965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Mujeres con Voz

[VAL]  L’Ajuntament de Callosa ha renovat el conveni de col·laboració que manté amb l’associació comarcal ‘Mujeres con Voz’, que treballa des de la seua fundació donant suport a dones que estan vivint situacions de maltractament i no saben què fer o com eixir.
L’objecte del conveni, signat per l’alcalde de Callosa, Andrés Molina, i la presidenta de ‘Mujeres con Voz’, Margarita Luján, és donar suport a les activitats i programes que desenvolupa aquesta organització, en matèria de lluita contra la violència de gènere i a favor de dones en situació d’exclusió social.
 
[CAS] El Ayuntamiento de Callosa ha renovado el convenio de colaboración que mantiene con la asociación comarcal Mujeres con Voz, que trabaja desde su fundación prestando apoyo a mujeres que están viviendo situaciones de maltrato y no saben qué hacer o cómo salir.
El objeto del convenio, firmado por el alcalde de Callosa, Andrés Molina, y la presidenta de Mujeres con Voz, Margarita Luján, es prestar apoyo a las actividades y programas que desarrolla esta organización, en materia de lucha contra la violencia de género y a favor de mujeres en situación de exclusión social.

L’Orgull Joiós / El Orgullo Jonense

[VAL] Ens ompli d’alegria presentar LOrgull Joiós ivolem celebrar-ho juntxs! I així gaudir d’un dia en què es reivindica l’amor, el respecte i la tolerància. I què millor que fer-ho amb un programa organitzat per  l’Associació Vila Diversitat amb el suport de l’Ajuntament de La Vila Joiosa, que inclou  i activitats i espectacles educatius, interactius, i sobretot divertits
Aquest esdeveniment es celebrarà el dissabte 25 de juny al Parc Censal de La Vila Joiosa i transcorrerà de 17.30 fins a les 02.00.
La Xarxa Jove de la Marina Baixa, ha volgut donar-li difusió i fomentar la participació juvenil en aquest esdeveniment, per a això posarà un autobús per a joves d’entre 16 i 30 anys de qualsevol de les següents entitats: Ajuntaments de L’Alfàs del Pi, Finestrat, Benidorm, Altea, Callosa d’en Sarrià, i La Nucia i Mancomunitat Marina Baixa.
L’autobús eixirà a les 18.30 de La Vila Joiosa, i anirà fent parades per a recollir als/les joves
Però… Com sol·licitar que l’autobús vaja per tu?
Tira-li un ull al cartell, escaneja el codi QR i apunta’t.
MOLT IMPORTANT: Tot abans del dia 20 de juny. El dia 21 comunicarem a les persones qué hagen sol·licitat el servei, en què horari passaran per ellxs.
 
[CAS]¡Nos llena de alegría presentar El Orgullo Jonense y queremos celebrarlo juntxs! Y así disfrutar de un día en el que se reivindica el amor, el respeto y la tolerancia. Y qué mejor que hacerlo con un programa organizado por la Asociación Vila Diversitat con el apoyo del Ayuntamiento de La Vila Joiosa, que incluye actividades y espectáculos educativos, interactivos, y sobretodo divertidos.
Este evento se celebrará el sábado 25 de junio en el Parque Censal de La Vila Joiosa y transcurrirá de 17:30 hasta las 02:00.
La Xarxa Jove de la Marina Baixa, ha querido darle difusión y fomentar la participación juvenil en este evento, para ello pondrá un autobús para jóvenes de entre 16 y 30 años de cualquiera de las siguientes entidades: Ayuntamientos de l’Alfàs del Pi, Finestrat, Benidorm, Altea, Callosa d’en Sarriá y la Nucia y Mancomunitat Marina Baixa.
El autobús saldrá a las 18:30 de La Vila Joiosa, e irá haciendo paradas para recoger a lxs jóvenes
Pero… ¿Cómo solicitar que el autobús vaya a por ti?
Échale un ojo al cartel, escanea el código QR y apúntate.
MUY IMPORTANTE: Todo antes del día 20 de junio. El día 21 comunicaremos a las personas que hayan solicitado el servicio en que horario pasarán a por ellxs.

Consell Comarcal per la Igualtat de la Marina Baixa / Consejo Comarcal por la Igualdad de la Marina Baixa

[CAS] Las concejalas, técnicas y promotoras de igualdad de los diferentes municipios que conforman el Consejo Comarcal por la Igualdad de la Marina Baixa se han dado cita el pasado lunes en La Nucía.
La convocatoria, acogida por la Concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas de La Nucía, es la sexta del Consejo en este 2022 que mensualmente se reúne de manera itinerante en una de las localidades que integran este órgano participativo y de trabajo coordinado.
Actualmente el CCIMB está trabajando en la edición de una Guía Comarcal de Recursos para víctimas de violencia de género destinada especialmente a los equipos profesionales que trabajan en las diferentes áreas de intervención.
 
