas en su momento…así que, ¡empezamos a recibir noticias!!!
¡Desde Bélgica nos envía algunas imágenes Luisana, una joven de 18 años de Callosa, que está disfrutando mucho de esta aventura! Ella está en el intercambio Crossroads, con el objetivo de ser consciente de lo que provocan los comportamientos sesgados y demostrar que, si superamos los prejuicios y juicios de valor, nos permitiremos llevar adelante interacciones más profundas e interpersonales.
Luisana nos dice que: “es una experiencia increíble donde estás en contacto con muchas culturas y gente de muchos países donde nos entendemos todas las personas sin tener el mismo idioma”
¡Ahora nos toca esperar agosto, donde un grupo de 5 jóvenes ya lo tiene todo preparado para viajar a Francia!

Ecomòbil / Ecomóvil

[VAL] Ecomòbil continua visitant Callosa en la seua ubicació i horari habitual (Plaça del Convent, de 9.00 a 10.30).
En el calendari poden consultar els dies programats del servicio.
Els materials que es permetran seran des d’olis vegetals usats, passant per robes i calçat, piles, bateria de vehicles, passant per tubs fluorescents i cartutxos de tinta fins a aparells elèctrics de reduït volum.
Recorda que, si deposites els teus residus on toca, facilites el seu tractament i ajudes a donar una segona vida als materials.
 
[CAS] Ecomóvil continúa visitando Cal.losa en su ubicación y horario habitual (Plaza del Convent, de 9.00 a 10:30).
En el calendario pueden consultar los días programados del servicio.
Los materiales que se permitirán serán desde aceites vegetales usados, pasando por ropas y calzado, pilas, batería de vehículos, pasando por tubos fluorescentes y cartuchos de tinta hasta aparatos eléctricos de reducido volumen.
Recuerda que, si depositas tus residuos donde toca, facilitas su tratamiento y ayudas a dar una segunda vida a los materiales.

Pin It on Pinterest