965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Dia internacional de l’eliminació de la violència contra la dona / Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer

[VAL] Hui dia 24 hem celebrat l’acte de commemorar el dia internacional de l’eliminació de la violència contra la dona. En aquest acte la regidora d’igualtat Mayte García i Andres Molina l’alcalde han llegit el manifest del consell comarcal d’igualtat. En aquest acte hem comptat amb la presència dels alumnes de 4 d`ESI del IES Rodolfo Llopis on ALba Server Fernández ha llegit un manifest. També l’associació de dons de Callosa ha participat amb una poesia feta per Victòria Carreres. Donem les gràcies per la col·laboració.
 
[CAS] Hoy día 24 hemos celebrado el acto de conmemorar el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. En este acto la concejala de igualdad Mayte García y Andres Molina el alcalde han leído el manifiesto del consejo comarcal de igualdad.
En este acto hemos contado con la presencia de los alumnos de 4 de ESO del IES Rodolfo Llopis donde Alba Server Fernández ha leído un manifiesto. También la asociación de dones de Callosa ha participado con una poesía hecha por Victoria Carreres. Damos las gracias por la colaboración.

Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona / Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

[VAL] Mayte García, com a regidora d’Igualtat de l’Ajuntament informa que, amb motiu de la commemoració del 25 de Novembre, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, el divendres 24 de novembre a les 12.00 h se celebrarà una concentració a la porta de l’Ajuntament. En aquesta concentració participen alumnes i alumnes de l’IES Rodolfo Llopis i l’Associació Dones de Callosa.
 
[CAS] Mayte García, como concejala de Igualdad del Ayuntamiento informa que, con motivo de la conmemoración del 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el viernes 24 de noviembre a las 12.00 h se celebrará una concentración en la puerta del Ayuntamiento. En esta concentración participan alumnas y alumnos del IES Rodolfo Llopis y la Asociación Dones de Callosa.

Ciber formaciones TIC

[CAS] La Concejalía de Igualdad ha presentado una completa programación de cursos de la introducción a las nuevas tecnologías dirigidos a mujeres. Las “Ciber formaciones TIC” son totalmente gratuitas y se impartirán en RC Informática, Calle Colón 44.
 
[VAL] La Regidoria d’Igualtat ha presentat una completa programació de cursos de la introducció a les noves tecnologies dirigits a dones. “Ciber formacions TIC” són totalment gratuïtes i s’impartiran en RC Informàtica, Carrer Colón 44.

La Excma. Diputación de Alicante / La Excma. Diputación de Alicante

[CAS] La Excma. Diputación de Alicante concedió una subvención dirigidas a adquisición de equipamiento con un importe de 5.196.-€. El ayuntamiento ha adquirido 4 camas completas ergonómicas para ponerlas a disposición de colectivos vulnerables .
 
[VAL] La Excma. Diputación de Alicante concedió una subvención dirigidas a adquisición de equipamiento con un importe de 5.196.-€. El ayuntamiento ha adquirido 4 camas completas ergonómicas para ponerlas a disposición de colectivos vulnerables .

Consell Comarcal d’Igualtat de la Marina Baixa / Consejo Comarcal de Igualdad de la Marina Baixa

[VAL] El Consell Comarcal d’Igualtat de la Marina Baixa ha celebrat sessió el matí del dilluns 16 d’octubre a La Vila Joiosa.
El Consell està compost per les regidores de l’àrea de promoció de la igualtat, les agents i promotores d’igualtat de les localitats de Benidorm, La Nucia, Polop, Callosa d’en Sarrià, Altea, la Mancomunitat de la Marina Baixa, Finestrat, L’Alfàs del Pi i La Vila Joiosa.
En la trobada s’han abordat les futures accions conjuntes com l’elaboració del manifest comarcal del 25 de Novembre, dia internacional per a l’erradicació de la violència masclista, així com la campanya de sensibilització del joguet no sexista que es realitzarà en els pròxims mesos amb l’objectiu de conscienciar a les famílies sobre els beneficis que reporta per a la infància el joc no violent i igualitari.
El Consell Comarcal d’Igualtat de La Marina Baixa compta amb una trajectòria de més de vint anys, advocant per la construcció d’una societat menys violenta i més igualitària, impulsant polítiques locals des de la prevenció, sensibilització i intervenció en favor de la igualtat entre dones i homes, tant en els propis municipis com a la comarca.
[CAS] El Consejo Comarcal de Igualdad de la Marina Baixa ha celebrado sesión la mañana del lunes 16 de octubre en La Vila Joiosa.
El Consejo está compuesto por las concejalas del área de promoción de la igualdad, las agentes y promotoras de igualdad de las localidades de Benidorm, La Nucía, Polop, Callosa d’en Sarrià, Altea, la Mancomunidad de la Marina Baixa, Finestrat, L’Alfàs del Pi y La Vila Joiosa.
En el encuentro se han abordado las futuras acciones conjuntas como la elaboración del manifiesto comarcal del 25 de Noviembre, día internacional para la erradicación de la violencia machista, así como la campaña de sensibilización del juguete no sexista que se realizará en los próximos meses con el objetivo de concienciar a las familias sobre los beneficios que reporta para la infancia el juego no violento e igualitario.
El Consejo Comarcal de Igualdad de La Marina Baixa cuenta con una trayectoria de más de veinte años, abogando por la construcción de una sociedad menos violenta y más igualitaria, impulsando políticas locales desde la prevención, sensibilización e intervención en favor de la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en los propios municipios como en la comarca.