965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Agendes escolars / Agendas escolares

[VAL] Mª Carmen Bou, regidora d’Educació, dóna la benvinguda a la comunitat educativa a este curs que acaba de començar.
Com en anys anteriors, es fa entrega d’agendes escolars per a tot l’alumnat de primària.
Des de la regidoria d’Educació vos desitgem un bon inici de curs. Recordeu que estem a la vostra disposició per a qualsevol suggeriment o petició.
 
[CAS] Mª Carmen Bou, concejala de Educación, da la bienvenida a la comunidad educativa a este curso que acaba de empezar.
Como en años anteriores, se hace entrega de agendas escolares para todo el alumnado de primaria.
Desde la concejalía de Educación os deseamos un buen inicio de curso. Recordad que estamos a vuestra disposición para cualquier sugerencia o petición.

Col·legi Bernat de Sarrià / Colegio Bernat de Sarrià

[VAL] Després de tots els inconvenients que van sorgir arriba el moment de poder disfrutar de les noves instal·lacions en el col·legi Bernat de Sarrià.
Amb estes donarà començament el nou curs 2022- 2023.
Gràcies a tot el personal docent, a la seua directora i per descomptat als pares dels alumnes per la seua comprensió i paciència durant les obres.
No ens oblidem dels xiquets que amb estes millores disfrutaran molt més del seu pas pel col·legi.
[CAS] Después de todos los inconvenientes que surgieron llega el momento de poder disfrutar de las nuevas instalaciones en el colegio Bernat de Sarrià.
Con estas dará comienzo el nuevo curso 2022-2023.
Gracias a todo el personal docente, a su directora y por supuesto a los padres de los alumnos por su comprensión y paciencia durante las obras.
No nos olvidamos de los niños que con estas mejoras van a disfrutar mucho más de su paso por el colegio

Escola Permanent d’Adults / Escuela Permanente de Adultos

[VAL] La regidora de educació, Mari Carmen Bou, informa que el pròxim mes d’octubre l’Escola Permanent d’Adults començarà el seu programa formatiu per al nou curs 2022/2023 en les instal•lacions de la Casa de Cultura.
Informació de cursos i altres programes formatius en la Casa de Cultura o tel. 96 588 09 46.
 
[VALE] La concejal de educación, Mari Carmen Bou, informa que el próximo mes de octubre la Escuela Permanente de Adultos empezará su programa formativo para el nuevo curso 2022/2023 en las instalaciones de la Casa de Cultura.
Información de cursos y otros programas formativos en la Casa de Cultura o tel. 96 588 09 46.

Subvenció Diputació d’Alacant / Subvención Diputación de Alicante

[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant concedeix una subvenció en matèria de residents internacionals per a la realització de campanyes de sensibilització i foment de la igualtat en centres escolars 2.900.-€
 
[CAS] La Excma. Diputación de Alicante concede una subvención en materia de residentes internacionales para la realización de campañas de sensibilización y fomento de la igualdad en centros escolares 2.900.-€

Dies festius escolars / Días festivos escolares

[VAL] Des de la regidoria d’Educació s’informa que, el passat 12 de juliol es va reunir el Consell Escolar Municipal per a, entre altres assumptes, decidir els dies no lectius del municipi. Després de rebre l’aprovació de la Direcció Territorial d’Educació d’Alacant, els dies festius escolars a Callosa d’en Sarrià seran:
El 10 d’octubre de 2022, el 17 de febrer i el 20 de març de 2023.
El curs acadèmic 2022-2023 donarà inici el 12 de setembre i finalitzarà el 21 de juny de 2023 en els ensenyaments següents:
En Educació Infantil i Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional, Grau Bàsic, Grau Mitjà i Grau Superior.
 
[CAS] Desde la concejalía de Educación se informa que, el pasado 12 de julio se reunió el Consejo Escolar Municipal para, entre otros asuntos, decidir los días no lectivos del municipio. Tras recibir la aprobación de la Dirección Territorial de Educación de Alicante, los días festivos escolares en Callosa d’en Sarrià serán:
El 10 de octubre de 2022, el 17 de febrero y el 20 de marzo de 2023.
El curso académico 2022-2023 dará inicio el 12 de septiembre y finalizará el 21 de junio de 2023 en las enseñanzas siguientes:
En Educación Infantil y Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional, Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior.

Pin It on Pinterest