965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Intercanvi Juvenil a Estònia / Intercambio Juvenil en Estonia

[VAL] Algun/a interessat/a en un Intercanvi Juvenil?
Nostres amics de l’Associació DeAmicita ens manen aquesta info per a compartir entre vosaltres
Intercanvi Juvenil a Estònia
Queden 3 places!
“Take the wheel”
Tallinn, Estònia
04.06.2022 – 12.06.2022
16 – 19 edat
Condicions econòmiques:
Estarà cobert:
Allotjament
Menjar
Viatge
Pot haver-hi una quota de participació (a consultar)
Per a inscriure’s  escriu a oficina@deamicitia.org
Per a  INFO
698 94 92 24
 
[CAS] Algun/a interesado/a en un Intercambio Juvenil?
Nuestros amig@s de la Asociación DeAmicita nos mandan esta info para compartir entre vosotr@s
Intercambio Juvenil en Estonia
¡Quedan plazas!
“Take the wheel”
Tallinn, Estonia
04.06.2022 – 12.06.2022
16 – 19 edad
Condiciones económicas:
Estará cubierto:
Alojamiento
Comida
Viaje
Puede haber una cuota de participación (a consultar)
Para inscribirse  escribe a oficina@deamicitia.org
Para  INFO:
698 94 92 24

L’ESPLAI JOVE

[VAL] Dilluns 9 de maig, les tècniques de Joventut de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià i de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Baixa, van estar a l’IES creant “L’ESPLAI JOVE”, acostant la informació a l’alumnat a l’hora del pati, per a que tinguen de manera directa i presencial tot allò que es portarà a terme per a la joventut pròximament, promocionant el Programa de Corresponsals Juvenils i oferint informació rellevant per a elles i ells (activitats, formacions, Carnet Jove, programa de sensibilització, etc.
Aquest servei va tindre molt bona acollida per part de l’alumnat, ja que, es van acostar molts/es joves a informar-se i interesar-se.
 
[CAS] El lunes 9 de mayo, las técnicas de Juventud del Ayuntamiento de Callosa d’en Sarriá y de la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Marina Baixa, estuvieron en el IES creando “L’ESPLAI JOVE”, acercando la información al alumnado a la hora del patio, para que tengan de manera directa y presencial todo aquello que se llevará a cabo para la juventud próximamente, promocionando el Programa de Corresponsales Juveniles y ofreciendo información relevante para ellas y ellos (actividades, formaciones, Carnet Jove, Programa de Sensibilización, etc.)
Este servicio tuvo muy buena acogida por parte del alumnado, ya que, se acercaron muchos/as jóvenes a informarse e interesarse.

I Jornada d’Ocupabilitat / I Jornada de Empleabilidad

[VAL] Els dies 3 i 4 de maig, l’alumnat de 4t ESO, 1r Bach i Cicles Formatius de l’IES Rodolfo Llopis, han pogut gaudir de la I Jornada d’Ocupabilitat en el municipi, organitzada pel Departament de Joventut de l’Ajuntament i dutes a terme per LABORA (Benidorm) i el seu equip d’Orientació.
S’han realitzat un total de 4 sessions d’hora i mitja per a cada grup assistent, molt productives, oferint-los informació bàsica sobre: mercat laboral, objectiu professional, xarxa EURES, entrevista de treball, importància del voluntariat juvenil, programa de Garantia Juvenil.
Moltes gràcies a LABORA per la seua implicació i a l’alumnat per ser tan participatius!
 
[CAS] Los días 3 y 4 de mayo, el alumnado de 4ºESO, 1ºBach y Ciclos Formativos del IES Rodolfo Llopis, han podido disfrutar de la I Jornada de Empleabilidad en el municipio, organizada por el Departamento de Juventud del Ayuntamiento y llevadas a cabo por LABORA (Benidorm) y su equipo de Orientación.
Se han realizado un total de 4 sesiones de hora y media para cada grupo asistente, muy productivas, ofreciéndoles información básica sobre: mercado laboral, objetivo profesional, red EURES, entrevista de trabajo, importancia del voluntariado juvenil, programa de Garantía Juvenil.
¡Muchas gracias a LABORA por su implicación y al alumnado por ser tan participativos!

