965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Conveni de col·laboració amb l’AES / Convenio de colaboración con el AES

[VAL]  L’alcalde de Callosa, i la regidora de comerç, Mari Carmen Bou, junt amb la presidenta de l’Associació d’Empresaris de Callosa, Cristina Botella, han firmat la renovació del conveni de col·laboració amb l’AES, associació d’empresaris.
 
[CAS] El alcalde de Callosa, y la concejal de comercio, Mari Carmen Bou, junto con la presidenta de la Asociación de Empresarios de Callosa, Cristina Botella, han firmado la renovación del convenio de colaboración con el AES, asociación de empresarios.

Mujeres con Voz

[VAL]  L’Ajuntament de Callosa ha renovat el conveni de col·laboració que manté amb l’associació comarcal ‘Mujeres con Voz’, que treballa des de la seua fundació donant suport a dones que estan vivint situacions de maltractament i no saben què fer o com eixir.
L’objecte del conveni, signat per l’alcalde de Callosa, Andrés Molina, i la presidenta de ‘Mujeres con Voz’, Margarita Luján, és donar suport a les activitats i programes que desenvolupa aquesta organització, en matèria de lluita contra la violència de gènere i a favor de dones en situació d’exclusió social.
 
[CAS] El Ayuntamiento de Callosa ha renovado el convenio de colaboración que mantiene con la asociación comarcal Mujeres con Voz, que trabaja desde su fundación prestando apoyo a mujeres que están viviendo situaciones de maltrato y no saben qué hacer o cómo salir.
El objeto del convenio, firmado por el alcalde de Callosa, Andrés Molina, y la presidenta de Mujeres con Voz, Margarita Luján, es prestar apoyo a las actividades y programas que desarrolla esta organización, en materia de lucha contra la violencia de género y a favor de mujeres en situación de exclusión social.

Ple extraordinari / Pleno extraordinario

[VAL] En el ple extraordinari d’ahir es va aprovar el compromís exigit per la Diputació que permetrà l’ampliació i restauració del nou ajuntament, fent la nostra casa consistorial més accessible i funcional per a tots els ciutadans.
L’acord va ser aprovat amb els vots a favor del Partit Popular, Compromís i la regidora no adscrita.
 
[CAS] En el pleno extraordinario de ayer se aprobó el compromiso exigido por la Diputación que permitirá la ampliación y restauración del nuevo ayuntamiento, haciendo nuestra casa consistorial más accesible y funcional para todos los ciudadanos.
El acuerdo fue aprobado con los votos a favor del Partido Popular, Compromís y la concejal no adscrita.

Associació Doble Amor / Asociación Doble Amor

Associació Doble Amor / Asociación Doble Amor

[VAL] L’alcalde de Callosa, Andrés Molina, i el president de l’Associació Doble Amor, Casimiro Vila, han firmat en l’Ajuntament de Callosa el conveni a l’Associació Doble Amor amb la quantitat de 4.000 euros amb què ajudar al manteniment del transport dels callosins usuaris del Centre Ocupacional.
 
[CAS] El alcalde de Callosa, Andrés Molina, y el presidente de la Asociación Doble Amor, Casimiro Vila, han firmado en el Ayuntamiento de Callosa el convenio a la Asociación Doble Amor con la cantidad de 4.000 euros con los que ayudar al mantenimiento del transporte de los callosinos usuarios del Centro Ocupacional.

Dos noves funcionàries / Dos nuevas funcionarias

[VAL] Presa de possessió de dos noves funcionàries com a administratives. Davant de la presència de l´alcalde, hui han pres possessió dels seus càrrecs com a funcionàries administratives, per promoció interna, per mitjà de concurs-oposició, en l ´Ajuntament de Callosa d´en Sarrià.
 
[CAS] Toma de posesión de dos nuevas funcionarias como administrativas. Ante la presencia del alcalde, hoy han tomado posesión de sus cargos como funcionarias administrativas, por promoción interna, por medio de concurso-oposición, en el Ayuntamiento de Callosa d´en Sarrià.

Segon cotxe 100% elèctric / Segundo coche 100% eléctrico

[VAL] Segon cotxe 100% elèctric subvencionat per la Diputació d’Alacant.
El divendres passat hem incorporat un nou vehicle elèctric a la flota municipal gràcies a la concessió d’una subvenció de la Diputació d’Alacant per a municipis de menys de 50.000 habitants. És el segon que obtenim, i es dedicarà a servicis generals municipals.
 
[CAS] Segundo coche 100% eléctrico subvencionado por la Diputación de Alicante.
El viernes pasado hemos incorporado un nuevo vehículo eléctrico a la flota municipal gracias a la concesión de una subvención de la Diputación de Alicante para municipios de menos de 50.000 habitantes. Es el segundo que obtenemos, y se dedicará a servicios generales municipales.

Pin It on Pinterest