965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Concert de Santa Cecilia / Concierto de Santa Cecilia

[VAL] Ahir vam poder gaudir d’un Concert de Santa Cecilia de la Coral Polifònica “Juan i Ginés Pérez” i de la´Orquestra de Cambra.
Enhorabona a tots.
 
[CAS] Ayer pudimos disfrutar de un Concierto de Santa Cecilia de la Coral Polifónica “Juan i Ginés Pérez” y de la Orquesta de Cámara.
Enhorabuena a todos.

Segona fase de digitalització / Segunda fase de digitalización

[VAL] La regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz Sanchis, ha iniciat la segona fase de digitalització, dins de la Convocatòria d’ajudes a la digitalització de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. S’ha digitalitzat la serie “Llibres d’actes de l’Ajuntament Ple” des de l’any 1966 fins a l’any 1972 (3 llibres), la serie “Llibre d’actes de la Comissió Municipal Permanent” que abasten el període de 1924 a 1972 (10 llibres), i altres 23 llibres d’interès per a investigadors com per exemple Llibres d’inventaris (1942-1967), Llibre d’actes de la Junta Pericial del Cadastre, Llibre d’actes d’arquejos mensuals (1922-1938), Llibre d’actes de la Junta de Beneficència Municipal (1929-1936), Llibre registre de denúncies i multes (1941-1962), Llibre de balanços (Almodí) (1909-1961), Llibre Repartiment General sobre utilitats (1943), Llibres registre entrada de documents(1924-1925, 1943-1947, 1951-1955) i Llibres registre d’eixides de documents (1940-1946).
El treball de digitalització abasta 36 llibres i s’inicia amb una doble finalitat, d’una banda, la preservació de la documentació i així afavorir la seua conservació, i, d’altra banda, facilitar la consulta a ciutadans i investigadors facilitant la labor de consulta. Maribel Ferrándiz reitera la seua satisfacció per la continuïtat d’aquest projecte que es va iniciar a la fi de l’any 2020, amb la primera fase. “Gràcies a aquest treball de digitalització posem en valor el patrimoni documental del qual és posseïdor aquest municipi fent que siga més accessible al ciutadà i preservant aquesta documentació històrica”.
Els treballs de digitalització s’han dut a terme en les instal·lacions de l’Arxiu Municipal per part de l’empresa ARCHIPLUS – DIGICOPY ASESORES EN GESTIÓN DOCUMENTAL S.L.U. seguint els estàndards tècnics i de qualitat que fixa la Conselleria de Cultura i el Servei Valencià d’Arxius.
 
[CAS] La concejal de Cultura, Maribel Ferrándiz Sanchis, ha iniciado la segunda fase de digitalización, dentro de la Convocatoria de ayudas a la digitalización de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Se ha digitalizado la serie “Libros de actas del Ayuntamiento Pleno” desde el año 1966 hasta el año 1972 (3 libros), la serie “Libro de actas de la Comisión Municipal Permanente” que abarcan el periodo de 1924 a 1972 (10 libros), y otros 23 libros de interés para investigadores como por ejemplo Libros de inventarios (1942-1967), Libro de actas de la Junta Pericial del Catastro, Libro de actas de arqueos mensuales (1922-1938), Libro de actas de la Junta de Beneficencia Municipal (1929-1936), Libro registro de denuncias y multas (1941-1962), Libro de balances (Pósito) (1909-1961), Libro Repartimiento General sobre utilidades (1943), Libros registro entrada de documentos(1924-1925, 1943-1947, 1951-1955) y Libros registro de salidas de documentos (1940-1946).
El trabajo de digitalización abarca 36 libros y se inicia con una doble finalidad, por un lado, la preservación de la documentación y así favorecer su conservación, y, por otro lado, facilitar la consulta a ciudadanos e investigadores facilitando la labor de consulta.
Maribel Ferrándiz reitera su satisfacción por la continuidad de este proyecto que se inició a finales del año 2020, con la primera fase. “Gracias a este trabajo de digitalización ponemos en valor el patrimonio documental del que es poseedor este municipio haciendo que sea más accesible al ciudadano y preservando esta documentación histórica”.
Los trabajos de digitalización se han llevado a cabo en las instalaciones del Archivo Municipal por parte de la empresa ARCHIPLUS – DIGICOPY ASESORES EN GESTIÓN DOCUMENTAL S.L.U. siguiendo los estándares técnicos y de calidad que fija la Conselleria de Cultura y el Servicio Valenciano de Archivos.

