965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Obres de reparació infraestructures públiques / Obras de reparación de infraestructuras municipales

[VAL] L’Ajuntament ha adjudicat les obres de reparació d’infraestructures municipals de la ‘Bóveda del Terrer’ que millorant les infraestructures públiques del nostre poble, amb una inversió de 160.831,07 euros.
 
[CAS] El Ayuntamiento ha adjudicado las obras de reparación de infraestructuras municipales de la ‘Bóveda del Terrer’ que mejorando las infraestructuras públicas de nuestro pueblo, con una inversión de 160.831,07 euros.

Divina Aurora

[VAL] Finalitzades l’obres de la capella de la Divina Aurora informem que durant aquest mes de maig, Mes de la Verge, tots els dissabtes se celebrarà allí la missa a les 9.30 hores.
 
[CAS] Finalizadas la obras de la capilla de la Divina Aurora informamos que durante este mes de mayo, Mes de la Virgen, todos los sábados se celebrará allí la misa a las 9:30 horas.

Recollida de Residus Sòlid Urbans / Recogida de Residuos Sólido Urbanos

[VAL] L’Ajuntament sol·licita “especial col·laboració ciutadana en l’atenció als horaris aconsellats per a depositar el fem en els contenidors”.
S’informa que des de hui, 4 d’abril, es realitzarà la recollida de Residus Sòlid Urbans, tots els dies de la setmana.
 
[CAS] El Ayuntamiento solicita “especial colaboración ciudadana en la atención a los horarios aconsejados para depositar la basura en los contenedores”.
Se informa que desde hoy, 4 de abril, se realizará la recogida de Residuos Sólido Urbanos, todos los días de la semana.

PLAN MAS CERCA

[VAL] L’Alcalde Andrés Molina juntament amb el tècnic municipal i la direcció de l’obra signen l’acta de recepció de les obres del projecte d’adequació i ordenació dels carrers Absubia, Abdet i Candid Guardiola, subvencionades en el ‘PLAN MAS CERCA’ que promogut per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.
 
[CAS] El Alcalde Andrés Molina junto con el técnico municipal y la dirección de la obra firman el acta de recepción de las obras del proyecto de adecuación y ordenación de las calles Absubia, Abdet y Candid Guardiola, subvencionadas en el PLAN MAS CERCA que promovido por la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

Adequació i ordenació dels Carrers Abdet, l’Atzúbia i Candid Guardiola / Adecuación y ordenación de las Calles Abdet, Adsubia y Candid Guardiola

[VAL] Signatura de l’Acta de replanteig de les obres per a adequació i ordenació dels Carrers Abdet, l’Atzúbia i Candid Guardiola. L’Alcalde Andrés Molina juntament amb el representant de l’empresa adjudicatària i el tècnic municipal signen l’acta de replanteig per a l’inici de les obres del projecte d’adequació i ordenació dels carrers Absubia, Abdet i Candid Guardiola, subvencionades en el ‘PLAN MÁS CERCA’, promogut per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.
 
[CAS] Firma del Acta de replanteo de las obras para adecuación y ordenación de las Calles Abdet, Adsubia y Candid Guardiola. El Alcalde Andrés Molina junto con el representante de la empresa adjudicataria y el técnico municipal firman el acta de replanteo para el inicio de las obras del proyecto de adecuación y ordenación de las calles Absubia, Abdet y Candid Guardiola, subvencionadas en el PLAN MAS CERCA que promovido por la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

Prolongació i Conexió de la Plaça en Carrer Ramón i Cajal / Prolongación y Conexión de la Plaza en Calle Ramón y Cajal

[VAL] L’Alcalde Andrés Molina ha visitat, junt en la direcció d’obra i el tècnic municipal l’inici de les obres de Prolongació i Conexió de la Plaça en Carrer Ramón i Cajal que està subvencionada en el PLA MES PROP per la Excma. Diputació Provincial d’Alacant.
 
[CAS] El Alcalde Andrés Molina ha visitado, junto con la dirección de obra y el técnico municipal el inicio de las obras de Prolongación y Conexión de la Plaza en Calle Ramón y Cajal que está subvencionada en el PLAN MAS CERCA por la Excma. Diputación Provincial de Alacant.