965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Encontre amb l’escriptor alcoià Francesc Gisbert / Encuentro con el escritor alcoyano Francesc Gisbert

[val] Divendres passat a la Biblioteca Pública Municipal l’Espill va tenir lloc l’encontre amb l’escriptor alcoià Francesc Gisbert, autor de nombroses novel·les adreçades al públic juvenil i guanyador de uns quants premis literaris. El públic assistent va poder conversar amb ell sobre algunes de les seues obres. Aprofitant la seua visita el Club de lectura l’Espill va llegir el llibre “Tot o res” i va fer una tertúlia al voltant d’aquesta obra.
Aquesta activitat ha estat subvencionada pel programa “PACTEM: Pacte per la lectura” del Pla de Foment a la Lectura de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport en concret la campanya “Llegim als pobles”.
 
[cas] El pasado viernes en la Biblioteca Pública Municipal l’Espill tuvo lugar el encuentro con el escritor alcoyano Francesc Gisbert, autor de numerosas novelas dirigidas al público juvenil y ganador de varios premios literarios. El público asistente pudo conversar con él sobre algunas de sus obras. Aprovechando su visita el Club de lectura l’Espill leyó el libro “Tot o res” e hizo una tertulia alrededor de esta obra.
Esta actividad ha sido subvencionada por el programa “PACTEM: Pacte per la lectura” del Pla de Foment a la Lectura de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport en concreto la campaña “Llegim als pobles”.

Campanya “Llegim als pobles” i “Pactem per la lectura” / Campaña “Llegim als pobles” y “Pactem per la lectura”

[VAL]  La Regidora de cultura, Maribel Ferrándiz, informa que gràcies a la campanya “Llegim als pobles” i “Pactem per la lectura” de la Generalitat Valenciana, el divendres 18 de novembre a les 18.30 h a la Biblioteca l’Espill de Callosa d’en Sarrià tenim una cita amb l’escriptor Francesc Gisbert que ens parlarà de les seues novel·les. No et pergues l’oportunitat de poder conversar amb l’autor.
Aforament limitat a la capacitat de la sala.
 
[CAS] La Condejal de cultura, Maribel Ferrándiz, informa que gracias a la campaña “Llegim als pobles” y “Pactem per la lectura” de la Generalitat Valenciana, el viernes 18 de noviembre a las 18.30 h. en la Biblioteca l’Espill de Callosa d’en Sarrià tenemos una cita con el escritor Francesc Gisbert que nos hablará de sus novelas. No te pierdas la oportunidad de poder conversar con el autor.
Aforo limitado a la capacidad de la sala.

Dia de la Biblioteca / Día de la Biblioteca

[Val] Hui celebrem el Dia de la Biblioteca i que millor que celebrar-ho amb visites escolars!! Els alumnes del CEIP Bernat de Sarrià ens visitaran al llarg de la setmana per conéixer la campanya “Espanta la por. Per Tots Sants, monstres valencians!”
 
[Cas] ¡Hoy celebramos el Día de la Biblioteca y que mejor que celebrarlo con visitas escolares!! Los alumnos del CEIP Bernat de Sarriá nos visitarán a lo largo de la semana para conocer la campaña “Espanta la por. Per Tots Sants, monstres valencians!”

Novetats bibliogràfiques / Novedades bibliográficas

[val] La regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, informa els usuaris de la Biblioteca Pública Municipal que comencen a arribar les novetats bibliogràfiques procedents de la subvenció a les entitats locals previstes en el Pla de recuperació, transformació i resiliència, Projecte de dotació bibliogràfica per a les biblioteques i agències de lectura públiques, incloses en la línia S8616000 dels pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022.
 
[cas] La concejal de Cultura, Maribel Ferrándiz, informa a los usuarios de la Biblioteca Pública Municipal que empiezan a llegar las novedades bibliográficas procedentes de la subvención a las entidades locales previstas en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia, Proyecto de dotación bibliográfica para las bibliotecas y agencias de lectura públicas, incluidas en la línea S8616000 de los presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2022.

Lectura del llibre “La memòria de les ones” / Lectura del libro “La memòria de les ones”

