965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Dia Internacional contra l’Assetjament Escolar / Día Internacional contra el Acoso Escolar

[VAL] El dia 2 de maig va ser el Dia Internacional contra l’Assetjament Escolar, per tal motiu i durant aquest mes, l’inspector-Cap de la Policia Local i la psicòloga del Gabinet Psicopedagògic Municipal han realitzat diverses sessions informatives als alumnes dels cursos superiors dels CEIP Bernat de Sarrià i Mirantbò, sobre l’assetjament tecnològic i l’ús segur de les TIC 
 
[CAS] El día 2 de mayo fue el Día Internacional contra el Acoso Escolar, por tal motivo y durante este mes, el inspector-jede de la Policía Local y la psicóloga del Gabinete Psicopedagógico Municipal han realizado varias sesiones informativas a los alumnos de los cursos superiores de los CEIP Bernat de Sarriá y Mirantbò, sobre el acoso tecnológico y el uso seguro de las TIC 

Escola Infantil Municipal / Escuela Infantil Municipal

[VAL] Des de la Regidoria d’Educació s’informa que el termini per a sol·licitar plaça a l’Escola Infantil Municipal s’obrirà el pròxim 25 de maig i finalitzarà el 2 de juny.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d’admissió, la Comissió d’Escolarització baremarà totes les sol·licituds i el 16 de juny es publicaran les llistes provisionals d’admesos.

DATES I TERMINI
INSTRUCCIONS
SOL·LICITUD

[CAS] Desde la Concejalía de Educación se informa que el plazo para solicitar plaza en la Escuela Infantil Municipal se abrirá el próximo 25 de mayo y finalizará el 2 de junio.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de admisión, la Comisión de Escolarización baremará todas las solicitudes y el 16 de junio se publicarán las listas provisionales de admitidos.

FECHAS Y PLAZOS
INSTRUCCIONES
SOLICITUD

Admissió per al pròxim curs escolar / Admisión para el próximo curso escolar

[VAL] Hui publiquem al DOGV el procediment per a tramitar l’admissió per al pròxim curs: http://dogv.gva.es/datos/2021/05/10/pdf/2021_4975.pdf
Serà a través de telematricula.es i ja podeu veure el portal web on podreu iniciar el tràmit i el calendari per a iniciar el procediment en cada etapa educativa.
La clau per iniciar el tràmit la podreu traure el dia que comença el període d’admissió en cada etapa educativa.
Aquest procediment és especialment important per a les famílies que escolaritzareu els vostres fills i filles en aules gratuïtes de 2 anys i en Infantil de 3 anys. El període d’admissió en aquest cas arranca el 25 de maig.
 
[CAS] Hoy publicamos al DOGV el procedimiento para tramitar la admisión para el próximo curso: http://dogv.gva.es/datos/2021/05/10/pdf/2021_4975.pdf
Será a través de telematricula.es y ya podéis ver el portal web donde podréis iniciar el trámite y el calendario para iniciar el procedimiento en cada etapa educativa.
La clave para iniciar el trámite la podréis sacar el día que empieza el periodo de admisión en cada etapa educativa.
Este procedimiento es especialmente importante para las familias que escolarizaréis vuestros hijos e hijas en aulas gratuitas de 2 años y en Infantil de 3 años. El periodo de admisión en este caso arranca el 25 de mayo.

 

Matrícula per al curs 2021-2022 / Matrícula para el curso 2021-2022

[VAL] La Regidora d’Educació, Mari Carmen Bou, informa que s’obri el termini per a sol·licitar matrícula per al curs 2021-2022.
Enguany com el passat el procés serà telemàtic. la Conselleria d’educació habilitarà un espai web on es podrà sol·licitar admissió, no fa falta certificat digital.
El procés és el següent:
Se sol·licita l’admissió (alumnat de 3 anys, en els tres centres) (alumnat de 2 anys, a l’Escola infantil o en el Bernat)
Es publica la llista d’admesos
Es formalitza la matrícula

Més informació en

 Carta admissió 3 anys

Carta informativa admissió 2-3 anys

[CAS] La Concejal de Educación, Mari Carmen Bou, informa que se abre el plazo para solicitar matrícula para el curso 2021-2022.
Este año como el pasado el proceso será telemático. la Conselleria de educación habilitará un espacio web donde se podrá solicitar admisión, no hace falta certificado digital. 
El proceso es el siguiente:
Se solicita la admisión (alumnado de 3 años, en los tres centros) (alumnado de 2 años, en la Escuela infantil o en el Bernat)
Se publica la lista de admitidos 
Se formaliza la matrícula

Más información en

 Carta admissió 3 anys

Carta informativa admissió 2-3 anys

 

Mestra de l’Escola Pública d’Adults (EPA) / Maestra de la Escuela Pública de Adultos (EPA)

[VAL] Aquesta setmana ens hem acomiadat de la mestra de l’Escola Pública d’Adults (EPA). S’ha jubilat Ana Solbes, després de més de 19 anys treballant per a aquest Ajuntament, comença la seua jubilació i desitgem que gaudi d’una nova etapa de merescut descans.
Enhorabona per aquesta merescuda jubilació! Des de l’Ajuntament et desitgem una nova etapa vital molt feliç.
 
[CAS] Esta semana nos hemos despedido de la maestra de la Escuela Pública de Adultos (EPA). Se ha jubilado Ana Solbes, después de más de 19 años trabajando para este Ayuntamiento, empieza su jubilación y deseamos que goce de una nueva etapa de merecido descanso.
Enhorabuena por esta merecida jubilación! Desde el Ayuntamiento te deseamos una nueva etapa vital muy feliz.

Pin It on Pinterest