[VAL] Les regidores, tècniques i promotores d’igualtat dels diferents municipis que conformen el Consell Comarcal per la Igualtat de la Marina Baixa s’han donat cita dilluns passat a La Nucia.
La convocatòria, acolliment per la Regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de La Nucia, és la sisena del Consell en aquest 2022 que mensualment es reuneix de manera itinerant en una de les localitats que integren aquest òrgan participatiu i de treball coordinat.
Actualment el CCIMB està treballant en l’edició d’una Guia Comarcal de Recursos per a víctimes de violència de gènere destinada especialment als equips professionals que treballen en les diferents àrees d’intervenció.

CONSELL COMARCAL PER LA IGUALTAT DE LA MARINA BAIXA / CONSEJO COMARCAL POR LA IGUALDAD DE LA MARINA BAIXA

[VAL] FINESTRAT ACULL LA TROBADA DEL CONSELL COMARCAL PER LA IGUALTAT DE LA MARINA BAIXA
El Consell Comarcal per la Igualtat de la Marina Baixa, CCIMB, ha tornat a reunir-se en la sessió de treball que realitza mensualment en un municipi diferent de la Marina Baixa. I aquest mes d’abril la sessió va tindre lloc a la Casa de Cultura de Finestrat on van abordar, entre altres punts, el calendari de publicació de la Guia de recursos comarcals en matèria de violència de gènere.
Aquesta guia és una recopilació de tots les eines comarcals que existeixen d’emergència en casos de violència, policials, socials, judicials, sanitaris, etc.
[CAS] FINESTRAT ACOGE EL ENCUENTRO DEL CONSEJO COMARCAL POR LA IGUALDAD DE LA MARINA BAIXA
El Consejo Comarcal por la Igualdad de la Marina Baixa, CCIMB, ha vuelto a reunirse en la sesión de trabajo que realiza mensualmente en un municipio diferente de la Marina Baixa. Y este mes de abril la sesión tuvo lugar en la Casa de Cultura de Finestrat donde abordaron, entre otros puntos, el calendario de publicación de la Guía de recursos comarcales en materia de violencia de género.
Esta guía es una recopilación de todos las herramientas comarcales que existen de emergencia en casos de violencia, policiales, sociales, judiciales, sanitarios, etc.

Projecte esportiu-educatiu / Proyecto deportivo-educativo

[VAL] Des de la Regidories d’Esports i Igualtat de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià s’ofereix un projecte esportiu-educatiu denominat “LA VIDA EN JOC: gaudeix de fer exercici i esport aquestes vacances!”
Destinat als adolescents del municipi amb edats compreses entre els 12 i 18 anys.

INSCRIPCIÓ 

[CAS] Desde la Concejalías de Deportes e Igualdad del Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià se ofrece un proyecto deportivo-educativo denominado “LA VIDA EN JUEGO: disfruta de hacer ejercicio y deporte estas vacaciones!”
Destinado a los adolescentes del municipio con edades comprendidas entre los 12 y 18 años.

INSCRIPCIÓN

 

Curs d’Educació emocional / Curso de Educación emocional

[VAL] Els departaments de Joventut dels Ajuntaments d’Altea, de Callosa d’en Sarrià i la Mancomunitat Marina Baixa ens unim per a portar a terme la I edició del curs d’Educació emocional: tècniques i recursos des de l’animació.
El curs serà impartit per l’Escola Oficial d’Animació Juvenil ABAST, i consta de 15 hores de formació presencial.
Les sessions seran itinerants, realitzant-se en espais juvenils dels diferents pobles participants en l’edició del curs, els dissabtes 30 d’abril i 14 de maig de 10h a 14h i de 15h a 18:30h.
El preu del curs és de 25€.
Si ja ho tens clar per a inscriure’t has d’escanejar el codi QR del cartell.
Si necessites més informació telefona al 96 659 31 40 o escriu a: alacant@abastanimacio.org
 
[CAS] Los departamentos de Juventud de los Ayuntamientos de Altea, Callosa d’en Sarriá y la Mancomunidad Marina Baixa se unen para llevar a cabo la I edición del curso de Educación emocional: técnicas y recursos desde la animación.
El curso será impartido por la Escuela Oficial de Animación Juvenil ABAST, i consta de 15 horas de formación presencial.
Las sesiones serán itinerantes, realizándose en espacios juveniles de los diferentes pueblos participantes en la edición del curso, los sábados 30 de abril y 14 de mayo de 10h a 14h y de 15h a 18:30h.
El precio del curso es de 25€.
Si ya lo tienes claro para inscribirte tienes que escanear el código QR del cartel.
Si necesitas más información llama al 96 659 31 40 o escribe a: alacant@abastanimacio.org

Pin It on Pinterest