965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Jornades d’Informació sobre els recursos físics i digitals / Jornadas de Información sobre los recursos físicos y digitales

[VAL]  La biblioteca de Callosa disposa de mitjans i recursos per a satisfer la demanda d’informació i d’oci creatiu dels ciutadans, des de la Regidoria de Joventut i Cultura, hem preparat unes Jornades d’Informació sobre els recursos físics i digitals que es poden trobar a la biblioteca.
 
[CAS]  La biblioteca de Callosa dispone de medios y recursos para satisfacer la demanda de información y de ocio creativo de los ciudadanos, desde la Concejalía de Juventud y Cultura, hemos preparado unas Jornadas de Información sobre los recursos físicos y digitales que se pueden encontrar en la biblioteca.

Exposició de pintura dels alumnes del CEAM / Exposición de pintura de los alumnos del CEAM

[VAL] Èxit l’exposició de pintura dels alumnes del CEAM de Callosa, al Casal Fester de Benidorm.
L’Alcalde, Andrés Molina, i Regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, la Directora del CEAM, el Regidor de Cultura i la Regidor d’Educació de Benidorm, el President de l’Associació Cultural Manxega Tramuntana, com a organitzadors de l’acte, i el Professor, Toni Ferri, no es van voler perdre aquesta exposició.
Un total de 40 obres corresponents a 18 pintores i pintors majors, que s’han format en el Centre Comarcal d’adults a Callosa d’en Sarrià.
Tot una experiència per a aquests acabats d’estrenar artistes, considerant que la majoria no havien pintat ni dibuixat mai, fins a entrar al grup de pintura.
 
[CAS] Éxito la exposición de pintura de los alumnos del CEAM de Callosa, al Casal Fester de Benidorm.
El Alcalde, Andrés Molina, y Regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, la Directora del CEAM, el Regidor de Cultura y la Regidor de Educación de Benidorm, el Presidente de la Asociación Cultural Manchega Tramontana, como organizadores del acto, y el Profesor, Toni Ferri, no se quisieron perder esta exposición.
Un total de 40 obras correspondientes a 18 pintoras y pintores mayores, que se han formado en el Centro Comarcal de adultos en Callosa d’en Sarrià.
Todo una experiencia para estos acabados de estrenar artistas, considerando que la mayoría no habían pintado ni dibujado nunca, hasta entrar al grupo de pintura.

Banda de música La Primitiva de l’ AAM / Banda de música La Primitiva de la AAM

[VAL] Ahir va tindre lloc un concert de la Banda de música La Primitiva de l’ AAM en la Plaça del Convent.
La resposta del públic ha sigut un èxit. 
A més, ha sigut la presentació del nou director Francisco Valor Llorens. Enhorabona a tots. Espectacular!!!!
 
[CAS] Ayer tuvo lugar un concierto de la Banda de música La Primitiva de la AAM en la Plaza del Convento.
La respuesta del público ha sido un éxito. 
Además, ha sido la presentación del nuevo director Francisco Valor Llorens. Enhorabuena a todos. Espectacular!!!!

Novetats adquirides per a la biblioteca / Novedades adquiridas para la biblioteca

[VAL] La regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, informa els usuaris de la Biblioteca Pública Municipal l’Espill que a partir del mes de juliol podran gaudir de les lectures de les novetats adquirides per a la biblioteca. 
Recordar als usuaris que els llibres es presten per un període de 30 dies i les pel·lícules, música o arxius d’ordinador (dvd’s i cd’s) per un període de 15 dies. 
L’horari de la biblioteca a l’estiu és de 10.00 a 13.30 i de 17.00 a 20.00 de dilluns a divendres. Recordem als usuaris l’ús obligatori de portar la mascareta en espais tancats d’ús públic, mantenir la distància de seguretat de 1,5 m., així com aquelles mesures que el personal de la biblioteca indique en les instal·lacions.
 
