965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Obres de substitució d’un tram de la impulsió Margeve-Onàer / Obras de sustitución de un tramo de la impulsión Margeve-Onàer

[VAL] Callosa d’en Sarrià, rep les obres de substitució d’un tram de la impulsió Margeve-Onàer.
L’alcalde, Andrés Molina, juntament amb representants de la Direcció General de l’aigua de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència climàtica i Transició Ecològica, i l’empresa contractista de les obres TECOPSA, han formalitzat aquest matí l’acta de recepció i lliurament de les obres de substitució d’un tram de la impulsió Margeve-Onàer en el terme municipal de Callosa d’en Sarrià.
L’Alcalde, Andrés Molina ha volgut agrair-li també, fent esment, a la SAT ONAER la bona disposició, la col·laboració i les facilitats per a la bona resolució de les obres i la reposició dels serveis.
Els treballs han consistit en la substitució de la canonada de 300 mm. de diàmetre existent per una altra de fosa de 500 mm en un tram de 925 ml. així com la reposició del ferm del tram del camí Margeve-Onàer afectat. Les obres van ser adjudicades per un import de 488.431,14 euros.
 
[CAS] Callosa d’en Sarrià, recibe las obras de sustitución de un tramo de la impulsión Margeve-Onàer.
El Alcalde, Andrés Molina, junto con representantes de la Dirección General del agua de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia climática y Transición Ecológica, y la empresa contratista de las obras TECOPSA, han formalizado esta mañana el acta de recepción y entrega de las obras de sustitución de un tramo de la impulsión Margeve-Onàer en el término municipal de Callosa d’en Sarrià.
El Alcalde, Andrés Molina ha querido agradecerle también, haciendo mención, a la SAT ONAER la buena disposición, la colaboración y las facilidades para la buena resolución de las obras y la reposición de los servicios.
Los trabajos han consistido en la sustitución de la cañería de 300 mm. de diámetro existente por otra de fundición de 500 mm en un tramo de 925 ml. así como la reposición del firme del tramo del camino Margeve-Onàer afectado. Las obras fueron adjudicadas por un importe de 488.431,14 euros.

[VAL] El Diputat Nacional per Alacant, Agustín Almodobar, visita la Cooperativa Agrícola / [CAS] El Diputado Nacional por Alicante, Agustín Almodobar, visita la Cooperativa Agrícola

[VAL] El Diputat Nacional per Alacant, Agustín Almodobar, visita la Cooperativa Agrícola de Callosa d’en Sarrià, acompanyat per l’Alcalde, Andrés Molina, i la regidora Maribel Ferrándiz, juntament amb el Gerent, Andrés Llorca. 
Posteriorment s’han desplaçat a una extensió de la Cooperativa, acompanyats per Esteve Soler, Enginyer Agrònom de la Cooperativa Agrícola de Callosa, i a una explotació de nyespro.
Ha assenyalat que la DO Nyespro de Callosa d’en Sarrià, a més de promocionar aquest fruit està servint per a donar un impuls comercial i turístic als productes i serveis dels municipis de la comarca, potenciant al conjunt de la seua activitat econòmica i a l’ocupació.
 
[CAS] El Diputado Nacional por Alicante, Agustín Almodobar, visita la Cooperativa Agrícola de Callosa d’en Sarrià, acompañado por el Alcalde, Andrés Molina, y la concejal Maribel Ferrándiz, junto con el Gerente, Andrés Llorca. 
Posteriormente se han desplazado a una extensión de la Cooperativa, acompañados por Esteve Soler, Ingeniero Agrónomo de la Cooperativa Agrícola de Callosa, y a una explotación de níspero. 
Ha señalado que la DO Nísperos de Callosa d’en Sarrià, además de promocionar este fruto está sirviendo para dar un impulso comercial y turístico a los productos y servicios de los municipios de la comarca, potenciando al conjunto de su actividad económica y al empleo.

L’esportista Juan Seguí Durán / El deportista Juan Seguí Durán

[VAL] L’Alcalde Andrés Molina, al costat del Regidor d’Esports, Francisco Mendoza, van rebre ahir a la vesprada al jove futbolista Juan Seguí Durán, per a donar-li l’enhorabona per haver sigut convocat en la categoria Sub 16 de la Selecció Valenciana.
L’esportista, que va estar acompanyat pel seu pare i la seua mare, va comptar l’experiència viscuda en aquests moments, i la satisfacció pel resultat aconseguit.
És una enorme satisfacció per a Callosa. Animar a Juan a continuar gaudint del seu esport favorit.
 