SANTA CECÍLIA 2021

[VAL] SANTA CECÍLIA 2021.
Dentro de les Jornades Musicals, ahir vam poder gaudir d’una missa/concert a càrrec de la Coral Polifònica “Juan i Ginés Pérez”, i de l’Orquestra de Cambra de l’AAM.
Enhorabona a tots 
 
[CAS] SANTA CECÍLIA 2021.
Dentro de las Jornadas Musicales, ayer pudimos disfrutar de una misa/concierto a cargo de la Coral Polifónica “Juan i Ginés Pérez”, y de la Orquesta de Cámara de la AAM.
Enhorabuena a todos

Colla el Pinyol

[VAL] L’Ajuntament, a través de la Regidoria de Cultura, ha formalitzat el conveni de col·laboració amb la “Colla el Pinyol”. L’alcalde de , Andrés Molina, acompanyat de la regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, de la presidenta, Maria Cano Sanchis, i del tresorer de la “Colla el Pinyol”, Salvador Catalá, han signat el document de col·laboració.
 
[CAS] El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Cultura, ha formalizado el convenio de colaboración con la “Colla el Pinyol”. El alcalde de , Andrés Molina, acompañado de la concejal de Cultura, Maribel Ferrándiz, de la presidenta, Maria Cano Sanchis, y del tesorero de la “Colla el Pinyol”, Salvador Catalá, han firmado el documento de colaboración.

“Espanta la por! Per Tots Sants, monstres valencians”

[VAL] La regidoria de Cultura, dirigida per Maribel Ferrándiz, , junt a la regidoria de Comerç, dirigida per Mari Carmen Bou, amb l’Associació d’Empresaris Sarrià (AES) donen suport a la campanya “Espanta la por! Per Tots Sants, monstres valencians”. Aquesta campanya està promoguda pel Museu d’Etnologia de València i des de l’any 2016 tracta de donar a conéixer l’imaginari dels monstres i espantacriatures valencians.
En els comerços del poble trobaràs cartells amb un codi QR que enllaçaran amb la història del personatge.
 
[CAS] La concejalía de Cultura, dirigida por Maribel Ferrándiz, , junto a la concejalía de Comercio, dirigida por Mari Carmen Bou, con la Asociación de Empresarios Sarrià (AES) apoyan a la campaña “Espanta la por! Per Tots Sants, monstres valencians”. Esta campaña está promovida por el Museo de Etnología de València y desde el año 2016 trata de dar a conocer el imaginario de los monstruos y espantacriaturas valencianos.
En los comercios del pueblo encontrarás carteles con un código QR que enlazarán con la historia del personaje.

VI Edició del Dia de les Escriptores / Día de las Escritoras

[VAL] Per a celebrar la VI Edició del Dia de les Escriptores nombroses biblioteques i institucions celebren aquesta setmana diferents activitats. Entre elles es troba la lectura pública d’una selecció de textos triats per la comissària 2021, Marifé Santiago Bolaños.
Sota el lema “LLEGIR LES EDATS DE LA VIDA” des de la Regidoria de Cultura ens sumem a la invitació de la comissària per a “llegir a les escriptores, llegir-nos amb les escriptores, que les escriptores siguen, amb nosaltres, lectores”.

Des del divendres 22 fins al divendres 29 d’octubre podreu visualitzar la lectura pública d’autoritats, veïns i membres d’associacions que han participat en aquesta iniciativa.
El Dia de les escriptores és una iniciativa de la Biblioteca Nacional d’Espanya juntament amb FEDEPE i Clàssiques i Modernes, associació per a la igualtat de gènere en la cultura i a la qual la nostra biblioteca s’uneix.
#DíadelesEscriptores2021#lectura #dones #biblioteca #escriptores

[CAS] Para celebrar la VI Edición del Día de las Escritoras numerosas bibliotecas e instituciones celebran esta semana diferentes actividades. Entre ellas se encuentra la lectura pública de una selección de textos escogidos por la comisaria 2021, Marifé Santiago Bolaños.
Bajo el lema “LEER LAS EDADES DE LA VIDA” desde la Concejalía de Cultura nos sumamos a la invitación de la comisaria para “leer a las escritoras, leernos con las escritoras, que las escritoras sean, con nosotras, lectoras”.
Desde el viernes 22 hasta el viernes 29 de octubre podréis visualizar la lectura pública de autoridades, vecinos y miembros de asociaciones que han participado en esta iniciativa.El Día de las escritoras es una iniciativa de la Biblioteca Nacional de España junto con FEDEPE y Clásicas y Modernas, asociación para la igualdad de género en la cultura y a la que nuestra biblioteca se une.
#DíadelasEscritoras2021#lectura #mujeres #biblioteca #escritoras

http://youtu.be/oJJgCHMy41s

Pin It on Pinterest