965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Programa Erasmus

[VAL] La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià, que dirigeix l’edil Mari Carmen Bou, ha obert el termini per a sol·licitar l’ajuda municipal que es destinarà a estudiants callosins que estiguen realitzant el Programa Erasmus durant el present curs acadèmic 2020/21.
Per a sol·licitar l’ajuda, els interessats hauran d’estar empadronats a Callosa d’en Sarrià com a requisit indispensable. Així mateix, hauran d’aportar una fotocòpia amb el número de compte bancària a nom del sol·licitant (IBAN) i el justificant acreditatiu de la realització del Programa Erasmus durant el curs 2020/21.
Les sol·licituds (Annex I), i la documentació requerida s’hauran d’entregar a la Casa de Cultura o a través del correu electrònic evabp@callosa.es. El termini de presentació romandrà obert fins al pròxim 31 d’agost.
A través de la web municipal www.callosa.es es podrà accedir a la informació, així com descarregar el formulari per a emplenar-lo.

[CAS] La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià, que dirige la edil Mari Carmen Bou, ha abierto el plazo para solicitar la ayuda municipal que se destinará a estudiantes callosinos que estén realizando el Programa Erasmus durante el presente curso académico 2020/21.
Para solicitar la ayuda, los interesados deberán estar empadronados en Callosa d’en Sarrià como requisito indispensable. Asimismo, deberán aportar una fotocopia con el número de cuenta bancaria a nombre del solicitante (IBAN) y el justificante acreditativo de la realización del Programa Erasmus durante el curso 2020/21.
Las solicitudes (Anexo I), y la documentación requerida se deberán entregar en la Casa de Cultura o a través del correo electrónico evabp@callosa.es. El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el próximo 31 de agosto.
A través de la web municipal www.callosa.es se podrá acceder a la información, así como descargar el formulario para cumplimentarlo.

 

 

Escola d’estiu / Escuela de verano

[VAL] El dijous, 1 de juliol, va començar l’escola d’estiu amb més de 60 alumnes.
Durant l’escola d’estiu s’aniran alternant les activitats esportives amb les lúdiques i les educatives.
L’Escola d’Estiu, durant el mes de juliol, estarà dedicada als SUPERHEROIS.
Esperem que gaudisquen com es mereixen.
 
[CAS] El jueves, 1 de julio, empezó la escuela de verano con más de 60 alumnos.
Durante la escuela de verano se irán alternando las actividades deportivas con las lúdicas y las educativas.
La Escuela de Verano, durante el mes de julio, estará dedicada a los SUPERHÉROES.
Esperamos que disfruten como se merecen.

Repartiment de màscares sanitàries / Reparto de máscaras sanitarias

[VAL] La Regidora d’Educació, Mari Carmen Bou, i la Regidora de Sanitat, Maribel Ferrándiz, posen en marxa un nou repartiment gratuït de màscares sanitàries.
Els destinataris són precisament els alumnes dels centres d’ensenyament de Callosa.
S’han repartit cinc unitats per alumne.

[CAS] La Concejal de Educación, Mari Carmen Bou, y la Concejal de Sanidad, Maribel Ferrándiz, ponen en marcha un nuevo reparto gratuito de máscaras sanitarias.
Los destinatarios son precisamente los alumnos de los centros de enseñanza de Callosa.
Se han repartido cinco unidades por alumno.

Proves d’Accés a la Universitat (PAU) / Pruebas de Acceso en la Universidad (PAU)

[VAL] Els estudiants de la Comunitat Valenciana, inicien des d’aquest dimarts, dia 8, fins el pròxim dia 10 de juny les Proves d’Accés a la Universitat (PAU).
Els estudiants han d’estar en possessió del títol de Batxiller o títol de tècnic de cicle formatiu de grau superior per a presentar-se, i podran conéixer el resultat dels seus exàmens el dia 18 de juny a partir de les 14 hores en convocatòria ordinària, i a partir del dia 14 de juliol en l’extraordinària.
SORT a tots 
[CAS] Los estudiantes de la Comunidad Valenciana, inician desde este martes, día 8, hasta el próximo día 10 de junio las Pruebas de Acceso en la Universidad (PAU).
Los estudiantes tienen que estar en posesión del título de Bachiller o título de técnico de ciclo formativo de grado superior para presentarse, y podrán conocer el resultado de sus exámenes el día 18 de junio a partir de las 14 horas en convocatoria ordinaria, y a partir del día 14 de julio en la extraordinaria.
SUERTE a todos 

Procés d’admissió i matrícula per al curs acadèmic 2021-2022 a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana / Proceso de admisión y matrícula para el curso académico 2021-2022 en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat Valenciana

[VAL] Procés d’admissió i matrícula per al curs acadèmic 2021-2022 a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana.
Terminis de presentació admissió, per a la sol·licitud de cursos d’anglés i valencià per al professorat del PIALP de nou ingrés: Des de les 12.00 hores del 28 de maig de 2021 fins a les 23.59 hores del 6 de juny de 2021.
Enllaç OVIDOC: https://ovidoc.edu.gva.es/
Obertura assistent telemàtic d’admissió per a sol·licitud de plaça – primer període: A partir de les 12.00 hores de l’11 de juny de 2021 fins a les 23.59 hores del 28 de juny de 2021.
 
[CAS] Proceso de admisión y matrícula para el curso académico 2021-2022 en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat Valenciana.
Plazos de presentación admisión, para la solicitud de cursos de inglés y valenciano para el profesorado del PIALP de nuevo ingreso: Desde las 12:00 horas del 28 de mayo de 2021 hasta las 23:59 horas del 6 de junio de 2021.
Enlace OVIDOC: https://ovidoc.edu.gva.es/
Apertura asistente telemático de admisión para solicitud de plaza – primer período: A partir de las 12:00 horas del 11 de junio de 2021 hasta las 23:59 horas del 28 de junio de 2021.

Pin It on Pinterest