965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

L’Excma. Diputació d’Alacant / La Excma. Diputación de Alicante

[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant concedeix una subvenció la realització d’actuacions en l’àmbit d’actuació àrea desenvolupe econòmic i sectors productius
Línia 1:
Lloguer d’estands i/o carpes i lloguer de so i megafonia per a la Fira “Els Colors de la Terra” 2023
7.000.-€
Línia 2:
Reforma pavimentació escales aplacat de paraments verticals en les dues escales
7.200.-€

[CAS] La Excma. Diputación de Alicante concede una subvención la realización de actuaciones en el ámbito de actuación área desarrollo económico y sectores productivos
Línea 1:
Alquiler de stands y/o carpas y alquiler de sonido y megafonía para la Feria “Els Colors de la Terra” 2023
7.000.-€
Línea 2:
Reforma pavimentación escaleras aplacado de paramentos verticales en las dos escaleras
7.200.-€

‘Bono Comercio’

[VAL] L’Ajuntament es complau a anunciar el llançament del programa ‘Bono Comercio’, una iniciativa destinada a enfortir l’economia local . Aquest programa té com a objectiu fomentar el consum en els negocis adherits i recompensar als ciutadans per la seua lleialtat. D’aquesta manera, es busca incentivar les compres en establiments locals i promoure una major interacció entre els comerciants i els consumidors. Només has de presentar el teu DNI.
[CAS] El Ayuntamiento se complace a anunciar el lanzamiento del programa ‘Bono Comercio’, una iniciativa destinada a fortalecer la economía local . Este programa tiene como objetivo fomentar el consumo en los negocios adheridos y recompensar a los ciudadanos por su lealtad. De este modo, se busca incentivar las compras en establecimientos locales y promover una mayor interacción entre los comerciantes y los consumidores. Solo tienes que presentar tu DNI.

BONS CONSUM / BONOS CONSUMO

Esteu preparats?
Ja són ací els BONS CONSUM
Des del 18 maig al 26 de maig, entra a adherir-te com a comerç.
www.bonoscallosa.com Finançat per Diputació d’Alacant
Una repercussió de 125.491 euros en el comerç local.
 
¿Estáis preparados? 
Ya están aquí los BONOS CONSUMO 
????? ?? ?? ???? ?? 26 de mayo, entra a adherirte como comercio.
Financiado por Diputación de Alicante
Una repercusión de 125.491 euros en el comercio local.