Xerrada-taller sobre prevenció del Bullying / Charla-taller sobre prevención del Bullying

[VAL] L’assetjament escolar o bullying és la conducta de persecució o maltractament intencionada que exerceix un/a alumne/a cap a un altre de manera física o psicològica, constant i mantinguda en el temps. Quan es produeix a través de les xarxes socials, es coneix amb el nom de ciberassetjament.
Des de la Comarca de la Marina Baixa ens sumem a la commemoració d’aquest dia i ens manifestem en contra de qualsevol mena de maltractament i/o assetjament, per aquest motiu, el municipi de Callosa d’en Sarrià, durà a terme el divendres 13 de maig:
Xerrada-taller sobre prevenció del Bullying, dirigit a pares/mares/tutors/es legals de la comarca de la Marina Baixa, en la Casa de Cultura en horari de 18.00h a 19.30h.
Xerrada-taller sobre prevenció del Bullying a joves de 12 a 17 anys, en el Punt Jove de Callosa, en horari de 18.00h a 19.00h.
Aquest taller pretén oferir informació, formació i conscienciació sobre la problemàtica del Bullying en la nostra societat, a través d’un grup de professionals de psicòlegs (MINDIC).
DIGUES NO A L’ASSETJAMENT ESCOLAR!
 
[CAS] El acoso escolar o bullying es la conducta de persecución o maltrato intencionada que ejerce un alumno/a hacia otro/a de forma física o psicológica, constante y mantenida en el tiempo. Cuando se produce a través de las redes sociales, se conoce con el nombre de 𝗰𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮coso.
Desde la Comarca de la Marina Baixa nos sumamos a la conmemoración de este día y nos manifestamos en contra de cualquier tipo de maltrato y/o acoso, por este motivo, el municipio de Callosa d’en Sarrià, llevará a cabo el viernes 13 de mayo:
Charla-taller sobre prevención del Bullying, dirigido a padres/madres/tutores/as legales de la comarca de la Marina Baixa.
Charla-taller sobre prevención del Bullying a jóvenes de 12 a 17 años.
Este taller pretende ofrecer información, formación y concienciación sobre la problemática del Bullying en nuestra sociedad, a través de un grupo de profesionales psicólogos (MINDIC).
¡DI NO AL ACOSO ESCOLAR!
 
 

Curs impartit per FAD Joventut / Curso impartido por FAD Juventud

[VAL] Els dies 3, 4 i 6 de maig l’alumnat de 2º ESO de l’IES Rodolfo Llopis de Callosa d’en Sarrià, aprendran a realitzar un guió de cinema, mitjançant una metodologia participativa.
Es tracta d’una proposta diferent que pretén treballar amb la joventut l’ús adequat de les tecnologies de manera dinàmica, activa i reflexiva.
El curs serà impartit per FAD Joventut, amb el suport de la Diputació d’Alacant i la col·laboració en la gestió d’organització, del Departament de Joventut de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià.
 
[CAS] Los días 3, 4 y 6 de mayo el alumnado de 2ª ESO del IES Rodolfo Llopis de Callosa d’en Sarrià, aprenderán a realizar un guión de cine, mediante una metodología participativa.
Se trata de una propuesta diferente que pretende trabajar con la juventud el uso adecuado de las tecnologías de forma dinámica, activa y reflexiva.
El curso será impartido por FAD Juventud, con el apoyo de la Diputación de Alicante y la colaboración en la gestión de organización, del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià.

Intercanvi Juvenil / Intercambio Juvenil

[VAL] La Regidora de Medi Ambient, Maribel Ferrándiz i el Regidor de Joventut, Francisco Mendoza, van celebrar a la Casa de Cultura, la reunió informativa amb les persones joves interessades en l’Intercanvi Juvenil, que es durà a terme en agost a França. A més, d’aquests 5 joves, hi van vindre més persones interessades, a les quals l’Associació DeAmicitia, es va comprometre a donar-los una solució al seu interés de fer un voluntariat juvenil a l’estranger.
 
[CAS] La Concejal de Medio Ambiente, Maribel Ferrándiz y el Concejal de Juventud, Francisco Mendoza, celebraron en la Casa de Cultura, la reunión informativa con las personas jóvenes interesadas en el Intercambio Juvenil, que se llevará a cabo en agosto en Francia. Además, de este 5 jóvenes, vinieron más interesados/as, a las que la Asociación DeAmicitia, se comprometió a darles una solución a su interés de hacer un voluntariado juvenil al extranjero.

Pin It on Pinterest