965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Conferències sobre Igualtat de gènere / Conferencias sobre Igualdad de género

[VAL] Mª Carmen Bou, com a regidora d’Educació i d’Igualtat organitza en el Punt JOVE unes conferències sobre Igualtat de gènere.
Les xarrades se celebraran durant 3 dies, el dilluns 19 de setembre per a adults, el dimarts 20 per a adolescents d’11 a 14 anys i el dimecres 21 per a joves de 15 a 18 anys.
 
[CAS] Mª Carmen Bou, como regidora de Educación y de Igualdad organiza en el Punt JOVEN unas conferencias sobre Igualdad de género. 
Las charlas se celebrarán durante 3 días, el lunes 19 de septiembre para adultos, el martes 20 para adolescentes de 11 a 14 años y el miércoles 21 para jóvenes de 15 a 18 años.

Estereotipos y roles de género

[VAL] La Casa de Cultura acull el pròxim 26 de setembre, 4 i 5 d’octubre, unes jornades formatives per a sensibilitzar sobre les conseqüències del masclisme en situacions quotidianes de la nostra vida que té per títol ‘Estereotipos i roles de género’.
En la jornada es tractaran aspectes d’igualtat de gènere com la ruptura d’estereotips sexistes, la relació gènere-sexe, l’apoderament femení, la importància de visibilitzar a la dona en la Història i les conseqüències del masclisme en els diferents àmbits de la nostra vida.
L’edil d’Igualtat, Mari Carmen Bou, ha informat que és una jornada dirigida a tota la ciutadania i ha animat a assistir a tots els callosins i callosines amb la finalitat de posar fre com més prompte millor a la discriminació entre sexes existent encara en la nostra societat actual.
 
[CAS] La Casa de Cultura acoge el próximo 26 de septiembre, 4 y 5 de octubre, unas jornadas formativas para sensibilizar sobre las consecuencias del machismo en situaciones cotidianas de nuestra vida que tiene por título ‘Estereotipos y roles de género’.
En la jornada se tratarán aspectos de igualdad de género como la ruptura de estereotipos sexistas, la relación género-sexo, el apoderamiento femenino, la importancia de visibilizar a la mujer en la Historia y las consecuencias del machismo en los diferentes ámbitos de nuestra vida.
El edil de Igualdad, Mari Carmen Bou, ha informado que es una jornada dirigida a toda la ciudadanía y ha animado a asistir a todos los callosinos y callosinas con el fin de poner freno cuanto antes mejor a la discriminación entre sexos existente todavía en nuestra sociedad actual.

Associació de Dones de Callosa / Asociación de Dones de Callosa

[VAL] Aquest matí s’ha celebrat la festa de l’Associació de Dones de Callosa on han gaudit d’un esmorzar molt dolç acompanyades de la banda de música. A les 11.30 ha tingut lloc una Missa a l’Església Arxiprestal de Sant Joan Baptista.
 
[CAS] Esta mañana se ha celebrado la fiesta de la Asociación de Dones de Callosa donde han disfrutado de un
almuerzo muy dulce acompañadas de la banda de música. A las 11:30 ha tenido lugar una Misa en la Iglesia Arciprestal de San Juan Bautista

Dia Internacional de l’Orgull LGTBI / Día Internacional del Orgullo LGTBI

[VAL] La façana de l’Ajuntament llueix amb els colors de la bandera LGTBI, per a commemorar hui, dia 28 de juny el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI.
El Dia Internacional de l’Orgull LGBT se celebra el 28 de juny degut a la commemoració dels disturbis de Stonewall (Nova York, els EUA) ocorreguts l’any 1969, que van marcar l’inici del moviment d’alliberament homosexual.
 
[CAS] La fachada del Ayuntamiento luce con los colores de la bandera LGTBI, para conmemorar hoy, día 28 de junio el Día Internacional del Orgullo LGTBI.
El Día Internacional del Orgullo LGBT se celebra el 28 de junio debido a la conmemoración de los disturbios de Stonewall (Nueva York, los EE. UU.) ocurridos en 1969, que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual.

Exma Diputació d’Alacant / Exma Diputación de Alicante

[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant Concedir, dins de la Convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la província d’Alacant, per a la realització d’activitats culturals, musicals i escèniques. Anualitat 2022”, Obra de teatre dona com cap 2.369.-€

[CAS] La Excma. Diputación de Alicante Conceder, dentro de la Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Alicante, para la realización de actividades culturales, musicales y escénicas. Anualidad 2022”, Obra de teatro mujer como ninguna 2.369.-€ 

Mujeres con Voz

[VAL]  L’Ajuntament de Callosa ha renovat el conveni de col·laboració que manté amb l’associació comarcal ‘Mujeres con Voz’, que treballa des de la seua fundació donant suport a dones que estan vivint situacions de maltractament i no saben què fer o com eixir.
L’objecte del conveni, signat per l’alcalde de Callosa, Andrés Molina, i la presidenta de ‘Mujeres con Voz’, Margarita Luján, és donar suport a les activitats i programes que desenvolupa aquesta organització, en matèria de lluita contra la violència de gènere i a favor de dones en situació d’exclusió social.
 
[CAS] El Ayuntamiento de Callosa ha renovado el convenio de colaboración que mantiene con la asociación comarcal Mujeres con Voz, que trabaja desde su fundación prestando apoyo a mujeres que están viviendo situaciones de maltrato y no saben qué hacer o cómo salir.
El objeto del convenio, firmado por el alcalde de Callosa, Andrés Molina, y la presidenta de Mujeres con Voz, Margarita Luján, es prestar apoyo a las actividades y programas que desarrolla esta organización, en materia de lucha contra la violencia de género y a favor de mujeres en situación de exclusión social.

Pin It on Pinterest