965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Consell Territorial de Formació Professional / Consejo Territorial de Formación Profesional

[VAL] Mª Carmen Bou, regidora d’Educació, acudeix a la reunió del Consell Territorial de Formació Professional, que s’ha celebrat aquest matí en la sala d’actes de la Casa de Cultura.
Aquest consell el formen representants de la Direcció General de Formació Professional, LABORA, centres educatius, ADLs, ajuntaments, entitats empresarials, sindicats i CDT. En la reunió s’ha presentat l’informe d’estudi de Necessitats Formatives a la comarca de la Marina Baixa. Aquest informe pretén servir de guia per a la planificació de l’oferta de Formació Professional. FP per a l’ocupació i altres programes formatius de la Marina Baixa.
L’objectiu és recaptar dades formatives i productives de l’àrea per a així ajustar l’oferta formativa d’FP a les necessitats del mercat de treball.
 
[CAS]  Mª Carmen Bou, concejala de Educación, acude a la reunión del Consejo Territorial de Formación Profesional, que se ha celebrado esta mañana en el salón de actos de la Casa de Cultura.
Este consejo lo forman representantes de la Dirección General de Formación Profesional, LABORA, centros educativos, ADLs, ayuntamientos, entidades empresariales, sindicatos y CDT. En la reunión se ha presentado el informe de estudio de Necesidades Formativas en la comarca de la Marina Baixa. Este informe pretende servir de guía para la planificación de la oferta de Formación Profesional. FP para el empleo y otros programas formativos de la Marina Baixa.
El objetivo es recabar datos formativos y productivos del área para así ajustar la oferta formativa de FP a las necesidades del mercado de trabajo.

Tallers nadalencs / Talleres navideños

[VAL] La Regidoria d’Educació, que dirigeix Mari Carmen Bou, ofereix tallers nadalencs. Són proposades divertides i gratuïtes subvencionades per la Conselleria d’Educació.
 
[CAS] La Concejalía de Educación, que dirige Mari Carmen Bou, ofrece talleres navideños. Son propuestas divertidas y gratuitas subvencionadas por la Consellería de Educación.

FPB de AGROJARDINERÍA I COMPOSICIONS FLORALS / FPB de AGROJARDINERÍA Y COMPOSICIONES FLORALES

[VAL]Els alumnes de segon curs de CFGM de JARDINERIA I FLORISTERIA i l’alumnat de segon curs de FPB de AGROJARDINERÍA I COMPOSICIONS FLORALS, han estat muntant la decoració dels balcons de l’Ajuntament del municipi i la casa de Cultura. 
Tota la decoració ha sigut prèviament elaborada per l’alumnat durant les hores corresponents als mòduls de COMPOSICIONS FLORALS I AMB PLANTES.
Des de la regidoria d’educació, volem agrair la implicació d’alumnes i professors.
 
[CAS]Los alumnos de segundo curso de CFGM de JARDINERIA Y FLORISTERIA y el alumnado de segundo curso de FPB de AGROJARDINERÍA Y COMPOSICIONES FLORALES, han estado montando la decoración de los balcones del Ayuntamiento del municipio y la casa de Cultura. 
Toda la decoración ha sido previamente elaborada por el alumnado durante las horas correspondientes a los módulos de COMPOSICIONES FLORALES Y CON PLANTAS.
Desde la concejalía de educación, queremos agradecer la implicación de alumnos y profesores.

Prevenció del Bullying / Prevención del bullying

VAL. Els dies 8 i 10 de noviembre es durà a terme a l’IES RODOLFO LLOPIS, unes xarrades-taller per la prevenció del Bullying, a l’alumnat de 2n i 3r de l’ESO, subvencionada i organitzada per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià.
Amb la realització d’aquest taller, es vol donar a les persones joves la informació necessària que els permeta adquirir els coneixements suficients sobre assetjament amb la finalitat de poder detectar, identificar, atendre i acabar amb aquest.
 
CAS. Los días 8 y 10 de noviembre se llevará a cabo en el IES RODOLFO LLPIS, unas charlas-taller para la prevención del bullying al alumnado de 2º y 3º de la ESO, subvencionada y organizada por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià.
Con la realización de este taller, se quiere dar a las personas jóvenes la información necesaria que les permita adquirir los conocimientos suficientes sobre acoso escolar con el fin de poder detectar, identificar, atender y acabar con el mismo.

Pin It on Pinterest