965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Club Kick Boxing Guirado

[VAL] El Club Kick Boxing Guirado imparteix classes per a xiquets i adults en el Poliesportiu Municipa. Informa’t en el telèfon 636 321 624.
[CAS] El Club Kick Boxing Guirado imparte clases para niños y adultos en el Polideportivo Municipal. Infórmate en el teléfono 636 321 624.

Escoles Esportives 2021-2022 / Escuelas Deportivas 2021-2022

[VAL] L’Ajuntament, a través de la seua regidoria d’Esports, posa en marxa el programa d’Escoles Esportives 2021-2022 en el qual es contempla el desenvolupament de modalitats esportives que s’impartiran en les instal·lacions esportives municipals.
Des del mes d’octubre de 2021 fins a juny de 2022.
 
[CAS] El Ayuntamiento, a través de su concejalía de Deportes, pone en marcha el programa de Escuelas Deportivas 2021-2022 en el cual se contempla el desarrollo de modalidades deportivas que se impartirán en las instalaciones deportivas municipales.
Desde el mes de octubre de 2021 hasta junio de 2022.

Club Esportiu Corredors Callosa / Club Deportivo Corredores Callosa

[VAL] Els membres del Club Esportiu Corredors Callosa no han parat aquest cap de setmana .
El dissabte en el trail nocturn de Finestrat, quedant la corredora Rosa Seguí 1a Màster. Enhorabona.
EI el diumenge al matí han gaudit del recorregut de Calp a les Fonts d´Algar, amb punts mítics com la Canal de Olta o la Font i Forat de Bernia i arribant a les fonts. X Edició de conjunta amb el club de Calp. 
 
[CAS] Los miembros del Club Deportivo Corredores Callosa no han parado este fin de semana .
El sábado en el trail nocturno de Finestrat, quedando la corredora Rosa Seguí 1.ª Máster. Enhorabuena.
El domingo por la mañana han disfrutado del recorrido de Calp a las Fuentes d´Algar, con puntos míticos como el Canal de Olta o la Font y Forat de Bernia y llegando a las fuentes. X Edición de conjunta con el club de Calp. 

Barranc del “Gorgo de la escala” / Barranco del “Gorgo de la escala”

[VAL] L’estiu segueix i des de la regidoria de joventut de l’Ajuntament de Callosa, dirigida per Francisco Mendoza, continuem oferint activitats d’oci educatiu als joves del municipi.
El dimecres vam estar al Barranc del “Gorgo de la escala” en la localitat valenciana d’Anna per a gaudir d’una divertida i refrescant jornada fent barranquisme aquàtic.
Compartim ací algunes fotos
Estar-vos atents a les pròximes activitats!!! Us esperem!!
 
[CAS] El verano sigue y desde la concejalía de juventud del Ayuntamiento de Callosa, dirigida por Francisco Mendoza, continuamos ofreciendo actividades de ocio educativo a los jóvenes del municipio.
El miércoles estuvimos al Barranco del “Gorgo de la escala” en la localidad valenciana de Anna para disfrutar de una divertida y refrescante jornada haciendo barranquismo acuático.
Compartimos aquí algunas fotos
Estaros atentos a las próximas actividades!!! Os esperamos!!

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant / La Excma. Diputación Provincial de Alicante

[VAL] L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant concedeix una subvenció de 54.202,61 €. a aquest Ajuntament per a la construcció, millora, ampliació o reforma de les instal·lacions esportives. Es tracta d’una subvenció inclosa dins del Pla +Esport 2021.
L’Ajuntament va presentar a la convocatòria el projecte de millora i reforma d’instal·lacions.
El cost del projecte és de 67.787,61 euros dels quals la Diputació Provincial sufragarà el 79,96 per cent (54.202,61euros).
 
[CAS] La Excma. Diputación Provincial de Alicante concede una subvención de 54.202,61 €. en este Ayuntamiento para la construcción, mejora, ampliación o reforma de las instalaciones deportivas. Se trata de una subvención incluida dentro del Plan +Deporte 2021.
El Ayuntamiento presentó a la convocatoria el proyecto de mejora y reforma de instalaciones.
El coste del proyecto es de 67.787,61 euros de los cuales la Diputación Provincial sufragará el 79,96 por ciento (54.202,61euros).

Activitats esportives / Actividades deportivas

[VAL] La Regidoria d’Esports continua les activitats esportives el mes d’agost amb una gran participació.
Els diferents grups han anat realitzant diferents excursions que s’han preparat en aquesta edició.
Excursió a la platja de Campomanes.
Excursió a Algar Aventura.
Des de la Regidoria d’Esports donar l’enhorabona a tots els xiquets i xiquetes participants, així com a les monitors/as i organització pel seu treball
 
[CAS] La Concejalía de Deportes continúa las actividades deportivas en el mes de agosto con una gran participación.
Los diferentes grupos han ido realizando diferentes excursiones que se han preparado en esta edición.
Excursión a la playa de Campomanes.
Excursión a Algar Aventura.
Desde la Concejalía de Deportes dar la enhorabuena a todos los niños y niñas participantes, así como a las monitores/as y organización por su trabajo

Pin It on Pinterest