965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Lectura del llibre “La memòria de les ones” / Lectura del libro “La memòria de les ones”

[val] La regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, informa que aquest divendres 23 de setembre, dins de la programació del Club de lectura l’Espill de la Biblioteca Pública Municipal, ens visitarà l’escriptora de Xàbia, Pepa Guardiola, per a compartir la lectura del seu llibre “La memòria de les ones”. Aforament limitat prèvia inscripció. Si desitges assistir a l’encontre amb l’autora contacta amb la biblioteca presencialment o en el telèfon 96 588 61 34.
Pepa té una extensa obra literària, ha publicat nombrosos llibres de literatura infantil i juvenil des de l’any 1988. L’any 2009 va publicar la seua primera novel·la per a adults. Té diversos premis literaris i podem seguir-la en les xarxes socials i en el seu blog https://llibresdepepa.blogspot.com
El club de lectura està llegint la seua última novel·la “La memòria de les ones”, de l’editorial Balandra Edicions, publicat l’any 2017. El llibre és un homenatge a les dones de la seua generació que presenta un immens mosaic de caràcters femenins. El títol de “La memòria de les ones” evoca d’alguna manera “Les ones” de Virgínia Woolf. Sense ser un llibre feminista, sí que reivindica a les dones que lluiten i trenquen models familiars i socials.
Aquesta trobada amb l’escriptora, i els llibres facilitats al Club de lectura, ha sigut possible gràcies a la Fundació FULL (Fundació pel Llibre i la Lectura) dins de les seues activitats per a desenvolupar el Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura.
[cas] La concejal de Cultura, Maribel Ferrándiz, informa que el próximo viernes 23 de septiembre, dentro de la programación del Club de lectura l’Espill de la Biblioteca Pública Municipal, nos visitará la escritora de Xàbia, Pepa Guardiola, para compartir la lectura de su libro “La memòria de les ones”. Aforo limitado previa inscripción. Si deseas asistir al encuentro con la autora contacta con la biblioteca presencialmente o en el teléfono 96 588 61 34.
Pepa tiene una extensa obra literaria, ha publicado numerosos libros de literatura infantil y juvenil desde el año 1988. En el año 2009 publicó su primera novela para adultos. Tiene varios premios literarios y podemos seguirla en las redes sociales y en su blog https://llibresdepepa.blogspot.com
El club de lectura está leyendo su última novela “La memòria de les ones”, de la editorial Balandra Edicions, publicado en el año 2017. El libro es un homenaje a las mujeres de su generación que presenta un inmenso mosaico de caracteres femeninos. El título de “La memòria de les ones” evoca de alguna manera “Las olas” de Virginia Woolf. Sin ser un libro feminista, sí que reivindica a las mujeres que luchan y rompen modelos familiares y sociales.
Este encuentro con la escritora, y los libros facilitados al Club de lectura, ha sido posible gracias a la Fundació FULL (Fundació pel Llibre i la Lectura) dentro de sus actividades para desarrollar el Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura.

Donació de llibres / Donación de libros

[VAL] La setmana passada una usuària de la biblioteca ens va fer una donació de llibres per a la secció d’infantil i juvenil que s’ha incorporat al catàleg i ja podeu disfrutar de la seua lectura.

La donació és una de les formes d’adquisició de materials bibliogràfics i documentals a les biblioteques juntament amb la compra i el bescanvi o intercanvi de publicacions.

La regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, ens informa que no tot el material bibliogràfic és susceptible de formar part de la col·lecció. Els materials hi han de complir uns criteris generals:
· Valor cultural i bibliogràfic de l’exemplar o el fons donat.
· Pertinença. Es podran acceptar, previ estudi, publicacions de temàtica d’interés per als estudis i la investigació local.
· Vigència: no s’accepten formats i continguts obsolets. Per exemple, no s’accepten VHS, disquets i altres formats no llegibles, llibres fotocopiats o còpies de DVD, etc., ni tampoc manuals de programaris obsolets, tret que tinguen rellevància i valor documental.
· Duplicitat: no s’accepta material bibliogràfic duplicat, tret si es tracta de material molt demandat o d’interés excepcional.
· Estat de conservació: s’accepta el material bibliogràfic en bon estat. No s’accepten exemplars incomplets ni material en mal estat que puga afectar a la seguretat de la resta del fons bibliogràfic.
Les persones interessades a donar material bibliogràfic a la biblioteca han de contactar prèviament amb el personal de la biblioteca, que decidirà la conveniència d’incorporar el material al fons bibliogràfic. No s’accepten donacions sense l’acceptació prèvia de la biblioteca. El material acceptat passa a formar part del fons bibliogràfic i ser propietat de la biblioteca i serà la biblioteca la que té potestat per donar material duplicat a altres institucions o organismes.
 
