965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Obra “Diarios de una vida”

[val] La setmana passada familiars de Joaquín Ruiz-Giménez Cortés van donar, a la Biblioteca Pública l’Espill de Callosa d’en Sarrià, tres exemplars de l’obra “Diarios de una vida”, es tracta de tres volums que recopilen la història recent d’Espanya a través dels diaris escrits per Joaquín Ruiz-Giménez Cortés i publicats a títol pòstum per les Corts Generals, Defensor del Poble, a partir dels diaris personals trobats després de la seua defunció. Els diaris manuscrits originals es troben en l’actualitat en la Universitat Carles III de Madrid. S’han escanejat i transcrit i és possible la seua consulta digital. Els fragments més importants han donat peu a la publicació de tres volums:
“Diarios de una vida” període 1967-1978 (del tardofranquisme a la Constitució), “Diarios de una vida” període 1979-1988 (consolidació de la democràcia i Defensor del Poble) i “Diarios de una vida” període 1989-2005 (President d’UNICEF).
Aquests Diaris representen una important font per a l’estudi i el coneixement d’una interessant etapa de la Història recent del nostre país, de la segona meitat del segle XX. No sols del final de la Dictadura franquista, sinó de la preparació d’una alternativa a aquesta, així com de la reconstrucció de la Democràcia a Espanya.
Joaquín Ruiz-Giménez va ser el primer Defensor del Poble de la Democràcia Espanyola. Al llarg de la seua polifacètica vida va exercir com compromés polític, advocat, catedràtic, fundador de la Revista Cuadernos para el Diálogo i primer president de la Comissió Espanyola d’UNICEF des de 1988 fins a 2001. Des de primerenca edat, va escriure uns diaris privats en els quals va plasmar els esdeveniments dels quals era protagonista i testimoni, així com les seues opinions i impressions personals.
[cas] La semana pasada familiares de Joaquín Ruiz-Giménez Cortés donaron, a la Biblioteca Pública l’Espill de Callosa d’en Sarrià, tres ejemplares de la obra “Diarios de una vida”, se trata de tres volúmenes que recopilan la historia reciente de España a través de los diarios escritos por Joaquín Ruiz-Giménez Cortés y publicados a título póstumo por las Cortes Generales, Defensor del Pueblo, a partir de los diarios personales encontrados tras su fallecimiento. Los diarios manuscritos originales se encuentran en la actualidad en la Universidad Carlos III de Madrid. Se han escaneado y transcrito y es posible su consulta digital. Los fragmentos más importantes han dado pie a la publicación de tres volúmenes:
“Diarios de una vida” periodo 1967-1978 (del tardofranquismo a la Constitución), “Diarios de una vida” periodo 1979-1988 (consolidación de la democracia y Defensor del Pueblo) y “Diarios de una vida” periodo 1989-2005 (Presidente de Unicef).
Estos Diarios representan una importante fuente para el estudio y el conocimiento de una interesante etapa de la Historia reciente de nuestro país, de la segunda mitad del siglo XX. No sólo del final de la Dictadura franquista, sino de la preparación de una alternativa a la misma, así como de la reconstrucción de la Democracia en España.
Joaquín Ruiz-Giménez fue el primer Defensor del Pueblo de la Democracia Española. A lo largo de su polifacética vida ejerció como comprometido político, abogado, catedrático, fundador de la Revista Cuadernos para el Diálogo y primer presidente de la Comisión Española de Unicef desde 1988 hasta 2001. Desde temprana edad, escribió unos diarios privados en los que plasmó los acontecimientos de los que era protagonista y testigo, así como sus opiniones e impresiones personales.

“Llegim als Pobles”

[VAL] La regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, ens convida a una nova sessió de la campanya “Llegim als Pobles” amb l’autor Silvestre Vilaplana. Aquesta campanya tracta de donar visibilitat a autors i autores valencianes. La cita serà a la Biblioteca Pública Municipal l’Espill per conversar al voltant del seu llibre el “Quadern de les vides perdudes”. Aquesta activitat s’emmarca dins del Pla de Foment a la Lectura i del Programa “Pactem per la lectura”.
 
[CAS] La concejal de Cultura, Maribel Ferrándiz, nos invita a una nueva sesión de la campaña “Llegim als Pobles” con el autor Silvestre Vilaplana. Esta campaña trata de dar visibilidad a autores y autoras valencianas. La cita estará en la Biblioteca Pública Municipal el Espejo para conversar alrededor de su libro el “Quadern de les vides perdudes”. Esta actividad se enmarca dentro del Pla de Fomento a la Lectura y del Programa “Pactem per la lectura”.

