965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Presentació del llibre “Valor, Maria! / Presentación del libro “Valor, Maria!

[VAL] La regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, vos convida a visitar l’exposició “Valor, Maria!”, basada en els personatges de rondalles que surten al llibre del mateix títol “Valor, Maria!: el llibre de les criatures fantàstiques” de Joan Borja, amb il·lustracions de David González, editat per l’editorial Andana, que presentarem el divendres 29 d’octubre a les 18.00 h a la Biblioteca.
 L’exposició està formada per 17 panells expositius que es troben al vestíbul de la Biblioteca i podeu disfrutar d’ella des del dia 18 d’octubre fins el dia 2 de novembre, en horari de biblioteca.
Vos recomanem visitar-la en família, perquè és interessant tant per a xiquets com per adults.
 
[CAS] La regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, os invita a visitar la exposición “Valor, Maria!”, basada en los personajes de fábulas que salen en ell libro del mismo título “Valor, Maria!: el llibre de les criatures fantàstiques” de Joan Borja, con ilustraciones de David González, editado por la editorial Andana, que presentaremos el viernes 29 de octubre a las 18.00 h en la Biblioteca.
La exposición está formada por 17 paneles expositivos que se encuentran al vestíbulo de la Biblioteca y podéis disfrutar de ella desde el día 18 de octubre hasta el día 2 de noviembre, en horario de biblioteca.
Os recomendamos visitarla en familia, porque es interesante tanto para niños como por adultos.

Activitat d’animació lectora / Actividad de animación lectora

[VAL] La regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, informa als usuaris de la Biblioteca Pública Municipal l’Espill que divendres 1 d’octubre, a les 18.00 h., tindrà lloc una activitat d’animació lectora a càrrec de Blai Senabre autor del conte “La cabra Serafina”. L’activitat està dirigida per a xiquets de 7 a 10 anys, dins de la campanya “Llegim?” de la Fundació Bromera emmarcada en el Pla Valencià de foment del Llibre i la Lectura 2017-2021, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Recordem als usuaris que l’aforament és de 25 persones (els primers 25 en arribar), l’ús obligatori de portar la mascareta en espais tancats d’ús públic, mantindre la distància de seguretat de 1,2 m., així com aquelles mesures que el personal de la biblioteca indique en les instal·lacions.
 
[CAS] La concejal de Cultura, Maribel Ferrándiz, informa a los usuarios de la Biblioteca Pública Municipal l’Espill que el viernes 1 de octubre, a las 18.00 h., se realizará una actividad de animación lectora a cargo de Blai Senabre autor del cuento “La cabra Serafina”. La actividad está dirigida para niños de 7 a 10 años, dentro de la campaña “LLegim?” de la Fundación Bromera enmarcada en el Plan Valenciano de fomento del Libro y la Lectura 2017-2021, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Recordamos a los usuarios que el aforo es de 25 personas (los primeros 25 en llegar), el uso obligatorio de llevar la mascarilla en espacios cerrados de uso público, mantener la distancia de seguridad de 1,2 m., así como aquellas medidas que el personal de la biblioteca indique en las instalaciones.

Novetats adquirides per a la biblioteca / Novedades adquiridas para la biblioteca

[VAL] La regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, informa els usuaris de la Biblioteca Pública Municipal l’Espill que a partir del mes de juliol podran gaudir de les lectures de les novetats adquirides per a la biblioteca. 
Recordar als usuaris que els llibres es presten per un període de 30 dies i les pel·lícules, música o arxius d’ordinador (dvd’s i cd’s) per un període de 15 dies. 
L’horari de la biblioteca a l’estiu és de 10.00 a 13.30 i de 17.00 a 20.00 de dilluns a divendres. Recordem als usuaris l’ús obligatori de portar la mascareta en espais tancats d’ús públic, mantenir la distància de seguretat de 1,5 m., així com aquelles mesures que el personal de la biblioteca indique en les instal·lacions.
 
[CAS] La concejal de Cultura, Maribel Ferrándiz, informa a los usuarios de la Biblioteca Pública Municipal l’Espill que a partir del mes de julio podrán disfrutar de las lecturas de las novedades adquiridas para la biblioteca.
Recordar a los usuarios que los libros se prestan por un periodo de 30 días y las películas, música o archivos de ordenador (dvd’s y cd’s) por un periodo de 15 días.
El horario de la biblioteca en verano es de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 de lunes a viernes. Recordamos a los usuarios el uso obligatorio de llevar mascarilla en espacios cerrados de uso público, mantener la distancia de seguridad de 1,5 m., así como aquellas medidas que el personal de la biblioteca indique en las instalaciones.

Biblioteca Pública Municipal l’Espill / Biblioteca Pública Municipal l’Espill

[CAS] La concejal de Cultura, Maribel Ferrándiz, informa a los usuarios de la Biblioteca Pública Municipal l’Espill de la flexibilización de determinadas restricciones a partir del dia 29 de marzo. Apertura de la biblioteca al público en un 50% de su aforo manteniendo las distancias de seguridad (SND/458/2020, de 30 de mayo). Los servicios disponibles, previa petición al personal bibliotecario, serán:
Préstamos y devoluciones;
Consulta en sala;
Consulta de internet (máximo 3 usuarios simultáneamente, 50 min.);
Sala de estudio (respetando las medidas de seguridad e higiene).
Para acceder a las instalaciones los usuarios deberán de utilizar mascarilla y hacer uso del gel desinfectante disponible en la entrada.
Las colecciones en libre acceso están cerradas al público, así como la sala infantil, y por tanto deberán solicitar las obras al personal de la biblioteca. Una vez consultados los ejemplares se dejarán encima de la mesa y se avisará al personal bibliotecario.
Les recordamos que no está disponible el servicio de W.C. por no poder garantizar las medidas de seguridad e higiene.
 
[VAL] La regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, informa els usuaris de la Biblioteca Pública Municipal l’Espill, de la flexibilització de determinades restriccions a partir del dia 29 de març. Apertura de la biblioteca obrirà en un 50% del seu aforament mantenint les distàncies de seguretat (SND/458/2020, de 30 de maig). Els serveis disponibles, prèvia petició al personal bibliotecari, seran:
Préstecs i devolucions;
Consulta en sala;
Consulta d’internet (màxim 3 usuaris simultàniament, 50 min.);
Sala d’estudi (respectant les mesures de seguretat i higiene).
Per a accedir a les instal·lacions els usuaris hauran d’utilitzar màscara i fer ús del gel desinfectant disponible en l’entrada.
Les col·leccions en lliure accés estan tancades al públic, així com la sala infantil, i per tant hauran de sol·licitar les obres al personal de la biblioteca. Una vegada consultats els exemplars es deixaren damunt de la taula i s’avisarà al personal bibliotecari.
Els recordem que no està disponible el servei de W.C. per no poder garantir les mesures de seguretat i higiene.

La Biblioteca abre mañana sus puertas de nuevo / La Biblioteca obri demà les seues portes de nou

[CAS] La concejal de cultura, Maribel Ferrándiz, informa que la Biblioteca abre mañana sus puertas de nuevo. Permanecerá cerrada al público la sala de estudios y el uso de ordenadores.

[VAL] La regidora de cultura, Maribel Ferrándiz, informa que la Biblioteca obri demà les seues portes de nou. Romandrà tancada al públic la sala d’estudis i l’ús d’ordinadors.

 

 

Pin It on Pinterest