965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Crema de restes vegetals / Quema de restos vegetales

[VAL]  L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià autoritzarà, amb caràcter general, tota crema de restes vegetals en el seu àmbit competencial.
A partir de demà, 16 de setembre, es podrà acudir a les decències de l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament per a obtindre ELS PERMISOS DE CREMAR.
 
[CAS] El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià autorizará, con carácter general, toda quema de restos vegetales en su ámbito competencial. A partir de mañana, 16 de septiembre, se podrá acudir a las decencias de la Oficina Técnica del Ayuntamiento para obtener LOS PERMISOS DE QUEMAR

ITV mòbil / ITV móvil

[VAL]  Des de l’Ajuntament informem que l’estació d’ITV mòbil serà al nostre poble presentat servei els dies 18i 19 d’octubre, a partir de les 10.00 del matí, en la Cooperativa Agrícola.
Els vehicles que podran passar els serveis d’inspecció seran CICLOMOTORS, MOTOCICLETES i TRACTORS AGRÍCOLESQuant a la documentació a presentar en el moment de la inspecció serà:
– Originals de la Targeta d’Inspecció Tècnica ( o certificat de característiques per a Ciclomotors)
– Permís de Circulació (o llicència de circulació per a Ciclomotors) i Justificant de l’Assegurança obligatòria del Vehicle (vigent).
– L’import de la ITV s’abonarà directament en la pròpia Unitat Mòbil.
El preu del Vehicle agrícola: 13,12 €
El preu de les Motocicletes o ciclomotors sense catalitzar: 26,09 €
El preu de les Motocicletes o ciclomotors amb catalitzador: 33,07 €
Per a qualsevol aclariment al respecte telefonen al tel 96 510 79 77.
 
[CAS] Desde el Ayuntamiento informamos que la estación de ITV móvil estará en nuestro pueblo presentado servicio los días 18 y 19 de octubre, a partir de las 10.00 de la mañana, en la Cooperativa Agrícola.
Los vehículos que podrán pasar los servicios de inspección serán CICLOMOTORES, MOTOCICLETAS y TRACTORES AGRÍCOLAS
En cuanto a la documentación a presentar en el momento de la inspección será:
– Originales de la Tarjeta de Inspección Técnica ( o certificado de características para Ciclomotores)
– Permiso de Circulación (o licencia de circulación para Ciclomotores) y Justificante del Seguro obligatorio del Vehículo (vigente).
– El importe de la ITV se abonará directamente en la propia Unidad Móvil.
El precio del Vehículo agrícola: 13,12 €
El precio de las Motocicletas o ciclomotores sin catalizar: 26,09 €
El precio de las Motocicletas o ciclomotores con catalizador: 33,07 €
Para cualquier aclaración al respeto telefonean al tel 96 510 79 77

Els Colors de la Terra

[VAL] La plaça del Llaurador de Callosa d’en Sarrià acollirà els pròxims dies 15 i 16 d’octubre una nova edició del festival d’agricultura, artesania i tradicions ‘Els Colors de la Terra’.
El festival, organitzat per la Regidoria de Comerç, té com a objectiu posar en valor les nostres tradicions i donar suport a l’agricultura local, l’artesania, la gastronomia i la cultura.
Des d’aquesta regidoria s’anima a participar amb un estand, a aquesta fira que cada any atrau més visitants.
Poden enviar la seua sol·licitud d’adhesió enviant un correu que incloga el nom de l’establiment, nom i cognoms del propietari o responsable i un telèfon de contacte a l’adreça evapb@callosa.es o al telèfon 96 588 62 79 (Eva)
 
[CAS] La plaza del Llaurador de Callosa d’en Sarrià acogerá los próximos días 15 y 16 de octubre una nueva edición del festival de agricultura, artesanía y tradiciones ‘Els Colors de la Terra’.
El festival, organizado por la Concejalía de Comercio, tiene como objetivo poner en valor nuestras tradiciones y apoyar a la agricultura local, la artesanía, la gastronomía y la cultura.
Desde esta concejalía se anima a participar con un estand, a esta feria que cada año atrae a más visitantes.
Pueden enviar su solicitud de adhesión enviando un correo que incluya el nombre del establecimiento, nombre y apellidos del propietario o responsable y un teléfono de contacto a la dirección evapb@callosa.es o al teléfono 96 588 62 79 (Eva)

Exma Diputació d’Alacant / Exma Diputación de Alicante

[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant Concedeix una subvenció no dinerària, dins de la Convocatòria de subvencions per a mesures de ciberseguretat i modernització, : 25 ordinadors i 3 firewalls.
[CAS] La Excma. Diputación de Alicante Concede una subvención no dineraria, dentro de la Convocatoria de subvenciones para medidas de ciberseguridad y modernización, : 25 ordenadores y 3 firewalls.

Presentación de campaña en el hipermercado ‘Alcampo’ de Alicante / Presentació de campanya en el hipermercat ‘Alcampo’ d’Alacant

[CAS] Ayer tuvo lugar el acto de presentación de campaña en el hipermercado ‘Alcampo’ de Alicante en el que han participado representantes de la DOP Callosa d’en Sarrià y de Administraciones Públicas.
El Alcalde, Andrés Molina, y la Concejal de comercio, Mari Carmen Bou, asistieron al acto donde, el Director de Alcampo, Ángel Cervantes, Presidente DO, Juan Vicente Espasa , Ingeniero Agrónomo, Esteban Soler, Diputado Provincial de Desarrollo Económico, Sebastián Cañadas y Secretario Autonómico de Agricultura, Roger Llanes, intervinieron en el acto de presentación.
 
[VAL] Ahir va tindre lloc l’acte de presentació de campanya en el hipermercat ‘Alcampo’ d’Alacant en el que han participat representants de la DOP Callosa d’en Sarrià i d’Administracions Públiques.
El Alcalde, Andrés Molina, i la Regidora de comerç, Mari Carmen Bou, van assistir a l’acte on el, el Director d’Alcampo, Ángel Cervantes, President DO, Juan Vicente Espasa , Enginyer Agrònom, Esteban Soler, Diputat Provincial de Desenrotllament Econòmic, Sebastián Canals i Secretari Autonòmic d’Agricultura, Roger Llanes, van intervindre en l’acte de presentació”

L’Ajuntament demana màxima col·laboració / El Ayuntamiento pide máxima colaboración

[VAL] L’Ajuntament demana a tots els veïns la màxima col·laboració per a EVITAR que es llance les restes de Nispros en els contenidors habituals de recollida de residus sòlids urbans dins i fora de la població.
A través d’aquesta mesura es pretén evitar incidències, atés que aquestes restes del nispro no són assimilables pels residus sòlids urbans.
Es prega la màxima col·laboració als veïns i usuaris d’aquest servei.
 
[CAS] El Ayuntamiento pide a todos los vecinos la máxima colaboración para EVITAR que se arroje los restos de Nísperos en los contenedores habituales de recogida de residuos sólidos urbanos dentro y fuera de la población.
A través de esta medida se pretende evitar incidencias, dado que estos restos del níspero no son asimilables por los residuos sólidos urbanos.
Se ruega la máxima colaboración a los vecinos y usuarios de este servicio.

Pin It on Pinterest