[CAS] La semana pasada una usuaria de la biblioteca nos hizo una donación de libros para la sección de infantil y juvenil que se ha incorporado en el catálogo y ya podáis disfrutar de su lectura.
La donación es una de las formas de adquisición de materiales bibliográficos y documentales de las bibliotecas junto con la compra y el canje o intercambio de publicaciones.
La concejala de Cultura, Maribel Ferrándiz, nos informa que no todo el material bibliográfico es susceptible de formar parte de la colección. Los materiales tienen que cumplir unos criterios generales:
• Valor cultural y bibliográfico del ejemplar o el fondo dado.
• Pertenencia. Se podrán aceptar, previo estudio, publicaciones de temática de interés para los estudios y la investigación local.
• Vigencia: no se aceptan formatos y contenidos obsoletos. Por ejemplo, no se aceptan VHS, disquetes y otros formatos no legibles, libros fotocopiados o copias de DVD, etc., ni tampoco manuales de software obsoletos, salvo que tengan relevancia y valor documental.
• Duplicidad: no se acepta material bibliográfico duplicado, salvo si se trata de material muy demandado o de interés excepcional.
• Estado de conservación: se acepta el material bibliográfico en buen estado. No se aceptan ejemplares incompletos ni material en mal estado que pueda afectar a la seguridad del resto del fondo bibliográfico.
Las personas interesadas en donar material bibliográfico a la biblioteca tienen que contactar previamente con el personal de la biblioteca, que decidirá la conveniencia de incorporar el material al fondo bibliográfico. No se aceptan donaciones sin la aceptación previa de la biblioteca. El material aceptado pasa a formar parte del fondo bibliográfico y ser propiedad de la biblioteca y será la biblioteca la que tiene potestad para dar material duplicado a otras instituciones u organismos.

Biblioteca Pública Municipal l’Espill / Biblioteca Pública Municipal l’Espil

[VAL] La regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, informa els usuaris de la Biblioteca Pública Municipal l’Espill que des del mes de juliol fins al mes de setembre estarà el període de préstec d’estiu en el qual els llibres es presten per un període de 30 dies i les pel·lícules, música o arxius d’ordinador (dvd’s i cd’s) per un període de 15 dies.
L’horari de la biblioteca a l’estiu és de 10.00 a 13.30 i de 17.00 a 20.00 de dilluns a divendres.
Gaudeix de les lectures per a aquest estiu i veniu a conéixer les últimes novetats!
[CAS] La concejal de Cultura, Maribel Ferrándiz, informa a los usuarios de la Biblioteca Pública Municipal l’Espill que desde el mes de julio hasta el mes de septiembre estará el periodo de préstamo de verano en el que los libros se prestan por un periodo de 30 días y las películas, música o archivos de ordenador (dvd’s y cd’s) por un periodo de 15 días.
El horario de la biblioteca en verano es de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 de lunes a viernes. Disfruta de las lecturas para este verano y ven a conocer las últimas novedades!

