965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Escola d’Estiu / Escuela de Verano

[VAL] Nova edició de l’Escola d’Estiu. Un servei que ajuda a les famílies amb la conciliació laboral durant el període de vacances escolars.
L’escola d’estiu va destinada a xiquets i xiquetes de 3 a 12 anys. L’horari és de 9 h a 13:30 h. 
El preu d’inscripció és de 90 € per mes complet i 60 € per dos setmanes.
 
[CAS] Nueva edición de la Escuela de Verano. Un servicio que ayuda a las familias con la conciliación laboral durante el periodo de vacaciones escolares.
La escuela de verano va destinada a niños y niñas de 3 a 12 años. El horario es de 9 h a 13:30 h.
El precio de inscripción es de 90 € por mes completo y 60 € por dos semanas.

Taller de primers auxilis a l’escola: RCP. Ennuegada / Taller de primeros auxilios en la escuela: RCP. Atragantamiento

[VAL] Amb les sessions del divendres passat s’ha completat l’Edició d’aquest any del Taller de primers auxilis a l’escola: RCP. Ennuegada. S’han realitzat durant el mes d’Abril i Maig 8 sessions en total als alumnes d’educació primària (1r, 2n, 3r, 4t, 5é i 6é) de tots els col·legis de Callosa:
26 Abril. Col·legi Almedia: 154 alumnes. 2 sessions.
28 Abril. CEIP Mirantbó: 140 alumnes. 2 sessions.
05 Maig. CEIP Bernat de Sarrià: 193 alumnes. 4 sessions. 
 
[CAS] Con las sesiones del viernes pasado se ha completado la Edición de este año del Taller de primeros auxilios en la escuela: RCP. Atragantamiento.
Se han realizado durante el mes de Abril y Mayo 8 sesiones en total a los alumnos de educación primaria (1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º) de todos los colegios de Callosa:
26 Abril. Colegio Almedia: 154 alumnos. 2 sesiones.
28 Abril. CEIP Mirantbó: 140 alumnos. 2 sesiones.
05 Mayo. CEIP Bernat de Sarrià: 193 alumnos. 4 sesiones.

Dia Internacional contra l’Assetjament Escolar o Dia contra el Bullying / Día Internacional contra el Acoso Escolar o Día contra el Bullying

[VAL] El Gabinet Psicopedagògic Municipal, de la regidoria d’educació, ens recorda que el Dia Internacional contra l’Assetjament Escolar o Dia contra el Bullying es realitza cada 2 de maig per a conscienciar a la població mundial sobre aquest problema que afecta molts joves.
L’assetjament escolar és entés com el maltractament psicològic, verbal o físic cap a un alumne/a produït per un o més companys/as reiteradament al llarg d’un temps determinat, de manera directa i/o a través de les Xarxes Socials/ WhatsApp.
[CAS] El Gabinete Psicopedagógico Municipal, de la concejalía de educación, nos recuerda que el Día Internacional contra el Acoso Escolar o Día contra el Bullying se realiza cada 2 de mayo para concienciar a la población mundial sobre este problema que afecta a muchos jóvenes.
El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno/a producido por uno o más compañeros/as reiteradamente a lo largo de un tiempo determinado, de forma directa y/o a través de las Redes Sociales/ WhatsApp.

Representacions de teatre en anglés / Representaciones de teatro en inglés

[VAL] Des de la regidoria d’Educació s’ha organitzat una activitat perquè els alumnes de Callosa aprenguen anglés de manera divertida. L’activitat ha consistit en diverses representacions de teatre en anglés, adaptades a cada curs escolar, de les quals han gaudit els escolars del municipi. Les obres teatrals s’han representat a la Casa de la Música els dies dimarts 18, dimecres 19 i dijous 20 d’abril en horari lectiu. Han participat alumnat d’Infantil i Primària del Col·legi Almedia, CEIP Bernat de Sarrià, CEIP Mirantbò i també alumnat de 1r a 4t de l’ESO de l’Institut Rodolfo Llopis.
[CAS] Desde la concejalía de Educación se ha organizado una actividad para que los alumnos de Callosa aprendan inglés de manera divertida. La actividad ha consistido en varias representaciones de teatro en inglés, adaptadas a cada curso escolar, de las cuales han disfrutado los escolares del municipio. Las obras teatrales se han representado en la Casa de la Música los días martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de abril en horario lectivo. Han participado alumnado de Infantil y Primaria del Colegio Almedia, CEIP Bernat de Sarrià, CEIP Mirantbò y también alumnado de 1º a 4º de la ESO del Instituto Rodolfo Llopis.

Pin It on Pinterest