965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Instal·lació de comptadors/ Instalación de contadores

[VAL] L’Alcalde Andrés Molina, amb el regidor Francisco Mendoza juntament amb el tècnic i personal dels serveis tècnics municipals revisa els treballs de les obres de la instal·lació de comptadors amb tele lectura en xarxes de distribució d’aigua potable que s’estan duent a terme en el nostre municipi.
[CAS] El Alcalde Andrés Molina, con el concejal Francisco Mendoza junto con el técnico y personal de los servicios técnicos municipales revisa los trabajos de las obras de la instalación de contadores con tele lectura en redes de distribución de agua potable que se están llevando a cabo en nuestro municipio.

Font Major

[VAL] Obres de neteja i reparació en la conducció de la Font Major.
Els treballs estan sent realitzats per part de l’Ajuntament junt amb la Comunitat de Regants Font Major Sacs, consistents en la neteja d’herbes i la reparació de en la conducció de la Font Major.
 
[CAS] Obras de limpieza y reparación en la conducción de la ‘Font Major’.
Los trabajos están siendo realizados por parte del Ayuntamiento junto a la Comunidad de Regantes Fuente Mayor Sacos, consistentes en la limpieza de hierbas y la reparación de en la conducción de la ‘Font Major’.

Tall del subministrament d’aigua potable / Corte del suministro de agua potable durante

[VAL] Des de l’Ajuntament s’informa del tall del subministrament d’aigua potable durant el dia de hui, en la CV-755, des de l’altura de ‘Dos Camins’, cap a Altea, per motius de reparació en la xarxa general.
 
[CAS] Desde el Ayuntamiento se informa del corte del suministro de agua potable durante el día de hoy, en la CV-755, desde la altura de ‘Dos Camins’, hacia Altea, por motivos de reparación en la red general.

Reparació xarxa general d’aigua potable / Reparación red general de agua potable

[VAL] S’han iniciat els treballs en la Ptda. Costera Gorrea per a la reparació xarxa general d’aigua potable que subministra a la Ptda. Algar, Clots, Coig i Segarra, les obres consistiran en la substitució d’un tram xarxa general.
[CAS] Se han iniciado los trabajos en la Ptda. Costera Gorrea para la reparación red general de agua potable que suministra a la Ptda. Algar, Clots, Coig y Segarra, las obras consistirán en la sustitución de un tramo red general.

Reg de la Ptda l’Alcúdia / Riego de la Ptda Alcudia

[VAL] S’han iniciat els treballs de la reparació del tram de la conducció pluvials i reg de la Ptda l’Alcúdia, compartida amb Comunitat de Regants Font Major Sacos.
[CAS] Se han iniciado los trabajos de la reparación del tramo de la conducción pluviales y riego de la Ptda Alcudia, compartida con Comunidad de Regantes Font Major Sacos.

Reparació en la conducció de la Font Major / Reparación en la conducción de la Font Major

[VAL]  Finalitzen les obres de la reparació en la conducció de la Font Major, compartida amb Comunitat de Regants Font Major Sacos, consistents en la consolidació del terreny en un tram de la conducció.
[CAS]  Finalizan las obras de la reparación en la conducción de la Font Major, compartida con Comunidad de Regantes Font Major Sacos, consistentes en el afianzamiento del terreno en un tramo de la conducción.

Pin It on Pinterest