BiblioPOP

[VAL] La Biblioteca Pública Municipal l’Espill de Callosa d’en Sarrià s’adhereix a les BiblioPOP, iniciativa que sorgeix de la biblioteca de l’Etno. En paraules de la regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, la biblioteca fa comunitat al voltant de la cultura popular i la nostra biblioteca és única respecte al fons local que alberga. A més som una BiblioPOP perquè:
– Tenim a disposició de la ciutadania publicacions sobre cultura popular valenciana.
– Gestionem el fons local i posem molta cura en les nostres tradicions.
– Creem comunitat amb les associacions festives i col·laborem amb les nostres festes.
– Donem veu a les persones i amb elles fem memòria.
– Programem narració oral per a difondre la nostra literatura popular.
– Informem a l’ETNO de tot allò que es publica al nostre territori.
Ens ajudes? Si trobes a faltar algun document bibliogràfic o recurs relacionat amb el nostre poble que penses que hauria d’estar a la secció local comunica’ns-ho.
 
[CAL] La Biblioteca Pública Municipal l’Espill de Callosa d’en Sarrià se adhiere a las BiblioPOP, una iniciativa que surge de la biblioteca de l’Etno. En palabras de la concejal de Cultura, Maribel Ferrándiz, la biblioteca hace comunidad alrededor de la cultura popular y nuestra biblioteca es única respecto al fondo local que alberga. Además somos una BiblioPOP porque:
– Tenemos a disposición de la ciudadanía publicaciones sobre cultura popular valenciana.
– Gestionamos el fondo local y ponemos mucha atención en nuestras tradiciones.
– Creamos comunidad con las asociaciones festivas y colaboramos con nuestras fiestas.
– Damos voz a las personas y con ellas hacemos memoria.
– Programamos narración oral para difundir nuestra literatura popular.
– Informamos al ETNO de todo aquello que se publica en nuestro territorio.
¿Nos ayudas? Si echas de menos algún documento bibliográfico o recurso relacionado con nuestro pueblo que piensas que debería de estar a la sección local comunícanoslo.

Sessió de contes / Sesión de cuentos

[VAL] Demà dimecres 8 de juny a la ʙɪʙʟɪᴏᴛᴇᴄᴀ ᴘÚʙʟɪᴄᴀ ᴍᴜɴɪᴄɪᴘᴀʟ ʟ’ᴇꜱᴘɪʟʟ, la Regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, vos convida a l’última 𝕤𝕖𝕤𝕤𝕚ó 𝕕𝕖 𝕔𝕠𝕟𝕥𝕖𝕤 a la primavera, a càrrec de Leire Pastor Santos. Aquesta activitat va començar el 16 de març i en total s’han realitzat dotze sessions més la del pròxim dimecres. Agraïm la gran acollida que ha tingut aquesta activitat i esperem poder repetir-la a la tardor.
 
[CAS] Mañana miércoles 8 de junio en la ʙɪʙʟɪᴏᴛᴇᴄᴀ ᴘÚʙʟɪᴄᴀ ᴍᴜɴɪᴄɪᴘᴀʟ ʟ’ᴇꜱᴘɪʟʟ, la Concejal de Cultura, Maribel Ferrándiz, os invita a la última 𝕤𝕖𝕤𝕚ón 𝕕𝕖 𝕔ue𝕟𝕥o𝕤 en la primavera, a cargo de Leire Pastor Santos. Esta actividad empezó el 16 de marzo y en total se han realizado doce sesiones más la del próximo miércoles. Agradecemos la gran acogida que ha tenido esta actividad y esperamos poder repetirla en otoño.

Sessió de contes / Sesión de cuentos

[VAL] Demà dimecres 1 de juny a la ʙɪʙʟɪᴏᴛᴇᴄᴀ ᴘÚʙʟɪᴄᴀ ᴍᴜɴɪᴄɪᴘᴀʟ ʟ’ᴇꜱᴘɪʟʟ, la Regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, vos convida a una 𝕤𝕖𝕤𝕤𝕚ó 𝕕𝕖 𝕔𝕠𝕟𝕥𝕖𝕤 a càrrec de Leire Pastor Santos.
 
[CAS] Mañana miércoles 1de junio a la ʙɪʙʟɪᴏᴛᴇᴄᴀ ᴘÚʙʟɪᴄᴀ ᴍᴜɴɪᴄɪᴘᴀʟ, la Concejal de Cultura, Maribel Ferrándiz, os invita a una sesión de cuentos a cargo de Leire Pastor Santos.

Pin It on Pinterest