Xarxa de Lectura Pública Valenciana / Red de Lectura Pública Valenciana

[val] La regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, vol comunicar a tots els usuaris de la Biblioteca Pública Municipal que des de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana ja està disponible la plataforma eFilm. Es tracta d’una plataforma per al préstec lliure i gratuït de pel·lícules, sèries i documentals, de la qual podran beneficiar-se la ciutadania que posseïsca un carnet de lector de qualsevol de les biblioteques de la xarxa.
Al costat de la plataforma eBiblio, per a préstec digital de llibres, revistes i audiollibres, eFilm amplia el servei, en permetre que qualsevol dels nostres usuaris puga gaudir de pel·lícules i sèries en qualsevol dels seus dispositius, simplement accedint a la plataforma, des de qualsevol lloc.
Per a accedir al servei, simplement cal entrar en https://comunitatvalenciana.efilm.online/ i iniciar sessió, amb el seu número de carnet de lector i la seua contrasenya, que en cas de no tindre-la o no recordar-la, pot sol·licitar en qualsevol biblioteca de la xarxa.
El préstec té una duració de 72 hores, en les quals podrà visualitzar el contingut tantes vegades com es desitge. No cal procedir a cap devolució, ja que, una vegada transcorregut el termini, el contingut descarregat desapareixerà del seu dispositiu.
En eFilm trobarà cinema espanyol, europeu, independent, clàssic…, en gèneres tan variats com comèdia, oest, infantil, musical, misteri, social i polític, policíac, terror, suspens, al costat de documentals, concerts, etc. El servei s’ha iniciat amb més de 12.000 pel·lícules, sèries, etc. i s’anirà ampliant successivament.
[cas] La concejal de Cultura, Maribel Ferrándiz, quiere comunicar a todos los usuarios de la Biblioteca Pública Municipal que desde la Red de Lectura Pública Valenciana ya está disponible la plataforma eFilm. Se trata de una plataforma para el préstamo libre y gratuito de películas, series y documentales, de la que podrán beneficiarse la ciudadanía que posea un carné de lector de cualquiera de las bibliotecas de la red.
Junto a la plataforma eBiblio, para préstamo digital de libros, revistas y audilibros, eFilm amplía el servicio, al permitir que cualquiera de nuestros usuarios pueda disfrutar de películas y series en cualquiera de sus dispositivos, simplemente accediendo a la plataforma, desde cualquier lugar.
Para acceder al servicio, simplemente hay que entrar en https://comunitatvalenciana.efilm.online/ e iniciar sesión, con su número de carné de lector y su contraseña, que en caso de no tenerla o no recordarla, puede solicitar en cualquier biblioteca de la red.
El préstamo tiene una duración de 72 horas, en las cuales podrá visualizar el contenido tantas veces como se desee. No hay que proceder a ninguna devolución, ya que, una vez transcurrido el plazo, el contenido descargado desaparecerá de su dispositivo.
En eFilm encontrará cine español, europeo, independiente, clásico…, en géneros tan variados como comedia, oeste, infantil, musical, misterio, social y político, policíaco, terror, suspense, junto a documentales, conciertos, etc. El servicio se ha iniciado con más de 12.000 películas, series, etc. y se irá ampliando sucesivamente.

Novedades bibliográficas 2023 / Novetats bibliogràfiques 2023

[CAS] La concejal de Cultura, Maribel Ferrándiz, informa a los usuarios de la Biblioteca Pública Municipal l’Espill que ya están disponibles las primeras novedades bibliográficas 2023, para el préstamo de adultos así como novedades de infantil y juvenil. Recordamos el horario de la biblioteca: mañanas de lunes a viernes de 10 a 14 h. y tardes de 17 a 20 h. Podéis contactar por teléfono en el 965886134 o realizar consultas al email biblioteca@callosa.es.
 
[VAL] La regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, informa els usuaris de la Biblioteca Pública Municipal l’Espill que ja estan disponibles les primeres novetats bibliogràfiques 2023, per al préstec d’adults així com les novetats d’infantil i juvenil. Recordem l’horari de la biblioteca: matins de dilluns a divendres de 10 a 14 h. i vesprades de 17 a 20 h. Podeu contactar per telèfon en el 965886134 o realitzar consultes a l’email biblioteca@callosa.es.

