965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Inscripció per a la participació en el Curs de Fotografia / Inscripción para la participación en el Curso de Fotografía

[VAL] Inscripció per a la participació en el Curs de Fotografia gratuït, amb Telèfon intel·ligent els dies 9 i 10 d’Agost.
La inscripció acaba el dia 6 d’agost. Es necessita inscripció i DNI. Els menors també autorització i fotocopia DNI pares. 
Tota la informació
[CAS] Inscripción para la participación en el Curso de Fotografía gratuito, con Smartphone los días 9 y 10 de Agosto.
La inscripción acaba el día 6 de agosto. Se necesita inscripción y DNI. Los menores también autorización y fotocopia DNI padres. 

Dia Internacional de la Joventut / Día Internacional de la Juventud

[VAL] El dijous 12 d’agost se celebra el Dia Internacional de la Joventut. La commemoració d’aquest dia es va establir en 1999 gràcies a una resolució de les Nacions Unides, i el seu principal objectiu és donar suport a mesures nacionals i internacionals per a millorar la participació de la joventut en la societat, desenvolupar polítiques que afecten directament aquest col·lectiu —com l’educació o l’ocupació—, i establir canals de comunicació entre les diferents organitzacions juvenils al voltant del món.
Per tot això, la Regidoria de Joventut de Callosa d’en Sarrià ha organitzat una sèrie d’activitats. La participació està oberta a tots aquells joves interessats, prèvia inscripció ja que les places són limitades per protocol COVID. Aquesta és la programació:
Dies 9 i 10 agost de 17-20 hores Curs de fotografia amb Telèfon intel·ligent.
Dia 12 agost de 9.00 a 17.00 hores Descens barranc aquàtic en la localitat valenciana d’ANNA.
Email tjcallosadensarria@gmail.com telèfon 698949224
De les dues activitats es proporcionarà informació de manera aïllada pròximament.
Les places són limitades per ordre d’inscripció (Només es podrà fer una inscripció per persona)
Es prendran totes les mesures amb protocol COVID
Els menors deuran a més del full d’inscripció aportar una autorització dels pares.
 
[CAS] El jueves 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud. La conmemoración de este día se estableció en 1999 gracias a una resolución de las Naciones Unidas, y su principal objetivo es apoyar a medidas nacionales e internacionales para mejorar la participación de la juventud en la sociedad, desarrollar políticas que afectan directamente este colectivo —como la educación o la ocupación—, y establecer canales de comunicación entre las diferentes organizaciones juveniles alrededor del mundo.
Por todo esto, la Concejalía de Juventud de Callosa d’en Sarrià ha organizado una serie de actividades. La participación está abierta a todos aquellos jóvenes interesados, previa inscripción puesto que las plazas son limitadas por protocolo COVID. Esta es la programación:
Días 9 y 10 agosto de 17-20 horas Curso de fotografía con Smartphone.
Día 12 agosto de 9.00 a 17.00 horas Descenso barranco acuático en la localidad valenciana de ANNA.
Email tjcallosadensarria@gmail.com teléfono 698949224
De las dos actividades se proporcionará información de manera aislada próximamente.
Las plazas son limitadas por orden de inscripción (Solo se podrá hacer una inscripción por persona)
Se tomarán todas las medidas con protocolo COVID
Los menores deberán además de la hoja de inscripción aportar una autorización de los padres.

Jornades d’Informació sobre els recursos físics i digitals / Jornadas de Información sobre los recursos físicos y digitales

[VAL]  La biblioteca de Callosa disposa de mitjans i recursos per a satisfer la demanda d’informació i d’oci creatiu dels ciutadans, des de la Regidoria de Joventut i Cultura, hem preparat unes Jornades d’Informació sobre els recursos físics i digitals que es poden trobar a la biblioteca.
 
[CAS]  La biblioteca de Callosa dispone de medios y recursos para satisfacer la demanda de información y de ocio creativo de los ciudadanos, desde la Concejalía de Juventud y Cultura, hemos preparado unas Jornadas de Información sobre los recursos físicos y digitales que se pueden encontrar en la biblioteca.

Ong De Amicitia

[VAL] L’equip de govern rep als voluntaris de la Ong De Amicitia que participen en un camp de treball mediambiental que aquesta organització està duent a terme en col·laboració amb l’Ajuntament, des de la Regidoria de Medi Ambient.
Els joves participants, procedents de França, Alemanya, Polònia, Itàlia… realitzaran accions relacionades amb medi ambient en el paratge Fonts de L’Algar.
Des de la corporació de l’Ajuntament agraïm enormement a l’ONG Amicitia per la seua desinteressada i insubstituïble labor, al seu voluntariat, pel treball que estan realitzant.
 
[CAS] El equipo de gobierno recibe a los voluntarios de la Ong De Amicitia que participan en un campo de trabajo medioambiental que esta organización está llevando a cabo en colaboración con el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Medio Ambiente.
Los jóvenes participantes, procedentes de Francia, Alemania, Polonia, Italia… realizarán acciones relacionadas con medio ambiente en el paraje Les Fonts de L’Algar.
Desde la corporación del Ayuntamiento agradecemos enormemente a la ONG Amicitia por su desinteresada e insustituible labor, a su voluntariado, por el trabajo que están realizando.

Concurs per a la creació d’un logotip de Joventut / Concurso para la creación de un logotipo de Juventud

[VAL] La regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Callosa d´en Sarrià, dirigida per Francisco Mendoza, ha convocat un concurs públic per a la creació d’un logotip identificatiu de l’àrea de Joventut.
Es tracta del disseny d’un logotip per a crear la imatge corporativa de la Regidoria, amb la finalitat de ser usat com a imatge representativa d’aquesta. Les propostes podran incloure qualsevol element gràfic o tipogràfic, a través d’un disseny d’atractiu visual, identificatiu i de referència per als joves de Callosa.
El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins al pròxim 24 d’agost.
Consulta les bases

La concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Callosa d´en Sarriá, dirigida por Francisco Mendoza, ha convocado un concurso público para la creación de un logotipo identificativo del área de Juventud.
Se trata del diseño de un logotipo para crear la imagen corporativa de la Concejalía, con el fin de ser usado como imagen representativa de esta. Las propuestas podrán incluir cualquier elemento gráfico o tipográfico, a través de un diseño de atractivo visual, identificativo y de referencia para los jóvenes de Callosa.
El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 24 de agosto.
Consulta las bases

Poliesportiu Municipal / Polideportivo Municipal

[VAL] El Poliesportiu Municipal es troba ja a ple rendiment amb l’inici del mes de juliol.
Les seues instal•lacions acullen durant els mesos d’estiu diversos programes activitats que un any més han tingut una gran acceptació, atraient a nombroses persones de totes les edats per a practicar diverses disciplines esportives.
 
[CAS] El Polideportivo Municipal se encuentra ya a pleno rendimiento con el inicio del mes de julio.
Sus instalaciones acogen durante los meses de verano diversos programes actividades que un año más han tenido una gran aceptación, atrayendo a numerosas personas de todas las edades para practicar varias disciplinas deportivas.

Pin It on Pinterest