965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

ESCOLA ESPORTIVA 2023 / ESCUELA DEPORTIVA 2023

[VAL] ESCOLA ESPORTIVA 2023 
Els xiquets i xiquetes han gaudit d’una àmplia varietat d’activitats d’allò més interessants i entretingudes: 
Hem eixit d’excursió a Guadalest.
 
[CAS] ESCUELA DEPORTIVA 2023 
Los niños y niñas han disfrutado de una amplia variedad de actividades de lo más interesantes y entretenidas: 
Hemos salido de excursión a Guadalest.

Escola Esportiva d’Estiu / Escuela Deportiva de Verano

[VAL] Des de l’Escola Esportiva d’Estiu estem compromesos amb el foment dels hàbits saludables, i no només volem fer-ho motivant a l’alumnat en la pràctica de l’exercici físic, sinó també amb l’alimentació.
És per apuest motiu pel que s’ha organitzat un esmorzar saludable.
A més, amb aquesta activitat es pretén que l’alumnat dels cursos superiors s’implique en l’activitat ajudant als més menuts, fomentant així la responsabilitat, la col·laboració i la cooperació.
 
[CAS] Desde la Escuela Deportiva de Verano estamos comprometidos con el fomento de los hábitos saludables, y no solo queremos hacerlo motivando al alumnado en la práctica del ejercicio físico, sino también con la alimentación.
Es por este motivo por el que se ha organizado un almuerzo saludable.
Además, con esta actividad se pretende que el alumnado de los cursos superiores se implique en la actividad ayudando a los más pequeños, fomentando así la responsabilidad, la colaboración y la cooperación.

Escola esportiva d’estiu / Escuela deportiva de verano

[VAL] Consolidem un projecte lúdic-educatiu i esportiu i d’inclusió conciliant la vida soci-laboral i familiar. Excursió al cinema a la casa de cultura i hípica a l’Alfàs del Pi
[CAS] Consolidamos un proyecto lúdico-educativo y deportivo y de inclusión conciliando la vida socio-laboral y familiar. Excursión al cine en la casa de cultura e hípica en Alfaz del Pi

Replanteig i inici de les obres poliesportiu municipal / Replanteo e inicio de las obras del polideportivo municipal.

[VAL] L’Alcalde Andrés Molina amb els representants de l’empresa OIH i els tècnics municipals signen l’acta de replanteig i inici de les obres de reparació de la pistes de tennis i de les façanes dels vestuaris de la piscina del poliesportiu municipal.
 
[CAS] El Alcalde Andrés Molina con los representantes de la empresa OIH y los técnicos municipales firman el acta de replanteo e inicio de las obras de reparación de la pistas de tenis y de las fachadas de los vestuarios de la piscina del polideportivo municipal.