965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

“Viu la Solidaritat”

[VAL] Aquest estiu s’ofereixen set projectes socials per a joves residents en la Comunitat d’entre els 15 i els 30 anys.
L’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), ha publicat la convocatòria de la campanya ‘Viu la Solidaritat’ en la modalitat de Camps de Voluntariat Juvenil per a l’any 2021, dirigida a joves residents en la Comunitat Valenciana, amb la qual es reprén aquesta activitat solidària de gran demanda entre joves de la Comunitat.
A l’estiu, l’oferta inclou set projectes que es desenvoluparan a Manises Viver, Xàtiva i en les instal·lacions juvenils de l’IVAJ en Alcossebre i a Teulada-Moraira.
Els camps de voluntariat juvenil són activitats juvenils en les quals un grup de joves de diferents procedències es compromet de manera voluntària i desinteressada al desenvolupament d’un projecte de treball amb contingut social en favor de la comunitat, combinat amb activitats complementàries d’animació.
La realització del projecte és un mitjà per a fomentar valors de convivència, de tolerància, de participació, de solidaritat i d’aprenentatge intercultural.
Quant a l’intercanvi de places que es realitzava amb altres comunitats autònomes i amb el Servei Voluntari Internacional, adscrit a l’Institut de la Joventut, que permet a joves valencians la participació en activitats de caràcter nacional i internacional, se suspén durant aquest estiu per la crisi sanitària generada per la COVID-19.
 
[CAS] Este verano se ofrecen siete proyectos sociales para jóvenes residentes en la Comunitat de entre los 15 y los 30 años.
El Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), ha publicado la convocatoria de la campaña ‘Viu la Solidaritat’ en la modalidad de Campos de Voluntariado Juvenil para el año 2021, dirigida a jóvenes residentes en la Comunitat Valenciana, con la que se reanuda esta actividad solidaria de gran demanda entre jóvenes de la Comunitat.
En verano, la oferta incluye siete proyectos que se desarrollarán en Manises Viver, Xàtiva y en las instalaciones juveniles del IVAJ en Alcossebre y en Teulada-Moraira.
Los campos de voluntariado juvenil son actividades juveniles en las que un grupo de jóvenes de diferentes procedencias se compromete de forma voluntaria y desinteresada al desarrollo de un proyecto de trabajo con contenido social en favor de la comunidad, combinado con actividades complementarias de animación.
La realización del proyecto es un medio para fomentar valores de convivencia, de tolerancia, de participación, de solidaridad y de aprendizaje intercultural.
En cuanto al intercambio de plazas que se venía realizando con otras comunidades autónomas y con el Servicio Voluntario Internacional, adscrito al Instituto de la Juventud, que permite a jóvenes valencianos la participación en actividades de carácter nacional e internacional, se suspende durante este verano por la crisis sanitaria generada por la COVID-19.

Programa d’Ajudes al Lloguer d’Habitatge i el Programa d’Ajudes al Lloguer per a Joves / Programa de Ayudas al Alquiler de Vivienda y el Programa de Ayudas al Alquiler para Jóvenes

[VAL] Ja s’han publicat les bases reguladores per a sol·licitar les ajudes, les corresponents al Programa d’Ajudes al Lloguer d’Habitatge i el Programa d’Ajudes al Lloguer per a Joves. En ambdues, l’habitatge llogat haurà de ser la residència habitual i permanent de la persona arrendatària durant tot el període per al qual se sol·licita l’ajuda.
Una de les principals novetats de l’actual convocatòria és l’augment en la majoria dels municipis de la Comunitat Valenciana dels límits de les rendes mensuals de lloguer que puguen ser subvencionables. Més de 100 municipis es veuran beneficiats. En concret, a València s’ha augmentat a 770 euros i a Castelló i Alacant a 680 euros.
 
[CAS] Ya se han publicado las bases reguladoras para solicitar las ayudas, las correspondientes en el Programa de Ayudas al Alquiler de Vivienda y el Programa de Ayudas al Alquiler para Jóvenes. En ambas, la vivienda alquilada tendrá que ser la residencia habitual y permanente de la persona arrendataria durante todo el periodo para el cual se solicita la ayuda.
Una de las principales novedades de la actual convocatoria es el aumento en la mayoría de los municipios de la Comunidad Valenciana de los límites de las rentas mensuales de alquiler que puedan ser subvencionables. Más de 100 municipios se verán beneficiados. En concreto, en València se ha aumentado a 770 euros y a Castelló y Alicante a 680 euros.

