965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Pròxima setena marató anual de donació de sang / Próxima séptimo maratón anual de donación de sangre

[VAL] L’Ajuntament es complau a anunciar la pròxima setena marató anual de donació de sang, que es durà a terme el pròxim dia 16 de juny en el centre de salut. Un acte solidari per a contribuir a salvar vides. 
La marató de donació de sang s’ha convertit en una tradició, i cada any se superen les expectatives en termes de participació i generositat. L’Ajuntament espera comptar amb l’assistència massiva de voluntaris disposats a donar sang i marcar la diferència en la vida d’aquells que la necessiten.
 
[CAS] El Ayuntamiento se complace a anunciar la próxima séptimo maratón anual de donación de sangre, que se llevará a cabo el próximo día 16 de junio en el centro de salud. Un acto solidario para contribuir a salvar vidas.
El maratón de donación de sangre se ha convertido en una tradición, y cada año se superan las expectativas en términos de participación y generosidad. El Ayuntamiento espera contar con la asistencia masiva de voluntarios dispuestos a dar sangre y marcar la diferencia en la vida de aquellos que la necesitan.

‘Bono Comercio’

[VAL] L’Ajuntament es complau a anunciar el llançament del programa ‘Bono Comercio’, una iniciativa destinada a enfortir l’economia local . Aquest programa té com a objectiu fomentar el consum en els negocis adherits i recompensar als ciutadans per la seua lleialtat. D’aquesta manera, es busca incentivar les compres en establiments locals i promoure una major interacció entre els comerciants i els consumidors. Només has de presentar el teu DNI.
[CAS] El Ayuntamiento se complace a anunciar el lanzamiento del programa ‘Bono Comercio’, una iniciativa destinada a fortalecer la economía local . Este programa tiene como objetivo fomentar el consumo en los negocios adheridos y recompensar a los ciudadanos por su lealtad. De este modo, se busca incentivar las compras en establecimientos locales y promover una mayor interacción entre los comerciantes y los consumidores. Solo tienes que presentar tu DNI.

Parcs Infantils / Parques Infantiles

[VAL] Així quedaran els Parcs Infantils següents: 1 Ctra D´Alcoi, 2 Plaça Carrer Abdet, 3 Pont del Llandero, 4 Carrer Guadalest , 5 Parc col·legi, i 6 Parc Biosaludable Area Font Major.
 
[CAS] Así quedarán los Parques Infantiles siguientes: 1 Ctra D´Alcoi, 2 Plaça Carrer Abdet, 3 Pont del Llandero, 4 Carrer Guadalest , 5 Parc col·legi, i 6 Parc Biosaludable Area Font Major.

Obra “Diarios de una vida”

[val] La setmana passada familiars de Joaquín Ruiz-Giménez Cortés van donar, a la Biblioteca Pública l’Espill de Callosa d’en Sarrià, tres exemplars de l’obra “Diarios de una vida”, es tracta de tres volums que recopilen la història recent d’Espanya a través dels diaris escrits per Joaquín Ruiz-Giménez Cortés i publicats a títol pòstum per les Corts Generals, Defensor del Poble, a partir dels diaris personals trobats després de la seua defunció. Els diaris manuscrits originals es troben en l’actualitat en la Universitat Carles III de Madrid. S’han escanejat i transcrit i és possible la seua consulta digital. Els fragments més importants han donat peu a la publicació de tres volums:
“Diarios de una vida” període 1967-1978 (del tardofranquisme a la Constitució), “Diarios de una vida” període 1979-1988 (consolidació de la democràcia i Defensor del Poble) i “Diarios de una vida” període 1989-2005 (President d’UNICEF).
Aquests Diaris representen una important font per a l’estudi i el coneixement d’una interessant etapa de la Història recent del nostre país, de la segona meitat del segle XX. No sols del final de la Dictadura franquista, sinó de la preparació d’una alternativa a aquesta, així com de la reconstrucció de la Democràcia a Espanya.
Joaquín Ruiz-Giménez va ser el primer Defensor del Poble de la Democràcia Espanyola. Al llarg de la seua polifacètica vida va exercir com compromés polític, advocat, catedràtic, fundador de la Revista Cuadernos para el Diálogo i primer president de la Comissió Espanyola d’UNICEF des de 1988 fins a 2001. Des de primerenca edat, va escriure uns diaris privats en els quals va plasmar els esdeveniments dels quals era protagonista i testimoni, així com les seues opinions i impressions personals.
[cas] La semana pasada familiares de Joaquín Ruiz-Giménez Cortés donaron, a la Biblioteca Pública l’Espill de Callosa d’en Sarrià, tres ejemplares de la obra “Diarios de una vida”, se trata de tres volúmenes que recopilan la historia reciente de España a través de los diarios escritos por Joaquín Ruiz-Giménez Cortés y publicados a título póstumo por las Cortes Generales, Defensor del Pueblo, a partir de los diarios personales encontrados tras su fallecimiento. Los diarios manuscritos originales se encuentran en la actualidad en la Universidad Carlos III de Madrid. Se han escaneado y transcrito y es posible su consulta digital. Los fragmentos más importantes han dado pie a la publicación de tres volúmenes:
“Diarios de una vida” periodo 1967-1978 (del tardofranquismo a la Constitución), “Diarios de una vida” periodo 1979-1988 (consolidación de la democracia y Defensor del Pueblo) y “Diarios de una vida” periodo 1989-2005 (Presidente de Unicef).
Estos Diarios representan una importante fuente para el estudio y el conocimiento de una interesante etapa de la Historia reciente de nuestro país, de la segunda mitad del siglo XX. No sólo del final de la Dictadura franquista, sino de la preparación de una alternativa a la misma, así como de la reconstrucción de la Democracia en España.
Joaquín Ruiz-Giménez fue el primer Defensor del Pueblo de la Democracia Española. A lo largo de su polifacética vida ejerció como comprometido político, abogado, catedrático, fundador de la Revista Cuadernos para el Diálogo y primer presidente de la Comisión Española de Unicef desde 1988 hasta 2001. Desde temprana edad, escribió unos diarios privados en los que plasmó los acontecimientos de los que era protagonista y testigo, así como sus opiniones e impresiones personales.

Pin It on Pinterest