965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Neteja viària de les festes de Moros i Cristians / Limpieza vial de las fiestas de Moros y Cristianos

[VAL] L’Alcalde Andrés Molina, juntament amb els tècnics municipals i de les empreses AUDECA SERVEIS URBANS I URBASER han supervisat els treballs extraordinaris i de reforços de recollida de RSU i de neteja viària de les festes de Moros i Cristians. Després s’han desplaçat a la presentació del dispositiu especial de reforç i neteja que actuarà durant les festes de Moros i Cristians 2023.
[CAS] El Alcalde Andrés Molina, junto con los técnicos municipales y de las empresas AUDECA SERVICIOS URBANOS Y URBASER han supervisado los trabajos extraordinarios y de refuerzos de recogida de RSU y de limpieza vial de las fiestas de Moros y Cristianos.
Después se han desplazado a la presentación del dispositivo especial de refuerzo y limpieza que actuará durante las fiestas de Moros y Cristianos 2023.

Estany de la plaça del llaurador / Estanque de la plaza del ‘llaurador’

[VAL] Finalitzades les obres, recuperem l’estany de la plaça del llaurador. Disculpen les molèsties que haja pogut causar l’escàs nivell d’aigua que hi havia durant les obres del Terrer.
 
[CAS] Finalizadas las obras, recuperamos el estanque de la plaza del ‘llaurador’. Disculpan las molestias que haya podido causar el escaso nivel de agua que había durante las obras del Terrer.

Plaça del Llaurador

[VAL] Des de l’Ajuntament treballem per a continuar millorant i dotant de nou equipament als nostres parcs i zones verdes. En aquest cas s’ha dut a terme un pla de millora i actualització al Plaça del Llaurador.
 
[CAS] Desde el Ayuntamiento trabajamos para seguir mejorando y dotando de nuevo equipamiento a nuestros parques y zonas verdes. En este caso se ha llevado a cabo un plan de mejora y actualización en el Plaza del Llaurador.

Carretera a Altea

Rogamos circular con precaución en la carretera que va hacia Altea hasta que se ejecute la obra. Carreteras ya ha señalizad los desniveles producidos en la carretera de Altea.
Preguem circular amb precaució en la carretera que va cap a Altea fins que s’execute l’obra. Carreteres ja ha senyalitzeu els desnivells produïts en la carretera d’Altea.