965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

La Excma. Diputación de Alicante / La Excma. Diputación de Alicante

[CAS] La Excma. Diputación de Alicante concedió una subvención dirigidas a adquisición de equipamiento con un importe de 5.196.-€. El ayuntamiento ha adquirido 4 camas completas ergonómicas para ponerlas a disposición de colectivos vulnerables .
 
[VAL] La Excma. Diputación de Alicante concedió una subvención dirigidas a adquisición de equipamiento con un importe de 5.196.-€. El ayuntamiento ha adquirido 4 camas completas ergonómicas para ponerlas a disposición de colectivos vulnerables .

Consell Comarcal d’Igualtat de la Marina Baixa / Consejo Comarcal de Igualdad de la Marina Baixa

[VAL] El Consell Comarcal d’Igualtat de la Marina Baixa ha celebrat sessió el matí del dilluns 16 d’octubre a La Vila Joiosa.
El Consell està compost per les regidores de l’àrea de promoció de la igualtat, les agents i promotores d’igualtat de les localitats de Benidorm, La Nucia, Polop, Callosa d’en Sarrià, Altea, la Mancomunitat de la Marina Baixa, Finestrat, L’Alfàs del Pi i La Vila Joiosa.
En la trobada s’han abordat les futures accions conjuntes com l’elaboració del manifest comarcal del 25 de Novembre, dia internacional per a l’erradicació de la violència masclista, així com la campanya de sensibilització del joguet no sexista que es realitzarà en els pròxims mesos amb l’objectiu de conscienciar a les famílies sobre els beneficis que reporta per a la infància el joc no violent i igualitari.
El Consell Comarcal d’Igualtat de La Marina Baixa compta amb una trajectòria de més de vint anys, advocant per la construcció d’una societat menys violenta i més igualitària, impulsant polítiques locals des de la prevenció, sensibilització i intervenció en favor de la igualtat entre dones i homes, tant en els propis municipis com a la comarca.
[CAS] El Consejo Comarcal de Igualdad de la Marina Baixa ha celebrado sesión la mañana del lunes 16 de octubre en La Vila Joiosa.
El Consejo está compuesto por las concejalas del área de promoción de la igualdad, las agentes y promotoras de igualdad de las localidades de Benidorm, La Nucía, Polop, Callosa d’en Sarrià, Altea, la Mancomunidad de la Marina Baixa, Finestrat, L’Alfàs del Pi y La Vila Joiosa.
En el encuentro se han abordado las futuras acciones conjuntas como la elaboración del manifiesto comarcal del 25 de Noviembre, día internacional para la erradicación de la violencia machista, así como la campaña de sensibilización del juguete no sexista que se realizará en los próximos meses con el objetivo de concienciar a las familias sobre los beneficios que reporta para la infancia el juego no violento e igualitario.
El Consejo Comarcal de Igualdad de La Marina Baixa cuenta con una trayectoria de más de veinte años, abogando por la construcción de una sociedad menos violenta y más igualitaria, impulsando políticas locales desde la prevención, sensibilización e intervención en favor de la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en los propios municipios como en la comarca.

Minut de silenci / Minuto de silencio

MINUTO DE SILENCIO
𝟏𝟐:𝟎𝟎 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐥𝐮𝐧𝐞𝐬, 2 de octubre, se guardará un 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐢𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨 ante la fachada de las Casas Consistoriales, en señal de duelo y respeto a las víctimas y familiares de la tragedia ocurrida en la zona de ocio de Las Atalayas (Murcia).

MINUT DE SILENCI 12.00 hores d’aquest dilluns, 2 d’octubre, es guardarà un minut de silenci a la porta de l’Ajuntament, en senyal de duel i respecte a les víctimes i familiars de la tragèdia ocorreguda en la zona d’oci de Les Talaies (Múrcia) .

‘Associació De Dones Callosa’

[VAL] Des de l’Ajuntament, l’alcalde junt en la regidor d’igualtat, es fa lliurament d’1 ordinador a la ‘Associació De Dones Callosa’
[CAS] Desde el Ayuntamiento, el alcalde junto en la concejal de igualdad, se hace entrega de 1 ordenador a l´Associació De Dones Callosa’

