965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Convocatòria Local de Beques Erasmus / Convocatoria Local de Becas Erasmus

[VAL] Des de la  regidoria  d’Educació, s´informa de la Convocatòria Local de Beques Erasmus o de Mobilitat Internacional Universitària, amb destinació als estudiants del curs 2022-2023 que hagen realitzant estudis dins del Programa Erasmus.
Consiste en la concessió d’una ajuda que servisca de complement a la ja rebuda pel programa oficial.
Els estudiants que desitgen obtindre esta ajuda hauran de realitzar la corresponent sol·licitud, tenint de termini per a això fins al pròxim dia 31 d’agost.
 
 
 
[CAS] Desde la concejalía de Educación, se informa de la Convocatoria Local de Becas Erasmus o de Movilidad Internacional Universitaria, con destino a los estudiantes del curso 2021-2022 que hayan realizando estudios dentro del Programa Erasmus.
Consiste en la concesión de una ayuda que sirva de complemento a la ya recibida por el programa oficial.
Los estudiantes que deseen obtener esta ayuda deberán realizar la correspondiente solicitud, teniendo de plazo para ello hasta el próximo día 31 de agosto.

Escola esportiva d’estiu / Escuela deportiva de verano

Escola esportiva d’estiu / Escuela deportiva de verano

[VAL] Dins de les activitats programades a l’escola esportiva d’estiu aquesta setmana s’han realitzat diverses eixides al dinopark, al minigolf, platja d’Altea i al Urban Planet.
 
[CAS] Dentro de las actividades programadas en la escuela deportiva de verano esta semana se han realizado varias salidas al dinopark, al minigolf, playa de Altea y al Urban Planet.

BALCONADES 2023 / BALCONADAS 2023

BALCONADES 2023
Els alumnes i les alumnes del CEIP Bernat de Sarrià han triat compartir diferents obres artístiques.
Aquestes obres provenen de diferents autors i autores clàssics i moderns.
Són algunes de les obres més conegudes de la història.
Esperem que vos agraden.
BALCONADAS 2023
Los alumnos y las alumnas del CEIP Bernat de Sarriá han elegido compartir diferentes obras artísticas.
Estas obras provienen de diferentes autores y autoras clásicos y modernos.
Son algunas de las obras más conocidas de la historia.
Esperamos que os gusten.

Escola d’Estiu / Escuela de Verano

[VAL] Nova edició de l’Escola d’Estiu. Un servei que ajuda a les famílies amb la conciliació laboral durant el període de vacances escolars.
L’escola d’estiu va destinada a xiquets i xiquetes de 3 a 12 anys. L’horari és de 9 h a 13:30 h. 
El preu d’inscripció és de 90 € per mes complet i 60 € per dos setmanes.
 
[CAS] Nueva edición de la Escuela de Verano. Un servicio que ayuda a las familias con la conciliación laboral durante el periodo de vacaciones escolares.
La escuela de verano va destinada a niños y niñas de 3 a 12 años. El horario es de 9 h a 13:30 h.
El precio de inscripción es de 90 € por mes completo y 60 € por dos semanas.

Taller de primers auxilis a l’escola: RCP. Ennuegada / Taller de primeros auxilios en la escuela: RCP. Atragantamiento

[VAL] Amb les sessions del divendres passat s’ha completat l’Edició d’aquest any del Taller de primers auxilis a l’escola: RCP. Ennuegada. S’han realitzat durant el mes d’Abril i Maig 8 sessions en total als alumnes d’educació primària (1r, 2n, 3r, 4t, 5é i 6é) de tots els col·legis de Callosa:
26 Abril. Col·legi Almedia: 154 alumnes. 2 sessions.
28 Abril. CEIP Mirantbó: 140 alumnes. 2 sessions.
05 Maig. CEIP Bernat de Sarrià: 193 alumnes. 4 sessions. 
 
[CAS] Con las sesiones del viernes pasado se ha completado la Edición de este año del Taller de primeros auxilios en la escuela: RCP. Atragantamiento.
Se han realizado durante el mes de Abril y Mayo 8 sesiones en total a los alumnos de educación primaria (1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º) de todos los colegios de Callosa:
26 Abril. Colegio Almedia: 154 alumnos. 2 sesiones.
28 Abril. CEIP Mirantbó: 140 alumnos. 2 sesiones.
05 Mayo. CEIP Bernat de Sarrià: 193 alumnos. 4 sesiones.