965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Pantalla de tecnologia LED / Pantalla de tecnología LED

[VAL] L’Ajuntament ha instal·lat una pantalla de tecnologia LED que servirà per a donar a conéixer als veïns i veïnes tot tipus d’informació municipal d’interés.
Es tracta d’una pantalla d’última tecnologia i alta lluminositat amb unes dimensions de 6 metres quadrats aproximadament. Està situada de manera estratègica en un punt amb gran pas de vianants i entrarà en funcionament al llarg d’aquests dies.
Aquesta nova plataforma informativa forma part del projecte “Pla+ A prop 2020” subvencionat per la Diputació d’Alacant. L’objectiu d’aquesta actuació és continuar posant en marxa accions que milloren la qualitat de vida de la ciutadania a través d’un desenvolupament intel·ligent, sostenible i ambiental del municipi.

[CAS] El Ayuntamiento ha instalado una pantalla de tecnología LED que servirá para dar a conocer a los vecinos y vecinas todo tipo de información municipal de interés.
Se trata de una pantalla de última tecnología y alta luminosidad con unas dimensiones de 6 metros cuadrados aproximadamente. Está situada de manera estratégica en un punto con gran paso de peatones y entrará en funcionamiento a lo largo de estos días.
Esta nueva plataforma informativa forma parte del proyecto “Pla+ Cerca 2020” subvencionado por la Diputación de Alicante. El objetivo de esta actuación es continuar poniendo en marcha acciones que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía a través de un desarrollo inteligente, sostenible y ambiental del municipio.

REMODELACIÓ I CONDICIONAMENT DE PLANTA SOTERRANI D’EDIFICIS EN CARRER RAMÓN Y CAJAL / REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA SEMISOTANO DE EDIFICIOS EN CALLE RAMÓN Y CAJAL

[VAL] L’Alcalde Andrés Molina, visita per a comprovar el desenvolupament d’aquestes, les obres de remodelació i condicionament, que s’estan duent a terme en la planta semisoterrani dels edificis municipals del Carrer Ramón y Cajal.
OBRES DE: REMODELACIÓ I CONDICIONAMENT DE PLANTA SOTERRANI D’EDIFICIS EN CARRER RAMÓN Y CAJAL.
[CAS] El Alcalde Andrés Molina, visita para comprobar el desarrollo de las mismas, las obras de remodelación y acondicionamiento, que se están llevando a cabo en la planta semisótano de los edificios municipales de la Calle Ramón y Cajal.
OBRAS DE: REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA SEMISOTANO DE EDIFICIOS EN CALLE RAMÓN Y CAJAL.

Canvi d’hora / Cambio de hora

[VAL] Aquest pròxim diumenge 31 d’octubre es farà el canvi d’hora i haurem d’endarrerir els nostres rellotges 1 hora, de tal manera que a les 3.00 hores haurem d’indicar les 2.00 hores, una activitat que es realitza dues vegades a l’any i que té com a principal motiu l’estalvi d’energia i l’aprofitament de la llum solar, alguna cosa que es porta fent més de dos segles.
 
[CAS] Este próximo domingo 31 de octubre se hará el cambio de hora y tendremos que atrasar nuestros relojes 1 hora, de tal manera que a las 3:00 horas tendremos que indicar las 2:00 horas, una actividad que se realiza dos veces en el año y que tiene como principal motivo el ahorro de energía y el aprovechamiento de la luz solar, algo que se lleva haciendo más de dos siglos.

Cementeri / Cementerio

[VAL] L’Ajuntament du a terme una labor contínua de millora del cementeri, que s’incrementen amb la proximitat d’estes dates.
L’alcalde, Andrés Molina, acompanyat pel regidor de Cementeris, Francisco Mendoza i diversos treballadors, ha visitat este matí les instal·lacions.
El cementeri obrirà de forma ininterrompuda des de les huit del matí fins a les 21 hores els dies 29, 30 i 31 d’octubre, fins a a l’1 de novembre, perquè hi haja una amplitud suficient d’hores i que les persones puguen acudir sense aglomeracions i amb totes les facilitats perquè són dates molt assenyalades que provoquen moltes visites.
El servei de transport al cementeri, s’ha ampliat en un dia més que l’any passat. Del dissabte 30 d’octubre al dilluns 1 de novembre hi haurà servei d’anada i volta al cementeri.
 
[CAS] El Ayuntamiento lleva a cabo una labor continua de mejora del cementerio, que se incrementan con la proximidad de estas fechas.
El alcalde, Andrés Molina, acompañado por el concejal de Cementerios, Francisco Mendoza y varios trabajadores, ha visitado esta mañana las instalaciones.
El cementerio abrirá de forma ininterrumpida desde las ocho de la mañana hasta las 21 horas los días 29, 30 y 31 de octubre, hasta al 1 de noviembre, porque haya una amplitud suficiente de horas y que las personas puedan acudir sin aglomeraciones y con todas las facilidades porque son fechas muy señaladas que provocan muchas visitas.
El servicio de transporte al cementerio, se ha ampliado en un día más que el año pasado. Del sábado 30 de octubre al lunes 1 de noviembre habrá servicio de ida y vuelta al cementerio.

Tots els Sants / Todos los Santos

[VAL] Amb motiu de la festivitat de Tots Sants, s’ha previst un dispositiu especial de transport al Cementeri, per a facilitar la mobilitat de vianants.
 
[CAS] Con motivo de la festividad de Todos Santos, se ha previsto un dispositivo especial de transporte al Cementerio, para facilitar la movilidad de peatones.

Nou agent de la Policia Local / Nuevo agente de la Policía Local

[VAL] L’alcalde, Andrés Molina, ha presidit la presa de possessió d’un nou agent de la Policia Local. En l’acte han sigut presents la regidora Mari Carmen Bou, així com l’inspector-jefe Juan Carlos Palacios, per a donar la benvinguda a l’agent José Bernabé Peral.
 
[CAS] El alcalde, Andrés Molina, ha presidido la toma de posesión de un nuevo agente de la Policía Local. En el acto han sido presentes la concejal Mari Carmen Bou, así como el inspector-jefe Juan Carlos Palacios, para dar la bienvenida al agente José Bernabé Peral.

Pin It on Pinterest