965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Presentación de campaña en el hipermercado ‘Alcampo’ de Alicante / Presentació de campanya en el hipermercat ‘Alcampo’ d’Alacant

[CAS] Ayer tuvo lugar el acto de presentación de campaña en el hipermercado ‘Alcampo’ de Alicante en el que han participado representantes de la DOP Callosa d’en Sarrià y de Administraciones Públicas.
El Alcalde, Andrés Molina, y la Concejal de comercio, Mari Carmen Bou, asistieron al acto donde, el Director de Alcampo, Ángel Cervantes, Presidente DO, Juan Vicente Espasa , Ingeniero Agrónomo, Esteban Soler, Diputado Provincial de Desarrollo Económico, Sebastián Cañadas y Secretario Autonómico de Agricultura, Roger Llanes, intervinieron en el acto de presentación.
 
[VAL] Ahir va tindre lloc l’acte de presentació de campanya en el hipermercat ‘Alcampo’ d’Alacant en el que han participat representants de la DOP Callosa d’en Sarrià i d’Administracions Públiques.
El Alcalde, Andrés Molina, i la Regidora de comerç, Mari Carmen Bou, van assistir a l’acte on el, el Director d’Alcampo, Ángel Cervantes, President DO, Juan Vicente Espasa , Enginyer Agrònom, Esteban Soler, Diputat Provincial de Desenrotllament Econòmic, Sebastián Canals i Secretari Autonòmic d’Agricultura, Roger Llanes, van intervindre en l’acte de presentació”

L’Ajuntament demana màxima col·laboració / El Ayuntamiento pide máxima colaboración

[VAL] L’Ajuntament demana a tots els veïns la màxima col·laboració per a EVITAR que es llance les restes de Nispros en els contenidors habituals de recollida de residus sòlids urbans dins i fora de la població.
A través d’aquesta mesura es pretén evitar incidències, atés que aquestes restes del nispro no són assimilables pels residus sòlids urbans.
Es prega la màxima col·laboració als veïns i usuaris d’aquest servei.
 
[CAS] El Ayuntamiento pide a todos los vecinos la máxima colaboración para EVITAR que se arroje los restos de Nísperos en los contenedores habituales de recogida de residuos sólidos urbanos dentro y fuera de la población.
A través de esta medida se pretende evitar incidencias, dado que estos restos del níspero no son asimilables por los residuos sólidos urbanos.
Se ruega la máxima colaboración a los vecinos y usuarios de este servicio.

Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica / Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica

[VAL] L’Ajuntament de Callosa d´en Sarrià informa que els veïns i veïnes poden sol·licitar a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per mitjana de la nostra Oficina Tècnica, situada en C/ Ramón y Cajal, les ajudes per a pal·liar els danys produïts per les pluges del passat mes de març.
El termini és de 15 dies.
 
[CAS] El Ayuntamiento de Callosa d´en Sarriá informa que los vecinos y vecinas pueden solicitar a la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por media de nuestra Oficina Técnica, situada en C/ Ramón y Cajal, las ayudas para paliar los daños producidos por las lluvias del pasado mes de marzo.
El plazo es de 15 días.

Prohibit la crema / Prohibido la quema

[VAL] Informem que des del dia 14 al 26 d’abril, tots dos inclosos, queda prohibit la crema en tot el terme municipal. 
Es podrà tornar a cremar a partir del dia 27 d’abril.
 
[CAS] Informamos que desde el día 14 al 26 de abril, ambos incluidos, queda prohibido la quema en todo el término municipal. 
Se podrá volver a quemar a partir del día 27 de abril.

Conseller d’Economia sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball, Rafa Climent / El Conseller de Economía sostenible, Sectores productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent

[VAL] El Conseller d’Economia sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha visitat aquest divendres, 18 de febrer, Callosa per a conéixer de primera mà les inquietuds del nostre municipi, a més de les qüestions sobre desenvolupament econòmic plantejades per l’alcalde Andrés Molina.
Rafael Climent, i la corporació municipal, han visitat hui, acompanyats per directius de l’empresa, les instal·lacions de la Cooperativa Agrícola “Ruchey”.
El conseller ha posat en rellevància tot l’esforç que estan fent les cooperatives i els serveis que presten diàriament. “És per tant una satisfacció- ha continuat- tindre l’oportunitat de recórrer aquesta cooperativa i conéixer de primera mà el seu esforç i la seua labor promotora del cooperativisme en el nostre territori”.
 
[CAS] El Conseller de Economía sostenible, Sectores productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent, ha visitado este viernes, 18 de febrero, Callosa para conocer de primera mano las inquietudes de nuestro municipio, además de las cuestiones sobre desarrollo económico planteadas por el alcalde Andrés Molina.
Rafael Climent, y la corporación municipal, han visitado hoy, acompañados por directivos de la empresa, las instalaciones de la Cooperativa Agrícola “Ruchey”.
El Conseller ha puesto en relevancia todo el esfuerzo que están haciendo las cooperativas y los servicios que prestan diariamente. “Es por lo tanto una satisfacción- ha continuado- tener la oportunidad de recorrer esta cooperativa y conocer de primera mano su esfuerzo y su labor promotora del cooperativismo en nuestro territorio”. 

Servei de Promoció de la Dona Rural / Servicio de Promoción de la Mujer Rural

[VAL] Ets dona rural? Participa! Necessiten la teua experiència.
Des del Servei de Promoció de la Dona Rural (Direcció General de Desenvolupament Rural) us conviden a un procés participatiu arreu del territori per analitzar la seua realitat i preparar el pla estratègic valencià de dones rurals.
Més info: 621 27 53 60 (Inés Martínez)
Callosa d’en Sarrià, Dimarts 14 de desembre de 17.00 a 19.00 H. OCA La Marina Baixa, Carrer del Fons, 3.
 
[CAS] Eres mujer rural? Participa! Necesitan tu experiencia.
Desde el Servicio de Promoción de la Mujer Rural (Dirección General de Desarrollo Rural) os invitan a un proceso participativo alrededor del territorio para analizar su realidad y preparar el plan estratégico valenciano de mujeres rurales.
Más info: 621 27 53 60 (Inés Martínez)
Callosa d’en Sarrià, Martes 14 de diciembre de 17.00 a 19.00 H. OCA La Marina Baixa, Carrer del Fondo, 3.

Pin It on Pinterest