965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Conveni de col·laboració / Convenio de colaboración

[VAL] L’Ajuntament continuarà donant suport a la labor d’atenció a persones amb discapacitat que realitzen des de l’Associació Doble Amor en tota la Marina Baixa. Així es va fer efectiu mitjançant la signatura del conveni de col·laboració. El president del Doble Amor, Casimiro Vila, agraeix aquesta col·laboració per a donar suport a l’organització de programes i activitats destinats a fomentar la integració social i la inserció laboral dels usuaris d’aquest Centre, persones amb discapacitat intel·lectual i funcional de la comarca.

[CAS] El Ayuntamiento seguirá apoyando la labor de atención a personas con discapacidad que realizan desde la Asociación Doble Amor en toda la Marina Baixa. Así se hizo efectivo mediante la firma del convenio de colaboración. El presidente del Doble Amor, Casimiro Vila, agradece esta colaboración para apoyar la organización de programas y actividades destinados a fomentar la integración social y la inserción laboral de los usuarios de este Centro, personas con discapacidad intelectual y funcional de la comarca.

Nou Agent de Policia Local / Nuevo Agente de Policía Local

El CEAM (Hogar del Pensionista) de Callosa d’en Sarrià acogerá el próximo 30 de junio una paella homenaje a nuestros mayores. El evento está organizado por el Consejo de Usuarios del CEAM y patrocinado por el Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià. El acto comenzará a las 13.00 horas y la paella se ofrecerá en el patio de las instalaciones del CEAM.

PLAN MAS CERCA

[VAL] L’Alcalde Andrés Molina juntament amb el tècnic municipal i la direcció de l’obra signen l’acta de recepció de les obres del projecte d’adequació i ordenació dels carrers Absubia, Abdet i Candid Guardiola, subvencionades en el ‘PLAN MAS CERCA’ que promogut per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.
 
[CAS] El Alcalde Andrés Molina junto con el técnico municipal y la dirección de la obra firman el acta de recepción de las obras del proyecto de adecuación y ordenación de las calles Absubia, Abdet y Candid Guardiola, subvencionadas en el PLAN MAS CERCA que promovido por la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

Calvari

[VAL] L’Alcalde, Andrés Molina, juntament amb el tècnic i els encarregats municipals, visiten els treballs realitzats pels serveis tècnics municipals, sobre desbrossament, neteja i retirada de tota la mala herba de l’accés fins a la capella del calvari, així com el repintat de totes les estacions i de la capella del Viacrucis.
 
[CAS] El Alcalde, Andrés Molina, junto con el técnico y los encargados municipales, visitan los trabajos realizados por los servicios técnicos municipales, sobre desbroce, limpieza y retirada de toda la maleza del acceso hasta la capilla del calvario, así como el repintado de todas las estaciones y de la capilla del Vía Crucis.

Prolongació i Conexió de la Plaça en Carrer Ramón i Cajal / Prolongación y Conexión de la Plaza en Calle Ramón y Cajal

[VAL] L’Alcalde Andrés Molina ha visitat, junt en la direcció d’obra i el tècnic municipal l’inici de les obres de Prolongació i Conexió de la Plaça en Carrer Ramón i Cajal que està subvencionada en el PLA MES PROP per la Excma. Diputació Provincial d’Alacant.
 
[CAS] El Alcalde Andrés Molina ha visitado, junto con la dirección de obra y el técnico municipal el inicio de las obras de Prolongación y Conexión de la Plaza en Calle Ramón y Cajal que está subvencionada en el PLAN MAS CERCA por la Excma. Diputación Provincial de Alacant.

Jubilació / Jubilación

[VAL] Despedim en tot el carinyo que mereix a Julio Picó Ronda, treballador incansable durant molts anys en este Ajuntament. Et desigem que fruïments d’esta mereixcuda nova etapa de la teua vida. Felicitats!!!!
 
[CAS] Despedimos con todo el cariño que merece a Julio Picó Ronda, trabajador incansable durante muchos años en este Ayuntamiento. Te deseamos que disfrutes de esta merecida nueva etapa de tu vida. Felicidades!!!!

Pin It on Pinterest