965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Punt de recàrrega de vehicles elèctrics / Punto de recarga de vehículos eléctricos

[VAL] La Diputació d’Alacant, ens ha concedit una subvenció de 14.741,77 euros per a la instal·lació d’un punt de recàrrega de vehicles elèctrics. El punt de recàrrega, se situarà en el Ptda Peyta, al costat de la Policia Local.
 
[CAS] La Diputación de Alicante, nos ha concedido una subvención de 14.741,77 euros para la instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos. El punto de recarga, se situará en el Ptda Peyta, junto a la Policía Local.

Seues majestats els Reis Mags / Sus majestades Reyes Magos

[VAL] Les seues majestats els Reis Mags tenen previst arribar a Callosa el 5 de gener, a partir de les 17.30 hores.
Melchor, Gaspar i Baltasar, al costat de tota una gran comitiva arribaran des de la Carretera d’Alacant, fins a la Plaça de Espanya, organitzat per la ‘Filà Filibusters, Capitania Cristiana 2023’ 
 
 
[CAS] Sus majestades Reyes Magos tienen previsto llegar a Callosa el 5 de enero, a partir de las 17.30 horas.
Melchor, Gaspar y Baltasar, junto a toda una gran comitiva llegarán desde la Carretera de Alicante, hasta la Plaza de España, organizado por la Filà Filibusters, Capitania Cristiana 2023′

Actuacions en camins rurals / Actuaciones en caminos rurales

[VAL] L’Ajuntament ha revisat les obres d’actuacions en camins rurals que s’estan duent a terme per Tragsa a conseqüència de les pluges torrencials del passat mes de març.
El camí onaer-margeve i serra verda ja acabats, la Rabossa i la pineda en execució. S’estudia la pròxima actuació tindrà lloc en Partida els Clots, una vegada finalitzats els anteriors.
 
[CAS] El Ayuntamiento ha revisado las obras de actuaciones en caminos rurales que se están llevando a cabo por Tragsa como consecuencia de las lluvias torrenciales del pasado mes de marzo.
El camino onaer-margeve y sierra verde ya terminados, la Rabossa y el pinar en ejecución. Se estudia la próxima actuación tendrá lugar en Partida els Clots, una vez finalizados los anteriores.

Pin It on Pinterest