[CAS] La concejal de Cultura, Maribel Ferrándiz, informa a los usuarios de la Biblioteca Pública Municipal l’Espill que a partir del mes de julio podrán disfrutar de las lecturas de las novedades adquiridas para la biblioteca.
Recordar a los usuarios que los libros se prestan por un periodo de 30 días y las películas, música o archivos de ordenador (dvd’s y cd’s) por un periodo de 15 días.
El horario de la biblioteca en verano es de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 de lunes a viernes. Recordamos a los usuarios el uso obligatorio de llevar mascarilla en espacios cerrados de uso público, mantener la distancia de seguridad de 1,5 m., así como aquellas medidas que el personal de la biblioteca indique en las instalaciones.

Banda de Música La Primitiva de l´AMM / Banda de Música La Primitiva de la AMM

[VAL] La Banda de Música La Primitiva de l´AMM reprendrà aquest dissabte 3 de juliol, a les 20.00 hores, un concert gratuït i a l’aire lliure en la Plaça del Convent 
L´AAM i la Regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, conviden a tots els veïns a gaudir d’aquest concert que serà molt especial i es comptarà amb totes les mesures de seguretat a les quals ens obliga la “nova normalitat”.
 
[CAS] La Banda de Música La Primitiva de la AMM retomará este sábado 3 de julio, a las 20.00 horas, un concierto gratuito y al aire libre en la Plaza del Convento 
La AAM y la Regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, invitan a todos los vecinos a disfrutar de este concierto que será muy especial y se contará con todas las medidas de seguridad a las cuales nos obliga la “nueva normalidad”.

Biblioteca Pública Municipal l’Espill / Biblioteca Pública Municipal l’Espill

[CAS] La concejal de Cultura, Maribel Ferrándiz, informa a los usuarios de la Biblioteca Pública Municipal l’Espill de la flexibilización de determinadas restricciones a partir del dia 29 de marzo. Apertura de la biblioteca al público en un 50% de su aforo manteniendo las distancias de seguridad (SND/458/2020, de 30 de mayo). Los servicios disponibles, previa petición al personal bibliotecario, serán:
Préstamos y devoluciones;
Consulta en sala;
Consulta de internet (máximo 3 usuarios simultáneamente, 50 min.);
Sala de estudio (respetando las medidas de seguridad e higiene).
Para acceder a las instalaciones los usuarios deberán de utilizar mascarilla y hacer uso del gel desinfectante disponible en la entrada.
Las colecciones en libre acceso están cerradas al público, así como la sala infantil, y por tanto deberán solicitar las obras al personal de la biblioteca. Una vez consultados los ejemplares se dejarán encima de la mesa y se avisará al personal bibliotecario.
Les recordamos que no está disponible el servicio de W.C. por no poder garantizar las medidas de seguridad e higiene.
 
[VAL] La regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, informa els usuaris de la Biblioteca Pública Municipal l’Espill, de la flexibilització de determinades restriccions a partir del dia 29 de març. Apertura de la biblioteca obrirà en un 50% del seu aforament mantenint les distàncies de seguretat (SND/458/2020, de 30 de maig). Els serveis disponibles, prèvia petició al personal bibliotecari, seran:
Préstecs i devolucions;
Consulta en sala;
Consulta d’internet (màxim 3 usuaris simultàniament, 50 min.);
Sala d’estudi (respectant les mesures de seguretat i higiene).
Per a accedir a les instal·lacions els usuaris hauran d’utilitzar màscara i fer ús del gel desinfectant disponible en l’entrada.
Les col·leccions en lliure accés estan tancades al públic, així com la sala infantil, i per tant hauran de sol·licitar les obres al personal de la biblioteca. Una vegada consultats els exemplars es deixaren damunt de la taula i s’avisarà al personal bibliotecari.
Els recordem que no està disponible el servei de W.C. per no poder garantir les mesures de seguretat i higiene.

Pin It on Pinterest