CONSELL COMARCAL D’IGUALTAT DE LA MARINA BAIXA / CONSEJO COMARCAL DE IGUALDAD DE LA MARINA BAIXA

[VAL] POLOP ACULL LA REUNIÓ MENSUAL DE LES REPONSABLES DEL AREA D’IGUALTAT DEL CONSELL COMARCAL D’IGUALTAT DE LA MARINA BAIXA aquesta trobada han assistit les regidores, tècniques i promotores d’igualtat dels diferents municipis que conformen el Consell Comarcal d’Igualtat de la Marina Baixa. Actualment, el CCIMB continua treballant en la planificació d’una agenda comuna per a implementar campanyes de sensibilització i promoció de la igualtat en tots els municipis de la Marina Baixa: Altea, Benidorm, Finestrat, L’ alfàs Del Pi, La Nucia, Polop, la Vila Joiosa, Callosa d’en Sarrià i la Mancomunitat Marina Baixa. La reunió ha servit per a consensuar i coordinar les pròximes línies d’actuació de l’any, en el marc d’un calendari de dates assenyalades:
• Commemoració del 25N, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones. • Organització de la campanya nadalenca de joguets no sexistes, orientada a la superació d’estereotips, prejudicis i per una elecció del joguet lliure de mandats de gènere.
• Implementació d’activitats coeducatives en els municipis. El Consell Comarcal per la Igualtat de la Marina Baixa compta amb una trajectòria de més de vint anys, advocant per la construcció d’una societat menys violenta i més igualitària, impulsant polítiques locals des de la prevenció, sensibilització i intervenció en favor de la igualtat entre dones i homes, tant en els propis municipis com a la comarca.
[CAS] POLOP ACOGE LA REUNIÓN MENSUAL DE LAS REPONSABLES DEL AREA DE IGUALDAD DEL CONSEJO COMARCAL DE IGUALDAD DE LA MARINA BAIXA este encuentro han asistido las concejalas, técnicas y promotoras de igualdad de los diferentes municipios que conforman el Consejo Comarcal de Igualdad de la Marina Baixa. Actualmente, el CCIMB continúa trabajando en la planificación de una agenda común para implementar campañas de sensibilización y promoción de la igualdad en todos los municipios de la Marina Baixa: Altea, Benidorm, Finestrat, L’ alfàs Del Pi, La Nucia, Polop, Villajoyosa, Callosa d’en Sarrià y la Mancomunidad Marina Baixa. La reunión ha servido para consensuar y coordinar las próximas líneas de actuación del año, en el marco de un calendario de fechas señaladas:
• Conmemoración del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. • Organización de la campaña navideña de juguetes no sexistas, orientada a la superación de estereotipos, prejuicios y por una elección del juguete libre de mandatos de género.
• Implementación de actividades coeducativas en los municipios. El Consejo Comarcal por la Igualdad de La Marina Baixa cuenta con una trayectoria de más de veinte años, abogando por la construcción de una sociedad menos violenta y más igualitaria, impulsando políticas locales desde la prevención, sensibilización e intervención en favor de la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en los propios municipios como en la comarca.

CONSELL COMARCAL D’IGUALTAT DE LA MARINA BAIXA / CONSEJO COMARCAL DE IGUALDAD DE LA MARINA BAIXA

[CAS] CALLOSA D’EN SARRIÀ ACUDE AL ENCUENTRO MENSUAL DEL CONSEJO COMARCAL DE IGUALDAD DE LA MARINA BAIXA QUE SE CELEBRA EN LA NUCIA.
Las concejalas, técnicas y promotoras de igualdad de los diferentes municipios que conforman el Consejo Comarcal por la Igualdad de la Marina Baixa se dieron cita este lunes en La Nucía.La convocatoria, acogida por la Concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas de La Nucía, es la quinta del Consejo en este 2023 que periódicamente se reúne de manera itinerante en una de las localidades que integran este órgano participativo y de trabajo coordinado.Las pasadas elecciones municipales han propiciado la celebración de esta reunión, centrada en la presentación de las nuevas incorporaciones.La nueva etapa del Consejo Comarcal contará con nuevas responsables de políticas de igualdad de los municipios de Altea, L’Alfàs del Pi, La Vila Joiosa, Finestrat, Polop, Callosa d’en Sarrià y La Mancomunidad de la Marina Baixa.Las nuevas concejalas de igualdad Anna Lanuza, Laura Sevilla, Maite Sánchez, Nati Algado, JuliaBautista y Mayte García se suman al equipo conformado por las concejalas de Benidorm y La Nucía, Ángela Zaragozí y Gemma Márquez, así como por el personal técnico de las unidades de igualdad de todos los municipios que integran el Consejo.Tras la puesta en común de la trayectoria y objetivos del Consejo Comarcal de Igualdad, se han establecido las líneas prioritarias de actuación que a partir de septiembre el equipo de trabajo pondrá en marcha de manera conjunta. Con el foco puesto en los próximos cuatro años, se ha incidido en la necesidad de continuar impulsando acciones eficaces en materia de igualdad de oportunidades o prevención y sensibilización ante la violencia de género.
[VAL] CALLOSA D’EN SARRIÀ ACUDEIX A LA TROBADA MENSUAL DEL CONSELL COMARCAL D’IGUALTAT DE LA MARINA BAIXA QUE SE CELEBRA EN LA NUCIA.
Las regidores, tècniques i promotores d’igualtat dels diferents municipis que conformen el Consell Comarcal per la Igualtat de la Marina Baixa es van donar cita aquest dilluns a La Nucia.La convocatòria, acolliment per la Regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de La Nucia, és la cinquena del Consell en aquest 2023 que periòdicament es reuneix de manera itinerant en una de les localitats que integren aquest òrgan participatiu i de treball coordinat.Les passades eleccions municipals han propiciat la celebració d’aquesta reunió, centrada en la presentació de les noves incorporaciones.la nova etapa del Consell Comarcal comptarà amb noves responsables de polítiques d’igualtat dels municipis d’Altea, L’Alfàs del Pi, La Vila Joiosa, Finestrat, Polop, Callosa d’en Sarrià i La Mancomunitat de la Marina Baixa.Les noves regidores d’igualtat Anna Lanuza, Laura Sevilla, Maite Sánchez, Nati *Algado, JuliaBautista i Mayte García se sumen a l’equip conformat per les regidores de Benidorm i La Nucia, Ángela Zaragozí i Gemma Márquez, així com pel personal tècnic de les unitats d’igualtat de tots els municipis que integren el Consell.Després de la posada en comú de la trajectòria i objectius del Consell Comarcal d’Igualtat, s’han establit les línies prioritàries d’actuació que a partir de setembre l’equip de treball posarà en marxa de manera conjunta. Amb el focus posat en els pròxims quatre anys, s’ha incidit en la necessitat de continuar impulsant accions eficaces en matèria d’igualtat d’oportunitats o prevenció i sensibilització davant la violència de gènere.