965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Consell Comarcal per la Igualtat de la Marina Baixa / Consejo Comarcal por la Igualdad de la Marina Baixa

[CAS] Las concejalas, técnicas y promotoras de igualdad de los diferentes municipios que conforman el Consejo Comarcal por la Igualdad de la Marina Baixa se han dado cita el pasado lunes en La Nucía.
La convocatoria, acogida por la Concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas de La Nucía, es la sexta del Consejo en este 2022 que mensualmente se reúne de manera itinerante en una de las localidades que integran este órgano participativo y de trabajo coordinado.
Actualmente el CCIMB está trabajando en la edición de una Guía Comarcal de Recursos para víctimas de violencia de género destinada especialmente a los equipos profesionales que trabajan en las diferentes áreas de intervención.
 
[VAL] Les regidores, tècniques i promotores d’igualtat dels diferents municipis que conformen el Consell Comarcal per la Igualtat de la Marina Baixa s’han donat cita dilluns passat a La Nucia.
La convocatòria, acolliment per la Regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de La Nucia, és la sisena del Consell en aquest 2022 que mensualment es reuneix de manera itinerant en una de les localitats que integren aquest òrgan participatiu i de treball coordinat.
Actualment el CCIMB està treballant en l’edició d’una Guia Comarcal de Recursos per a víctimes de violència de gènere destinada especialment als equips professionals que treballen en les diferents àrees d’intervenció.

CONSELL COMARCAL PER LA IGUALTAT DE LA MARINA BAIXA / CONSEJO COMARCAL POR LA IGUALDAD DE LA MARINA BAIXA

[VAL] FINESTRAT ACULL LA TROBADA DEL CONSELL COMARCAL PER LA IGUALTAT DE LA MARINA BAIXA
El Consell Comarcal per la Igualtat de la Marina Baixa, CCIMB, ha tornat a reunir-se en la sessió de treball que realitza mensualment en un municipi diferent de la Marina Baixa. I aquest mes d’abril la sessió va tindre lloc a la Casa de Cultura de Finestrat on van abordar, entre altres punts, el calendari de publicació de la Guia de recursos comarcals en matèria de violència de gènere.
Aquesta guia és una recopilació de tots les eines comarcals que existeixen d’emergència en casos de violència, policials, socials, judicials, sanitaris, etc.
[CAS] FINESTRAT ACOGE EL ENCUENTRO DEL CONSEJO COMARCAL POR LA IGUALDAD DE LA MARINA BAIXA
El Consejo Comarcal por la Igualdad de la Marina Baixa, CCIMB, ha vuelto a reunirse en la sesión de trabajo que realiza mensualmente en un municipio diferente de la Marina Baixa. Y este mes de abril la sesión tuvo lugar en la Casa de Cultura de Finestrat donde abordaron, entre otros puntos, el calendario de publicación de la Guía de recursos comarcales en materia de violencia de género.
Esta guía es una recopilación de todos las herramientas comarcales que existen de emergencia en casos de violencia, policiales, sociales, judiciales, sanitarios, etc.

Projecte esportiu-educatiu / Proyecto deportivo-educativo

[VAL] Des de la Regidories d’Esports i Igualtat de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià s’ofereix un projecte esportiu-educatiu denominat “LA VIDA EN JOC: gaudeix de fer exercici i esport aquestes vacances!”
Destinat als adolescents del municipi amb edats compreses entre els 12 i 18 anys.

INSCRIPCIÓ 

[CAS] Desde la Concejalías de Deportes e Igualdad del Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià se ofrece un proyecto deportivo-educativo denominado “LA VIDA EN JUEGO: disfruta de hacer ejercicio y deporte estas vacaciones!”
Destinado a los adolescentes del municipio con edades comprendidas entre los 12 y 18 años.

INSCRIPCIÓN

 

Curs d’Educació emocional / Curso de Educación emocional

[VAL] Els departaments de Joventut dels Ajuntaments d’Altea, de Callosa d’en Sarrià i la Mancomunitat Marina Baixa ens unim per a portar a terme la I edició del curs d’Educació emocional: tècniques i recursos des de l’animació.
El curs serà impartit per l’Escola Oficial d’Animació Juvenil ABAST, i consta de 15 hores de formació presencial.
Les sessions seran itinerants, realitzant-se en espais juvenils dels diferents pobles participants en l’edició del curs, els dissabtes 30 d’abril i 14 de maig de 10h a 14h i de 15h a 18:30h.
El preu del curs és de 25€.
Si ja ho tens clar per a inscriure’t has d’escanejar el codi QR del cartell.
Si necessites més informació telefona al 96 659 31 40 o escriu a: alacant@abastanimacio.org
 
