965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

ADAPTACIÓ DE L’ACTUACIÓ COVID-19 EN ELS CENTRES ESCOLARS / ADAPTACIÓN DE LA ACTUACIÓN COVID-19 EN LOS CENTROS ESCOLARES

[VAL] Vos compartim les informacions més destacades de l’adaptació de la guia d’actuació enfront de la Covid-19 en els centres escolars, després de l’aprovació per la Ponència d’Alertes i Plans de Preparació i Resposta i per la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Ministeri de Sanitat.
La priorització d’estes actuacions estarà mentre la situació epidemiològica es mantinga en l’escenari actual d’alta circulació viral.
Consulta les mesures!
[CAS] Os compartimos las informaciones más destacadas de la adaptación de la guía de actuación frente a la Covid-19 en los centros escolares, tras la aprobación por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta y por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad.
La priorización de estas actuaciones estará mientras la situación epidemiológica se mantenga en el escenario actual de alta circulación viral.
¡Consulta las medidas!

Neteja i desinfecció de tots dels nostres centres escolars / Limpieza y desinfección de todos de nuestros centros escolares

[VAL] Desde l’Ajuntament de Callosa, i en els temps que corren, tota mesura de prevenció és necesaria.
Per este motiu hem aprofitat el període de vacacions per a realitzar una intensa neteja i desinfecció de tots dels nostres centres escolars.
 
[CAS] Desde el Ayuntamiento de Callosa, y en los tiempos que corren, toda medida de prevención es necesaria.
Por este motivo hemos aprovechado el periodo de vacaciones para realizar una intensa limpieza y desinfección de todos de nuestros centros escolares!

Sessions informatives sobre el ciberassetjament / Sesiones informativas sobre el ciberacoso

[VAL] L’inspector-cap de la Policia Local i la psicòloga del Gabinet Psicopedagògic Municipal han realitzat, unes sessions informatives als alumnes de 5é i 6é del CEIP Bernat de Sarrià, sobre el ciberassetjament i també sobre l’ús adequat de les xarxes socials.
 
[CAS]  El inspector-Jefe de la Policía Local y la psicóloga del Gabinete Psicopedagógico Municipal han realizado, unas sesiones informativas a los alumnos de 5º y 6º del CEIP Bernat de Sarrià, sobre el ciberacoso y también sobre el uso adecuado de las redes sociales.

Activitats extraescolars / Actividades extraescolares

[VAL]: La Regidoria d’Educació i, en el seu nom, M Carmen Bou, informa de les activitats extraescolars complementàries ofertes per l’Ajuntament i subvencionades per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
Aquestes activitats van dirigides a la població escolar d’entre 3 i 18 anys i, formant part de l’educació són un llaç i complement que ajuda al seu desenvolupament.
[CAS]: La Concejalía de Educación y, en su nombre, M Carmen Bou, informa de las actividades extraescolares complementarias ofrecidas por el Ayuntamiento y subvencionadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
Estas actividades van dirigidas a la población escolar de entre 3 y 18 años, formando parte de la educación, son un lazo y complemento que ayuda a su desarrollo.

Curs gratuït / Curso gratuito

[CAS] El ayuntamiento ofrece un curso gratuito para aprender a invertir en criptomonedas.
Desde la concejalía de comercio, que dirige Mari Carmen Bou, anima a todos a aprender sobre las diferentes operaciones actuales, que pueden llevarse a cabo con las criptomonedas y sus usos actuales. Plazas limitadas.
 
[VAL] L’ajuntament ofereix un curs gratuït per a aprendre a invertir en criptomonedes.
Des de la regidoria de comerç, que dirigeix Mari Carmen Bou, anima a tots a aprendre sobre les diferents operacions actuals, que poden dur-se a terme amb les criptomonedes i els seus usos actuals. Places limitades

Tallers de Nadal / Talleres de Navidad

[VAL] L’Ajuntament de Callosa ha organitzat tallers de Nadal per a les pròximes dates nadalenques.
En paraules de la Regidora d’Educació, Mari Carmen Bou, amb aquesta programació “volem que es mantinga l’esperit nadalenc en la localitat”. Al que ha afegit que “sabem les circumstàncies, però no podem deixar de celebrar les festes, sobretot per al gaudi dels més xicotets” 
 
[CAS] El Ayuntamiento de Callosa ha organizado talleres de Navidad para las próximas fechas navideñas.
En palabras de la Concejal de Educación, Mari Carmen Bou, con esta programación “queremos que se mantenga el espíritu navideño en la localidad”. A lo que ha añadido que “sabemos las circunstancias, pero no podemos dejar de celebrar las fiestas, sobre todo para el disfrute de los más pequeños”

Pin It on Pinterest