965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Menjar a casa

[VAL] L’Ajuntament té places lliures de ‘Menjar a casa’:
Persones de 65 anys o més.
També podran accedir, persones majors de 60 anys en situació de dependència i/o amb discapacitat majors de 18 anys, que convisquen amb la persona major de 65 anys, beneficiària del programa.
Que estiguen empadronades a Callosa.
Que tinguen autonomia suficient per a la preparació i ingesta dels aliments objecte del servei, o en el seu cas comptar amb suport.
Que necessiten el servei, acreditant-lo mitjançant informe social i informe mèdic.
 
[CAS] El Ayuntamiento tiene plazas libres de ‘Menjar a casa’:
Personas de 65 años o más.
También podrán acceder, personas mayores de 60 años en situación de dependencia y/o con discapacidad mayores de 18 años, que convivan con la persona mayor de 65 años, beneficiaria del programa.
Que estén empadronadas en Callosa.
Que tengan autonomía suficiente para la preparación e ingesta de los alimentos objeto del servicio, o en su caso contar con apoyo.
Que necesiten el servicio, acreditándolo mediante informe social e informe médico.

Els Maçons de Sant Joan d’Espanya / Los Masones de San Juan de España

[VAL] L’associació Els Maçons de Sant Joan d’Espanya (Lògia nº28) , han donat a l’Ajuntament de Callosa, productes de necessitats bàsiques, perquè puguen repartir-se entre les famílies més vulnerables del municipi.
La regidora de Servicis Socials, Mari Carmen Bou, vol agrair la implicació Dels Maçons, al seu president, Jerry Roberts, i al Supermercat Mendoza a l’Alfàs del Pi, ja que la seua ajuda ha sigut fonamental per a poder realitzar esta donació. Els Maçons col·laboren en distints projectes socials i presten suport a famílies necessitades.
 
[CAS] La asociación Los Masones de San Juan de España (Logia nº28), han donado al Ayuntamiento de Callosa, productos de necesidades básicas, para que puedan repartirse entre las familias más vulnerables del municipio.
La concejal de Servicios Sociales, Mari Carmen Bou, quiere agradecer la implicación de Los Masones, a su presidente, Jerry Roberts, y al Supermercado Mendoza en Alfaz del Pi, ya que su ayuda ha sido fundamental para poder realizar esta donación. Los Masones colaboran en distintos proyectos sociales y prestan apoyo a familias necesitadas.

L’Excma. Diputació d’Alacant / La Excma. Diputación de Alicante

[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant concedeix una ajuda per a promoció social i equipament.
• Rehabilitació per a usuaris dependents 4.186.-€
• Grues elevadores amb arnés 2.630.-€

[CAS] La Excma. Diputación de Alicante concede una ayuda para promoción social y equipamiento.
• Rehabilitación para usuarios dependientes 4.186.-€
• Grúas elevadoras con arnés 2.630.-€

Lazo violeta contra la violencia de género / Llaç violeta contra la violència de gènere

[CAS] El Ayuntamiento de Callosa luce ya en su fachada el lazo violeta contra la violencia de género, como muestra de apoyo a esta reivindicación social.
La concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Mari Carmen Bou, ha informado que a partir de esta noche se iluminara la fachada del Consistorio, permaneciendo encendida todas las noches durante esta semana, en apoyo a el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre.
 
[VAL] L’Ajuntament de Callosa llueix ja en la seua façana el llaç violeta contra la violència de gènere, com a mostra de suport a aquesta reivindicació social.
La regidora de Serveis Socials i Igualtat, Mari Carmen Bou, ha informat que a partir d’aquesta nit s’il·luminara la façana del Consistori, romanent encesa totes les nits durant aquesta setmana, en suport al Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, que se celebra el 25 de novembre.

La Excma. Diputación de Alicante ha concedido al Ayuntamiento una subvención / L’Excma. Diputació d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament una subvenció

[CAS] La Excma. Diputación de Alicante, dentro de la convocatoria destinada a Ayuntamientos de Municipios con población inferior a 50.000 habitantes, para la realización de actividades de promoción social dirigidas a colectivos vulnerables y la adquisición de equipamiento, anualidad 2020, ha concedido al Ayuntamiento de Callosa una subvención para el programa de rehabilitación de usuarios dependientes, 3,000,00€, y equipamiento consistente en camas eléctricas con carro elevador, por importe de 3.138,00€, que será destinado al Departamento de Servicios Sociales.
[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant, dins de la convocatòria destinada a Ajuntaments de Municipis amb població inferior a 50.000 habitants, per a la realització d’activitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i l’adquisició d’equipament, anualitat 2020, ha concedit a l’Ajuntament de Callosa una subvenció per al programa de rehabilitació d’usuaris dependents, 3,000,00€, i equipament consistent en llits elèctrics amb carro elevador, per import de 3.138,00€, que serà destinat al Departament de Serveis Socials.

Ver traducción
     

Siguen el reparto de mascarillas / Segueix el repartiment de caretes

[CAS] ℹ️Las mascarillas son recomendables para evitar la propagación del COVID-19.

➡️Desde el Ayuntamiento, la Concejal de Comercio, Mari Carmen Bou, y la Concejal de Sanidad, Maribel Ferrándiz, siguen con el reparto de mascarillas.?

[VAL] ℹ️Les caretes són recomanables per a evitar la propagació del COVID-19.

➡️Des de l’Ajuntament, la regidora de Comerç, Mari Carmen Bou, i la regidora de Sanitat, Maribel Ferrándiz, segueixen amb el repartiment de caretes. ?

Pin It on Pinterest