[CAS] El Alcalde Andrés Molina, junto al Concejal de Deportes, Francisco Mendoza, recibieron ayer por la tarde al joven futbolista Juan Seguí Durán, para darle la enhorabuena por haber sido convocado en la categoría Sub 16 de la Selección Valenciana.
El deportista, que estuvo acompañada por su padre y su madre, contó la experiencia vivida en estos momentos, y la satisfacción por el resultado conseguido.
Es una enorme satisfacción para Callosa. Animar a Juan a seguir disfrutando de su deporte favorito.

Reparación de la balsa de Onaer / Reparació de la bassa d’Onaer

[CAS] Presentación del anteproyecto para la reparación de la balsa de Onaer.
Esta tarde, en el Ayuntamiento, ha tenido lugar la reunión de trabajo a la que han asistido; el Alcalde, Andres Molina, el Presidente de la Sat Onaer, José Mª Seguí, técnicos municipales y de la Sat Onaer, junto con la empresa encargada de la realización de los trabajos técnicos, ESTUDIO ZEN, y donde se han expuesto las soluciones de los trabajos necesarios a realizar para la consolidación y reparación de la balsa de Onaer, siendo un paso previo para la elaboración del proyecto definitivo. La finalidad de estas obras es volver a restaurar el uso efectivo de la balsa de regulación, ya que en la actualidad, se encuentra sin uso debido a la figura en un lateral del muro perimetral, impidiendo que sirva de reserva de agua en caso de necesidad.
 
[VAL] Presentació de l’avantprojecte per a la reparació de la bassa d’Onaer 
Esta vesprada, en l’Ajuntament, ha tingut lloc la reunió de treball a què han assistit; l’Alcalde, Andres Molina, el President de la Sat Onaer, José Mª Seguí, tècnics municipals i de la Sat Onaer, junt amb l’empresa encarregada de la realització dels treballs tècnics, ESTUDI ZEN, i on s’han exposat les solucions dels treballs necessaris a realitzar per a la consolidació i reparació de la bassa d’Onaer, sent un pas previ per a l’elaboració del projecte definitiu. La finalitat d’estes obres és tornar a restaurar l’ús efectiu de la bassa de regulació, ja que en l’actualitat, es troba sense ús degut a la fissura en un lateral del mur perimetral, impedint que servisca de reserva d’aigua en cas de necessitat.

Mestra de l’Escola Pública d’Adults (EPA) / Maestra de la Escuela Pública de Adultos (EPA)

[VAL] Aquesta setmana ens hem acomiadat de la mestra de l’Escola Pública d’Adults (EPA). S’ha jubilat Ana Solbes, després de més de 19 anys treballant per a aquest Ajuntament, comença la seua jubilació i desitgem que gaudi d’una nova etapa de merescut descans.
Enhorabona per aquesta merescuda jubilació! Des de l’Ajuntament et desitgem una nova etapa vital molt feliç.
 
[CAS] Esta semana nos hemos despedido de la maestra de la Escuela Pública de Adultos (EPA). Se ha jubilado Ana Solbes, después de más de 19 años trabajando para este Ayuntamiento, empieza su jubilación y deseamos que goce de una nueva etapa de merecido descanso.
Enhorabuena por esta merecida jubilación! Desde el Ayuntamiento te deseamos una nueva etapa vital muy feliz.

Segunda convocatoria de las ayudas del Plan Resistir / Segona convocatòria de les ajudes del Pla Resistir.

​[CAS] El Ayuntamiento de Callosa aprueba las bases de la segunda convocatoria de las ayudas del Plan Resistir.
Este nuevo paquete de ayudas se destina a empresarios que no se incluyeron en la primera convocatoria pero que también vieron su actividad afectada por el impacto económico de la pandemia.

En total, la cuantía destinada a estas ayudas es de 120.024,39 € y está dirigida a autónomos y microempresas con un máximo de 10 trabajadores que desarrollen otras actividades no contempladas inicialmente en la primera convocatoria.

[VAL] L’Ajuntament de Callosa aprova les bases de la segona convocatòria de les ajudes del Pla Resistir.

Aquest nou paquet d’ajudes es destina a empresaris que no es van incloure en la primera convocatòria però que també van veure la seua activitat afectada per l’impacte econòmic de la pandèmia.

En total, la quantia destinada a aquestes ajudes és de 120.024,39 € i està dirigida a autònoms i microempreses amb un màxim de 10 treballadors que desenvolupen altres activitats no contemplades inicialment en la primera convocatòria.

Pin It on Pinterest