965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

ELS COLORS DE LA TERRA

[VAL] Un any més la Plaça del Llaurador serà l’escenari del Festival ‘ELS COLORS DE LA TERRA’, serà durant els dies 15 i 16 d’Octubre.
La fusió balcànica de «La Trocamba Matanusca» actuarà el dissabte 15 d’octubre a les 22.00.
Diumenge, 16 d’octubre a les 17.00 podrem gaudir de l’actuació «Soca en Arrel».
No t’ho pots perdre, a més dels tallers i moltes mes sorpreses que ofereix el Festival.
 
[VALE] Un año más la Plaza del Llaurador será el escenario del Festival ‘ELS COLORS DE LA TERRA’, será durante los días 15 y 16 de Octubre.
La fusión balcánica de «La Trocamba Matanusca» actuará el sábado 15 de octubre a las 22.00.
Domingo, 16 de octubre a las 17.00 podremos disfrutar de la actuación «Soca en Arrel».
No te lo puedes perder, además de los talleres y muchas mis sorpresas que ofrece el Festival.

‘ELS COLORS DE LA TERRA’

[VAL] Últims dies per a participar amb un estand en EL FESTIVAL D’AGRICULTURA, ARTESANIA I TRADICIONS ‘ELS COLORS DE LA TERRA’, que tornarà a la Plaça del LLaurador els dies 15 i 16 d’octubre.
Poden enviar la seua sol·licitud d’adhesió enviant un correu que incloga el nom de l’establiment, nom i cognoms del propietari o responsable i un telèfon de contacte a l’adreça evapb@callosa.es o al telèfon 96 588 62 79 (Eva)
 
[CAS] Últimos días para participar con un estand en EL FESTIVAL DE AGRICULTURA, ARTESANÍA Y TRADICIONES ‘ELS COLORS DE LA TERRA’, que volverá a la Plaza del LLaurador los dias 15 y 16 de octubre.
Pueden enviar su solicitud de adhesión enviando un correo que incluya el nombre del establecimiento, nombre y apellidos del propietario o responsable y un teléfono de contacto a la dirección evapb@callosa.es o al teléfono 96 588 62 79 (Eva)

Enquesta / Encuesta

[VAL] L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià està elaborant un document estratègic per dissenyar el seu futur (enquesta telemàtica i anònima).
A la següent enquesta pots exposar la teua visió sobre el futur del teu poble
 
[CAS]El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià está elaborando un documento estratégico para diseñar su futuro (encuesta telemática y anónima).
A la siguiente encuesta puedes exponer tu visión sobre el futuro de tu pueblo.

Diputació d’Alacant / Diputación de Alicante

[VAL] La Diputació d’Alacant concedix una subvenció a l’Ajuntament de Callosa d´en Sarrià de 56.546.-EUR amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic que el Covid-19 està suposant sobre pimes, micropimes, xicotets empresaris autònoms i professionals de Callosa d´en Sarrià
 
[CAS] La Diputación de Alicante concede una subvención al Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià de 56.546.-€ con destino a minimizar el impacto económico que el Covid-19 está suponiendo sobre pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales de Callosa d’en Sarrià.

Conveni de col·laboració amb l’AES / Convenio de colaboración con el AES

[VAL]  L’alcalde de Callosa, i la regidora de comerç, Mari Carmen Bou, junt amb la presidenta de l’Associació d’Empresaris de Callosa, Cristina Botella, han firmat la renovació del conveni de col·laboració amb l’AES, associació d’empresaris.
 
[CAS] El alcalde de Callosa, y la concejal de comercio, Mari Carmen Bou, junto con la presidenta de la Asociación de Empresarios de Callosa, Cristina Botella, han firmado la renovación del convenio de colaboración con el AES, asociación de empresarios.

Bons al consum / Bonos al consumo

[VAL] A causa de l’excés de demanda i saturació del servei, l’Ajuntament habilita un correu electrònic bonocomercioc@gmail.com, per a sol·licitar de manera nominativa el bono-comerç, adjuntant DNI i complint amb els requisits.
 
[CAS] Debido al exceso de demanda y saturación del servicio, el Ayuntamiento habilita un correo electrónico bonocomercioc@gmail.com, para solicitar de forma nominativa el bono comercio, adjuntando DNI y cumpliendo con los requisitos.

Pin It on Pinterest