Exposició / Exposición

[val] La regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, ens convida a visitar l’exposició “Joan Fuster, una vida il·lustrada”. Aquesta exposició té un format de catorze panells amb textos de Salvador Ortells i dissenyada per Estudi Grafema, i va acompanyada d’un fullet explicatiu.
L’Exposició s’emmarca dins dels actes de la celebració de l’escriptor de l’any 2022 que realitza l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Donat la gran demanda que hi ha hagut l’AVL ha hagut d’ampliar el termini de finalització de l’exposició fins a març de 2023. L’exposició ve acompanyada d’un lot de llibres de Joan Fuster donació de l’AVL. A més gràcies a la col·laboració del COBDCV amb l’AVL, el Club de lectura l’Espill pot disposar en préstec del lot de llibres “Diccionari per a ociosos” de Joan Fuster.
Joan Fuster i Ortells (Sueca,1922-1992) fou un dels escriptors i intel·lectuals valencians més importants del segle XX. Ho fou per molts motius. Per la dimensió literària i cívica de la seua obra. Pel pes que tingué i continua tenint en l’opinió pública. I perquè la seua visió sobre la història i la realitat del País Valencià marcà un canvi radical i positiu en el coneixement que la societat valenciana té de si mateixa.
«Joan Fuster, una vida il·lustrada» recorre cronològicament la vida i l’obra de l’assagista a partir de documents del seu fons –textos manuscrits i mecanoscrits, articles de premsa, notes de treball i fitxes de lectura, cobertes de primeres edicions dels llibres que publicà, etc.–, amb atenció especial al seu arxiu fotogràfic, que permet il·lustrar l’existència d’una personalitat tan observada, retratada i fotografiada.
L’exposició es pot vorer a la Biblioteca Pública Municipal des del setze de gener fins al vint de gener en horari de la Biblioteca, matins de 10.00 a 14.00 h i vesprades de 17.00 a 20.00h.
[cas] La concejal de Cultura, Maribel Ferrándiz, nos invita a visitar la exposición “Joan Fuster, una vida ilustrada”. Esta exposición tiene un formato de catorce paneles con textos de Salvador Ortells y diseñada por Estudio Grafema, y va acompañada de un folleto explicativo.
La Exposición se enmarca dentro de los actos de la celebración del escritor del año 2022 que realiza la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Dado la gran demanda que ha habido la AVL ha tenido que ampliar el plazo de finalización de la exposición hasta marzo de 2023. La exposición viene acompañada de un lote de libros de Joan Fuster donación de la AVL. Además gracias a la colaboración del COBDCV con la AVL, el Club de lectura l’Espill puede disponer en préstamo del lote de libros “Diccionari per a ociosos” de Joan Fuster.
Joan Fuster i Ortells (Sueca,1922-1992) fue uno de los escritores e intelectuales valencianos más importantes del siglo XX. Lo fue por muchos motivos. Por la dimensión literaria y cívica de su obra. Por el peso que tuvo y continúa teniendo en la opinión pública. Y porque su visión sobre la historia y la realidad del País Valenciano marcó un cambio radical y positivo en el conocimiento que la sociedad valenciana tiene de sí misma.
«Joan Fuster, una vida i·llustrada» recorre cronológicamente la vida y la obra del ensayista a partir de documentos de su fondo –textos manuscritos y mecanoscritos, artículos de prensa, notas de trabajo y fichas de lectura, cubiertas de primeras ediciones de los libros que publicó, etc.–, con atención especial a su archivo fotográfico, que permite ilustrar la existencia de una personalidad tan observada, retratada y fotografiada.
La exposición se puede ver en la Biblioteca Pública Municipal desde el dieciséis de enero hasta el veinte de enero en horario de la Biblioteca, mañanas de 10.00 a 14.00 h y tardes de 17.00 a 20.00 h.
Joan Fuster i Ortells (Sueca,1922-1992) fue uno de los escritores e intelectuales valencianos más importantes del siglo XX. Lo fue por muchos motivos. Por la dimensión literaria y cívica de su obra. Por el peso que tuvo y continúa teniendo en la opinión pública. Y porque su visión sobre la historia y la realidad del País Valenciano marcó un cambio radical y positivo en el conocimiento que la sociedad valenciana tiene de sí misma.
«Joan Fuster, una vida i·llustrada» recorre cronológicamente la vida y la obra del ensayista a partir de documentos de su fondo –textos manuscritos y mecanoscritos, artículos de prensa, notas de trabajo y fichas de lectura, cubiertas de primeras ediciones de los libros que publicó, etc.–, con atención especial a su archivo fotográfico, que permite ilustrar la existencia de una personalidad tan observada, retratada y fotografiada.
La exposición se puede ver en la Biblioteca Pública Municipal desde el dieciséis de enero hasta el veinte de enero en horario de la Biblioteca, mañanas de 10.00 a 14.00 h y tardes de 17.00 a 20.00 h.

Encontre amb l’escriptor alcoià Francesc Gisbert / Encuentro con el escritor alcoyano Francesc Gisbert

[val] Divendres passat a la Biblioteca Pública Municipal l’Espill va tenir lloc l’encontre amb l’escriptor alcoià Francesc Gisbert, autor de nombroses novel·les adreçades al públic juvenil i guanyador de uns quants premis literaris. El públic assistent va poder conversar amb ell sobre algunes de les seues obres. Aprofitant la seua visita el Club de lectura l’Espill va llegir el llibre “Tot o res” i va fer una tertúlia al voltant d’aquesta obra.
Aquesta activitat ha estat subvencionada pel programa “PACTEM: Pacte per la lectura” del Pla de Foment a la Lectura de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport en concret la campanya “Llegim als pobles”.
 
[cas] El pasado viernes en la Biblioteca Pública Municipal l’Espill tuvo lugar el encuentro con el escritor alcoyano Francesc Gisbert, autor de numerosas novelas dirigidas al público juvenil y ganador de varios premios literarios. El público asistente pudo conversar con él sobre algunas de sus obras. Aprovechando su visita el Club de lectura l’Espill leyó el libro “Tot o res” e hizo una tertulia alrededor de esta obra.
Esta actividad ha sido subvencionada por el programa “PACTEM: Pacte per la lectura” del Pla de Foment a la Lectura de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport en concreto la campaña “Llegim als pobles”.

Pin It on Pinterest