SORTEIG DE L’IVAJ / SORTEO DEL IVAJ

[VAL] L’IVAJ sorteja entre els titulars de Carnet Jove tres caps de setmana per a quatre persones en l’alberg juvenil La Marina a Teulada-Moraira.
Cada premi inclou allotjament amb pensió completa des del sopar del divendres 28 de maig fins al menjar del diumenge 30 de maig.
Per a participar s’ha de tindre entre 18 i 30 anys, el Carnet Jove vigent i residir en la Comunitat Valenciana. Es pot participar des del 21 de maig i fins al 25 de maig a les 23.59 hores.
Es participa de forma molt senzilla, les persones usuàries hauran d’esmentar tres persones, que també hauran de tindre el seu Carnet Jove vigent, en comentaris del post del sorteig a través d’Instagram. També es podrà seguir a l’IVAJ i compartir el post en els seus stories esmentant l’IVAJ.
L’IVAJ publicarà el nom de les tres persones guanyadores en les seues stories el 26 de maig i comunicarà per missatge directe que han sigut seleccionats per a gaudir del cap de setmana en l’alberg juvenil.
Consulta les bases legals.
[CAS] El IVAJ sortea entre los titulares de Carnet Jove tres fines de semana para cuatro personas en el albergue juvenil La Marina en Teulada-Moraira.
Cada premio incluye alojamiento con pensión completa desde la cena del viernes 28 de mayo hasta la comida del domingo 30 de mayo.
Para participar se debe tener entre 18 y 30 años, el Carnet Jove vigente y residir en la Comunitat Valenciana. Se puede participar desde el 21 de mayo y hasta el 25 de mayo a las 23:59 horas.
Se participa de forma muy sencilla, las personas usuarias deberán mencionar a tres personas, que también deberán tener su Carnet Jove vigente, en comentarios del post del sorteo a través de Instagram. También se podrá seguir al IVAJ y compartir el post en sus stories mencionando al IVAJ.
El IVAJ publicará el nombre de las tres personas ganadoras en sus stories el 26 de mayo y comunicará por mensaje directo que han sido seleccionados para disfrutar del fin de semana en el albergue juvenil.
Consulta las bases legales.

Tècnic de joventut / Técnico al área de juventud

[VAL] Callosa ha incorporat una tècnic a l’àrea de joventut subvencionat per l’IVAJ.
L’Alcalde, Andrés Molina, i el Regidor de Joventut, Francisco Mendoza, han anunciat que a partir d’ara l’àrea tindrà a la seua disposició una tècnica que realitze les labors administratives del departament, atenga les propostes dels joves, així com la posada en marxa de projectes que afavorisquen al municipi.
Arantxa García García, és la persona que, gràcies a una subvenció de l’Institut Valencià de la Joventut, destinada a municipis majors de 5.000 habitants, serà la responsable de posar en marxa les estructures de participació juvenil necessàries.
 
[CAS] Callosa ha incorporado una técnico al área de juventud subvencionado por el IVAJ.
l Alcalde, Andrés Molina, y el Concejal de Juventud, Francisco Mendoza, han anunciado que a partir de ahora el área tendrá a su disposición una técnica que realice las labores administrativas del departamento, atienda las propuestas de los jóvenes, así como la puesta en marcha de proyectos que favorezcan al municipio.
Arantxa García García, es la persona que, gracias a una subvención del Institut Valencià de la Joventut , destinada a municipios mayores de 5.000 habitantes, será la responsable de poner en marcha las estructuras de participación juvenil necesarias.

Se reabrirán los parques infantiles / Es reobriran els parcs infantils

[CAS] Dado el nivel de alerta sanitaria 3 grado 1 por el descenso de la incidencia de COVID 19 en nuestro municipio, desde hoy se reabrirán los parques infantiles de todo el municipio. La reapertura se producirá tras un proceso de desinfectado y de limpieza.
Pedimos máxima responsabilidad y colaboración, haciendo un uso adecuado de las instalaciones, y respetando las medidas sanitarias de obligado cumplimiento por el bien de tod@s.
 
[VAL] Donat el nivell d’alerta sanitària 3 grau 1 pel descens de la incidència de COVID 19 en el nostre municipi, des de hui es reobriran els parcs infantils de tot el municipi. La reobertura es produirà després d’un procés de desinfectat i de neteja.
Demanem màxima responsabilitat i col·laboració, fent un ús adequat de les instal·lacions, i respectant les mesures sanitàries d’obligat compliment pel bé de tots.

Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres / Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones

[CAS] Desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià apoyamos este concurso No en toques el whatsapp, planteado por el IVAJ para celebrar el 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Si tienes entre 12 y 30 años, publica en instagram fotos o vídeos y participa en el concurso. Podrás hacerlo hasta el 16 de noviembre a las 23:59 h.
Para más información:
 
[VAL] Des de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià donem suport al concurs No en toques el whatsapp, plantejat per l’IVAJ, per a celebrar el 25N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones.
Si tens entre 12 i 30 anys, publica en instagram fotos o vídeos i participa en el concurs. Podràs fer-ho fins al 19 de novembre a les 23:59 h.

Pin It on Pinterest