[val] La regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, informa que aquest divendres 23 de setembre, dins de la programació del Club de lectura l’Espill de la Biblioteca Pública Municipal, ens visitarà l’escriptora de Xàbia, Pepa Guardiola, per a compartir la lectura del seu llibre “La memòria de les ones”. Aforament limitat prèvia inscripció. Si desitges assistir a l’encontre amb l’autora contacta amb la biblioteca presencialment o en el telèfon 96 588 61 34.
Pepa té una extensa obra literària, ha publicat nombrosos llibres de literatura infantil i juvenil des de l’any 1988. L’any 2009 va publicar la seua primera novel·la per a adults. Té diversos premis literaris i podem seguir-la en les xarxes socials i en el seu blog https://llibresdepepa.blogspot.com
El club de lectura està llegint la seua última novel·la “La memòria de les ones”, de l’editorial Balandra Edicions, publicat l’any 2017. El llibre és un homenatge a les dones de la seua generació que presenta un immens mosaic de caràcters femenins. El títol de “La memòria de les ones” evoca d’alguna manera “Les ones” de Virgínia Woolf. Sense ser un llibre feminista, sí que reivindica a les dones que lluiten i trenquen models familiars i socials.
Aquesta trobada amb l’escriptora, i els llibres facilitats al Club de lectura, ha sigut possible gràcies a la Fundació FULL (Fundació pel Llibre i la Lectura) dins de les seues activitats per a desenvolupar el Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura.
[cas] La concejal de Cultura, Maribel Ferrándiz, informa que el próximo viernes 23 de septiembre, dentro de la programación del Club de lectura l’Espill de la Biblioteca Pública Municipal, nos visitará la escritora de Xàbia, Pepa Guardiola, para compartir la lectura de su libro “La memòria de les ones”. Aforo limitado previa inscripción. Si deseas asistir al encuentro con la autora contacta con la biblioteca presencialmente o en el teléfono 96 588 61 34.
Pepa tiene una extensa obra literaria, ha publicado numerosos libros de literatura infantil y juvenil desde el año 1988. En el año 2009 publicó su primera novela para adultos. Tiene varios premios literarios y podemos seguirla en las redes sociales y en su blog https://llibresdepepa.blogspot.com
El club de lectura está leyendo su última novela “La memòria de les ones”, de la editorial Balandra Edicions, publicado en el año 2017. El libro es un homenaje a las mujeres de su generación que presenta un inmenso mosaico de caracteres femeninos. El título de “La memòria de les ones” evoca de alguna manera “Las olas” de Virginia Woolf. Sin ser un libro feminista, sí que reivindica a las mujeres que luchan y rompen modelos familiares y sociales.
Este encuentro con la escritora, y los libros facilitados al Club de lectura, ha sido posible gracias a la Fundació FULL (Fundació pel Llibre i la Lectura) dentro de sus actividades para desarrollar el Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura.

Donació de llibres / Donación de libros

[VAL] La setmana passada una usuària de la biblioteca ens va fer una donació de llibres per a la secció d’infantil i juvenil que s’ha incorporat al catàleg i ja podeu disfrutar de la seua lectura.

La donació és una de les formes d’adquisició de materials bibliogràfics i documentals a les biblioteques juntament amb la compra i el bescanvi o intercanvi de publicacions.

La regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, ens informa que no tot el material bibliogràfic és susceptible de formar part de la col·lecció. Els materials hi han de complir uns criteris generals:
· Valor cultural i bibliogràfic de l’exemplar o el fons donat.
· Pertinença. Es podran acceptar, previ estudi, publicacions de temàtica d’interés per als estudis i la investigació local.
· Vigència: no s’accepten formats i continguts obsolets. Per exemple, no s’accepten VHS, disquets i altres formats no llegibles, llibres fotocopiats o còpies de DVD, etc., ni tampoc manuals de programaris obsolets, tret que tinguen rellevància i valor documental.
· Duplicitat: no s’accepta material bibliogràfic duplicat, tret si es tracta de material molt demandat o d’interés excepcional.
· Estat de conservació: s’accepta el material bibliogràfic en bon estat. No s’accepten exemplars incomplets ni material en mal estat que puga afectar a la seguretat de la resta del fons bibliogràfic.
Les persones interessades a donar material bibliogràfic a la biblioteca han de contactar prèviament amb el personal de la biblioteca, que decidirà la conveniència d’incorporar el material al fons bibliogràfic. No s’accepten donacions sense l’acceptació prèvia de la biblioteca. El material acceptat passa a formar part del fons bibliogràfic i ser propietat de la biblioteca i serà la biblioteca la que té potestat per donar material duplicat a altres institucions o organismes.
 
[CAS] La semana pasada una usuaria de la biblioteca nos hizo una donación de libros para la sección de infantil y juvenil que se ha incorporado en el catálogo y ya podáis disfrutar de su lectura.
La donación es una de las formas de adquisición de materiales bibliográficos y documentales de las bibliotecas junto con la compra y el canje o intercambio de publicaciones.
La concejala de Cultura, Maribel Ferrándiz, nos informa que no todo el material bibliográfico es susceptible de formar parte de la colección. Los materiales tienen que cumplir unos criterios generales:
• Valor cultural y bibliográfico del ejemplar o el fondo dado.
• Pertenencia. Se podrán aceptar, previo estudio, publicaciones de temática de interés para los estudios y la investigación local.
• Vigencia: no se aceptan formatos y contenidos obsoletos. Por ejemplo, no se aceptan VHS, disquetes y otros formatos no legibles, libros fotocopiados o copias de DVD, etc., ni tampoco manuales de software obsoletos, salvo que tengan relevancia y valor documental.
• Duplicidad: no se acepta material bibliográfico duplicado, salvo si se trata de material muy demandado o de interés excepcional.
• Estado de conservación: se acepta el material bibliográfico en buen estado. No se aceptan ejemplares incompletos ni material en mal estado que pueda afectar a la seguridad del resto del fondo bibliográfico.
Las personas interesadas en donar material bibliográfico a la biblioteca tienen que contactar previamente con el personal de la biblioteca, que decidirá la conveniencia de incorporar el material al fondo bibliográfico. No se aceptan donaciones sin la aceptación previa de la biblioteca. El material aceptado pasa a formar parte del fondo bibliográfico y ser propiedad de la biblioteca y será la biblioteca la que tiene potestad para dar material duplicado a otras instituciones u organismos.

Pin It on Pinterest