965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Parcs Infantils / Parques Infantiles

[VAL] Així quedaran els Parcs Infantils següents: 1 Ctra D´Alcoi, 2 Plaça Carrer Abdet, 3 Pont del Llandero, 4 Carrer Guadalest , 5 Parc col·legi, i 6 Parc Biosaludable Area Font Major.
 
[CAS] Así quedarán los Parques Infantiles siguientes: 1 Ctra D´Alcoi, 2 Plaça Carrer Abdet, 3 Pont del Llandero, 4 Carrer Guadalest , 5 Parc col·legi, i 6 Parc Biosaludable Area Font Major.

Exma. Diputació d’Alacant / Exma. Diputación de Alicante

[VAL] Rebuda una subvenció de la Exma. Diputació d’Alacant, per import de 131.555,60 euros, l’ajuntament ha començat la revisió d’instal·lació de bancs i papereres en diverses zones del poble. 
 
[CAS] Recibida una subvención de la Exma. Diputación de Alicante, por importe de 131.555,60 euros, el ayuntamiento ha comenzado la revisión de instalación de bancos y papeleras en varias zonas del pueblo.

Obres de reparació infraestructures públiques / Obras de reparación de infraestructuras municipales

[VAL] L’Ajuntament ha adjudicat les obres de reparació d’infraestructures municipals de la ‘Bóveda del Terrer’ que millorant les infraestructures públiques del nostre poble, amb una inversió de 160.831,07 euros.
 
[CAS] El Ayuntamiento ha adjudicado las obras de reparación de infraestructuras municipales de la ‘Bóveda del Terrer’ que mejorando las infraestructuras públicas de nuestro pueblo, con una inversión de 160.831,07 euros.

Divina Aurora

[VAL] Finalitzades l’obres de la capella de la Divina Aurora informem que durant aquest mes de maig, Mes de la Verge, tots els dissabtes se celebrarà allí la missa a les 9.30 hores.
 
[CAS] Finalizadas la obras de la capilla de la Divina Aurora informamos que durante este mes de mayo, Mes de la Virgen, todos los sábados se celebrará allí la misa a las 9:30 horas.

Recollida de Residus Sòlid Urbans / Recogida de Residuos Sólido Urbanos

[VAL] L’Ajuntament sol·licita “especial col·laboració ciutadana en l’atenció als horaris aconsellats per a depositar el fem en els contenidors”.
S’informa que des de hui, 4 d’abril, es realitzarà la recollida de Residus Sòlid Urbans, tots els dies de la setmana.
 
[CAS] El Ayuntamiento solicita “especial colaboración ciudadana en la atención a los horarios aconsejados para depositar la basura en los contenedores”.
Se informa que desde hoy, 4 de abril, se realizará la recogida de Residuos Sólido Urbanos, todos los días de la semana.

PLAN MAS CERCA

[VAL] L’Alcalde Andrés Molina juntament amb el tècnic municipal i la direcció de l’obra signen l’acta de recepció de les obres del projecte d’adequació i ordenació dels carrers Absubia, Abdet i Candid Guardiola, subvencionades en el ‘PLAN MAS CERCA’ que promogut per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.
 
[CAS] El Alcalde Andrés Molina junto con el técnico municipal y la dirección de la obra firman el acta de recepción de las obras del proyecto de adecuación y ordenación de las calles Absubia, Abdet y Candid Guardiola, subvencionadas en el PLAN MAS CERCA que promovido por la Excma. Diputación Provincial de Alicante.