965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Repartiment de màscares / Reparto de mascarillas

[VAL] L’Ajuntament continua amb el repartiment de màscares. La regidora d’educació, Mari Carmen Bou, i la regidora de sanitat, Maribel Ferrándiz, estan realitzant repartiment en tots els centres d’educació, començant pels alumnes de primària.

[CAS] El Ayuntamiento continúa con el reparto de mascarillas. La concejal de educación, Mari Carmen Bou, y la concejal de sanidad, Maribel Ferrándiz, están realizando reparto en todos los centros de educación, empezando por los alumnos de primaria.

Escola Municipal d’Art de Callosa / Escuela Municipal de Arte de Callosa

[VAL] La regidora d’educació, Mari Carmen Bou, informa que l’Escola Municipal d’Art de Callosa, ha obert el termini de matrícula per al curs 2021/2022 que comença aquest mes d’octubre.
Les classes es desenvoluparan dilluns i divendres, en diversos horaris al llarg de la vesprada.
Els interessats poden sol·licitar informació i formalitzar la seua inscripció a la Casa de Cultura de 9.00 14.00, telèfon 965880946.
 
[CAS] La concejal de educación, Mari Carmen Bou, informa que la Escuela Municipal de Arte de Callosa, ha abierto el plazo de matrícula para el curso 2021/2022 que comienza este mes de octubre.
Las clases se desarrollarán lunes y viernes, en diversos horarios a lo largo de la tarde.
Los interesados pueden solicitar información y formalizar su inscripción en la Casa de Cultura de 9:00 14:00, teléfono 965880946.

Agendes escolars / Agendas escolares

[VAL] Més de 1.500 alumnes han iniciat el nou curs a Callosa d’en Sarrià sense registrar incidències.
La regidora d’educació, Mari Carmen Bou, ha visitat aquest matí els col·legis per a repartir les agendes escolars.
 
[CAS] Más de 1.500 alumnos han iniciado el nuevo curso en Callosa d’en Sarrià sin registrar incidencias.
La concejal de educación, Mari Carmen Bou, ha visitado esta mañana los colegios para repartir las agendas escolares.

Escola d’Estiu Municipal / Escuela de Verano Municipal

[VAL] Dos mesos després del seu inici, el dimarts 31 d’agost l’Escola d’Estiu Municipal ha arribat a la seua fi. Segons informa la Regidora d’Educació, Mari Carmen Bou,
L’Escola d’Estiu ha finalitzat amb molta participació, aquest servei per a facilitar la conciliació familiar durant el mes de juliol i agost.
Enhorabona a Aprén-D Animació pel seu treball 
 
[CAS] Dos meses después de su inicio, el martes 31 de agosto la Escuela de Verano Municipal ha llegado a su fin.
Según informa la Concejal de Educación, Mari Carmen Bou,
La Escuela de Verano ha finalizado con mucha participación, este servicio para facilitar la conciliación familiar durante el mes de julio y agosto.
Enhorabuena a Aprén-D Animación por su trabajo
 

Escola Permanent d’Adults / Escuela Permanente de Adultos de Callosa

[VAL] L’Escola Permanent d’Adults de Callosa, ha obert el termini de matriculació per al curs 2021/2022, segons ha informat la regidora d’Educació, Mari Carmen Bou.
El pròxim 1 d’octubre començarà el seu programa formatiu en les instal·lacions de la Casa de Cultura.
 
[CAS] La Escuela Permanente de Adultos de Callosa, ha abierto el plazo de matriculación para el curso 2021/2022, según ha informado la concejal de Educación, Mari Carmen Bou.
El próximo 1 de octubre comenzará su programa formativo en las instalaciones de la Casa de Cultura

L’Excma. Diputació d’Alacant / La Excma. Diputación de Alicante

[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant concedeix una ajuda amb destinació a programes i activitats per a la igualtat de gènere. Impuls de models coeducatius en població escolar, adolescent i/o jove 2.783-€

[CAS] La Excma. Diputación de Alicante concede una ayuda con destino a programas y actividades para la igualdad de género. Impulso de modelos coeducativos en población escolar, adolescente y/o joven 2.783-€

Pin It on Pinterest