[CAS] Los departamentos de Juventud de los Ayuntamientos de Altea, Callosa d’en Sarriá y la Mancomunidad Marina Baixa se unen para llevar a cabo la I edición del curso de Educación emocional: técnicas y recursos desde la animación.
El curso será impartido por la Escuela Oficial de Animación Juvenil ABAST, i consta de 15 horas de formación presencial.
Las sesiones serán itinerantes, realizándose en espacios juveniles de los diferentes pueblos participantes en la edición del curso, los sábados 30 de abril y 14 de mayo de 10h a 14h y de 15h a 18:30h.
El precio del curso es de 25€.
Si ya lo tienes claro para inscribirte tienes que escanear el código QR del cartel.
Si necesitas más información llama al 96 659 31 40 o escribe a: alacant@abastanimacio.org

Foment de la igualtat / Fomento de la igualdad

[VAL] Treballar els valors com a base per al foment de la igualtat. Aqueix va ser l’objectiu del taller realitzat als alumnes de 5 i 6 de primària en el CEIP Mirantò dimarts passat 29 de març, en el marc del projecte educatiu que s’està duent a terme en els centres del municipi, liderat per la Regidoria d’Educació.
Al costat de Cristina Botella, cada grup va elaborar la recepta de la seua “pizza dels valors” per a la igualtat; pastant l’honestedat i afegint com a ingredients molt respecte, bastant comprensió i empatia, i amb gran quantitat de tolerància, humilitat i amabilitat abans de ficar al forn… Amb molta creativitat van treballar les accions que poden dur a terme en el seu dia a dia per a cultivar els valors actitudinals per a aconseguir la igualtat de gènere.
Si vols saber més sobre el projecte i com s’està treballant dilluns que ve no et perdes el Taller d’igualtat per a pares a les 19.*00h a la Casa de Cultura.
[CAS] Trabajar los valores como base para el fomento de la igualdad. Ese fue el objetivo del taller realizado a los alumnos de 5 y 6 de primaria en el CEIP Mirantò el pasado martes 29 de marzo, en el marco del proyecto educativo que se está llevando a cabo en los centros del municipio, liderado por la Concejalía de Educación.
Junto a Cristina Botella, cada grupo elaboró la receta de su “pizza de los valores” para la igualdad; amasando la honestidad y añadiendo como ingredientes mucho respeto, bastante comprensión y empatía, y con gran cantidad de tolerancia, humildad y amabilidad antes de meter al horno… Con mucha creatividad trabajaron las acciones que pueden llevar a cabo en su día a día para cultivar los valores actitudinales para conseguir la igualdad de género.
Si quieres saber más sobre el proyecto y cómo se está trabajando el próximo lunes no te pierdas el Taller de igualdad para padres a las 19.00h en la Casa de Cultura.

CONFERÈNCIES GRATUÏTES / CONFERENCIAS GRATUITAS

[VAL] CONFERÈNCIES GRATUÏTES PER A PARES 
Estimats pares/mares;
Des de la Regidoria d’Educació estem duent a terme un projecte en els centres educatius sobre dos temes fonamentals hui dia en l’educació. Paral·lelament a les accions realitzades en els centres, hem organitzat altres activitats per als pares que els presentem a continuació:
Dijous 31/3 a les 19.00h a la Casa de Cultura. Conferència “Fomentar un bon ús de les tecnologies i de les xarxes socials” on s’exposaran els enormes riscos que poden sorgir i com fomentar un bon ús entre els joves.
Dilluns 4/4 a les 19.00h a la Casa de Cultura. “Taller d’igualtat per a pares” on de manera dinàmica es treballaran els valors bàsics necessaris per a una educació igualitària, sense discriminació de sexes i lliure de violència.
Aquestes activitats seran dutes a terme per l’empresa Azimut.
Esperant que aquestes activitats siguen del seu interés i puguem treballar junts per una educació de futur, els agraïm per endavant la seua assistència i participació.
 
[CAS] CONFERENCIAS GRATUITAS PARA PADRES
Estimados padres/madres;
Desde la Concejalía de Educación estamos llevando a cabo un proyecto en los centros educativos sobre dos temas fundamentales hoy en día en la educación. Paralelamente a las acciones realizadas en los centros, hemos organizado otras actividades para los padres que les presentamos a continuación:
Jueves 31/3 a las 19.00h en la Casa de Cultura. Conferencia “Fomentar un buen uso de las tecnologías y de las redes sociales” donde se expondrán los enormes riesgos que pueden surgir y cómo fomentar un buen uso entre los jóvenes.
 Lunes 4/4 a las 19.00h en la Casa de Cultura. “Taller de igualdad para padres” donde de forma dinámica se trabajarán los valores básicos necesarios para una educación igualitaria, sin discriminación de sexos y libre de violencia.
Estas actividades serán llevadas a cabo por la empresa Azimut.
Esperando que estas actividades sean de su interés y podamos trabajar juntos por una educación de futuro, les agradecemos de antemano su asistencia y participación.

Pin It on Pinterest